Tuesday, May 3, 2016

စာဖတ္နည္း


Sun Tzu feeling positive.
ကဲ့စတင္ေဆြးေႏြးပါျပီ..
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့..
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့..မျငင္းပါဘူး..
အထူးသျဖင့္..ေလက်ယ္တဲ့ဗုဒၶဘာသာလူနည္းစုေတြနဲ႔အရင္ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္..အသံေၾကာင့္ဖားေသ..ဗုဒၶဘာသာပညာမဲ့လူတန္းစားတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ရန္မီးမပြားရေလေအာင္ပညာရွင္နည္းေလးသံုးျပီးေပါ့..
မဂၤလာပါကၽြန္ေတာ္တို႔စတင္ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ဗ်ာ
မေဆြးေႏြးခင္ေလးမွာကၽြန္ေတာ့ရဲ့ကိုယ္ပိုင္စည္းကမ္းေလးတစ္ခုကိုတင္ျပေပးပါမယ္..
ကၽြန္ေတာ္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ..
စာေရးဆရာၾကီးဦးေရႊေအာင္ရဲဘဝအက်ဥ္းသားစာအုပ္စာအုပ္ထည္းမွာပါတဲ့စာဖတ္နည္းစာေလ့လာနည္းကိုစံ
ထားျပီးေရးသားေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္..
အထူးေျပာျခင္တာ.ဒီစာဖတ္နည္းကအဘဦးေရႊေအာင္ရဲ့မူပိုင္မဟုတ္သလိုဗုဒၶဘာသာပိုင္မူပိုင္လည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို.မူပိုင္ခြင့္ကင္လႊတ္ေၾကာင္းအရင္ေျပာပါရေစ..ဗုဒၶဘာသာေတြက..ေျပာစရာစကားေခ်ပစရာစကားမရွိရင္..ဆဲမယ္..မဆဲရင္..ေမာင့္မူပိုင္ရွင္အျဖစ္နဲ႔..ဘာညာကြိကြေတြလုပ္ႏိုင္ၾကလြန္းလို႔ပါ…
စာေပဟူသည္ေခတ္တစ္ခတ္၏ေၾကးမံုျဖစ္၏
အဲ့ဒီေတာ့စာေပထဲမွာေခတ္၏သေဘာပါဝင္တယ္လို႔အဓိပၸါယ္ရတယ္..ဒါေၾကာင့္စာဖတ္နည္းကိုေဖာ္ျပၾကျခင္းျဖစ္တယ္.

စာဖတ္နည္းကို..S.I.M.A.C..လို႔အတိုေကာက္ဆိုၾကတယ္..
S= situation..ေခတ္၏အေျခအေန
I=intention..စာေရးသူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္..
M=matter..အေၾကာင္းအရာ.
A=approach..ခ်ဥ္းကပ္နည္း..ယခုေခတ္ကေဇာင္းေပးျခင္းလို႔ဆိုတယ္.
C=consistency..ေၾကာင္းအက်ိဳး..သို႔မဟုတ္..ေရွ႔နဲ႔ေနာက္ဆီေလွ်ာ္ျခင္း..သို႔မဟုတ္.
.ညီညြတ္ျခင္း
ခရစ္ယာန္က်မ္းမွာလည္းက်မ္းေလ့လာနည္းကိုတစ္ခါတည္းေျပာျပထားေပးပါတယ္
ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၂၈း၉-၁၃
၉ သူတုိ႔က၊ အဘယ္သူကုိ ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း။ အဘယ္သူကုိ တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္း၊၊ ငါတုိ႔သည္ ႏုိ႔ႏွင့္ကြာစ ရွိေသာသူ၊ အမိသားျမတ္ႏွင့္အႏုိင္ကြာရေသာသူ ျဖစ္ၾက သေလာ၊၊
၁၀ ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိပါသည္တကားဟုဆုိၾက၏၊၊
၁၁ အကယ္စင္စစ္၊ စကားမၿပီေသာ ႏႈတ္ရုိင္းေသာ လွ်ာႏွင့္ဤလူမ်ဳိးကုိ မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊
၁၂ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္၊၊ ပင္ပန္းေသာ သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္ၾကေစ။ ဤသုိ႔ျပဳလွ်င္သက္သာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူ႔တုိ႔သည္ နားမေထာင္ၾက၊၊
၁၃ ထုိေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သြားရာတြင္၊ လွန္ဆုတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဘမ္းဆီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ သူတုိ႔၌ပညတ္တခုေပၚမွာတခု၊ တခုေပၚမွာတခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း၊ သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟုိဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊
ဒါေၾကာင့္သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာတဲ့အခါ..ခရစ္ယာန္ေတြဟာဘယ္ေတာ့္မွ
တိုက္ရိုက္စာပိုဒ္တစ္ပုဒ္..စာတေၾကာင္းကိုတန္းျပီးအနက္ေဖာ္ေလ့မရွိပါဘူး
သူနဲ႔ဆက္ဆပ္တဲ့က်မ္းပိုဒ္ေတြကို..အထက္ေအာက္မွာရွိသလား..
တျခားက်မ္းေတြထည္းမွဘယ္လိုသေဘာအျဖစ္နဲ႔ေျပျပေပးထားလည္းဆိုတာ
ကိုအခ်ိန္ယူျပီးရွာေဖြေလ့လာျပီးအနက္ထုပ္ရပါတယ္…
ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔ၾကံေနတဲ့ဘုန္းၾကီး
ေတြကေတာ့အဂၤလိပ္လိုသာေျပာတတ္ျပီး..အေတြးအေခၚက..အေနာက္တိုင္းသား
ပညာရွင္ေတြေလာက္မသြားေတာ့..ကိုယ့္ေပါင္ကိုလွန္ေထာင္တဲ့ပညာမဲ့သာသနာဖ်တ္ဘုန္း
ၾကီးအျဖစ္သို႔က်ဆင္းသြားျပီ….ပညာမဲ့လူတန္းစားေတြရဲ့အထင္ၾကီးေလးစားျခင္းကိုခံရေပမဲ့
ပညာတတ္အသိုင္းအဝိုင္းၾကားမွားေတာ့..မ်က္ႏွာပ်က္ရတဲ့ဘဝအရိုေသမဲ့ခံရတဲ့ဘဝျဖစ္သို႔က်ဆင္းသြားေလျပီေပါ့..အထူးသျဖင့္..ေစာပါဦး ေခၚဘုန္းၾကီးအရွင္အဂၢဓမၼ..ယခုေဖၚျပေပး
လိုက္တဲ့စာဖတ္နည္းကုေသခ်ာေလ့လာျပီးမ်က္ကန္းဘုန္းၾကီးအျဖစ္ကလြတ္ကင္းဖို႔ေမွ်ာ္လင့္
မိပါတယ္..
အဲ့ဒီေတာ့စာတစ္ပုဒ္ကိုဖတ္ရင္ျဖစ္ေစ..ေရးရင္ျဖစ္ေစ..ဒီအဂၤါ(၅)ခ်က္ကိုေတြ႔ေအာင္ရွာရတယ္
ဒီအဂၤါ(၅)ခ်က္ကလဲေပၚထင္ျပီးေတာ့ရွိမေနရဘူးေပၚထင္ၾကီရွိေနျပန္ရင္လဲေဒါသသင့္တယ္လို႔ဆိုဘာတယ္
ရွိေတာ့ရွိရမယ္..သြယ္သြယ္ဝိုက္ဝိုက္ရွိရမယ္..ဒါမွဂုဏ္ေရာက္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္..
အဲဒီ(၅)ခ်က္ထဲမွာအေရးၾကီးဆံုးကေတာ့..ခ်ဥ္းကပ္နည္းပဲျဖစ္တယ္
ဖန္းဆင္းရွင္အယူဝါဒကို..အနတၱအယူဝါဒနဲ႔ေတာ့..ခ်ဥ္းကပ္ရင္ေတာ့..တလြဲျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့..
အနတၱအယူဝါဒကိုအနတၱသေဘာနဲခ်ဥ္းကပ္ေတာ့.
.ၾသ..ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားနဲ႔ေဝးရင္းျဖစ္တတ္တဲ႔သေဘာက
အနတၱ..သေဘာကို..
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Aung Myint ေကာင္းပါေလရဲ ့ ပညာရွင္ဆိုေတာ့ပညာေပးဆံုးမယ္ၾကားကတည္းကဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆိုလ်က္ပါ။ေစာပါဦး post ေတြရဲ ့မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္မႈမ်ားေထာက္ျပေဆြးေႏြးေပးၿပီးတရားေတာ္မ်ားရွင္းလင္းမည့္သူလို ့ေမ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ကိုယ္တင္တဲ့postကိုယ္တာဝန္ယူၿပီးအစအဆံုးေဆြးေႏြးေပးဘို ့ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ကပါဝင္ေဆြးေႏြးဘို ့အဆင့္မမွီပါnoti ဝင္ယူတာပါ။
LikeReply3April 28 at 9:48amEdited
Sun Tzuhttps://www.facebook.com/groups/157844131278306/permalink/170296493366403/
Sun Tzu to ဘာသာေပါင္းစံုေဆြးေႏြးခန္း
ဗုဒၶVsေယရႈခရစ္ေတာ္..
ထုိဘုရားႏွစ္ပါးတို႔၏အနာဂါတ္ဆိုင္ရာ..ဘာသာေရးအျမင္သေဘာထား
ကဲ့စျပီးေဆြးေႏြးပါျပီ..
ဝိဘဇၨဝါဒ
လက္ကိုင္ထားၾကသူဗုဒၶဘာသာမ်ား
...See More
Sun Tzu
Write a reply...
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ https://m.facebook.com/story.php...
Wai Yan Win Aung
ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဗလီဆရာမ်ားႏွင့္
အိုလမာ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစၥလာမ္ ဘာသာေရးဆရာမ်ားကို စိန္ေခၚပါတယ္...
က်ေနာ္ဟာ ၂၀၁၃ေလာက္မွာ အိုလ...
See More
LikeReply2April 28 at 9:58am
Sun Tzu ညီသုတာကိုေျပာလိုက္ပါ.Million the great ဒီမွာရွိတယ္..လို႔..သတၱိရွိရင္လာလဲ့လို႔..ဟဟ...သူငါ့ကိုသိတယ္..သူဘာေကာင္းလည္းငါသိတယ္..မင္းအဲ့ေလာက္ဆိုသေဘာေပါက္သူလာရဲလားေမးလိုက္..ဟဟ
Sun Tzuhttps://www.facebook.com/groups/157844131278306/permalink/170296493366403/
Sun Tzu to ဘာသာေပါင္းစံုေဆြးေႏြးခန္း
ဗုဒၶVsေယရႈခရစ္ေတာ္..
ထုိဘုရားႏွစ္ပါးတို႔၏အနာဂါတ္ဆိုင္ရာ..ဘာသာေရးအျမင္သေဘာထား
ကဲ့စျပီးေဆြးေႏြးပါျပီ..
ဝိဘဇၨဝါဒ
လက္ကိုင္ထားၾကသူဗုဒၶဘာသာမ်ား
...See More
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ သူ စင္ထိုးခုိင္းထား တယ္
စင္ထိုးၿပီး debate လုပ္လိုက္ေလကြာ
ငါ တုိ႔ နားေထာင္ခ်င္ေနတာ
Sun Tzu သူကုလားကိုစိန္ေခၚတာ..ခရစ္ယာန္စိန္ေခၚတာ..ငါနဲ႔ေတြ႕ျပီး..ဗုဒၶဘာသာအခ်င္းခ်င္းေတာင္သူ႕ကိုဘုၾကကုန္တယ္ဟဟ...သူကအရင္ကခရစ္ယာန္..သူ႔ရည္စားေသေတာ့..ခံစားရျပီး..အရက္သမားအျဖစ္နဲ႔..က်မ္းစာဖတ္..တရားေဟာစရာေမး..ေနာက္ဆံုးဘံုးၾကီးေက်ာင္းေရာက္သြားတယ္..ငါေမးလိုက္တယ္..မင္းက်...See More
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ မင္း ကုိ လည္း ငါ မသိဘူး
ညီသုတ ကုိ လည္းငါ မသိဘူး
ငါ့ကုိ လည္း မင္းတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးမသိဘူး...See More
Sun Tzu ဟဟ..မသိရင္သိေအာင္သူ႔ကိုဒီေခၚလိုက္ေလ..သူကေတာ့ခရစ္ယာန္ကိုစင္ထိုးစိန္ေခၚမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး...ဟဟ
Sar Ra Nt😝
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ ေအး ေအး ငါေခၚေပးမယ္
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ ဘယ္သူေျပာတာမွန္လည္းဆိုတာသိရတာေပါ႔ကြာ
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ ဒီစာအုပ္ထဲက ထာဝရဘုရားအေၾကာင္း
ေျပာထားတာေလးေတြလည္း
ျပန္ေခ်ေပးဦး ငါသိခ်င္လုိ႔...See More
စာအုပ္လင့္ေပါင္းစံု
February 4
‪#‎သခင္ျမတ္ဆိုင္‬ ၏ သ်ွင္ဥကၠဌႏွင့္ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပုံ၊ေရႊျပည္တန္စာေပတိုက္၊၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ပထမအႀကိမ္၊ရန္ကုန္။
ဤေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပုံေခၚစာအုပ္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားအားလုံးသည္ဧကန္အမွန္ေတြခ်ည္းသာျဖစ္ခ့ဲေပသည္။ဤအေရးေတာ္ပုံသည္လင္းမယားႏွစ္ဦးျငင္းခုံရာမွစတင္ႀကျပီး၊ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ခရစ္ယံဘာသာႀကီးႏွစ္ဘာသာတို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားေက်ာက္ကြင္းတည္းဟူေသာေက်းရြာကေလးတြင္
၂ ဦးႏွစ္ဖက္ယွဥ္ျပိဳင္ေဟာေျပာခ့ဲရေသာအတၳဳပၸတိၱကိုျပန္လည္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
‪#‎စာအုပ္အညႊန္း‬
Sun Tzu ေက်ာက္ကြင္းလည္းေဂါက္ကြင္းလုပ္တာ..မင္းမဖွတ္႐ေသးဘူးပဲ..ေ႐းေပးမွာေပါ့..ဟဟ
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ ေအးေအး ျမန္ျမန္ေရးေပး
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္https://m.facebook.com/groups/157844131278306?view=permalink&id=170628746666511
ကားသမား မွတ္စု added 4 new photos.
ခရစ္ေတာ္ဟာ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ကို
(၁၈)ႏွစ္လံုးလံုး က်င့္ၾကံေတာ္မူခဲ့တဲ့
ရဟန္းေတာ္ ရွင္ကိရိတ ျဖစ္ခဲ့ပါသလား !
အေမရိကတုိက္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ က ကမၻာေက်ာ္ခရီးလွည့္လည္သူ သုေ...
See More
LikeReply1April 28 at 9:48pm
အိုေအ စစ္ ဗုဒၶဘာသာေတြက ခရစ္ယန္ကို
တိုက္ခိုက္ေနတယ္ဆိုရင္
ငါ့ဝိညာဥ္မွာ စာတန္ႀကီးဆိုးတယ္ပဲထားလိုက္ပါအဲလိုပဲ မင္းရဲ႕ဝိညာဥ္မွာ မင္းတို႔
ဘုရားသခင္ႀကီးဆိုးႏိူင္ပါေစ
လူအမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အဖံုဖံုပါ တဦးမေကာင္းတာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြက မႏိူင္ရင္
ဆဲတယ္လို႔ ခံယူခ်က္ထားတဲ႔
မင္းဝိညာဥ္က ဘုရားက အဲလိုပဲ
ဆိုမိန္တယ္လား ေဝဖန္ခံႏိုင္တာ
ပညာရိွပါ ေဝဖန္မႈကိုေျဖရွင္းရတာလဲသဘာဝသိပ္က်တယ္ သဘာလို႔ေျပာလို႔
မင္းတို႔ဘာဝနဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြားလားမသိဘူး အဆိုအမိန္ဆိုတာ ခိုင္ျမဲမႈရိွရတယ္ သမာက်မ္းစာလို႔
လဲ ဗုဒၶစာေပက ေျပာင္းလည္မႈမရိွခဲ႔ပါဘူး
အခုခ်ိန္ထိ အတည္မျပဳႏိူင္တဲ႔
သမာက်မ္းစာက တမန္ေတာ္
ေယရႈက ေသရွာမရွင္းႏိူင္ခဲ႔လို႔လာ
မင္းတို႔ဘာသာဝင္က ပိုႏွစ္သက္တာကို လိုခ်င္လို႔
အဆိုအမိန္႔ေတြ မတည္ျမဲက်တလား
ေျပာေပးပါ ငါေျပာတာမင္း
ဘာသာကို အတိုက္အခံလုပ္ေနတယ္ဆိုလဲ
ငါ့ဝိညာဥ္မွာ စာတန္ႀကီးဆိုးေနတယ္ပဲမွတ္ပါ
Sun Tzu
Write a reply...
Yanchinn Thant ဗုဒၶ ၏ စကားေျပာနည္း...!!

စကား အဂၤါ ( ၅ ) ခ်က္ ။
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္https://m.facebook.com/groups/157844131278306?view=permalink&id=170628746666511
ကားသမား မွတ္စု added 4 new photos.
ခရစ္ေတာ္ဟာ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ကို
(၁၈)ႏွစ္လံုးလံုး က်င့္ၾကံေတာ္မူခဲ့တဲ့
ရဟန္းေတာ္ ရွင္ကိရိတ ျဖစ္ခဲ့ပါသလား !
အေမရိကတုိက္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ က ကမၻာေက်ာ္ခရီးလွည့္လည္သူ သုေ...
See More
LikeReply1April 28 at 9:48pm
L Lian Than ဘုန္းၾကီးအရုိင္းေတြ ကုိျမန္မာျပည္နွင့္မတန္ ထာဝရကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ဖာေခါင္းလုိလုိ ခရစ္ယာမ်ားကုိ ဒီေလာက္ပုိ႔ခတ္ေနဒါလဲ
မသိ ေတာ္ေတာ့ ဘုန္းၾကီးဆုိး
Yanchinn Thant ထာ၀ရ အဖ ဘုရားသခင္ ၏ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ ၍ နက္ရွိဴင္း ေသာ ေမတၱာ ေတာ္ျမတ္ ။
Pay Talu ပုတ္ခတ္ေနႀကတာ မေမာေသးဘူးလား

ပန္းတိုင္ကိုသာ သြားႀကပါဗ်ာ
လမ္းခရီးက ရြံ အိုင္ ခ်ီးတြင္း
ခလုတ္ကန္သင္းေတြကိုေရွာင္ႀကပါ
Ko Ko ဘာေၾကာင့္ပုတ္ခတ္တယ္ေျပာလဲ
Sun Tzu
Write a reply...
Yanchinn Thant ပုတ္ခတ္တာ ဘယ္သူလဲ ၾကည့္ေပါ့
Pay Talu ယူမွာလား
ျငင္းဆန္မလား

ေက်းဇူးပါ
Yanchinn Thant စစ္ၾကည့္ေပါ့
Ko Ko ဘာကိယူ ဘာကိုျငင္းဆန္ရမွာလဲ႐ွင္းပါအံုး
Sun Tzu
Write a reply...
ဘုရား တရား သံဃာ ဘာသာေရးမႈိင္းတုိက္မူ႔မ်ား ဖန္ဆင္႐ွင္ဝါဒ
LikeReply3April 29 at 9:15pm
Yanchinn Thant ေအာင္မေလး လန္႔လိုက္တာဗ်ာ... ဘုရားသခင္ ရဲ႕ ေမတၱာ ေတာ္ႀကီးကလဲ ။
J-She J-She အဟမ္း(ဆာျကီးေလသံျဖင့္)
ဗုဒၶဆိုသည္မွာ
ထားရာေနရာေနရ၏...See More
LikeReply1April 30 at 1:57am
Ko Ko ဗုဒၶစာေပမွာမေတြ႔ဘူးလို႔ က်မ္းေထာက္ျအပါအံုး
J-She J-She ဘယ္ကစ ေျမျကီးကစ
ဘယ္မွာဆံုး ေျမျကီးမွာဆံုး
ေသရင္အပယ္ျကြ...See More
LikeReply1May 1 at 11:55am
Sun Tzu
Write a reply...
Pay Talu အပ်က္ပ်က္နဲ ့ လူေတြ လူေတြ ဟူး
Marga Belu ဗုးဒၶ တို႔သည္သည္းခံ၏ရန္႐ွာေသာ္လည္းေမတၱာမပ်က္ျပသနာလုပ္ရင္ေ႐ွာင္တတ္ၾက၏ထို႔ၾကာင့္က်နာ္ဗုဒၶ၀ါဒကိုခ်စ္၏
ဒီ၀ါဒေၾကာင့္ဘဲက်နာ္တို႔မြတ္၊ခရစ္မ်ားသူတို႔ကိုလႊမ္းမိုးခြင့္ရ၏က်နာ္တို႔ဟာသည္းခံတတ္သူကိုအလြန္ခ်စ္၏ဘယ္ေလာက္ခ်စ္လည္းဆိုရင္က်ေနာ္လက္ရိွယူထားတာဗမာမေလးျဖစ္ၿပီးအလြန္သည္းခံၿပီးစကားနားထာင္တတ္၏ခုေတာ့ခလး၅ေယာက္ပင္ရေနပါၿပီ
သည္းခံခြင့္လြန္းတဲ့၀ါဒတည္ျမဲပါေစလိုဆုေတာင္းပါ၏
LikeReply2April 30 at 2:21amEdited
Ko Ko က်ဳပ္မိန္းမလဲအစၥလာမ္ပါ သီးခံ ခြင့္လႊတ္တတ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့အစၥလာမ္ဝါဒေၾကာင့္ေတာ့မဟုတ္ႏိုင္ပါ
Sun Tzu
Write a reply...
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ ကြၽႏုပ္သည္ မုိဟာမက္၏
မယားအမ်ားႀကီး ယူခြင့္႐ွိေသာအခြင့္
အေရးကုိ သေဘာက်၏...See More
LikeReply4April 30 at 2:45am
J-She J-She စိတ္ကူးေလးပါပဲ ဒါဟာ အိပ္မက္ေလးပါပဲ(ဝန)
မယံုနိုင္ဘူး(အငဲ)
ငါရူးေနပါျပီ(ေလးျဖဴ )...See More
LikeReply1May 1 at 11:58am
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ မနာလိုျဖစ္ေနၿပီ ထင္တယ္😊😊😊
Sar Ra ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ခ်ေရးထားတာေလ
မင္းမွာလည္း.အခြင့္အေရး႐ွိပၚကြာ သားရီး
LikeReply11 hrs
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ ငါ့ေကာင္မေလးနဲ႕ အတူတူ အိပ္ထားတဲ့
ဗီဒီယုိ ျပ မွ ယုံမွာလား...See More
LikeReply10 hrs
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ အခု ေတာင္ ဓါတ္ပုံကုိ
Comment ေပးလိုက္ခ်င္တာ
မိန္းခေလး အ႐ွက္နဲ႔ သိကၡာကုိ...See More
LikeReply10 hrs
J-She J-She ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ခ်ေရးထားတာေလ
မင္းမွာလည္း.အခြင့္အေရး႐ွိပၚကြာ သားရီး
credit ...See More
LikeReply110 hrs
LikeReply10 hrs
ထာဝရ ကုိ ငါဖန္ဆင္းႏုိင္တယ္ ေၾသာ္ သူ မ်ားေတြ ခ်စ္တာကုိမနာလို
ျဖစ္ေနၾကပါလား ငါနဲ႔ေနာ္
တယ္ခက္ၾကပါလားလူေတြလူေတြ
LikeReply10 hrs
Sun Tzu
Write a reply...
Marga Belu သီခံျခင္းတရာတည္ျမဲပါေစဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေယာက်ားအားလံုးရဟန္းျဖစ္သြားၾကပါေစ
သူတိုသာသနားႀကီးထြန႔္းလင္းပါေစ
LikeReply1April 30 at 2:47am
Ko Ko မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံေရးတဲ့ ခရစ္ဘာသာမွ လြတ္ၿပီး အျမငိမွန္အသိမွန္ၾကပါေစ
Sun Tzu
Write a reply...
Yanchinn Thant ေပးတဲ့ဆုနဲ႔ ျပည့္ပါေစ ။ 
LikeReply3April 30 at 2:49am
Myan Mar ငါသိေသာ

ခရစ္ယာန္

မ်ားသည္

သူးမ်ားအက်ိဳးေဆာင္းၿပီး

တျခားဘာသာအေပါ

မပုတ္ခတ္ဘဲး

ရိုးသာစြာေနၾကသည္

ပြင့္လင္းၾကသည္

အျပင္းမွာ

ငါ့သူငယ္ခ်င္း

ခရစ္ယာန္ေတြအမ်ားႀကီး

ငါေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ

သူတိုက

ခရစ္ယာန္ေတြ

ငါတို႔အားလုးံကိုယ္ယုံၾကည္ရာ

ကိုယ္ကြယ္ၿပီး

ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအညင္ခုံ

မလုပ္ၾကဘူး

ငါတိုေက်ာင္းမွာအလုပ္ရွိရင္
လူမူေရအရလာကူညီၾကတယ္

သူတိုအတြက္လဲး

ငါက
ကူညီးေပးတယ္

ေျပာခ်င္တာက
အားလုးံေသၾကရမွာဘဲး

မေသခင္မွာ
ကိုယ္ယုံၾကည္ရာကိုးကြယ္ပါ
တျခားဘာသာမေကာင္းေၾကာင္း
ေျပာရမယ္လို႔

သင္တို႔ဘုရာေတြက

မိန္ၾကားခဲ့လို႔လား

မိန္းၾကားခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာ့
အဲဒိဘုရားဟာ
းးးးးးးးးး

းးးးးးးးးး

းးးးးးးး

မၾကာခင္း
ခရစ္ယာန္ေကာင္မေလ

ဇင္းႏူးႏူးေအာင္နဲ႔
လက္ထပ္ပါေတာ့မည္း

သူႀကိဳက္ရာ
ဘာသာကို

လြင္လပ္စြာ
ကိုယ္ကြယ္ခြင့္ေပးထားသည္

အားလုးံေသာ
လူသားေတြ

မေသခင္

ေအးခ်မ္း
စည္းလုးံစြား
ေနနို္င္ပါေစ
LikeReply2April 30 at 3:27am
J-She J-She အေဟးးးမိုက္တယ္bro
Ko Ko မင္းသြားေနတဲ့လမ္းကေသတြင္း မင္းကိုကူညီဖို႔ငါကမသြားဖို႔ေျပာမယ္မင္းဘယ္လ္ိုသေဘာရလဲ
J-She J-She မင္းကိုအရင္သြားခိုင္းျပီး
ငါ့အေျခေနျကည့္ျပီးျပန္လိုက္မာေပါ့
လပိန္းရဲ႔
Sar Ra KoKo ဆိုတဲ့ ေတ်ာက္က ညဏ္ရည္မမီပါဘူး
သူ႔နဲ႔သြားမေျပာနဲ႔ လက္ေညာင္းတယ္
LikeReply11 hrs
Sun Tzu
Write a reply...
Pay Talu Marga Belu ဒါဆို
ကိုယ္တို ့က ဆဲျပရမွာလား
ဆဲေစခ်င္ေနတာလား

မင္းကြာ
ရန္ေအးႀကပါလို ့ ေျပာေနပါလ်ွက္နဲ ့
ဘယ္နွာ့ေႀကာင့္ မိန္းမေတြလို
မထိခလုတ္ျပဳပါအံ့

ဟူး ဒီ Gp က ထြက္ျပီ
Marga Belu အေပၚကမန္႔ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ဦးသယ္ရင္း
LikeReply1April 30 at 4:19am
Marga Belu ငါတို႔ခရစ္ယာန္တို႔ဂ်ဳးတို႔ဆိုတာဘု၇ားသခင္ကို
ယံုၾကည္မႈလံုး၀ပံုအပ္ရတဲ့ဘာသာေတြသူဖန္ဆင္းလို႔ငါတို႔ျဖစ္လာတာသူသင္ေပးလို႔အစစအရာရာငါတိုတတ္လာတာ

စစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလာေစာ္ကားရင္ဘယ္လိုတိုက္ကိုယ္ကစမတိုက္နဲ႔ အကုန္ပါၿပီးသားအဲဒါကိုစစ္အၾကာင္းမိ္န္႔ၾကားခ်က္ေတြကိုအလကားေနလူသတ္ခိုင္းထားတဲ့ပံုစံနဲ႔လာတင္ေနတဲ့ငပိန္းေစာက္႐ူးေတြကိုျပန္႐ိုင္းျပတာပါက်န္တဲ့ုဒၶဘာသာမ်ားခြတ္လႊတ္ပါကြာ
LikeReply1April 30 at 4:27am
Ko Ko က်မ္းခ်က္ေထာက္ျပပါ အလြတ္မေျပာေက်း
Ko Ko ေျပာေလကြာ
J-She J-She နွစ္၅၀လံုး စစ္အာဏာဖိခံရေတာ့
ဒီးခ်ီးဘရိန္းေတြကို ရွင္းျပစရာမလိုသလို
ဘာက်မ္းခ်က္မွေထာက္ျပစရာမလိုဘူးဟဲဟဲ
အိုင္က်ဴ မတူေတာ့လည္း လိုရင္းမေရာက္နိုင္ျကဘူး င္ိငိ
Sun Tzu
Write a reply...
Pay Talu ဘာသာတိုင္းမွာရွိတဲ့ အဖ်က္သမားေတြပါ
ယူမေနနဲ ့
ေလးတယ္
ေခါင္းရူပ္တယ္
တခိ်ဳ ့အရာေတြက လြတ္ခ်ပစ္ရတယ္

ေက်းဇူးပါ
LikeReply1April 30 at 4:32am
Ko Ko လမ္းမလႊဲနဲ႔အဖ်က္သမားလို႔ဘာေၾကာင္ေျပာလဲ မယွည္ရဲလို႔မို႔လား
LikeReply1May 1 at 8:55am
Ko Ko ေျပာေလကြာ
LikeReply1May 1 at 9:21am
Pay Talu ဘာေျပာရမွာလဲဗ်
ဆဲရမွာလား
တရားေပးရမွာလား

ကြ်န္ေတာ္က ဘာမွမယူခ်င္ပါဘူး
ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေနစမ္းပါဗ်ာ
Sun Tzu
Write a reply...
Marga Belu ေက်းဇူပါဘဲ
LikeReply1April 30 at 4:34am
Ko Phyo ဘာေတြလဲ
Moe Sat Moe Sat စစ္တိုက္တဲ႔ဘုရားေတြေပါ့
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သိပ္ျပင္းတဲ႔ဘုရားေတြပဲေနာ္ smile emoticon
မင္းတို႔စဥ္းစားႀကည့္စမ္းပါ
ကိုယ့္ကိုစစ္လာတိုက္တဲ႔သူေတြကိုြ
ဘယ္လိုျပန္တိုက္ရမယ္ေျပာေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ
မင္းတို႔ဘုရားႀကီးရဲ႕ရင္ထဲမွာ
ဘယ္လိုစိတ္ေတြျဖစ္ေပၚေနမလည္းလို႔ smile emoticon
LikeReply2May 1 at 8:33am
ဘုရား တရား သံဃာ ဘာသာတစ္ခု႔ႏုညံမူ႔ သိမ္ေမြ႔မူ႔ဆုိတာဒီေန႔စဥ္စား မနက္ျဖန္ေျပာလုိ႔မရဘူးကဲြ အခ်ိန္ေတြ ကာလေတြ ေပးဆပ္ဖူးရတယ္ကဲြ႔
ဘုရား တရား သံဃာ က်န္ေသတယ္မၿပီေသးဘူကဲြ လုိက္ၾကည့္လုိက္႐ွာၾကည့္လုိက္ ဘယ္ဘာသာမဆုိ ဒီလုိ႐ွိလားကဲြ႕ မူ႔သာဝါဒ မလြန္ၾကဴးေအာင္ေျဖ့က်င့္ဖူးရဲ႕လားေစာက္ထိန္းဖူးရဲ႕လား အဲ့ဒါက အက်ဳိးမ႐ွိ ပိတ္ျဖင္း ညံ့ျဖင္းေသာ ဟုိကစကားမ်ဳိးဒီေရာက္ ဒီကစကားမ်ဳိးဟုိေရာက္ အခ်ိန္တုိင္းစကားေျပာခ်င္ အခ်ိန္နဲ႔အခ်ိန္ခါၾကည့္ၿပီစကားမေျပာတက္ခ်င္ဒီေန႔ေျပာေသာစကားနဲ႔မနက္ျဖန္ေျပာေသာစကားသည္အဓိပၸယ္ႏွစ္ျဖစ္ျခင္း းစတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ႐ွိခဲ့ေသာ ႐ွိခဲ့ရင္ အဲ့ဒိကုိးကြယ္ယာဘာသာသည္မေျပ့စုံေသးဘူးကဲြ႕

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews