Monday, April 25, 2016

ေရႊလင္းယုန္ ငွက္မ်ား ေမတၱာ မွ်ေ၀ ဆက္ဆံ ၾကပုံ(အခန္း၁)


ေရႊလင္းယုန္ ငွက္မ်ား ေမတၱာ သက္၀င္ၾကပုံမွာစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ စတင္ခ်စ္တင္းေႏွာကာ ပုိးပန္းၾကသည္။ ငွက္မသည္ သူ၏ ေျခသည္းမ်ားျဖင့္ သစ္ကုိင္းတစ္ခုကုိေကာက္ယူကာ ေတာင္တန္းမ်ားကုိျဖတ္ေက်ာ္ ျပန္သန္းလွ်က္ ေနာင္အလားအလာ ရွိမည့္ ၾကင္ေဖၚကုိ ရွာေဖြပါသည္။ သူမ ႏွစ္သက္ေသာ ေရႊလင္းယုန္ဖုိအား ေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕ခ်င္း သူရွိရာသုိ႔ သစ္ကုိင္းကုိ ခ်ေပးလုိက္သည္။ ငွက္ဖုိ အေနျဖင့္ ငွက္မအား တုံ႕ျပန္လုိလွ်င္ မုိးေကာင္းကင္သုိ႔ ပ်ံတက္သြားၿပီး သူ၏ေျခမ်ားကုိ ဆန္႔ထုတ္လွ်က္ သစ္ကုိင္းကုိ ဖမ္းယူ၍ ငွက္မထံသုိ႔ ညင္သာစြာ သစ္ကုိင္းကုိ ျပန္ေပးပါသည္။ ထိုေနာက္ ထုိးဆင္းသြားၿပီး သူ၏ေနရာ၌ ျပန္ေနပါသည္။


ငွက္မသည္ သစ္ကုိင္းႏွင့္အတူ ေလထဲ၌ ဆက္လက္ လွည့္လည္ကာ သစ္ကုိင္းကုိ တဖန္ ပစ္ခ်ျပန္သည္။ ငွက္ဖုိသည္ သူမအားစိတ္၀င္စားလွ်င္ သစ္ကုိင္းက်လာသည္ကုိ ျမင္သည္ႏွင့္ တဖန္ မုိးေကာင္းကင္သုိ႔ ပ်ံတက္ကာ သစ္ကုိင္း ကုိဖမ္းယူလုိက္ၿပီး သူမထံ ျပန္ပုိ႔ေပးသည္။ ထုိသုိ႔ တစ္ေကာင္ ကုိ တစ္ေကာင္ တုံ႕ျပန္ေနၾကေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ ဤ အျပဳအမူကုိ ထပ္ခါ တလဲလဲ ျပသၾကသည္။


ထုိ႔ေနာက္ ႏွစ္ေကာင္စလုံး မုိးေကာင္းကင္ထက္သုိ႔ ပ်ံသန္း တက္သြားၿပီး ေျခသည္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ကိုင္ဖမ္းၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အခ်င္းခ်င္း ပတ္ရစ္လွ်က္ ေကာင္းကင္ထက္ဆီသုိ႔ မုိင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်ံတက္သြားၿပီး ျပန္ဂၽြမ္းထုိး ဆင္းသည္။ ေျမျပင္ကုိမထိခင္ တစ္ေကာင္ ကုိ တစ္ေကာင္ လႊတ္လုိက္ၾကၿပီး အထက္သုိ႔ တဖန္ ပ်ံတက္ၾကသည္။ အျခား ငွက္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေျမျပင္ သုိ႔မဟုတ္ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ မိတ္လုိက္ ဆက္ဆံျခင္းမရွိပါ။ မုိးေကာင္းကင္၌သာ ဆက္ဆံၾကသည္။ သူတုိ႔၏ ေမတၱာမွ်ေ၀ျခင္း ၊ အလုိဆႏၵ ျပည့္၀ျခင္း ၊ ပ်ံသန္းျခင္း ႏွင့္ ၀မ္းေျမက္ျခင္း မ်ားသည္ ကမၻာ ေျမၾကီး ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ေကာင္းကင္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။ေရႊလင္းယုန္ ငွက္မ်ား၏ ဘ၀ ၾကင္ေဖၚျပဳျခင္း ႏွင့္ မိတ္လုိက္ ဆက္ဆံ ျခင္းမ်ားသည္ တစ္သက္တာ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေကာင္အနက္တစ္ေကာင္ ေသဆုံးေသာအခါမွသာလွ်င္ ၾကင္ေဖၚေျပာင္းသည္။ ေသသည့္တုိင္ သစၥာရွိၾကသည္။


ေရႊလင္းယုန္မ်ား၏ ပုိးပမ္းမႈသည္ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ သားေတာ္ေယရႈခရစ္ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေမတၱာ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ပုံေဆာင္ပါသည္။ ဤနမူနာ၌ ေယရႈက သစ္ကုိင္း (ကားတုိင္) ကုိ ခ်ေပးၿပီး ေအာက္၌ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကားတုိင္ကုိ ေတြ႕ျမင္ကာ ဖမ္းယူၿပီး အရွင္ေယရႈ ၏ ေမတၱာ ကုိယုံၾကည္ လက္ခံခဲ့သည္။ အရွင္ေယရႈ ၾကြဆင္းလွ်က္ သူႏွင့္အတူရွိရန္ ၊ သူႏွင့္ဆက္ဆံရန္ ၊ သူႏွင့္ေမတၱာမွ်ေ၀ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အထက္သုိ႔ ေဆာင္ယူသြားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ၏ ေမတၱာကုိ တုံ႕ျပန္လုိလွ်င္ ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔လာႏုိင္ပါသည္။
ေယရႈက “ ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏ ။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏ ။ အသက္လည္းျဖစ္၏ ။ ငါ့ကုိအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံ မေရာက္ရ” ( ရွင္ေယာဟန္ ၁၄ း ၆ )
ေယရႈကငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏(လမ္းခရီးတစ္ခုဟုမဆိုပါ)သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏(သမၼာတရားတစ္ခုဟုမဆိုပါ)အသက္လည္းျဖစ္၏(အသက္တစ္ခုဟုမဆိုပါ)ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ်ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ
ရွင္ေယာဟန္ ၁၄း၆
ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုအမွီမျပဳဘဲ..မည္သည့္ဘာသာေရးလမ္းက်င့္စဥ္နွင့္မ်ွ်ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ခမည္းေတာ္ဘုရားထံသို႔မေရာက္ႏိုင့္ပါ
"ေရႊလင္းယုန္ငွက္၏ အသုိက္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ သုိးသူငယ္ယဇ္" အေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္တင္ေပးပါမည္


မွတ္ခ်က္(ေဒါက္တာ ဟင္နရီရာမယာ ေရးသားေသာ EAGLE IN YOU ကိုျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည့္စာအုပ္မွ…..ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္)

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews