Friday, March 7, 2014

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အျမင္မရွင္းေသာေမးခြန္းမ်ားရဲ့အေျဖ 

ဟဟဘုန္းၾကီးကေတာ့လုပ္ၾကံျပီးေရးတယ္..ခရစ္ယာန္ကအျမင္မရွင္းတာတဲ့

ပံုပါလုပ္လိုက္ေသးတယ္..ဒီမွာဖက္..ဘုန္းၾကီး.ေရး.လူဝတ္နဲ႔သာစိုအဘုခံရမယ္..အခုေတာ့ဒါေလးဘဲဖက္
ဒီေမးခြန္းက..ဗုဒၶဘာသာေတြအျမင္မရွင္းတဲ့ေမးခြန္းဆိုျပီးေမးခြန္းျဖစ္ေနတာၾကာျပီး
သူရဲ့ဆိုဒ္ကဒီမွာ

ဒီေန႔ေတာ့ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖေပးဘာမယ္..


ခရစ္ေတာ္က..လူေတြကိုေသျခင္းကေနရွင္ေအာင္လုပ္တယ္..လူနာေတြကိုေျပာက္ကင္း

ေအာင္လုပ္ေပးတယ္..ရူးတဲ႔သေတြ..မေကာင္းစိုးဝါးကပ္တဲသူေတြကို.ႏွင့္ထုတ္ေပးတယ္

အစာစာဖုိ႔လိုအပ္တဲ့လူေတြကိုမုန္႔၅လံုးနဲ႔၅ႏွစ္ေကာင္ကေန..လူအေယာက္၁၀၀၀၀ေက်ာ္ကို

ေၾကြးေမြးတယ္..ဒါေတြဟာဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြေျပာတဲ႔ဒုကၡကို..သုချဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးနုိင္တယ္ဆိုတာျပလိုက္တာဘဲ..ဒါမ်ိဳးတန္ခိုးဘယ္ဘုရားမွာမမရွိခဲ့ဘူး..

ခရစ္ေတာ္လုပ္နိုင္တဲ႔ဟာေတြကိုတစ္ခုမွမလုပ္နိုင္တဲ့ေဂါတမဗုဒၶရဲ့တပည္႔ေတြက.

အဲ့ဒီသုခကိုမေတြ႔ဘဲ..ဒုကၡအေၾကာင္းကိုေျပာတဲ့တရားကို..ဘယ္ဘုရားမွမေဟာခဲ့ဘူးဆိုျပီ

ဂုဏ္ယူၾကတယ္..ဒီေတာ့..ဒုကၡ.မျမဲေသာ..အနိစၥ..ဘာမွအခိုင္အမာမရွိေသာ..အနတၱ..တရား

ကိုဘယ္သူေဟာဘာသလဲဆိုရင္..ဒုကၡဘုရား.မျမဲေသာအနိစၥဘုရား..ဘာမအခိုင္အမာအႏွစ္

မရွိေသာအနတၱဘုရားေဂါတမဘုရားသာေဟာဘာတယ္..ဆိုျပီး..ကၽြန္ေတာ္ဝင္ခံဘာတယ္..

သုခ..အစင္ျမဲေသာ..အေၾကာင္း..အခို္င္အမာရွိေသာတရာကိုဘယ္သူေဟာဘာသလဲဆိုရင္

ခရစ္ေတာ္ေဟာဘာတယ္..ခရစ္ေတာ္ကေျပာတယ္..ငါေျပာတမယံုရင္..ငါျပဳတဲ႔အမႈေတြကို

ၾကည္႔ျပီးယံုဘာတဲ႔..ၾကည့္လဲမၾကည္ဘူးယံုလည္းမယံုတဲ့သူေတြကေတာ့

ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးေတြေမးဘာတယ္…

၁. ေကာင္းကင္ႏွင္႔ေျမၾကီးကုိ မဖန္ဆင္းခင္က ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ ဘယ္မွာေနပါသနည္း?

၂. ထာ၀ရဘုရား ကုိ မည္သူဖန္ဆင္း ခဲ႔သနည္း? ထာ၀ရ ဘုရားသခင္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္႔ ထာ၀ရဘုရား၏ အတၳဳပၸတၱိ ကုိ ေဖာ္ျပပါ။

၃. သာမန္ထူခၽြန္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္ သည္ပင္ ထူးခၽြန္လာဖုိ႔ ၾကဳိးစား ျဖတ္သန္းလာခဲ႔ရသည္႔ ခုိင္လုံေသာ အတၳဳပၸတၱိ သည္ ရွိ၏ယခုကဲ႔သုိ႔ တုႏႈိင္းမမွီေသာ ဘုရားဂုဏ္ ႏွင္႔ ျပည္႔စုံသူတြင္ သူတကာႏွင္႔မတူ ဘုရားတဆူျဖစ္ဖုိ႔ ထူးျခား စြာ ၾကဳိးစားျဖတ္သန္းခဲ႔ရေသာ ခုိင္လုံေသာ အတၳဳပၸတၱိ သည္ ရွိသင္႔လွေပသည္။ ရွိက ေဖာ္ျပပါ။ အက်ဳိးတရား တခု တခု တုိင္းတြင္ အေၾကာင္းတရား သည္ ရွိ၏။ အေၾကာင္းတရား မရွိပဲ အက်ဳိးတရား ေပၚရုိးထုံးစံ ရွိပါသလား? အခုိင္အမာ ေျဖၾကားေပးပါ။

ဒါနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ဘုန္းၾကီကေနခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတဲ႔သူေရးထားတဲ့ဟာကူးထားတာကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္..ျပန္ထပ္ဖက္ၾကည့္ဘာ

ေလာေက ၊ ေလာကကို ၊ နစိႏၧိယံ ၊ မၾကံစည္အပ္သည္ကို ၊ စိႏၱာယံႆ ၊ ၾကံစည္ေသာသူသည္ကား ၊ ဥမၼာတႆ ၊ သူရူးႏွင့္လည္းတူ၏ ၊ အ၀ိဂတႆစိတ္ေဖါက္ျပန္ေသာသူႏွင့္

လည္းဆူ၏ ၊ ဗုဒၶႆ ၊ အတုမရွိေသာျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိလည္း ၊ နစိႏၱိယံ ၊ မၾကံစည္အပ္သည္ကို ၊ စိႏၱာယႆ ၊ ၾကံစည္ေသာသူအားလည္း ၊ ဥမၼာတႆ ၊ သူရူးႏွင့္လည္းတူ၏ ၊ အ၀ိဂတႆ ၊ စိတ္ေဖါက္ျပန္ေသာသူႏွင့္လည္းတူ၏ ။ ။ဤသို႔ပိဋကတ္ ေလာကဒီပကာသာရ က်မ္းကျပဆိုပါလွ်က္ႏွင့္ ။မင္းတို႔ကိုယ္ကြယ္တဲ႔ဘုန္းၾကီးေတြေထာင္ေပးတဲ႔အတိုင္းလိုက္လုပ္တာ..

မင္းတို႔တရားနဲ႔မင္းတို႔ဒုကၡေရာက္မယ္ဆိုတာ..မင္းတို႔သိထားေနာ္..

 ခရစ္ေတာ္အပ်ဳိကညာဗိုက္ထဲကလူေယာက္က်ားေသြးတစက္မပါဘဲနဲ႔ဘုရားတန္ခိဳးနဲ႔ေမြးဖြားလာတာကို.လူ႔ညာဏ္နဲ႔နားမလည္နိုင္တာ

ဘုရားကလူသားေတြအတြက္အေသခံ..ကိုယ္စားေရြးနုတ္ကယ္တင္တာ.ဘုရားဇာတိတန္ခိုးနဲ႔သံုးျပီးေမြးလို႔..လူကိုကယ္တင္နိုင္တယ္

အျပစ္လူူသားမိန္မဝမ္းကေမြးလို႔..အျပစ္သားျဖစ္ေသာ္လည္းအျပစ္နဲ႔ကင္းေသာအသက္တာနဲ႔ေနျပသြားနိုင္ေသာေၾကာင့္..အျပစ္သားေတြကို..

အျပစ္နဲ႔ကင္းေအာင္ဘယ္လိုေနရမလဲဆိုတာလြယ္ကူစြာလမ္းျပနိုင္တယ္...မင္းတို႔ေကာ..မူစလင္ဘာသာဝင္ေတြေကာ..နားမလည္းနိုင္တဲ႔

အရာကို..ဘုရားဘယ္ကျဖစ္လဲဆိုတာ.ေမးတာ..တိယေျမာက္အီဂ်စ္ဖာရိုးရမ္စီဘုရင္အေမးေကာင္းလို႔သူ႔တိုင္းျပည္ပ်က္တာ..

အခုထိနလန္မထဴးနိုင္တာမင္းတို႔သမိုင္းမွာေကာက်မ္းစာမွာဘာ..တြဲျပီးမေလ႔လာခဲ့ဘူးထင္တယ္..အေျဖက..

ဘုရားသခင္ကလည္း ငါျဖစ္သည့္အတိုင္း ငါျဖစ္၏” ( ထြက္ေျမာက္ရာ ၃း၁၄). ပကတိအားျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သယမၻဴျဖစ္ေတာ္မူ၏။လို႔သူ႔မဆိုအလိုလိုျဖစ္ေသာဘုရားလို႔ဆိုရတယ္..သမၼာက်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း၊ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ ” ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား…… ငါ့ေရွ႔မွာ ဖန္ဆင္းရာထဲက အဘယ္ဘုရားသခင္မွ် မျဖစ္၊ ငါ့ေနာက္မွာလည္း အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မရွိရာ…… ေန႔ရက္ကာလ မျဖစ္မွီ ငါသည္ ဘုရားျဖစ္၏” ( ေဟရွာယ ၄၃း၁၀-၁၃)။

ငါသည္ အာလဖျဖစ္၏၊ ဩေမဃလည္းျဖစ္၏၊ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏၊ အစႏွင့္အဆံုးလည္းျဖစ္၏” ( ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၁၃)။ဒါလိုဘုရားျမိဳးျဖစ္တဲ႔အတြက္..ဗုဒၶေဟာတရားနဲ႔ညီေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူတယ္

. ပါရမီျဖည့္က်င့္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားမဟုတ္၊ ဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္၏။ ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူး ရွိသမ်တို႔သည္ အလင္းတို႔အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ အထက္အရပ္မွ လာၾက၏။ ထိုအဘသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ လွည့္၍လည္း အရိပ္က်ေစေတာ္ မမူတတ္၊ ယာကုပ္ ၁း၁၇ ၌လာသည့္အတိုင္း။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ စံုလင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္၍၊ သာ၍စံုလင္ေတာ္မူရန္မလို၊ မစံုလင္ေသာ လူသတၱဝါသာလွ်င္ စံုလင္ေအာင္ က်င့္ရ။ ပါရမီျဖည့္ရေလသည္။ ထိုက်မ္းစာ စကား၌ “ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ” ဟုလာေသာေၾကာင့္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကမၻာအဆက္ဆက္မွ  ေနာက္ကမၻာအဆက္ဆက္တိုင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

မွန္ေသာ ဘုရားသခင္၌ လူအေပါင္းတို႔ထက္သာလြန္ ထူးကဲ့ေတာ္မူေသာ အစိေႏၱယသဒၵါ၊ အပေမယသဒၵါတို႔ႏွင့္ အညီ ဂုဏ္ေတာ္၏ အခ်ဳပ္ကိုဆိုလွ်င္ ေလးပါးရွိ၏။ ေလးပါးဟူမူကား…….

၁။ ရူပအစိေႏၱယ။

၂။ ဣတၳိအစိေႏၱယ။

၃။ ညဏအစိေႏၱယ။

၄။ ဝါစအစိေႏၱယဟူ၍ ဂုဏ္ပုဒ္ေလးပါရွိေတာ္မူ၏။ ထိုအနႏၱဂုဏ္ပုဒ္ေလးပါး မဂဓပါဠိစကားတို႔ကို အဘိဓါန္က်မ္လာသည့္အတိုင္း ျမန္မာလိုျပန္ဆိုလွ်င္ ရူပါအစိေႏၱယပုဒ္၌ ရူပါ၊ ရုပ္၊ အစိေႏၱယ၊ မၾကံစည္အပ္။ အပေမယ၊ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္။ ဣတၳိအစိေႏၱယပုဒ္၌ ဣတၳိ၊ တန္ခိုးေတာ္၊ အစိေႏၱယပုဒ္၌ ဥာဏ္ေတာ္ကို၊ အစိေႏၱယ၊ မၾကံစည္အပ္။ အပေမယ၊ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္။ ဝါစအစိေႏၱယ၊ ဝါစ၊ စကားေတာ္၌၊ အစိေႏၱယ၊ မၾကံစည္အပ္၊ အပေမယ၊ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္။ ထိုသို႔ မၾကံစည္အပ္၊ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္ေသာ အနႏၱရုပ္ေတာ္၊ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္၊ အနႏၱစကားေတာ္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ္မူမွသာလွ်င္ လူအေပါင္းတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ေက်းဇူးေတာ္အစံု၊ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္အခ်ိန္ကာလကစ၍ အဘယ္တိုင္းႏိုင္ငံ၊ အဘယ္အရပ္ေဒသတို႔တြင္ ျဖစ္သနည္းဟု ၾကံစည္၍ေမးဖြယ္ရာမရွိ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မွန္ေသာ ဘုရားသည္ ေလာကီပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ ေလာကုတၱရာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱတရားတို႔ႏွင့္မကင္းေသာ သခၤါရနယ္၊ ေလာကီဘံုသားအတြင္းမွာ ေမြးဘြားျခင္းကို ခံေသာပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္အစဥ္ကင္းစဥ္ေတာ္မူ၍၊ နိစၥ၊ သုခ၊ အတၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေလာကုတၱရာ၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱနယ္အတြင္းမွာ ေမြးဘြားျခင္းကိုခံရသည့္ ပညတ္သတၱဝါျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ေလာကီဘံုသား အေပါင္းတို႔က ေလာကီညာဏ္ႏု၊ မံသစကၡဳပညတ္ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည္ရႈ၍ ေမးဖြယ္ၾကံဖြယ္ရာ မဟုတ္ေခ်။ ( တိပိဋကတ္ ဝိနိစၥယက်မ္း။ ေမာင္ပန္းရည္၊ ဒု-တြဲ၊ ႏွာ ၁၄-၁၆)။

မေၾကနက္ဘူးခင္ဗ်ာ..ငါတို႔လိုခ်င္တာဒီအေျဖမဟုတ္ဘူး..ထပ္ေျဖဘာတဲ့..ဗုဒၶကိုစန္႔က်င္ျပီ

ေနာက္တခါထပ္ေမးဘာတယ္..အနိုင္ရဖို႔အေရးဘာ..ခရစ္ေတာ္ိကုိဂ်ဴဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္

ေတြေမးသလို..နင္ကယ္တင္ရွင္ဟုတ္ရင္.ကပ္တိုင္ေပၚကဆင္းခဲ့ငါတို႔ယံုမယ္.ခရစ္ေတာ္မဆင္းခဲ့ဘာဘူး..ေမးတိုင္းအေျဖေပးဖို႔ခရစ္ေတာ္မသြန္သင္ခဲ့ဘူး..သူကျပန္ေမးျပီး..ေျဖရွာခိုင္းတတ္ဘာတယ္..ဒီတန္ခိုးေတြမင္းဘယ္ကရလဲ..ဘယ္သူ႔အခြင့္နဲ႔ေဟာလဲ..ခရစ္ေတာ္ျပန္ေမးလိုက္ဘာတယ္..ေယာဟန္က..ဘယ္သူ႔အခြင့္နဲ႔ေရႏွစ္ျခင္းေပးလဲလို႔ေမးေတာ့ဘယ္သူမွ..မေျဖေတာ့ဘဲထြက္သြားဘာတယ္..နင္တို႔မေျဖရင္..ငါလဲမေျပာနိုင္ဘူး..

ကၽြန္ေတာ္ဒီနည္းကိုအခုသံုးဘာမယ္..အေမးကိုအေမးနဲ႔ေျဖတဲ႔ေမးခြန္းနည္းကိုသံုမယ္


 

မည္သည့္ဗုဒၶမဆို၊ ေရွးဦးစြာ ဗုဒၶျဖစ္ေအာင္ ဗ်ာဒိတ္ကို ၊ ဗုဒၶတပါးပါးထံ၌ခံရမည္။ ထိုသို႔ဗ်ာဒိတ္ခံျပီးမွသာ ဗုဒၶအျဖစ္သို႔ေရာက္ႏိုင္သည္။ ယခု ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶေဂါတမသည္၊ ဒီပဂၤရာ ဗုဒၶထံ၌ ဗ်ာဒိတ္ရ၍ ဗုဒၶအျဖစ္သို႔ ေရာက္သည္ဟု က်မ္းစာ၌ အဆိုရွိ၏။ ထိုသို႔ ဗ်ာဒိတ္ခံရန္ လိုအပ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးမွာ။ ။မႏုႆတၱံလိဂႍ သမၸတၱိ။

ေဟတုကသတၴာရဒႆနံ။ ပဗၺဇၨဂုဏ သမၸတၱိ။ အဓိကာေရာစ ဆႏၵတာ။ အဌဓမၼ သေမာဓါန။ အဘိနိဟာေရာသမိဇၩတိ။ ဗုဒၶဝင္ အဌကထာ။ သုတၱနိပါတ္အဌကထာ။ ဓမၼသခၤဏီအဌကထာ။ သုေမဓါ အဌကထာ စသည့္တို႔၌ လာသည္။ အဓိပၸါယ္မွာကား။

၁။ လူစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း။

၂။ ေယာက်ၤားစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း။

၃။ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္း။

၄။ ရေသ့၊ရဟန္ျပဳသည္လည္းျဖစ္ျခင္း။

၅။ ဘုရားရွင္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ၾကပ္ဖူးေတြ႔ရျခင္း။

၆။ ဈာန္သမာပါတ္ႏွင့္လည္း ျပည္စံုျခင္း။

၇။ ဘုရားဆုကို အလိုဆႏၵလည္းရွိျခင္း။

၈။ ဘုရားဆုကိုလည္း ေတာင္းယူျခင္း။

မွတ္ရန္။ ။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုမွ ဗုဒၶျဖစ္ရမည္ဟု က်မ္းစာလာေသာေၾကာင့္။ ယခု ဘဒၵကမၻာတြင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶမွာ ဒီပကၤရာထံ ဆုပန္သည္မွန္ေစေတာ့။ ဒီပကၤရာမွစေသာ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူအပါအဝင္ အျခားအျခား ( ဂဂၤါဝါဠဳ သဲစုမကေသာ) ဗုဒၶဘုရားတို႔သည္၊ ဘယ္ဗုဒၶထံ၌ခံယူပါသနည္း။ ဂဂၤါဝါဠဳက ဗုဒၶတို႔၏ လက္ဦးအစဗုဒၶသည္ အဘယ္သူထံ၌ ဗ်ာဒိတ္ခံယူခဲ့ၾကပါသနည္း။ဒါကိုေျဖေပးဘာဒီအထဲမွာလိုခ်င္တဲ့အေျဖ၇ွိသည္


 

ဒီေအာက္ကေမးခြန္းေတြကေတာ့ဒုကၡကိုအေၾကာင္းျပဳျပီးသုခကိုမျမင္နိုင္တဲ့သူေတြရဲ့ေမးခြန္းဘာ

…၄. ေမြးဖြားလာစကပင္ တဦးႏွင္႔တဦး အတူမညီ ျဖစ္ရသည္႔ အေၾကာင္းမွန္ကုိ ရွင္းျပပါ။


 

၅. ထာ၀ရဘုရားသည္ ကမၻာကုိ ဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆုိရာတြင္ ဘယ္အက်ဳိးကုိ ေမ်ာ္ကုိးျပီး ဖန္ဆင္းပါသနည္း?


 

၆. ခ်မ္းသာေစလုိေသာေၾကာင္႔ဟု ဆုိပါက ယခု ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဆင္းရဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကဳံေတြ႔ေနရပါသည္ ဘုရား သခင္ ျဖစ္ေစလုိသည္႔ ခ်မ္းသာမျဖစ္သည္မွာ အနႏၲတန္ခုိးေတာ္ မရွိလုိ႔ ဘာအစြမ္းအစမွ မရွိလုိ႔ ျဖစ္ ရသည္ဟု ဆုိပါက ဘယ္လုိျပန္လည္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသနည္း?


 

၇. လူသားတုိ႔ ၾကဳံေနရတဲ႔ ဒုကၡဆင္းရဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး သည္ ေသခ်ာေလ႔လာၾကည္႔ပါက ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဒုကၡမ ကင္းေၾကာင္း ေသခ်ာပါသည္ ဒါေၾကာင္႔လူသားတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ ခ်မ္းသာေပးသလား ဆင္းရဲေပးသလား ဆုိတာ ေျဖၾကားေပးပါ။


 

၈. လူသားတုိ႔ကုိ ေမတၱာ ဂရုဏာျဖင္႔ ဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆုိပါက မည္သူကမွ မလုိခ်င္မေတာင္႔တတဲ႔ အုိရျခင္း နာရျခင္း ေသရျခင္း ဒုကၡဆုိးၾကီးကုိပါဘာေၾကာင္႔ဖန္ဆင္းခဲ႔ပါသနည္း? ထာ၀ရဘုရား၏ ေမတၱာကုိ ရွင္းျပပါ။


 

၉. ခႏၶာရွိသူတုိင္း ဒုကၡရွိသည္ဟု လူတုိင္းသိၾကပါသည္ သင္ကုိယ္တုိင္လဲ ဒုကၡရွိတာ ျငင္းခ်က္မရွိေသခ်ာပါ၏ ဒုကၡ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္႔ ဒီခႏၶာကုိ ထာ၀ရဘုရားက ဖန္ဆင္းေပးသည္ဟု ဆုိပါက ဒုကၡျဖစ္ရျခင္း ရင္းျမစ္ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္သူမွာ ထာ၀ရဘုရားပင္ျဖစ္မေနဘူးလား? ေက်းဇူးရွင္ဟုေခၚမလား? စဥ္းစာျပီးေျဖၾကည္႔ပါ။


 

၁၀. ထာ၀ရဘုရားသာ မဖန္ဆင္းခဲ႔လွ်င္ သင္ဒီဒုကၡေတြကုိ ေတြ႔ၾကဳံႏုိင္ပါသလား? ဒီဖန္ဆင္းရွင္၏ လက္ ခ်က္ေၾကာင္႔ ေမြးရျခင္းဒုကၡ စီးပြါးေရး လူမူေရးပညာေရး က်န္းမာေရး အိမ္ေထာင္ေရး သားေရး သမီးေရး အုိေရး နာေရး ေသေရး ဒုကၡအစုတုိ႔ ျဖစ္ရသည္မွာ မည္သူျငင္းႏုိင္ပါသနည္း။စဥ္းစားျပီး သဘာ၀က်က် ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါ။


 

၁၁. ထာ၀ရဘုရားသည္ အနႏၲေမတၱာ၊ ဂရုဏာရွင္ျဖစ္ပါလွ်ွက္ ဘာေၾကာင္႔လူ႔ဘ၀ကုိ ၾကမ္တမ္းေစသနည္း? မအုိ မနာ မေသေသာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ ေတာ္သုိ႔ အစကတည္းက ဘာေၾကာင္႔မပုိ႔ဘဲ လူသားတုိ႔ကို ဒုကၡ ခံစားေစ သနည္း? အနႏၲေမတၱာ ဂရုဏာရွင္ဆုိေသာ စကားႏွင္႔ကုိက္ညီေအာင္သုံးႏႈံးေျဖၾကားေပးပါ။

ဟႏၵဴဘာသာမွာေတာ့..အဆင့္အတန္းခြဲျပီးဒီလိုဖန္းဆင္းတာေတြ႔ရဘာတယ္... ျဗဟၼာ၏္လူကိုဖန္ဆင္းရာ၌ ကြဲျပားျခားနားစြာ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းမွ အစ ျပဴသည္။

ျဗဟၼာသည္လူကိုမဖန္ဆင္းခင္ (ပုရိသ) အျဖစ္မိမိကိုယ္ကိုျပဳျပင္လိုက္ျပီး၊ ထိုပုရိသ(ျဗဟၼာ၏--

          (က) ခံတြင္းမွ- ျဗဟၼာဏ (Brahmanas) (ပုဏၰားမ်ိဳး-Priest class)

          (ခ)  လက္ရံုးႏွစ္ဘက္မွ--ခတိၳယ(Kshatriya)(မင္းမ်ိဳး Ruling class)

          (ဂ)  ေျခႏွစ္ေခ်င္းမွ ေဝသ(ဝိဇယ Vaisya) (ကုန္သည္မ်ိဳး Middle Class)

          (ဃ) ေျခဖဝါးႏွစ္ဖက္မွ-သုဒၶ(ဆတၱာ Sudra)(ဆင္းရဲသားမ်ိဳး Untouchable Class)မ်ားျဖစ္လာရသည္ဟု

(ရိဂ္ေဝဒ- ဣရုေဝဒ)က်မ္းတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ဗုဒၶဘာသာမွာလဲဒီလိုအဆင့္တန္းခြဲတာေတြရွိဘာတယ္

ပိဋကတ္က်မ္းအဆိုအမိန္႔ထဲတြင္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး အယုတ္၊ အျမတ္ဟူ၍ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားလ်က္ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ႏွင့္ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားကိုယုတ္ညံ့ေသာလူသားမ်ားအျဖစ္ ရႉျမင္သံုးသပ္ပံုကို ပိဋကတ္က်မ္းလာရင္းအတိုင္းျပဆိုေပအံ့။

ဒုစရုိက္ဆယ္ပါးအကုသိုလ္တရားတို႔ကို လိုက္စားျပဳလုပ္အားထုတ္က်င့္ၾကံေသာသူတို႔သည္ ေသသည့္အျခားမဲ့၌ ငရဲအစရွိေသာအပါယ္ေလးပါးသိို႔ သြားေရာက္ခံစားရပါသည္။ ငရဲအစရွိေသာအပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္၍ လူျပန္ျဖစ္လာပါက ကံေဟာင္းေန႔က ဖန္တီးပံုအရေၾကာင့္ ဝိပါကအက်ိဳးေပးလ်က္ရွိ၏။အဆိုပါဒုစရုိက္ဆယ္ပါးအကုသိုလ္တရားတို႔၏ ဝိပါကအက်ိဳးေပးသည္မွာ ပါဏတိပါတကံေၾကာင့္ အနာေရာဂါမ်ား၍ အသက္တိုရျခင္း၊ အဒိႏၷာဒါနကံေၾကာင့္ စည္္းစိမ္းဥစၥာမတည္ၾကည္၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလူမြဲျဖစ္ရျခင္း၊ ကာေမသုမိစာၱစာရကံေၾကာင္း ေယာက်ာ္းေကာင္း၊ မိန္မေကာင္းမျဖစ္၊ နပံုးပ႑ဳပ္အစရွိေသာယုတ္ယုတ္မာမာေသာအမ်ိဳး၌ျဖစ္ရျခင္း၊ မုသာဝါဒကံေၾကာင့္ အစြပ္အစဲြခံရျခင္း၊ ခံတြင္းပုပ္ျခင္း၊ ကိုယ္္ေျပာေသာစကားကိုသူတစ္ပါးမယံုၾကည္ျခင္း၊ ပိသုဏဝါစာကံေၾကာင့္ခ်စ္ခင္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲေသခြာ၊ ခြဲခြာရျခင္း၊ ဖရုသာဝါစာကံေၾကာင့္ မိမိအသံသည္ က်ီးအာသကဲ့သို႔ သူတစ္ပါးနား၌ မခံသာေအာင္ရွိျခင္း၊ ဆြံအရျခင္း၊ သမၺပၸလာပကံေၾကာင့္ နိဗၺာန္ႏွင့္စပ္ေသာစကားကိုေျပာဆိုေသာ္လည္း ဖြဲျပာသည္ ေလမွာလြင့္သကဲ့သို႔ မနာစဖြယ္ရွိျခင္း၊ အဘိစာၦကံေၾကာင့္ မိမိစည္းစိမ္ကို မင္း၊ ေရ၊ မီး၊ ခိုးသူ မခ်စ္မႏွစ္သက္တဲ့ ရန္သူမ်ိဳး ႏွင့္ေတြ႔၍ ေရြ႔ ေလ်ာပ်က္စီးရျခင္း၊ ဗ်ာပါဒကံေၾကာင့္၊ ထြီဖန္ဟာေဟး၊ တံေတြးေထြး၍ ဟန္ေရးမသာရြံရွာစက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာမမ်ိဳး၌ျဖစ္ရျခင္း၊ မိစာၦဒိဌိကံေၾကာင့္ ရတနာသံုးအင္၊ ႏွလံုးမယွဥ္တဲ့ ကရင္၊ ခ်င္းရုိင္း၊ ထိုင္းမႉိင္းပူတူ၊ မိလကၡဴအမ်ိဳး၌ျဖစ္ရျခင္း၊ ဤသို႔ေသာအျပစ္မ်ားကို ကာလရွည္မ်ားေအာင္ခံစားရပါသည္။ (ဂီဟီဝိနယငါးေစာင္တြဲက်မ္း ႏွာ၊ ၈)

တစ္ဖန္ ။ ။ ရွင္ေဂါတမအေလာင္း နိယတဗ်ာဒိတ္ခံ သည္ကိုျပျခင္းအေၾကာင္း။

ရွင္ေဂါတမအေလာင္းသည္ ယခုဘဒၵကမာၻမွ ျပန္၍ေရတြက္ေသာ္၊ တသိန္းကမာၻအလြန္ရွိေသာ ေလးသေခ်ၤထက္၌ပြင့္ေသာ ဒီပကၤရာဘုရားလက္ထက္တြင္ သုေမဓာရေသအျဖစ္ႏွင့္ ရာမာဝတီျပည္မွာ ကိုယ္ကိုတံတားခင္းျပီးလွ်င္ နိယတဗ်ာဒိတ္ကိုခံယူသည္ဟု ပိဋကတ္တြင္ျပဆို၏။ ၄င္းနိယတဗ်ာဒိတ္ကို ခံယူျပီးသည္ေနာက္ ဘုရားေလာင္းတို႔မျဖစ္အပ္ေသာအရပ္ တဆယ့္ရွစ္ပါးကိုျပသည္မွာ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ရူးသြပ္ေသာသူ၌လည္းမျဖစ္၊ ဆြံ႔အေသာသူ၌လည္းမျဖစ္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူမိလကၡဴအမ်ိဳးတို႔၌လည္းမျဖစ္၊ မိစာၦဒိဌိအယူကိုယူေသာအမ်ိဳး၌လည္းမျဖစ္၊ လိင္ျပန္ေသာသူ၌လည္းမျဖစ္၊ အနႏ ၱရိယကံငါးပါးကို ျပဳေသာသူ၌လည္းမျဖစ္၊ ႏူနာစြဲေသာသူ၌လည္းမျဖစ္၊ တိရိစာၦန္အမ်ိဳးတြင္လည္း ငံုးငွက္ေအာက္ငယ္ေသာတိရိစာၦန္အမ်ိဳး၌လည္းမျဖစ္၊ ဆင္ထက္ၾကီးေသာ တိရိစာၦန္အမ်ိဳး၌လည္းမျဖစ္၊ ၿပိတၱာအမ်ိဳးတြင္လည္း ခုပၸသိကၿပိတၱာ၊ နိဇၨာမတဏိွကၿပိတၱာ၊ ကာလကိဥိြကၿပိတၱာမမ်ိဳးတို႔၌လည္းမၿဖစ္၊ သုဒၶါဝါသငါးဘံု၊ အသညတ္ဘံု အရူပေလးဘံုတို႔႔၌လည္းမၿဖစ္၊ အဝီစိငရဲၾကီး၌မၿဖစ္၊ မာန္နတ္လည္းမၿဖစ္၊ဤစၾကာဝဠမွတပါးအျဖားစၾကာဝဠာ၌လည္းမၿဖစ္ဟူ၍နိယတဗ်ာဒိတ္ကိုခံယူၿပီးေသာဘုရားေလာင္းမျဖစ္ေသာအရပ္တဆယ့္ရွစ္ပါးကို ပိဋကတ္တြင္ တခ်က္ျပဆိုသည္။ ၄င္းနိယတဗ်ာဒိတ္ကိုခံယူျပီးမွ ရွင္ေဂါတမအေလာင္းသည္ ငံုးငွက္တိရိစာၦန္အျဖစ္ဘဝမွစ၍ ဆဒၵန္ဆင္တိုင္ေအာင္ ဇာတ္ႏုငါးရာငါးဆယ္၊ ဇာတ္ရင့္ဆယ္ဘြဲ႔တြင္ ေဝႆႏ ၱရာဇာတ္ကိုအဆံုးထား၍ သုတၱံနိပါတ္၊ အဌကထာ၊ ဗုဒၶဝင္အပါဒါန္က်မ္းတို႔တြင္ျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းျပဆိုခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔တြင္ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူလူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္လွ်င္ ရွင္ေဂါတမကို အလြန္စိတ္နာစရာေကာင္းေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရွင္ေဂါတမအေလာင္းသည္ ငံုးငွက္ေအာက္ငယ္ေသာတိရိစာၦန္ႏွင့္ ဆင္ထက္ၾကီးေသာ တိရိစာၦန္တို႔အမ်ိဳးသာ၌လွ်င္မျဖစ္သည္။ ၄င္းငွက္ငံုးႏွင့္ ဆင္၏အၾကားမွာရွိေသာ တိရိစာၦန္အမ်ိဳးတမ်ိဳးမ်ိဳးမွာျဖစ္ႏုိင္သည္။ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူမ်ိဳး၌ အလ်င္းမျဖစ္ႏုိင္ဆိုောေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာပိဋကတ္က်မ္းဆိုအလိုအားျဖင့္ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူတို႔သည္ တိရိစာၦန္ထက္ယုတ္ညံ့ရာျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာပိဋကတ္က၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူတို႔ကို တိရိစာၦန္ထက္ ယုတ္ညံ့သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္၍ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူလူမ်ိဳးတို႔မွသာလွ်င္ ရွက္ေၾကာက္နာက်င္ျခင္းရွိမည္။ နတ္မိစာၦႏွင့္ေခါင္ရည္ကို မစြန္႔ပစ္လိုသည့္ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူတို႔မွာ ရွက္ေၾကာက္နာက်င္ရမွန္းသိမည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာပိဋကတ္က ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူတို႔သည္ တိရိစာၦန္ထက္ ယုတ္ညံ့သည္ဆိုေသာ္လည္း တိရိစာၦန္ထက္ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ေတာင္သူတို႔သည္ အလ်င္းမယုတ္ညံ့ေၾကာင္းကို ယခဳမ်က္ျမင္ထင္ရွားရွိေသာေၾကာင့္ သိအပ္ၾကပါ၏။

(တိပိဋကတ္ဝိနိစ ၦယက်မ္း၊ ပဌမတြဲ၊ ေမာင္ပန္းရည္၊ ႏွာ။ ၃၆)။

တဖန္ ။ ။ သမၼာက်မ္းစာဘက္သို႔ ျပန္လွည့္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

သမၼာက်မ္းစာက “ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔အား ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေေသာသေဘာရွိ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ် တို႔ကို သနားစံုမက္ေတာ္မူ၏” (ဆာလံ၊ ၁၄၅း၉)။

“ယုဒအမ်ိဳး၊ ေဟလသအမ်ိဳးကိုမေရြး၊ လူအေပါင္းတို႔ကိုအစိုးရေသာအရွင္တစ္ပါးတည္းရွိ၍ ကိုယ္တာ္ကိုပဌာနာျပဳ ေသာသူအေပါင္းတို႔၌ ေက်းဇူးၾကြယ္ဝေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရာယးကိုပဌာနာျပဳေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့” (ေရာ၊ ၁၀း၁၂-၁၃)။

ေယရႉက၊ ‘ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္ ေကာင္းေသာသူ၊ မေကာင္းေသာသူတို႔အေပၚ၌ ကိုယ္ေတာ္၏ေနကို ထြက္ေစေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ မိုဃ္းကိုရြာေစေတာ္မူ၏’ (မ၊ ၅း၄၅။ ေယာ၃း၁၆။ ဗ်ာ၊ ၂၂း၁၇။ ၁ေယာ၊ ၄း၈) တို႔ကိုၾကည့္ေလ။

လူအခ်ိဳ ႔တို႔တြင္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ ႔ယြင္းသည့္ဘဝ၌ေသာ္၄င္း၊ တခ်ိဳ ႔၌ဆြံ၊ အ၊ နားမၾကား၊ မ်က္မျမင္အစရွိေသာခ်ိဳးတဲ့သည့္ဘဝ၌ေသာ္၌ေသာ္၄င္း၊ အသက္ရွင္ေနရလ်က္ရွိ၏။ ဤကဲ့သို႔မလိုလားအပ္ေသာလူ႔ဘဝျဖစ္ေလသမွ်တို႔သည္ ဘဦး မိဦးျဖစ္တဲ့အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔၏ ဘုရားစကားနားမေထာင္ျခင္းမွအစျပဳခဲ့ရာ၊ မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းသည့္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ သူတို႔ကိုႏွင္ထုတ္လိုက္ျခင္းခံရေသာေန႔မွစ၍ က်ိန္ျခင္းခံရေသာဤေျမ ကမာၻသို႔ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့ရသည္ ႏွင့္အမွ် အာဒံႏွင့္ဝတို႔၏ ဘဝသည္ လူလံုးမလွ ယူၾကံဳးမရျဖစ္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။ အာဒံႏွင့္ဧဝမွဆင္းသက္လာေသာလူမ်ိဳးႏြယ္အေပါင္းတို႔သည္လည္း လူ႔ဘဝ၏ဆိုးေမြမ်ားျဖစ္ေသာ မ်ိဳးရုိးဗီဇေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ ႔ယြင္းမွ ု၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေရာဂါဘယ ဖိစီး ႏွိပ္စက္မွ ု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေဘးအႏ ၱရာယ္က်ေရာက္မွ ု၊ လူလူခ်င္းေခါင္းပံုျဖတ္မွ ု၊ မတရားအာဏာအလွြဲသံုး စားျဖင္းခံရမွ ုမွစ၍ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွ ုေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစရွိသည္တို႔လည္း မတည္မျငိမ္ျဖစ္လာကာ ေမတၱာတရားေခါင္းပါးေသာဤကမာၻေလာကၾကီးထဲ၌ က်င္လည္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၌ရွိေသာဘုရားသခင္၏သ႑ာန္ေတာ္ကို က်ြႏု္ပ္တို႔ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ၾကြလာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ျပီး၊ က်ြႏု္ပ္တို႔အား အသိပညာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ အသစ္တစ္ဖန္ျပဳ ျပင္ရန္အလိုရွိေတာ္မူသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ တစ္ေန႔ေသာအခါ က်ြႏု္ပ္တို႔အား သူ၏သ႑ာန္ေတာ္အတိုင္း ျပန္လည္အသစ္ျပဳျပင္မည္ဟု ဂတိထားရွိေတာ္မူသည္။

ဤေလာက၌ခံရေသာဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားတို႔သည္ ခဏမွ်သာျဖစ္ျပီး ကိုယ္ေတာ္ေပးမည့္ထာဝရ အသက္ကိုသာေမွ်ာ္လင့္စရာအေၾကာင္းရွိေပသည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤေလာက၌လူ႔ ဇာတိကိုခံယူစဥ္၊ အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္ (မ၊ ၄း၂၃) သာမကေသေသာသူကိုပင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစႏုိင္ေတာ္မူေသာဘူရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ က်ြႏု္ပ္တို႔လူသားအားလံုးအတြက္ အျပစ္စီရင္ ျခင္းမွလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚမွာအေသသတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ သျဂိဳလ္ျပီးသံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏ (၁ေကာ၊ ၁၅း၃-၄)။ ေသျခင္းမစၥဴမာရ္ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာဘူရားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္က “ငါသည္သြား၍ေနစရာအရပ္ကိုျပင္ဆင္ျပီးမွ တဖန္လာျပန္၍ ငါရွိရာအရပ္၌သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွာ သင္တို႔ကိုငါ့ထံသို႔သိမ္းဆည္းမည္ ( ေယာ၊ ၁၄း၃)ဟု ဂတိထားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္တဖန္ျပန္လာ၍ က်ြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔ကို အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ဝိညာဥ္ေသျခင္းကင္းေသာ ေကာင္းကင္ေရြွျပည္ဘုရားးသခင့္ျမိဳ ႔ေတာ္ဆီသို႔ သိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ “ထိုျမိဳ ႔၌” “ငါနာသည္” ဟု မဆိုရ၊ ထိုျမိဳ႔၌ေနသာ သူတို႔သည္ အျပစ္ေျဖရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္ (ေဟရွာ၊ ၃၃း၂၄)။ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ ႔တဲ့ေသာမရွိေတာ့ျပီ။ “ထိုအခါမ်က္စိကန္းေသာသူတို႔ သည္ မ်က္စိပြင့္လင္းၾကလိမ့္မည္။ နားပင္ေသာသူတို႔သည္ နားပင္းျခင္းႏွင့္လြတ္ၾကလိမ့္မည္။ ေျခဆြံ႔ေသာသူတို႔ သည္ ဒရယ္က့ဲသို႔ခုန္ၾကလိမ့္မည္။ စကားအေသာသူတို႔သည္ သီခ်င္းဆိုၾကလိမ့္မည္။……….. ထာဝရ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသရဖူကို ေဆာင္းလ်က္၊ ဇိအုန္ျမိဳ ႔သို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ဝမ္းေျမာက္ရြွင္လန္းျခင္းအခြင့္ကိုရၾက ၍၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ညည္းတြားျခင္းသည္ ေျပးသြားရလိမ့္မည္။ (ေဟရွာ၊ ၂၅း ၅-၁၀)။ (ဤသည္အက်ဥ္းမွ်သာ)။

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္းအခန္းၾကီး (၉) တြင္၊ “လမ္း၌ (ေယရႉ)သြားေတာ္မူစဥ္၊ တပည့္ေတာ္တို႔က၊ အရွင္ဘုရားဤသူသည္ အဘယ္သူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသနည္း။ ကိုယ္အျပစ္ေၾကာင့္ကန္းသေလာ၊ မိဘအျပစ္ေၾကာင့္ကန္းသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယရႉကလည္း၊ ကိုယ္အျပစ္ေၾကာင့္မဟုတ၊္ မိဘအျပစ္ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏ အမူေတာ္ကိုသူ၌ထင္ရွားမည္အေၾကာင့္တည္း။……….. ငါသည္ ဤေလာက၌ရွိစဥ္တြင္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏ဟု မိ္န္႔ေတာ္မူျပီး လွ်င္ ေျမေပၚမွာေထြး၍ တံေတြးႏွင့္ရြံ ႔လုပ္ျပီးမွ ကန္းေသာသူ၏မ်က္စိကိုရြံ ႔ႏွင့္လူး၍ “သင္သြားေလာ့၊ ရွိေလာင္ေရကန္၌မ်က္စိကိုေဆးေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏”……။ ထိုုသူသည္ သြား၍ေဆးျပီးမွ မ်က္စိျမင္လ်က္ျပန္ေလ၏။ (ေယာ၊ ၉း ၁-၇)။

ယခင္ကဆရာဝန္ႏွင့္ေဆးသိပံၸပညာရွင္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာေရာဂါျဖစ္ပြားလာရျခင္း၏ ဇစ္ျမစ္အမွန္ကို မေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ေခတ္ကာလ၌ စုန္းလား၊ နတ္လား၊ ကေဝလားအစရွိသည့္ “လား” ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေရာ္ရမ္းမွန္းဆကာထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္းယခုေခတ္ ေဆးသိပၸံပညာ လ်င္ျမန္ စြာ တိုးတက္လာငည္ႏွင့္အမွ် ေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္း၏ ဇစ္ျမစ္အမွန္ကို ဆက္တိုက္ ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏိုင္ျပီးျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က အႏူေရာဂါကို ကံနာ၊ ဝဋ္နာဟူ၍အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ယေန႔ေဆးသိပၸံပညာ၏ေတြ႔ရွိခ်က္အရ၊ အႏူေရာဂါသည္ အႏူေရာဂါကိုျဖစ္ပြားေစသည့္ မိုင္ကိုဘက္ တီးရီးယားလက္ပေရးပ ိုး တစ္မ်ိဳး ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔က်ြႏုုု္ပ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနာၾကီး (အႏူ) ေရာဂါ လံုးဝပေပ်ာက္ ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ က်န္းမာေရးဌာနကေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ လူနာကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းေရာဂါလံုးဝေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကူးစက္မွ ုႏႉန္းသည္လည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းလာျပီျဖစ္သည့္အတြက္ အႏူဆိုတာခ်ိဳနဲကလားကြယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ ပိုလီယိုအေၾကာေသေရာဂါသည္လည္း ကာကြယ္ေဆးကိုတိုက္ေက်ြးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ လံုးဝပေပ်ာက္ေရးအဆင့္သို႔တက္လွမ္းေနျပီျဖစ္သည္။ အကယ္၍မ်ား၊ ယခုလက္ရွိဇစ္ျမစ္မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသး သည့္ေရာဂါရွိေနေစကကာမူ၊ တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တါင္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားကေဖာ္ထုတ္၊ ကာကြယ္၊ ကုသေပးႏုိင္မည္ဆိုသည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခက္မလြဲေပ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေယရႉခရစ္ဘုရားႏွင့္ ဝမ္းတြင္းပါမ်က္စိကန္းေသာသူ၏ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္၊ ဘုရားႏွင့္လူသည္ အလြန္တစ္ရာမွကြာျခားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ ရမွာျဖစ္သည္။ လူသည္ေမြးရာပါမ်က္စိကန္းေသာသူကိုျပန္ျမင္ေအာင္ လံုးဝလုပ္မေပးႏုိင္ေခ်။ ၄င္းမ်က္စိကန္းေသာသူကို အျပစ္ရွာၾကံေျပာျခင္းမွအပ တစ္ျခားဘာမွ်မတတ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ လူမတတ္ႏုိင္ေသာအရာကို ဘုရားသခင္တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏ (လု၊ ၁း၃၇။ မ၊ ၁၉း၂၆)။ ဘုရားဟူသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ေသာ္၄င္း၊ တစ္ေလာကလံုးအတြက္ကိုေသာ္၄င္း၊ စီရင္ပိုင္ေတာ္မူေသာအခြင့္အာဏာစက္ရွိေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယရႉခရစ္ေတာ္ဘုရားက “ငါသည္ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏” ဟုအတိအလင္းမိန္႔ေတာ္မူျပီး၊ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ဝမ္းတြင္းပါမ်က္စိကန္းေသာသူကို အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေပးသနားေတာ္မူလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤတြင္ပေရာဖက္ေဟရွာယက၊ “ေသမင္း၏ ႏုိင္ငံအရိပ္တြင္ရွိေနေသာသူတို႔၌ အလင္းေပၚထြန္းလ်က္ ရွိမည္” ဟူေသာ အနာဂတၱိစကားသည္ ေယရႉခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ျပည့္စံုခဲ့ေလျပီ။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၊ ၄း၁၁ တြင္ “အိုထာဝရဘုရား-----ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူျပီ။ ထိုအရာတို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကပါ၏ ။ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ရွင္းပါသည္။ ထာဝရဘုရားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းလို၍ ဖန္ဆင္းျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ သူေက်နပ္ႏွစ္သက္၍ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။က်ြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားသည္ စၾကာဝဠာအနႏ ၱကိုႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပႆနာမဟုတ္၊ သူႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးသည့္အတြက္ သူစိတ္ၾကိဳက္ဖန္ဆင္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အထူးတလည္ဥာဏ္ခ်ဲ ႔၍ စဥ္းစားစရာကိစၥမဟုတ္ေခ်။ အနႏ ၱတန္ခိုးရွိင္သည္ က်ြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားအား ဖန္ဆင္းရာတြင္ သူသင့္ေတာ္ မည္ထင္ သံကဲ့သို႔ ဖန္ဆင္းသြားပါသည္။ ယုတ္စြအဆံုး က်ြန္ေတာ့္ကို “မဂၢီး…မင္းဒီကမာၻဘယ္အပိုင္းမွာလူျဖစ္ခ်င္ သလဲဟု ေမးပါသလား။ သူခြဲခန္႔မွတ္သားရာအရပ္တြင္ က်ြန္ေတာ္လူလာျဖစ္ရပါသည္။ “အေအးၾကိဳက္၍ ျပင္ဦးလြင္တြင္ေမြးပါရေစ” ဟူ၍ ေတာင္းဆိုမရႏုိင္ပါ။ ဒူးရင္းသီးၾကိဳက္၍ “မြန္ျပည္နယ္တြင္ လူျဖစ္ပါရေစ” ဟုဆို၍ ေနရာေရြးလို႔မရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူႏွစ္သက္ျမတ္နုိးသည့္စိတ္ႏွင့္ သူ၏အလိုဆႏၵမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာဤကမာၻႏွင့္ စၾကာဝဠာကို ဖန္ဆင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


 

ေယာဘဝတၳဳ ၊၃၈း၇ တြင္ “နံနက္ၾကယ္တို႔သည္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းသီခ်င္းဆို၍ ဘုရားသခင္သားအေပါင္း တို႔သညဝမ္္းေျမာက္သျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကစဥ္” ဟူေသာက်မ္းခ်က္ႏွင့္ ေဟရွာယ၊ ၄၃း၇ တြင္ ေတြ႔ရေသာ “ေဝးေသာအရပ္ ေျမၾကီးစြန္းမွ ငါ့သား၊ သမီးတည္းဟူေသာ ငါ့နာမျဖင့္သမုတ္ေသာသူ၊ ငါ၏ဘုန္းအသေရဖို႔ ငါဖန္ဆင္းျပဳျပင္၍ ဧကန္စင္စစ္ လုပ္ျပီးေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ့” ဆိုသည့္က်မ္း ခ်က္မ်ား၏ အေထာက္အထားအရဆိုရေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ၾသကာသကမာၻေလာကကို သူေပ်ာ္ရြွင္ေက်နပ္စြာဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ဘုန္းအသေရေတာ္ထင္ ရွားေစရန္ သူဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ သမၼက်မ္းစာကို ေသခ်ာစြာဖက္ရႉေလ့လာေသာအခါ လူသားအား ဘုရားသခင္သည္ခ်စ္၏။ ႏွစ္သက္၏။ အက်ြမ္းတဝင္ေနလို၏ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားေပၚလြင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူသည္ ကမၼာေျမၾကီးေပၚမွ လူသားမ်ားကို ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ အေတြး အေခၚႏွင့္ ေပါင္းစည္းမိတ္သဟာယဖြဲ႔ လိုေသာဘုရားသခင္သည္ စက္ရုပ္မ်ား၊ ဥာဏ္မရွိေသာဆင္ျခင္တံုတရားမရွိေသာ အရာမ်ားကို မတပ္မက္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္မ်ားစြာတန္ဘိုးျမင့္မားေသာလူသားတို႔သာလွ်င္ ျမင္ေတြ႔လိုေသာေၾကာင့္အသက္ ကိုဖန္ဆင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်ြန္ေတာ္တို႔မွတ္ယူထားရပါမည္။


 

ဘုရားသခင္အား မယံုၾကည္ျခင္း၊ ေဝဖန္ရႉံ ႔ခ်ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးလိုျခင္း စသည့္အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ လံုးခ်ာ လိုက္ေနေသာ ဤကမၻာတြင္ လူသားတဦးအေနႏွင့္ အမြန္ျမတ္ဆံုးအလုပ္သည္ ဘုရားသခင္ကိုသိက်ြမ္းျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္၏ကိုယ္စား လူ႔ေလာကသို႔သက္ဆင္း၍ ကယ္တင္ ျခင္းဆုေက်းဇူးကို ေပးခဲ့သူခရစ္ေတာ္ရွင္ကို အၾကြင္းမဲ့လက္ခံယံုၾကည္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသခင္ကို လက္ခံ လိုက္ ျခင္း၊ ယံုၾကည္လိုက္ျခင္းသည္ ယခုလူသားမ်ား ေၾကြးေၾကာ္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကေသာ “လြတ္လပ္ခြင့္” အစစ္အမွန္ကို ရရွိေရးအတြက္ ျပိဳင္ဘက္မရွိေသာ လမ္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာမရဏငရ ဲလမ္း ႏွင့္ အျပစ္၏ေႏွာင္းဖြဲ႔ မွုဘဝမွလြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းကို ေယရႉခရစ္ေတာ္မွလြဲ၍ မည္သူကမွ်မေပးႏုိင္ဟုက်ြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါသည္” ။


 

ေယရႉက “ထာဝရအသက္ဟူမူကား၊ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္တဆူတည္းျဖစ္တာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို၄င္း၊ ေစ လြတေတာ္မူေသာေယရႉခရစ္ကို၄င္း သိက်ြမ္းျခင္းတည္း” (ေယာ၊ ၁၇း၃)။

လူ၏အေႀကာင္းကို စိစစ္ဆင္ျခင္ရာတြင္ အဓိကသအခ်က္ျဖစ္ေသာ လူ၏အစကို သိဖို႔ရန္ အမွန္ပင္လိုအပ္ ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားတို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးခ်င္း၏ စတင္ျဖစ္ပြားလာ ခဲ့သည့္အဓိကတရားခံကို ေဖာ္ခုတ္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားလာသည့္အဓိကတရားခံကိုသိမွသာလွ်င္ တိက်ေသာကုသမွုကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ “အစကြယ္၊ အလယ္ေမာက္၊ အဆံုးျပယ္သည္” ဟူေသာဆိုရုိးစကားသည္ ဤနရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္လွေပသည္။


 

ပိဋကတ္က်မ္းလာအရ၊ ရွင္ေဂါတမဗုဒၶက၊ “ရဟန္းတို႔ဤသံသရာ၏အစကိုမသိႏုိင္၊ အဝိဇၶာဖုန္းကြယ္အပ္ကုန္၊ တဏွာေႏွာင္ၾကိဳးျဖင့္ ဖြဲ့ခ်ည္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ဤဘဝမွထိုဘဝ၊ ထိုဘဝမွဤဘဝသို႔ ေျပးသြားက်င္တည္ၾကရသည့္သတၱဝါတို႔၏ေရွးအစြမ္းသည္မထင္ႏုိင္ (မသိႏုိင္)။


 

ရဟန္းတို႔၊ ဥပမာေသာ္ကား၊ ေယာက္်ားသည္ ဤဇမၶဴ ဒိပ္က်ြန္း၌ ရွိသမွ်ထင္းျမက္သစ္ခက္သစ္ရြက္ကိုျဖတ္၍၊ တေပါင္းတည္းစုရုံးျပီးလွ်င္ လက္ေလးသစ္မွ်က်ည္းသားေလာက္ျပဳ၍ ဤကားငါ၏အမိ၊ ဤကား ငါ့အမိ၏အမိ စသည္ျဖင့္ ခ်၍ ေရတြက္ေသာ္ ဤဇမၶဴဒိပ္က်ြန္း၌ရွိသမွ်ျမက္ခင္းသစ္ခက္သစ္ရြက္သာကုန္ရာ၏။ ထိုေယာက္်ား၏အမိအဆက္ဆက္တို႔ကား၊ မကုန္ႏုိင္ၾကရာ” (အနမ-တဂၢသံယုတ္၊ ကိ၊ ဏကဌသုတ္)။


 

တစ္ဖန္ ။ ။ “ေတာင္ငူျမိဳ ႔၊အိုးကုန္းတိုက္ေနသဃၤာ ေတာ္ထံေပးစာ” စာအုပ္ထဲတြင္ “ရွင္ေတာ္ေမးလိုက္သည္။ ျဗဟၼာကလူဘြားသည္ မွန္လွ်င္၊ ထိုျဗဟၼာလည္းျဗဟၼာမျဖစ္မွီကာလက ေရွ ႔ဦးစြာလူျဖစ္ရမည္မဟုတ္ေလာ။ လူျဖစ္ျပီးမွသာ လွ်င္ ဒါန၊ သီလ၊ ကုသိုလ္အဟန္ေၾကာင့္ ျဗဟၼာဘံုမွစုတိရေၾကာင္း၊ က်မ္းဂန္လာသည္မဟုတ္ေလာ။ ဟုတ္ပါ၏။ ဟုတ္လွ်င္ လူကိုအစအဦးအဘယ္သူျဖင့္စသနည္း။


 

ဓာတ္ေလးပါးျပဳျပင္ရင္းေလာ၊ ထိုဓာတ္ေလးပါးပကတူးဘယ္ဆီကျဖစ္သနည္း။ ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ ဓာတ္ဟူသည္ကားေျမကိုအမ၊ မိုဃ္းကိုအဖို၊ ေရကိုသေႏၶဆယ္ေလတံုတကံျဖစ္ရဟူ၍ လာသည္မဟုတ္ေလာ။ သို႔ကိုေထာက္လွ်င္ ျဗဟၼာအစေလာ၊ ဓာတ္အစေလာေမးဘြယ္ရွိလာသည္မဟုတ္ေလာ။ (ေတာ္ငူျမိဳ ႔၊ အိုးကုန္တိုက္ေနသဃၤာေတာ္ထံေအးစာ) မွ ေရာမသာသနာျပဳဆရာ။


 

သမၼက်မ္းစာလာသည္မွာ “ဘုရားသခင္သည္ မိမိဖန္းဆင္းေတာ္မူသမွ်ေသာတို႔ကိုၾကည့္ရႉလွ်င္၊ အလြန္ေကာင္း သည္ကိုျမင္ေတာ္မူ၏” (က၊ ၁း၃၁) ။ “ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႉန္႔ျဖင့္ လူ (ေယာက္်ား) ကိုဖန္ဆင္း၍ သူႏွာေခါင္းထဲသို႔ဇီဝအသက္ကိုမွုတ္ေတာ္မူလွ်င္ လူသည္အသက္ရွင္ေသာသတၱဝါျဖစ္ေလ၏” (က၊ ၂း၇)။


 

“ထိုအခါ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ လူူကိုၾကီးေသာအိပ္ျခင္းျဖင့္ အိပ္ေစေတာ္မူ၍ လူသည္အိပ္ေပ်ာ္စဥ္၊ နံရုိးတေခ်ာင္းကိုဘုရားသခင္ထုတ္ျပီးလွ်င္ ထိုအရုိးအစား အသားကိုေစ့စပ္ေတာ္မူ၏ ။ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ လူထဲကထုတ္ေသာနံရုိးျဖင့္ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္း၍ လူရွိရာသို႔ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူ၏” (က၊ ၂း၂၁-၂၂) ။


 

ဘုရားသခင္သည္ လူေယာက္်ား (အာဒံ) ႏွင့္ လူမိန္းမ (ဧဝ) တို႔ အတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္၍ တင့္တယ္လွပစြာ ေသာဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ ေပ်ာ္ရြွင္ခ်မ္းေျမ ႔စြာေနရေသာအခြင့္ကိုစီမံျပင္ဆင္ေပးထားေတာ္မူ၏ ။ ထို႔အျပင္ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔အား လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္တည္းဟူေသာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကိုလည္း ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။ လူသည္ ဘုရားရွင္ျမတ္၏ပညတ္ေတာ္အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္လိုျခင္းသို႔တည္းမဟုတ္၊ ဆန္႔က်င္ျပစ္မွားလိုျခင္းတည္းဟူေသာ ႏွစ္ဘက္ႏွစ္လမ္းကို မိမိကိုယ္မိမိ တိုက္တြန္းေသြေဆာင္ျခင္းခံရသည့္အတိုင္း ၾကိဳက္ရာကိုေရြးယူပိုင္ခြင့္ေပးထားေလ သည။ ေရြးသည့္အတိုင္းလည္း ျပဳက်င့့္ႏုိင္ခြင့္ရွိေလသည္။


 

ဘုရားသခင္က၊ “ေကာင္းမေကာင္းကိုသိကြ်မ္းရာအပင္မွတပါး ထိုဥယ်ာဥ္၌ရွိသမွ်ေသာအပင္တို႔၏ အသီးကိုသင္ သည္စားရေသာအခြင့္ရွိ၏၊။ ထိုအပင္၏အသီးကိုကားမစားရ။ စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟု လူကိုပညတ္ ထားေတာ္မူ၏” (က၊ ၂း၁၆-၁၇)။


 

အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔သည္ ဘုရားရွင္ျမတ္ပညတ္ထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေစာင့္ထိန္းလိုကလြယ္ကူစြာေစာင့္ထိန္းႏုိင္ မွာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာင္းကင္မွႏွင္ခ်လိုက္ျခင္းခံရေသာစာတန္မာရ္နတ္၏ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းေသာစကား မ်ားကိုသာ စိတ္စြဲလန္းသျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ပုန္ကန္ျပစ္မွားခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ထိုအပင္၏အသီးကိုယူ၍ စားမိခဲ့ေခ်ျပီတကား။ ထိုျပစ္မွုက်ဴးလြန္ေသာေန႔မွစ၍ လူ၏ကိုယ္ခႏၶာ၌ တည္လတံ့ေသာေသျခင္းမ်ိဳးေစ့သည္ ေပါက္ပြား လာလ်က္ ေသဆဲ၊ ေသရမည့္သတၱဝါအျဖစ္သို႔ သက္ဆင္းေရြ ႔ေလ်ာခဲ့ရေလေတာ့သတည္း။


 

ေသျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ အနက္ဖြင့္ဆိုရာတြင္၊ ေသျခင္းဟူသည္ လူႏွင့္ဘုရားသခင္စပ္ၾကား မိတ္ႆဟာယဖြဲ႔ ခံြင့္ရေသာအျဖစ္မွ လံုးဝခြဲခြါခဲ့ရသည့္အျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ လူသည္အသက္ရွင္လ်က္ပင္ဘုရားသခင္ ေရွ ႔ေတာ္၌ ေသေနေသာသူျဖစ္ျခင္း လူ၏ခႏၶာသည္ ေသဆံုးျပီးသည့္ေနာက္ ေျမမႉန္႔သည္ေနရင္းေျမသို႔၊ ျပန္ေရာက္သြားေသာ္လည္း ဝိညာဥ္မူကား၊ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရဦးမည္ျဖစ္ျပီး၊ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငရဲမီးအိုင္ထဲသို႔ခ်ပစ္ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။


 

အာဒံႏွင့္ဧဝဇနီးေမာင္ႏွံတို႔သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္မထိုက္မတန္ေတာ့သျဖင့္ ျပင္သို႔ႏွင္ထုတ္ျခင္းကိုခံရျပီး က်ိန္ျခင္း ခံရေသာဤကမာၻေျမထဲ၌ က်င္လည္က်က္စားခဲ့ရေလသည္။ ဧဒင္ယ်ာဥ္ကိုလက္လြတ္အဆံုးရႉံးခံရသည့္ေန႔မွစ၍ အာဒံႏွင့္ ဧဝမွဆင္းသက္လာရေသာလူသားမ်ိဳးႏြယ္စဥ္ဆက္အေပါင္းတို႔သည္ လူမွုဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးဗီဇေဖာက္ျပန္မွု ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါဘယအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေဘးအႏ ၱရာယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစရွိသည္တို႔၏ မတရားေသာအမွုမ်ားတို႔၏ ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္းဒဏ္ကိုခံစားေနရျပီး ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ဝိညာဥ္သေဘာတို႔သည္လည္း ေသျခင္း တရားအုပ္စိုးေသာဘဝသို႔ သက္ဆင္းေရြ ႔ေလ်ာခဲ့ရေလေတာ့သတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာဘက၊ “မီးပြားတို႔သည္ အထက္သို႔ပ်ံတက္သည့္နည္းတူ၊ လူသည္ဒုကၡ၌က်င္လည္ျခင္းငွာ ေမြးဖြား၏” (ေယာဘ၊ ၅း၇)။


 

ျပစ္ႏွင့္ထပ္တူ၊ သတၱလူသည္၊ မည္သူမျပဳ၊ မိမိမွဳေၾကာင့္၊ ေတာင္းဆုမစံု၊ ဒုကၡဘံု၌၊ စုန္ဆန္လွဳပ္ရွားရေတာ့၏။ သို႔ေသာ္……..သခင္သူစြမ္းအင္သည္၊ ျပဳျပင္တလွည့္၊ ေျဖာင့္မွန္တည့္၍ က်ိဳးပဲ့စိတ္ထား၊ ႏွလံုးသားကို၊ ခြန္အားေပးေစေလေတာ့၏ ။


 

အမည္မသိ၊ ကဗ်ာစာဆို၏ ကဗ်ာငယ္ျဖင့္ အျပစ္နွင့္မကင္းၾကေသာသူလူသားတိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ ထားေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္လမ္းသို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ၾကဖို႔ရန္အတြက္ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


 

ေပ်ာက္ေသာသားအေႀကာင္း ခရစ္ေတာ္ေျပာျပရာတြင္ထိုဆိုးသြမ္းလူငယ္သည္ ဖခင္ေနအိမ္သို႔ေနာင္တစိတ္ျဖင္႔ ျပန္လာေသာခါ၊ အဘက “ငါ႔သားသည္ အထက္ကေသ၏ ။ ယခုရွင္ျပန္၏။ အထက္ကေပ်ာက္၏။ ယခုေတြ႔ျပန္၏” ဟု ေျပာေလသည္။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္၊ ၁၁း၂၅ တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ “မာသ” ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီးအား ေျပာၾကားရာတြင္ “ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္ လည္း ရွငလိမ့္မည္” ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။


 

ရုပ္ခႏၶာႏွင့္ဝိညာဥ္ျပတ္စဲျခင္းသည္ ရုပ္ခႏၶာေသျခင္းျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေဝးကြာျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေသျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသျခင္း(၂)မ်ိဳးရွိသည္ဟုဆိုလိုပါသည္။ ရုပ္ခႏၶာကိုယ္ေသသည့္တိုင္ေအာင္ ဝိညာဥ္ေသျခင္းတည္းဟူ ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေဝးကြာရာအရပ္ျဖစ္ေသာ ငရဲမီးအိုင္ထဲသို႔မက်ေရာက္ရေလေအာင္၊ ကမာၻေပၚရွိလူသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလ်က္ရွိ၏။ သမၼာက်မ္းစာက “အျပစ္မပါဘဲ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း တစံု တေယာက္မွ်ေျမၾကီးေပၚမွာမရွိ” (ေဒ၊ ၇း၂၀) ဟုဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လူသည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ မကယ္တင္ႏုိင္ေပ။ လူမတတ္ႏုိင္ေသာအရာ ဘုရားသခင္တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏ (မ၊ ၁၉း၂၆)။ ထိုကဲ့သို႔ လူသားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနေသာ ေလာကုတၱရာအသက္ရွင္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေကာင္းကင္ေရွြျပည္ဘုရားသခင္ျမိဳ ႔ေတာ္ဆီသို႔ ဝင္စားခြင့္ရရွိဖို႔ရန္ ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္၊ အထူးအခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ “ကယ္တင္ရွင္” ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (တ၊ ၄း၁၂)။


 

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက “ဂရုဏာေတာ္ႏွင့္ၾကြယ္ဝေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ မဟာေမတၱာေတာ္အားျဖင့္ ဒုစရုိက္အျပစ္၌ ေသလ်ကိရွိေနေသာငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူျပီး၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ေယရႉခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔ကိုထေျမာက္ေစ၍ ေကာင္းကင္အရပ္၌ ေနရာေပးေတာ္မူျပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသခင္အားျဖင့္ငါတို႔၌ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေက်းဇူးေတာ္၏အလြန္ၾကြယ္ဝျခင္းကို ေနာင္ကာလ၌ ထင္ရွားေစမည္အေၾကာင္းျဖစ္သတည္း။ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း၊ သို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုေလ်ာက္ ေရာက္သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္သည္မဟုတ္၊ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရွိ” (ဖိ၊ ၁း၄-၉)။


 

အိုမိတ္ေဆြ-----ဤေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္၊ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည့္လူမွုဒုကၡအေပါင္းတို႔ကို အခ်ိန္ရွိသေရြ ႔၊ ထိုင္ျပီးစဥ္းစားညည္းတြားေနမည့္အစား၊ ဒုကၡဆင္းရဲတြင္းမွ သုခ်မ္းသာထဲသို႔ သခၤါရမွအစဥ္ထာဝရသို႔ ေသျခင္းမွအသက္ ရွင္ျဖင္းသို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္စြမ္းေသာ ေယရႉခရစ္ေတာ္ဘုရားက၊ သင့္ကိုလက္ကမ္း၍ေခၚဘိတ္လ်က္ရွိ၏။ “ဝန္ေလး၍ပင္ ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ့။ ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမည္” (မ၊ ၁၁း၂၈) ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါး လိုက္ရပါသည္။ “ဂတိထားေတာ္မူေသာသူသည္ ဂတိေတာ္အတိုင္းတတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏” ( ေရာ၊ ၄း၂၁) အာမင္။

လူ႔ဘဝကိုဘုရားကက်မ္းတမ္းေစတာမဟုတ္ဘဲ..က်န္းတမ္းေအာင္းကို႔လမ္းကိုယ္ေဖာက္

လိုက္တာဘာ..ျပည့္စံုေအာင္ဖန္ဆင္းေပးထားတယ္..မျပည့္စံုဘူးလို႔ေသြးေစာင္သူမာနတ္က

ေျပာတာခံယူျပီးလိုက္သြားေတာ့..မာနတ္စကားနားေထာင္တဲ့လူသားေတြရဲ့ဘဝဟာမျပည့္စံုဘဲ

ျဖစ္သြားတယ္..ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ျပည့္စံုမႈျပန္ရမယ္..မိတ္ေဆြ


 

၁၂. ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္ကင္ႏွင္႔ေျမၾကီး ေရ သစ္ပင္ ေတာ ေတာင္ လူတိရိစၧာန္တုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းခဲသည္ဟု ဆိုသည္ သုိ႔ေသာ္ ထုိထုိေသာ သက္ရွိတုိ႔ အသက္ရွင္ေရးအတြက္ ရွဴရွဳိက္စရာ ေလ ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ႔သည္ဟု က်မ္း၌မပါရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေလ ကုိဖန္ဆင္းသည္ဟူေသာက်မ္း၏စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ အေထာက္အထားတုိ႔ ျဖင္႔ ခုိင္ခုိင္လုံလုံ သက္ေသျပပါ။သမၼက်မ္းစာတြင္ “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းကင္၊ ေျမၾကီး၊ သမုဒၵရာ၊ နက္နဲရာအရပ္ရပ္တို႔၌ အလိုေတာ္ရွိသမွ် တို႔ကိုျပဳေတာ္မူ၏ ။ ေျမၾကီးစြန္းမွမိုဃ္းတိမ္တို႔ကို တက္ေစေတာ္မူ၏ ။ မိုဃ္းႏွင့္တကြ လွ်ပ္စစ္ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘ႑ာ ေတာ္တိုက္ထဲက “ေလ” ကိုထုတ္ေတာ္မူ၏” (ဆာ၊ ၁၃၅း၆-၇)။

တစ္ဖန္၊ “ထာဝရဘုရားသည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူျပီ၊ ပညတ္ေတာ္အားျဖင့္ေလာက ဓာတ္ကိုတည္ေတာ္မူျပီ၊ ဥာဏ္ေတာ္အားျဖင့္မိုဃ္းကာင္းကင္ကို ၾကတ္ေတာ္မူျပီ၊ အသံတာ္ကိုလွြတ္ေတာ္မူေသာအခါ မိုဃ္း ေရအသံဗလံျဖစ္တတ္၏၊ ေျမၾကီးစြန္းမွမိုဃ္းတိမ္ကို တက္ေစေတာ္မူ၏။ မိုဃ္းရြာသည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေစေတာ္မူ၏။ “ေလ” ကိုလည္း ဘ႑ာေတာ္တိုက္ထဲက ထုတ္ေတာ္မူ၏”။ (ေယ၊၁၀း၁၂-၁၃)။

၁၃. ေမြးျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ေၾကကြဲျခင္း စသည္႔ အရာရာတုိင္းသည္ ဘုရား သခင္၏ အလုိေတာ္အတုိင္း သာ ျဖစ္သည္ဟုဆုိပါက သူတပါး၏ ေစာ္ကားခံရေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးတဦး၏ အျဖစ္ဆုိးသည္ ဘုရာသခင္၏အလုိေတာ္ အတိုင္းဟု သေဘာသက္ေရာက္ဖြယ္ရွိေပသည္ ဒီလုိဆုိပါက ဘုရား သခင္၏ ဂရုဏာေတာ္က မည္သုိ႔နည္း?

ခရစ္ယာန္က်မ္းကိုေလ့လာေတာ့..ဘုရားသားသမီးေတြျဖစ္တဲ႔ဒုကၡကိုစင္ျခင္ၾကည့္မိတယ္

ဘုရားနဲ႔နီးကပ္ေနခ်ိန္မွာဘဝလွျပီးေဝတဲ့အခါ..သူတို႔ကၽြန္ျပဳတာခံရတယ္..ဖ်က္စီးတာခံရတယ္

.ဓမၼသစ္ပိုင္းကိုေယာက္လာတဲ့အခါ..ခရစ္ေတာ္ကိုသတ္ၾကတယ္..ခရစ္ေတာ္က..သူေျပာခဲ့တယ္..သူ႔အေသခံျခင္းျဖင့္လူသားေတြကိုငါ့ထံသို႔ဆြဲယူမယ္.တယ္….ခရစ္ယာန္ေတြကို

မီးရွိဳ႔သတ္တဲ့ေရာမနိုင္ငံဟာခရစ္ယာန္နိုင္ငံျဖစ္သြာတာ..က်မ္းစာဖ်က္စီးတဲ့နိုင္ငံေတြ..ခရစ္ယာန္ျဖစ္ကုန္တာ။ဘုရားမဲ့လို႔ခံယူတဲ့ကမၻာေပၚမွာပထမဦးဆံုးနိုင္ငံျပင္သစ္လဲ..ခရစ္ယာန္နိုင္ငံျဖစ္သြားျပီး..ဒီေတာ့..ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသမီအဖ်က္စီခံရမွဳသည္..ဘုရာသခင္နိုင္ငံေတာ္က်ယ္ျပန္႔ဖို႔

ျဖစ္သည္..ခရစ္ေတာ္ကိုတုိင္အႏွိပ္စပ္ခံခဲေသာ္လည္းကတိေတာ္ရွိသည္.သင္တို႔၏အက်ိဳးသည္ၾကီးလ၏ေကာင္းကင္နိုင္ငံေတာ္ကိုဝင္စားေလာ့..မ်က္ရည္ရွိသမွ်သုတ္ေတာ္မူမည္..

 တစ္ခုေလာက္ျပန္ေမးမယ္ေနာ္..ေမးသူရဲ့မိခင္..ႏွမ..ကို.အမ်ိဳးေကာင္းသမီကိုသူမ်ားမဒိမ္းက်င့္

တဲ့အခါ..သူအတိတ္ကဘာအက်ိဳးကံေၾကာင့္လဲ.. ယခုမ်က္ျမင္ဘဝတြင္ ေတြ႔ရေသာၾကက္၊ဘဲ၊ငါး၊ပုစြန္မ်ားသည္ လူမ်ား၏နည္းပညာေဆးထိုး သားမ်ိဳးေပါက္မူမ်ားျဖင့္ မ်ားစြာတိိုးပြါးလ်က္ရိွသည္ ၾကက္၊ဘဲ၊ငါး၊ပုစြန္မ်ားကို လူတို႔ စားသံုးဖို႔ရာ သန္းေပါင္းရာခ်ီမ်ိဳးေဖါက္ေရာင္းခ်လ်က္ရိွသည္။ ဤၾကက္၊ဘဲ၊ငါး၊ပုစြန္မ်ားဟာ အဘယ္ဘယ္သုိ႔ေသာ္ အကုသုိလ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ၾကက္၊ဘဲ၊ငါး၊ပုစြန္ ဘဝကိုသာအၾကိမ္ၾကိမ္ထပ္ခါတလဲလဲ ရရိွေနရပါသလဲ နတ္မင္း၏အလိုဆႏၵအရေၾကာင့္လား အကုသုိလ္အျပစ္အက်ိဳးေၾကာင့္လား လူတို႔၏နည္းပညာျဖင့္ လိုရာျပဳလုပ္ေနျခင္းလားဆိုတာ အေျဖေလးေတာ့ေပးပါ..

၁၄. အျပစ္သားကုိ ကယ္တင္ျခင္းသည္ အဆိပ္ပင္ေရေလာင္းျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ႔၏ ဥပမာ - သင္႔အေပၚ ေစာ္ကား ခ်င္တုိင္း ေစာ္ကားေသာလူယုတ္မာသည္အျပစ္မွလြတ္ေအာင္ ဘုရားသခင္ထံခ်ဥ္းကပ္ဆုေတာင္း၏ ဘုရားသခင္ သည္ လူယုတ္မာ၏ အျပစ္ကုိ ခံယူျပီး ထုိလူယုတ္မာ အျပစ္သားကုိ ခြင္႔လြတ္ကယ္တင္ခဲ႔ပါလွ်င္ သင္ဘယ္လုိ ခံစားရမည္နည္း? အဓိပၸါယ္ ရွိပါသလား? ရွင္းျပပါ။

ဥပမာ - သင္ကုိယ္တုိင္ ဆူး ကုိ တက္နင္းျပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔နာက်င္မူ႔ဒဏ္ကုိ ဘုရားသခင္ ခံစားပါသလား။ သင္ခံစားပါသလား။ အဓိပၸါယ္ ရွိေအာင္ ေျဖၾကားေပးပါ။


 

၁၅. ဆုိးမုိက္ျပီး မလိမၼာေသာ လူယုတ္မာမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင္႔ဖန္ဆင္းထား ပါသနည္း? သူ႕ဟာသူ ဆုိးမုိက္လာရသည္ဟု ဆုိပါက အနႏၲတန္ခုိးေတာ္ ျဖင္႔ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိက္သင္႔ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ သူဖန္ဆင္းေသာ လူေတြကုိ သူမထိန္းသိမ္းႏုိင္သနည္း? ထာ၀ရဘုရား၏ တန္ခုိးေတာ္က မည္သုိ႔နည္း?


 

၁၆. ကုိယ္႔ဟာကုိရွာစားျပီး ဘုရားေကၽြးသည္ဟူေသာစကား မိမိဘာသာစီးပြါးရွာ၍ ျပည္႔စုံရွင္းကုိ ဘုရားေပး သည္ဟူေသာအဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္းျပပါ။သင္ မရွာထားပါက အစားအစာရပါမည္ေလာ သင္စီးပြါးမရွာပါ က ျပည္႔စုံပါ မည္လား ထုိသုိ႔(စားရျခင္း၊ ျပည္႔စုံရျခင္း အက်ဳိးတရားတုိ႔တြင္ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိပါသလား) ရွိပါက ေဖာ္ျပပါ။ ကုိယ္႔ဟာကိုရွာစားျပီး တလြဲေက်းဇူးတင္ရာေရာက္မေနဘူးလား၊ သဘာ၀က်ေအာင္စဥ္း စားေျဖၾကားေပးပါ။

ေမးခြန္းရွင္အေနျဖင္႔၊ ဘုရားသခင္၏ေရြးႏွုတ္ကယ္တင္ျခင္းအမွုေတာ္ျမတ္သည္ အျပစ္သားမ်ားတြက္ လိုအပ္သည္ မွန္ေစတာ့။ မိမိကဲ့သို႔ျပစ္မရွိေသာသူအတြက္ကိုမူ၊ လံုးဝမလိုအပ္ေသာအရာတခုျဖစ္သည္သာမက၊ ၎ေရြးႏွုတ္ကယ္ တင္ ျခင္းတရားသည္ပင္လွ်င္ မိုက္မဲေသာလုပ္ေဆာင္မွုတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ဟု ရႉျမင္ခံယူထားဟန္ရွိသည္ကို ေတြ႔ပါသည္။

ထိုၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ “အေၾကာင္းမူကား၊ ဆံုးရႉံးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာသူတို႔၌လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္တရား သည္ မိုက္ေသာတရားျဖစ္၏။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာငါတို႔၌ ထိုတရားသည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏္။ ငါတို႔မူကား၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာခရစ္၏အေၾကာင္းအရာကို ေဟာေျပာၾက၏ ။ ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ကား ယုဒအမ်ိဳးသား ထိမိ၍လဲစရာ အေၾကာင္းျဖစ္၏ ။ တပါးအမ်ိဳးသား၌ကား မိုက္မဲျခင္းျဖစ္၏” ဟုလာသတည္း ။ (၁ကာ၊ ၁း၁၈-၂၃)။

(၁ေယာ၊၁း၉ ။ ဇ၊ ၂း၈-၉) ၾကည့္ေလ။

သမၼာက်မ္းစာက၊ “ကိုယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႔၌သစၥာတရားမရွိ…. ဒုစရုိက္ကိုမျပဳျပီဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ကိုမုသာအျပစ္တင္ၾက၏ ။ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္လည္း ငါတို႔၌မရွိ” (၁ေယာ၊ ၁း၈-၁၀)။

တစ္ဖန္၊….. “လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍ဘုရားသခင္ေရွ ႔ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကျပီး” (ေရာ၊၃း၂၃ ။ဆာ၊၅၁း၅ ။ ေဒ၊၇း၂၀) တို႔ကိုၾကည့္ေလ။ “ပညတ္တရားအလံုးစံုကို ေစာင့္ေရွာက္သည္တြင္ တစံုတခု၌ မွားမိလွ်င္၊ ပညတ္ တရားအလံုးစံုကို လြန္က်ဴးေသာအျပစ္ရွိ၏” (ယာ၊ ၂း၁၀) ။

(ေယ၊ ၁၇း၉ ။ မ၊ ၅း၂၇-၂၈)ၾကည့္ေလ။

ပိဋကတ္က်မ္းက၊ “ပါပသိၼ၊ ရမေတမေနာ” ဟုဗုဒၶဘုရားေဟာေဒသနာအရ၊ သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ဓာတ္သည္ မေကာင္းမွု၌ အစဥ္ညြတ္ယိမ္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္၊ ႏွုတ္၊ စိတ္တို႔ျဖင့္ ျပဳသမွ်၊ ေျပာသမွ်၊ ေတြးၾကံသမွ်တို႔သည္

ဣသာမစၦရိယ ဒါသ၊ မာန၊ ငါစြဲဆရာစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲအစရွိေသာတဏွာဒိဌိအစြဲတို႔ျဖင့္၊ အျမဲဖံုးလြွမ္းအုပ္စိုးျခင္းကို ခံေနရ သည္ျဖစ္၍ယင္းတို႔၏ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံသည္ အေကာင္းျဖစ္ဖို႔ထက္ဆိုးျဖစ္ဖို႔သာ မ်ား၍ေပသည္”။ (လူေသလူျဖစ္ဝါဒါႏုဝါဒ၊ ဝိနိစ ၦယ (ေထရဝါဒစြယ္စံုက်မ္း၊ ႏွာ-၄၈၂)။

အထက္ေဖာ္ျပပါက်မ္းအဆိုအမိန္႔မ်ားကို ေထာက္ရႉသည္ရွိေသာ္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္၊ တမလြန္၌ ေယရႉခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ တရားစီရင္ျခင္းကို လူတိုင္းခံယူရမွာျဖစ္သည္။ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္းမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိဖို႔ရန္ ခရစ္ေတာ္သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ လူဆိုးတို႔၏လက္ ထဲ၌ အေသသတ္ျခင္းကိုခံယူတာ္မူျပီ။

အို….မိတ္ေဆြ၊ ….ကိုယ္ေတာ္ကိုလက္ဝါးကပ္တိုင္ပၚမွာ ရုိက္ထားပါ၊ ရုိက္ထားပါဟု ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ ယုဒလူတို႔ကို အျပစ္မတင္ပါႏွင့္။ ဒါေတြအားလံုးသင့္အျပစ္အတြက္၊ အကြ်န္ုပ္ျပစ္တြက္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ ေဝဒနာမ်ားစြာ ခံေတာ္မူရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလုက၊ “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ငါတို႔အတြက္ေႀကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ငါတု႔ိကိုအဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” (ေရာ၊၅း၈)။…..

ကိုယ့္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္သည္မဟုတ္၊ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ဝါၾကြားစရာအခြင့္မရွိ (ဧ၊ ၂း၉)။


 

ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္နဲ႔ေဖာက္ျပန္တဲ့မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုခရစ္ေတာ္ထံေခၚလာၾကတယ္

ခရစ္တာ္ကိေျပာလိုက္တယ္.မင္းတို႔အျပစ္မလုပ္ဘူးရင္သူ႔ကိုေပါက္သက္လိုက္ေပါ့တဲ့

အကုန္ျပန္ထြက္သြားတယ္..သခင္ခရစ္ေတာ္ေျပာတယ္..ေနာက္တခါအျပစ္မလုပ္နဲ႔တဲ့

ဒီးမိန္းမ.ဘယ္ေတာ့မွေနာက္ထပ္ဒါမ်ိဳးမလုပ္ေတာ့ဘူး…ဆိုးမိုက္တဲ့လူေတြကိုဖန္းဆင္ထားတယ္လို႔က်မ္းစာကတခါမွမသံုဘာဘူး..လူကိုလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္နဲ႔ဖန္ဆင္းေပးထားတယ္..

လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တယ္..ေနာင္တရဘာမရလွ်င္ဖ်က္စီးမည္။ေမတၱာထားေျပာေနတယ္..

နားမေထာင္လို႔တက်ိန္ေရနဲ႔ဖ်က္ျပီးသတိေပးလိုက္တယ္..ဒီတခါမိတ္ေဆြတို႔နားမေထာင္ရင္

အရင္လိုမရေတာ့ဘူး..ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘုရာကိုယ္ေတာ္တိုင္ေသခံေပးခဲ့ျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္မီးနဲ႔ဖ်က္ျပီးအသစ္ဖန္ဆင္းေတာ့မယ္လို႔က်မ္စကားဆိုတယ္..မီထဲမပါခ်င္ရင္ေတာ့..ခရစ္ေတာ္အေရွ႔မွာေနာင္တနဲ႔ဝန္ခ်အရွံုးေပးလိုက္ဘာ..က်မ္းစာလာသည္ကား၅ ေရွးကာလ၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကုိ၎၊ ေရထဲကထြက္၍ ေရျဖင့္တည္ေသာ ေျမႀကီးကို၎၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျဖစ္ေစေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္၊

၆ ျဖစ္ဘူးေသာ ေလာကဓာတ္ကို ထုိသုိ႔အားျဖင့္ ေရႏွင့္လႊမ္းျမဴပ္၍ ဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကို ထုိသူတို႔သည္ မွတ္မိခ်င္ေသာစိတ္မရွိၾက။

၇ ယခုရွိေသာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမူကား၊ တရားဆံုးျဖတ္၍ အဓမၼလူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာ ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္၊ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိုထားလ်က္ရွိ၍၊ မီးရႈိ႔ျခင္းအဘုိ႔အလုိငွါ ေနရစ္သတည္း။

၈ ခ်စ္သူတို႔၊ ထာဝရဘုရားမွာ ကာလတရက္သည္၊ အႏွစ္တေထာင္ကဲ့သုိ႔၎၊ အႏွစ္တေထာင္သည္တရက္ ကဲ့သုိ႔၎ ျဖစ္သည္အရာတခုကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကႏွင့္။

၉ လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကိုသည္းခံေတာ္မူ၏။

၁၀ သူခိုးသည္ညဥ့္အခါ လာသကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ လာလိမ့္မည္။ ထုိေန႔၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ႀကီးစြာေသာ အသံႏွင့္တကြ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ ေလာကဓာတ္တို႔သည္ ပူအားႀကီး၍ ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးကိုယ္မွစ၍၊ ေျမႀကီးေပၚမွာျပဳလုပ္သမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ကြၽမ္းေလာင္ၾကလိမ့္မည္။

၁၁-၁၂ သို႔ျဖစ္၍၊ ဤအရာအလံုးစံုတို႔သည္ ကုန္စင္မည္မွန္ေသာေၾကာင့္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ မီးႏွင့္ပ်က္၍ ေလာကဓာတ္တို႔သည္ ပူအားႀကီးလ်က္၊ အရည္က်ဳိျခင္းကိုခံရေသာ ေန႔တည္းဟူေသာ၊ ဘုရားသခင္၏ ေန႔ေရာက္လိမ့္မည္ဟု သင္တို႔သည္ေျမာ္လင့္ေတာင့္တလ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္း၊ ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းအားျဖင့္၊ အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္အပ္ၾကသနည္း။

၁၃ ယခုရွိသမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ပ်က္ရေသာ္လည္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား တည္ေနရာ မိုဃ္းေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ ကိုငါတို႔သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ေျမာ္လင့္ ၾက၏။

၁၄ ထုိသုိ႔ေျမာ္လင့္ျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္၊ ခ်စ္သူတို႔၊ သင္တို႔သည္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္၍အဘယ္အျပစ္ မွ်မပါဘဲ၊ ေရွ႔ေတာ္သို႔ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ ၾကေလာ့။

ကံမရွိဥာဏ္ရွိတိုင္းမြဲတဲ႔..က်ိဳးစာဘာလ်က္မျဖစ္လာ.ျဖစ္လာျပန္ေတာ့..သူမ်ားကစားသြား

ဒါလဲအနတၱတရား..ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလာသည္စည္းစိမ္ကိုျဖစ္ေစတတ္၏

ထိုစည္းစမ္၌ဝမ္းနည္းျခင္အေၾကာင္းေရာေတာ္မမူ….မဟာစည္းစိမ္ကားအျခားမဟုတ္

ဖန္ဆင္းရွင္ခရစ္ေတာ္ကိုရရွိျခင္းပင္ျဖစ္၍ခရစ္ယန္တို႔သည္ဖန္ဆင္းရွင္က..

အရာခက္သိမ္းသည္ငါ႔ပစၥည္းျဖစ္သည္..ဟုေျပာစိုျခင္းကိုဝန္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဘုရားသခင္သနားမူရာသာ.ျဖစ္ဘာသည္..ဘယ္အရာမွကိုယ္မပိုင္..သခင္ပိုင္.၍

မစားနုိင္သူမ်ားမဝတ္နိုင္သူမ်ားေပါမ်ားတဲ့အထဲမွဝတ္နိုင္စားနိုင္ျခင္းသည္ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္သည္..အရာခပ္သိမ္းေက်းဇူးတင္ဘာေလ..

၁၇. ထာ၀ရဘုရား ဖန္ဆင္းသည္မွာ တစ္ကမၻာပဲဟု သိရပါသည္ (သုိ႔ေသာ္) စၾကာသဠာ အနႏၲဟူေသာ မေရ တြက္ႏုိင္ေသာျဂိလ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကမၻာအမ်ုဳိးမ်ဳီးရွိေနေၾကာင္းသိပၸံစမ္းသပ္မူေတြ၌ ေဖာ္ျပေနတာကုိ အဘယ္ သုိ႔ေျဖရွင္းမည္နည္း၊

အရာခက္သိမ္းကိုဖန္းဆင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သည္..သင္ေမးေသာေမးခြန္း၏အေျဖကိုေပးထာားေလျပီ၃၁ သင္သည္ ခိမၾကယ္စု၏ သာယာစြာျပဳ ျပင္ျခင္းကို ခ်ဳပ္တည္းႏုိင္သေလာ၊၊ ကလိသၾကယ္၏ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ျဖည္ႏုိင္သေလာ၊၊

၃၂ မာဇရုတ္ၾကယ္တုိ႔ကုိ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ထုတ္ေဘာ္ႏုိင္သေလာ၊၊ အာရွၾကယ္ႏွင့္ သူတို႔သားတို႔ကို ပဲ့ျပင္ႏိုင္သေလာ

တခုေလာက္ေမးဘာရေစ..ျမင့္မိုေတာင္ရဲ့ေတာင္ဘက္ကၽြန္းမွာလူေတြေနတယ္လို႔ၾကားနာခဲ့ဘူးတယ္..ေနဟာလယ္ေနတဲ႔ပံုစံနဲ႔..ေျမာက္ဘက္ကိုေရာက္သြားရင္..ေတာင္ဘက္ကိုအရိပ္ၾကလို႔

ညျဖစ္သြားတယ္..ျပန္ေနသာရင္ေန႔တယ္…သိပၸံနဲ႔ကိုက္ေအာင္လုပ္ျပတြက္ျပေပးဘာလား..

လေပါမွာယန္အရုပ္ေပၚတာဒီလိုဖတ္လိုက္၇ဘူးဘာတယ္(ေဂါတာမ)ဘုရား ေလာင္း ယုန္မင္းဘ၀ ျဖစ္ခဲ့စဥ္တုန္းက ယုန္မင္းဟာ ဥပုသ္ေစာင့္သိ ၿပီးေနာက္ မိမိထံ အလွဴခံ ပုဂၢဳိလ္လာပါက “ငါ့အသတ္ကုိသာလွဴမည္” ဟု အဓိဌာန္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။


 

ထုိအခါ သိၾကား မင္းရဲ့ ေက်ာက္ဖ်ားပူလာ၍ လူ႔ျပည္သုိ႔႔ၾကည့္ရႈရာ ယုန္မင္း၏ ျမင့္ျမတ္တဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ကုိ ျမင္လုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိၾကားမင္း သည္ အလွဴခံပုဏၰားေယာင္ေဆာင္၍ လူျပည္ သုိ႔ဆင္းကာ ယုန္မင္းထံ အလွဴခံေလတယ္။


 

ယုန္မင္းလည္း အလွဴခံပုဂၢဳိလ္ မိမိေရွ့သုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ မိမိ အဓိဌာန္ျပဳထားသည့္အတုိင္း “ကၽြႏု္ပ္၏ အသားကုိ အလွဴခံပါ” ဟုဆုိ လုိက္ၿပီး အလွဴခံပုဂၢဳိလ္အား မီးကုိေမႊးေစလုိက္၏။


 

ယုန္မင္းဟာ မီးဖုိအတြင္းသုိ႔ ခုန္မခ်ခင္ မိမိခႏၶာအားလႈပ္ခါလုိက္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ လႈပ္ခါရျခင္းမွာ မိမိကုိယ္၌ တြယ္ကပ္ေနတဲ့ ပိုးမႊား ေတြကုိ အသတ္မေသေစရန္ႏွင့္၊ လွဴဖြယ္၀တၱဳ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါ တယ္။


 

ထုိသုိ႔ ခါၿပီးေနာက္ ယုန္မင္းဟာ မီးဖုိအတြင္းသုိ႔ ခုန္ဆင္း လုိက္ရာ မီးမွာသီတာ ေရစင္ကဲ့သုိ႔ ေအးျမေနခဲ့ပါတယ္။ ယုန္မင္းအား မေလာင္ကၽြမ္းပဲ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ “အသတ္ကုိ လွဴမည္”ဟူေသာ ေစတနာထက္သန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယုန္မင္း၏ အသားတုိ႔ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ထံ မေရာက္ေသာျငားလည္း ဒါနေျမာက္သြားပါတယ္။


 

အသတ္ကုိ စြန္႔၍လွဴတဲ့ ပရမတၱဒါန ျဖစ္ပါတယ္။ သိၾကားမင္းဟာထုိဘုရားေလာင္း ယုန္မင္း၏ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ကုိ ကမၻာတည္သေရႊ႔ ေနာင္းလူတုိ႔ သိရွိေစဖုိ႔အလုိငွာ ေတာင္မွ အဆီမ်ားကုိ ထုတ္ယူၿပီး ယုန္ရုပ္ကုိ ေရးဆြဲခ့ဲပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လေပၚရွိယုန္ရုပ္ေလးကုိ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ျမင္ေတြ႔ေနရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေလးကိုလဲေျဖေပးဘာလား

၁၈. ထာ၀ရဘုရားသည္ ဤကမၻာကုိ ဖန္ဆင္းသည္ဟုဆုိ၏။ သုိ႔ေသာ္ တျခားတျခားေသာ စၾကာ၀ဠာ ျဂိလ္အ သီးသီးမွ ျဂိလ္သားမ်ား ဤကမၻာသုိ႔ေရာက္ရွိေနျခင္း ေရာက္ရွိလာျခင္းေတြကုိ သိပၸသုေတ သနျပဳစာအုပ္မ်ားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္ ထုိျဂိလ္သားမ်ားကုိ ထာ၀ရဘုရား ဖန္ဆင္းခဲ႔သလား ဖန္ဆင္းခဲသည္ဆုိပါက က်မ္းအေထာက္အထား ခုိင္လုံစြာျဖင္႔ ေျဖၾကားေပးပါ။

၆ ဘုရားသခင္၏ သားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ခစားျခင္းငွါ လာရေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ စာတန္သည္လည္း သူတို႔ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ လာ၏၊၊

၇ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္အရပ္ကလာသနည္းဟု စာတန္ကုိေမးေတာ္မူလွ်င္၊ စာတန္က ေျမႀကီးေပၚမွာ လွည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္း အမႈထဲက လာပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏၊၊

စာတန္ဟာဒီကမၻၾကီးကိုအာဒံဧဝစီကအပိုင္စီးလိုက္နုိင္ခဲ့ဘာတယ္.ေကာင္းကင္မွာအစီးအေဝးလုပ္တဲ႔အခါ.စာတန္ဟာကမၻာၾကီးရဲ့ကိုစားလယ္အျဖစ္သြားဘာတယ္..က်န္တဲ့လူေတြက

တျခားsolar system.ကဘုရားဖန္ဆင္းထားတဲ့အျပစ္ကိုမလုပ္တဲ့လူသားေတြဘဲျဖစ္ဘာတယ္

ဘုရားသခင္သားတို႔ဆိုတာ..ဘုရားသခင္စကားကိုနားေထာင္တဲ့သူတုိင္ကိုေခၚတယ္ဆိုတာခရစ္က်မ္းကေျပာထားျပီးသာဘာ..

ရုပ္စိုးစိုးဂ်ိဳးသားေတြကေတာ့တကယ္လားဖန္တီးတာလားဆိုတဲ႔USAညပ္ိုင္းTVအစဥ္အစင္

ၾကည့္လိုက္မွဘဲ..မဟုတ္နိုင္မွန္သိရဘာတယ္..

တစ္ခုေလာက္ေမးျခင္ဘာတယ္.ညီေတာ္အနႏၵာဟာစၾကာဝဋာၾကီးေပၚမွာဂ်ိဳးေတြကိုသြားျပီး

တက္ေရလို႔ဗုဒၶက..မၾကံစည္အပ္ဆိုတဲ႔ဆံုးမစာကိုသြန္သင္တာငယ္ငယ္ကဖတ္မိဘာတယ္..

ကမၻာၾကီးလံုးတဲ႔အေၾကာင္းကိုသူဗုဒၶကိုဘာလို႔ျပန္မေျပာတာလဲသိခ်င္ဘာတယ္..ဆရာစားခ်န္

ျပီးေနာင္တခ်ိန္မွာလူမ်ားဟားေအာင္သူလုပ္တာလားသိခ်င္ဘာတယ္္

၁၉.သိပၸံစမ္းသပ္မူေတြ၏ တုိးတက္ေတြ႕ရွိမူေတြ ျဖစ္ေပၚလာတုိင္း ထာ၀ရဘုရား၏ ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒ ကုိ ျငင္း ဆန္ေနသ ကဲသုိ႔ သက္ေရာက္ေနပါသည္ ထုိ႔ ေၾကာင္႔ သိပၸပညာက မွာသည္ဟုေျပာမလား ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒ မွားသည္ဟု ေျပာမလား။ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါ။

တခ်ိန္က.အီဂ်စ္ဟာယဥ္ေက်းမွုအစလို႔ဆိုေပမဲ့..၁၉၂၄ခုႏွစ္အာျဗဟံေနတဲ႔ဥရျမိဳ႕ဳကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိတဲ႔ေနာက္မွာသိပံၸပညာရွင္ေတြစကားေျပာင္းသြားဘာတယ္..က်မ္းစာဟာ..အမွန္တရားနဲ႔အနီးစပ္ဆံုုးဘဲတဲ့..က်မ္းစာမွာအာျဗဟံရဲ့အေဖကေနစျပီးဖန္ဆင္းရွင္အထိလူမ်ိဳးႏြယ္စုကိုစရင္ျပဳစုထားေပဘာတယ္..ဒါေၾကာင့္ယခုေခတ္သိပံၸပညာ၇ွင္ေတြဟာခရစ္ယာန္ဘာသာကိုသက္ဝင္သူေတြမ်ားဘာတယ္..

၂၀. ထာ၀ရဘုရားဆုိတာ ဘယ္သူပါလဲ ဘာေၾကာင္႔ကုိယ္စားလွယ္သားေတာ္ လြတ္ရသလဲ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ေလာက တြင္းသုိ႔ မဆင္းသက္သေလာ။

      ေယရွ ုခရစ္ေတာ္သည္.ဖန္ဆင္းရွင္.ေယေဟာဝါဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိဖို႔ရန္..

ကမာၻဦးက်မ္း.အခန္းၾကီး(၁)ႏွင့္(၂)ကိုအေျခမခံလွ်င္..နားလည္းဖို႔ရန္ခက္ခဲျပီး..

အေျခခံထား၍ေလ့လာဘာက.နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ကူးေၾကာင္းကို..

ေပးသနားေတာ္မူေသာ..ဥာဏ္အလင္းဆုေက်းဇူးအနည္းငယ္နွင့္သက္ေသထူေပအံ့..

        ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)တစ္ခန္းလံုးနွင့္..အခန္းၾကီး(၂).အငယ္၃.အထိ၌ေတြးရေသာ

ဘုရားသခင္ဟူသည့္နာမသည္..ေဟျဗဲမူရင္းက်မ္း၌..အယ္(လ္)လိုဟင္း(eloheem)ဟုေခၚ

ဆိုဘာသည္.အဓိပၸါယ္မွာ..ဘုရားမ်ားဟုအနက္ရွိသည္.el=God +…heem=s..=Gods

အမ်ားကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း..အနည္းကိန္းကိုသာသံုး၍..God.ဘုရားသခင္ဟုသာအနက္ျပန္

ဘာသည္..

၂၆တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔ဟုေခၚဖိတ္ရာ၌..

တို႔ဟူေသာအမ်ားကိန္းကိုေဖၚထားေသာ္လည္း.ဘုရားသခင္(eloheem).အနည္းကိန္းကိုသာသံုးထားသည္ကို

ေတြ႔ရသည္..

 ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၂)အခန္းငယ္၄.သို ့ေရာက္မွသာလွ်င္..( ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ )

The Lord God ဟုတြဲသံုးလာသည္ကိုသတိထာမိေပလိမ့္မည္..တစ္ခါတစ္ရံ..

သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝ၇ဘုရား.I am the Lord your God.ဟု

ေရးသားခ်က္မ်ားကို.ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတို႔၌ဖတ္ဖူးဘာလိမ္႔မည္..

(ထာဝရအရွင္ကို The Lord   ..မူရင္းက်မ္း၌..YHOVAH.).ဟုအမည္ေပးထားျပီး

.(ဘုရားသခင္ကိုမူ.God .ELOHEEM)

ဟုအမည္ေပးလ်က္..တြဲသံုးထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္..

            ဓမၼသစ္က်မ္းလာေဖၚျပခ်က္မ်ားနွင့္..ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)(၂)တို႔ကိုေျခခံလ်က္

သမၼာက်မ္းစာကိုခ်ံဳငံုေလ့လာအေျဖရွာေသာ္.. ကမာၻဦးက်မ္းအခန္းၾကီး(၁)ခုလံုးနွင့္

အခန္းၾကီး(၂)မွ.အငယ္၃)အထိတြင္ေဖၚျပေသာ.eloheem..ပုဂၢိဳလ္၃ပါးဘုရားတို႔

တစ္စည္းတစ္လံုးတည္း.ဖန္းဆင္းျခင္း၌ပါဝင္ၾကေၾကာင္းကိုနားလည္းသိရွိရျပီ..

အခန္းၾကီး(၂)မွအငယ္(၄)တြင္ေဖၚျပေသာ..ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၏သေဘာမွာ..

Eloheem ပုဂၢိဳလ္၃ပါးဘုရားမွ..တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ.YHOVAH..(OR)..JEHOVAH.

ဘုရားက..ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကိုတာဝန္ယူဖန္းဆင္းရံုသာမက..သူ၏လက္ႏွင့္.

ရႊံ ႔ကိုယူ၍.လူကိုစနစ္တၾကပံုေဖၚကာ..အသက္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ဘုရားသခင္၏ 

ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း..လူသည္အသက္ရွင္ေသာသတၱာဝါျဖစ္လာလ်က္.

ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရား၊  ခ်စ္ျခင္းသနား ေမတၱာကရုဏာႏွင့္ျပည့္စံု၍ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ဝေတာ္မူထေသာ၊  ၇အေထာင္အေသာင္း မ်ားေသာသူတို႔အား သနားျခင္းေက်းဇူး တရားကို ေစာင့္ေတာ္မူထေသာ၊ အဓမၼက်င့္ျခင္း လြန္က်ဴးျခင္း၊ ျဖစ္မွားျခင္းအျပစ္တို႔ကို ေျဖလႊတ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ေျဖလႊတ္ေတာ္မမူထေသာ၊ သားစဥ္ေျမးဆက္၊ တတိယအဆက္၊ စတုတၳအဆက္ တိုင္ေအာင္၊ အဘတို႔၏အျပစ္ကို သားတို႔၌ ဆပ္ေပးစီရင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟု ဘြဲနာမရွိေတာ္မူေသာ..YHOVAH.. ဖန္းဆင္းရွင္ထာဝရဘုရားကို..ေရွ႕ဦးစြာလူသည္ဖူးေတြ႔ခြင့္

ရျပီးခ်စ္ၾကင္..သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ..အသံကိုလည္းၾကားနားရေလသည္…

  ထိုေၾကာင့္..တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သက္ေသခံစကားဆိုသည္ကား

၁အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ သည္ဘည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ၃ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူျခင္းႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ျဖစ္ေသာအရာတစံုတခုမွ်မရွိ။ ၄ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အသက္ရွိ၏။ ထိုအသက္ သည္လည္း လူတို႔၏အလင္းျဖစ္၏။ ၅ထိုအလင္းသည္ ေမွာင္မိုက္၌လင္း၍ ေမွာင္မိုက္သည္မခံမယူ။

        ဂ်ဴးက်မ္းတတ္တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုကလည္း..ေကာေလာသဲအခန္းၾကီ (၁) အငယ္၁၅-၁၇.ႏွင့္.ေဟျဗဲက်မ္းအခန္းၾကီး၁အငယ္၂/၈-၉္၌ေဖၚျပသက္ေသခံျပန္သည္ကား

             ၁၅ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေဝေနယ်သတၱာဝါ အေပါင္းတို႔တြင္လည္း သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီး ေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရူပအရာ၊ အရႈပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အထြဋိ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာ စက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္၄င္း၊ ထိုသခင္အဘို႔ အလိုငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၇သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာမျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။


 

               ၂ထုိသားေတာ္ကုိ အလံုးစံုတို႔၏ အေမြခံသခင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္ လည္းေလာ ကဓာတ္တို႔ကို တည္ေတာ္မူ၏။

        ၈သားေတာ္ ကိုးကား၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ၉ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ႏွစ္သက္၍၊ မတရားေသာအမႈကို မုန္းေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ထက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမွာက္၍၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းဆီႏွင့္ ဘိသိက္ေပး ေတာ္မူၿပီဟု လာသတည္း။ထာဝရဘုရားေခၚ..ေယေဟာဝါ..သည္..

သင္တို႔ဟားတိုက္ေသာ..ေယရွ ုပင္ျဖစ္ဘာတယ္..ထို႔ေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္ကိုဟားတိုက္ေသာသူတို႔သည္

ယခုေနာင္တမရလွ်င္အျပစ္စီရင္ျခင္းမွမလြတ္နိုင္

          ၂၁. ထာ၀ရဘုရား၏ ရုပ္ပုံလြာတင္ ဆံပင္ေမြးညင္းသည္ ျဖဴေဖြးေသာ ႏွင္႔ပြင္႔ ႏွင္႔တူ၏။

မ်က္လုံး (၇) လုံးပါရွိ၏။

ဦးဂ်ဳိ (၇) ေခ်ာင္းရွိ၏။

ပါးစပ္တြင္ အသြားႏွစ္ဖက္ပါေသာ ဓားရွည္တစ္ေခ်ာင္းပါျပီး ေျခေထာက္ေတာ္ႏွွင္႔ လက္ေတာ္တုိ႔တြင္ မီးရဲရဲ ဖုတ္ထားေသာ ေၾကး၀ါေရာင္ရွိသည္ဟု (က်မ္းစားတုိ႔တြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါလ်က္)အဘယ္႔ေၾကာင္႔ တရားေဟာရာတြင္ ထည္႔မေဟာပဲ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဟူ၍ဖုံးကြယ္ထားသည္ကုိ ရွင္းျပပါ။ဤသုိ႔ေသာ ခႏၶာဖြဲ႕စည္းပုံ တုိ႔ျဖင္႔ ၾကည္ညဳိဖြယ္ဟူ၍ ဘယ္လုိဆက္စပ္၊ၾကည္ႏူးစြာ ၾကည္ညဳိပါသနည္း။

ခရစ္ယာန္က်မ္းစာမွာဘုရားရဲ႔ေခါင္းမွာဂ်ိဳပါတာတခါမွမေတြ႔ဘူးဘာ..က်မ္းခ်က္ရွိရင္ေ

ေထာက္ျပဘာ

က်မ္းခ်က္ကိုမေပးေဘမဲ႔..ကိုယ္႔က်မ္းဘာကိုစိုလိုတယ္ဆိုတာကိုယ္ကသိျပီသား

မို႔ေျဖေပးလိုက္ဘာတယ္..မိတ္ေဆြတို႔ကိုေမးလာရင္သာေျဖရဲေအာင္လုပ္ဘာ

ဒါက..ပုန္ေစာင္ခ်က္ဘာ..ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးမွာသံုလဲဆိုရင္သူ႔စကားကိုနားမေထာင္ဘဲအ

ျပစ္ကိုထင္တိုင္က်ဲလုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြကိုသတိေပးတဲ႔အခါမ်ိဳးမွာဒီပံုစံမ်ိဳးသာမကာဘူး

ဒီးထက္ဆိုးတဲ့့ပံုေတြဘာေတြ႔ရဘာတယ္..

ဆံပင္ေမြးညင္းသည္ ျဖဴေဖြးေသာ ႏွင္႔ပြင္႔ ႏွင္႔တူ၏။..က်မ္းစာမွာအသက္ၾကီးသူ၏ဘုန္းက

သူ႔ေခါင္းျဖဴေဖြးျခင္းဆိုတာရွိဘာတယ္..သူ႔ရဲ့.တတ္သိပညာဗဟုသုတကိုစိုလိုသလို

ဘုရားအတြက္မွာေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္.အလံုးစံုကိုသိေသာဥာဏ္ရွိတယ္လို႔႔ပံုေစာင္ဘာတယ္

မ်က္လံုး၇ႏွစ္လံုးဟာ..၇ ဆိုတာ..ျပည္႔စံုျခင္းကိုပံုေစာင္ဘာတယ္.lucky 7ဆိုတာၾကားဖူးမွာဘာဘယ္ကအယူလဲဆိုတာ..က်မ္းစာရဲ့အယူဘာ

မ်က္စိဆိုတာေတြ႔ျမင့္တယ္..ပံုေရွာင္လို႔မရဘူး..ဆိုတာကိုေျပာျခင္ဘာတယ္

ဘုရာသခင္မေတြ႔မသိတာဘာမွမရွိဘူလို႔ေျပာတာဘာ.

ဂ်ိဳ၇ ေခ်ာင္းကေတာ့..တန္ခိုးကိုပံုေစာင္ဘာတယ္..သူဟာတန္ခိုးအရာမွာ

အလြန္းျပီးျပည့္စံုတဲ႔သူဘာ..

အသြားႏွစ္ဖက္ဓါးကေတာ့..ႏွ ုတ္ကပတ္ဓါးကိုကိုင္းစြဲေလာ့ဆိုတဲ့အတိုင္း..

က်မ္းစာရဲ့သြန္သင္ခ်က္ကိုပံုေစာင္ျပီ

ထိုႏွ ုတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္လူသားမ်ားကိုတရားစီရင္မယ္လို႔စိုဘာတယ္

ေက်းဝါကေတာ့..ပံုေစာင္မွ ုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိဘာတယ္..

ယဇ္ပလႅင္ကိုေက်းဝါးနဲ႔သံုးဘာတယ္.. ယဇ္ပလႅင္ ေလးေထာင့္အေပၚမွာ၊ ဦးခ်ဳိေလးေခ်ာင္းကို အကာရွသားႏွင့္ လုပ္၍ ေၾကးဝါႏွင့္မြမ္းမံရမည္။

ယဇ္ပလႅင္ဆိုတာသခင္ခရစ္ေတာ္ဒီကမၻာၾကီးမွာလာျပီးအေသခံမယ္ဆိုတာကိုပံုေစာင္တဲ႔

အရာဘာ.သူ႔ေျခေထာက္.ေၾကးဝါနဲ႔ရွင္တြဲျပီးေတြ႔ရတယ့္အတြက္သူဟာသခင္ခရစ္ေတာ္

ျဖစ္ဘာတယ္..အားလံုးကိုျခံဳၾကည့္လိုက္ရင္..သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာအလံုးစံုကိုသိျပီေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္..သူ႔စကားသမၼာက်မ္းအတိုင္းမလိုက္တဲ့လူေတြကိုအေသခံေရြးနုတ္သူသခင္ခရစ္

ေတာ္ကိုယ္တိုင္တရားစီရင္မယ္လို႔အဓိပၸါယ္ရွိဘာတယ္..


 

၂၂. ဓမၼသစ္ကုိ မည္သူေဟာ၍၊ ဓမၼေဟာင္းကုိ မည္သူေဟာေျပာပါသနည္း။

၄င္းပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဥိး၏ ေဟာေျပာခ်က္ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဆန္႔က်င္ေနပါသနည္း။

က်မ္စာဟာ၆၆အုပ္ရွိေသာ္လည္း.စာအုပ္တအုပ္အေနနဲ႔ဘဲ..သံုးစြဲဘာတယ္..

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္တေယာက္ထဲအေၾကာင္းကိုဘဲေရးထာတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ဘာတယ္

ႏွ ုတ္ကပတ္ေတာ္ဟာေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘာဘူး..ဘယ္သူ႔အေၾကာင္းကိုဘဲေရသလဲဆိုရင္


 

၂၅ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ပေရာဖက္ေဟာေျပာေသာစကားမ်ားကို ယံုႏိုင္ေအာင္ဥာဏ္မရွိ၊ စိတ္ခုိင္မာ ေသာသူ တို႔၊

၂၆ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤသုိ႔ပင္အေသခံ၍ မိမိဘုန္းစည္းစိမ္ေတာ္ကို ဝင္စားရမည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၇ ထုိအခါေမာေရွ၏ က်မ္းစာမွစ၍ ပေရာဖက္တို႔၏ က်မ္းစာမ်ား၌ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ရည္မွတ္၍ ေရးထား သမွ်ေသာက်မ္းစာခ်က္ အနက္ကို ရွင္းလင္းစြာေဘာ္ျပေတာ္မူ၏။

ပိဋကတ္က်မ္းကိုေတာ့ခရစ္ယာန္ေတြကက်မ္းအျဖင့္ေခၚေပမဲ႔..ဗုဒၶဘာသာစာေရး

ဆရာတခ်ိဳ႕ကေတာ့..အျပင္ခံရလြန္းလို႔စာအုပ္ဘဲေခၚတာကိုဖတ္မိတာေတာ့

စိတ္မေကာင္ျဖစ္ေပးမိဘာတယ္


 

၂၃. စာေရးဆရာ ဆန္းလြင္ ေရးသားေသာရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္လာသူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း - စာအုပ္မွခရစ္ယာန္၀ါဒ၏ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသလား။

စာအုပ္ကအေၾကာင္းကိုေရးေပးရင္ေျဖေပးနုိင္ဘာတယ္…

ဒါေပမဲ႔..ဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ႔ရတာနာသံုပါးဟာဘာလဲဆိုတာသိေအာင္ေတာ့

ရွင္းျပေပးလိုက္ဘာမယ္.. ယေန႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳး ( ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ ) ရတနာ သံုးပါဟူသည္ လူ႔ဘ၀၏ အႏွစ္သာရ အေမြအႏွစ္ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဆင့္ကမ္း အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ "ရတနာ" စစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလြန္အမင္း ဂုဏ္ယူမဆံုး တျပံဳးျပံဳးျဖင့္ ရတနာ စစ္ကို ရေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ကမၻာတြင္ ၀င့္ၾကြားကာ ေအာင္လံလြင့္ထူေနၾကရပါသည္။


 

 ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာ ( ဗမာ) သည္လည္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ "တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရား " ဧေကာ ဗုေဒၶါ ၊ " တစ္ခြန္းတည္းေသာ တရား "  ဧက၀ါစာ၊ "တစ္ပါးတည္းေသာ သံဃာ" ပရမတၳ သံဃာ ကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခဲ့သလို ဆက္လက္၍လည္း ထိုရတနာ စစ္အား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနမည္သာမက။ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိင္ေအာင္ ဤေလာကတြင္ တည္ရွိေနသ၍ အျမတ္တႏိုးျဖင့္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ခိုလႈံသြားမည္ကား "အာမဘေႏၱ" ဟူေသာ ကတိစကားႏွင့္အညီ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ေနပါမည္။


 

ဗုဒၶံ = ျမတ္စြာဘုရားကို ၊ သရဏံ = ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ၊ ဂစၦာမိ = မီွ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏ဘုရား။


 

ဓမၼံ = တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ = ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ၊ ဂစၦာမိ = မီွ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏ဘုရား။


 

သံဃံ = သံဃာေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ = ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ၊ ဂစၦာမိ = မီွ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏ဘုရား။


 


 

ဆန္းလြင္သည္ "ရတနာ သံုးပါးကို ယံုၾကည္ မီ၀ဲကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္လာသူ တစ္ေယာက္အေယာက္အေၾကာင္း" ဆို၍ စာအုပ္ထုတ္ခဲ့သလို ၊ ကၽြႏု္ပ္စာအုပ္ ထုတ္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုရတနာစစ္ကား ဤသို႔ ဤနယ္ ရွိသည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ျဖင့္ ေလာကီလူသားအျခင္းျခင္းအား လက္ဆင့္ကမ္းကာ ေ၀မွ်ေပးကမ္းလိုေသာေၾကာင့္ ဤေနရာမွ ေ၀မွ် ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။


 

ေလာကတြင္ ထို "ရတနာ သံုးပါး " ကို မသိ၊ မကိုးကြယ္ ၊ မရွိေသာသူသည္ မိစၦာဒိ႒ိ အယူရွိသူဟူ၍ ဆိုၾကေလကုန္သတည္း။ ထိုနည္းတူ ေလာကတြင္  ရတနာခ်င္းတူေသာ္လည္း ရတနာ ထဲတြင္ အတုအေယာင္ ထမင္းစား ေက်ာက္မ်ားလည္း ေရာေႏွာ ပါ၀င္ေနေလ့ရွိသည္ကိုလည္း မေမ့သင့္ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာမွ ကၽြႏု္ပ္ သည္ ရတနာ သံုးပါးကို ယံုၾကည္ မွီ၀ဲ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ သူျဖစ္ပါေၾကာင္း သက္ေသခံ ရင္း ေစတနာ အရင္းခံကာ ေဖၚျပလိုက္ရပါသည္။


 

ကၽြန္ေတာ္ ဗမာလူမ်ိဳးစစ္ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ "ရတနာစစ္ သံုးပါး" အား ဦးေဆြးဆံေျမ့ ေျမ၀ယ္မက် ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာေၾကာင့္ မိစၦာဒိ႒ိမျဖစ္ သမၼာဒိ႒ိ စစ္စစ္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆင့္ကမ္းကာ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္ အရိယာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စဥ္ အေပါင္းတို႔ ခင္မ်ား။


 

               ထို႔ေၾကာင့္ ရတနာ သံုးပါး အေၾကာင္းအား ဆက္လက္၍ ဖတ္ရႈကာ

 ဘ၀အသက္တာတြင္ နန္းအမတတိုင္ တက္ေရာက္ ႏိုင္ၾကပါေစေသာ္။

ဘုရားဟူသည္

လူအေပါင္းတို႔သည္၊ ဘုရားမွန္ကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္မွသာလွ်င္၊ အပါယ္ငရဲဒုကၡမွကင္းေ၀း၍၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတည္းဟူေသာ နိစၥထာ၀ရ သုခခ်မ္းသာကိုခံစား၊ စံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားမွားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လွ်င္ အပါယ္ငရဲ ဒုကၡဘံုသို႔ေရာက္၍။ နိယတအျမဲခံၾကရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကမၻာေလာကတြင္ရွိရွိသမွ်ေသာလူအေပါင္းတို႔သည္၊ ဘုရားမွန္ကိုဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ဖို႔ရန္သည္ အလြန္လိုအပါေသာအေၾကာင္းၾကီးတခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္အေလးအနက္ေတြးေခၚကာ၊  တမလြန္အတြက္ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါရေစ။


 

ထိုနည္းတူစြာမွန္သည္၊မွားသည္ကိုလည္း……ျခင့္ခ်ိန္ရင္း ….နန္အမတ သို႔တက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္ရည္စူးလွ်က္…….

မွန္ေသာဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာမ်ားကိုျပျခင္းအေၾကာင္းကား  အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ် ေက်းဇူးေတာ္အစံု ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားဟူ၍ ရဟန္း၊ ရွင္လူ အေပါင္းတို႔သည္ ပမာဏျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကို ရွိခိုးၾကေပသည။ မိမိကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ်၊ ဂုဏ္ေတာ္လကၡဏာအေပါင္းတို႔ႏွင့္၎ ေက်းဇူးေတာ္ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္၎ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္၊ မွန္ေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ်ဟုဆိုေသာ မာဂဓ ပါဠိဘာသာစကားကို ျမန္မာလို အဘိဓါန္က်မ္းလာရွိသည့္အတိုင္း ျပန္ဆိုရလွ်င္ အစိေႏၱယ် သဒၵါ၊ မၾကံစည္အပ္ျခင္း၊ အပၸေမယ်သဒၵါ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ျခင္းဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရေလသည္။ ဤသို႔မၾကံစည္အပ္၊ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွသာလွ်င္ ဘုရားမွန္ဟုယးအပ္ပါသည္၊ မွန္ေသာဘုရား၌ အစိေႏၱယ် သဒၵါ ၊ အပၸေမယ် သဒၵါ ႏွင့္အညီ မွန္ေသာဘုရား၌ လူအေပါင္းတို႔ထက္ထူးကဲေသာ၊ သို႔မဟုတ္ သာလြန္ေတာ္မူေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသတို႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ပိဋကတ္တို႔ကျပဆိုသည့္အတိုင္း ဖြင့္ျပေပအံ့။ အစိေႏၱယ်သဒၵါ၊ အပၸေမယ်သဒၵါတို႔ႏွင့္အညီ၊ ဂုဏ္ေတာ္၏ အခ်ဳပ္ကိုဆိုရပါလွ်င္ ေလးပါးရွိေလ၏။

၁.ရူပအစိေႏၱ၊  ရုပ္အဂၤါအား မၾကံစည္အပ္ျခင္း၊ မၾကံစည္ထိုက္။

၂.ဣဒၶိအစိေႏၱ၊  တန္ခိုးအရာအား မၾကံစည္အပ္၊ မၾကံစည္ထိုက္။

၂. ဥာဏအစိေႏၱ၊ ညာဏ္ေတာ္အရာအား မၾကံစည္အပ္၊ မၾကံစည္ထိုက္။

၄. ၀ါစအစိေႏၱ ၊ စကားေတာ္အရာအား မၾကံစည္အပ္၊ မၾကံစည္ထိုက္ ...

ဟူေသာမႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ အနႏၱရုပ္ေတာ္၊ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္၊ အနႏၱဥာဏ္ေတာ္၊ အနႏၱစကားေတာ္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူမွသာလွ်င္ မွန္ေသာဘုုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ေက်းဇူးေတာ္အစံုဆိုသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ျပရပါက ဤေလာကတြင္ မိဘတို႔သည္ သားသမီးတို႔အား သက္သက္ေကၽြးေမြးျခင္း ၊ ဆရာသည္ တပည့္တို႔အား အတတ္ပညာကိုသင္ေပျခင္း၊ တစံုအေယာက္ေသာသူသည္၊ မိမိခ်စ္ခင္ေသာသူအား ၀တၳဳပစၥည္းတို႔ကို သက္သက္ေပးကမ္းျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္း အရာတို႔သည္ ေက်းဇူးဟူ၍ေခၚကုန္ေလ၏ ။ ထို႔အတူ မွန္ေသာဘုရားသခင္သည္ ဤကမၻာေပၚရွိ လူအေပါင္းတို႔အား မိုးကိုရြာေပးေတာ္မူျခင္း၊ ေန၏အလင္း၊ လ၏အလင္း၊ ၾကယ္နကၡတ္တာရာတို႔ကို အလင္းႏွင့္တကြ၊ ေလကိုရႈဖို႔ေပးျခင္း၊ ေရတည္းဟူေသာ အဟာရမွာစ၍ အခ်ိဳအခ်ဥ္၊ ေဘဇာဥ္ခဲဘြယ္ အစားအေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဥတုရာသီ အလိုက္၊ ဗီဇနိယာမမ်ိဳးႏွင့္တကြ၊ ေပသနားေတာ္မူျခင္းတို႔သည္၎၊ ထိုျပင္မွတပါး မြန္ျမတ္ေသာတရားကို ကိုးကြယ္ေသာသူမွန္သမွ်တို႔သည္ နိစၥထာ၀ရ တည္းဟူေသာ သုခခ်မ္းသာကို ခံစားေစရန္ ေပးသနားေတာ္မူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္အစံုဟူ၍ဆိုရပါေလသည္။ ဤသို႔ အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ်၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဘုရားသည္ ဘယ္အခ်ိန္အခါ၊ ဘယ္အရပ္ေဒသကျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ပံုသ႑ာန္ရွိသည္ဟူ၍ မၾကံစည္အပ္၊ မႏႈိင္းအပ္ျဖစ္သတည္း၊ မွန္ေသာဘုရားသည္ ေလာကီပုဂၢိဳလ္ ဘုရားမဟုတ္၊ ေလာကုတၱရာပုဂၢိဳလ္ ဘုရားသာလွ်င္ျဖစ္ေလသည္၊ မွန္ေသာဘုရားသည္ ပညာတ္သတၱ၀ါမဟုတ္၊ ပရမတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱတရားႏွင့္မကင္းေသာ သခၤါရနယ္ ေလာကီဘံုအတြင္းမွာ ေမြးဖြားျခင္းကိုခံေသာပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္အစဥ္ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏၊ နိစၥ၊ သုခ၊ အတၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေလာကုတၱရာဘံုရွင္၊ ေလာကုတၱရာ၏အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ နယ္အတြင္းမွာ ေမြးဖြားျခင္းခံရသည့္အတြက္၊ ပညာတ္သတၱ၀ါျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေလာကီလူသားအေပါင္းတို႔က ေလာကဥာဏ္ႏု၊ မံသစကၡဳ၊ ပညာတ္မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ရႈ၍ေမးဖြယ္၊ ၾကံဖြယ္ရာမဟုတ္ေခ်။ ထိုကဲ့သို႔မွန္ေသာဘုရားသခင္း၏ေျခေတာ္ရာကို ပိဋကတ္ကသက္ေသခံသည့္အတိုင္းျပရပါလွ်င္၊ သယမၻဴတံဟူ၍ေခၚသည္၊ သယံ၊ သူမဆိုအလိုလိုျဖစ္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္မကင္းေသာ တစံုတေယာက္ေသာသူ၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔ကေမြးဖြားေသာ တရားက်င့္လူဘုရား၊ ဘုရားေယာင္ ဘုရားတုမဟုတ္ေခ်၊ မွန္ေသာဘုရား၏ အစ၊ ဘုရား၏အေျခကိုလူသည္ အဘယ္နည္းႏွင့္မွ်ၾကံစည္၍မရႏိုင္ၚ ၾကံစည္၍မသိႏိုင္၊ လူသတၱ၀ါတို႔၏ အစ၊ အဆံုးကို ဘုရားကသာ သိႏုိင၍ဘုရား၏အစ၊ အဆံုးကို လူသည္မသိႏိုင္၊ ဘုရားမွန္ကား အစအဆံးမရွိေခ်၊ ဇာတိေတာ္ နဂိုေတာ္ကို လူသည္မၾကံစည္ပအ္၊ မၾကံစည္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၾကံႀကီးစည္ရာမျပဳသင့္ပါေလ၊ ဤကားပိဋကတ္၏အလိုပင္ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။။


 

မွန္ေသာဘုရားသည္၊ ဓမၼတာတရားဟုေခၚေသာ နိယာမတရားကို ျပဳျပင္စီရင္ေတာ္မူေၾကာင္း ........

ပိဋကတ္ကသက္ေသခံသည္မွာ။ ဥတု၊ ဗီဇ၊ ကမၼ၊ စိတၱ၊ ဓမၼ၊ ပဥၥနိယာေမာ ဗုဒၶဂၤေလာ၊ ဗုဒၶတိ၀စနေတာအေတၳာ။ ။ဟူ၍န၀မအဂၤုတၳိဳရ္က်မ္းတြင္ ျပဆိုသည့္အနက္ကား၊

ပဥၥနိယာေမာ၊ ငါးပါးေသာတရားတို႔ကို၊

ဗုဒၶဂၤေလာ၊ အလံုးစံုစီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊

ဗုေဒၶါ၊ ဗုဒၶမည္ေတာ္မူ၏၊

ဣတိအယံ၊ ဤသည္သာလွ်င္၊

၀စနေတာ၊ ေဟာေသာ၊

အေတၳာ၊ အနက္တည္း၊။

၎နိယာမငါးပါးကို ယထာဓမၼ သာသနာေတာ္ဟူ၍ ေခၚဆိုေလသည္ကို ပါရာဇိကာဏ္က်မ္းတြင္ျပဆိုေသာအရာမွာ၊ ဓပဥၥမေတၱ၊ အဟံမမာ၊ တိညေနာ၊ ယထာဓမၼဇတၱဘာသတိ၊ ယထာဓမၼသာသနႏၱိ၀ုစၥတိ၊ ဟူ၍ပါဠိျပဆိုသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္၊

အနက္ကား၊

ဓပဥၥမေတၱ၊ နိယာမတရားငါးပါးတို႔ႏွင့္ျပဳျပင္ျခင္းကိုခံရကုန္ေသာ၊

အဟံမမာတိသညာေတာ၊ ငါကိုငါဟူ၍ အစရွိသျဖင့္ စြဲလမ္းမွတ္သားကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို။

ဇတၱရထာဓမၼံ၊ ဤနိယာမအတိုင္း၊

ဗုဒၵ၊ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္၊

ဘာသတိ၊ စီရင္ဆံုးမကုန္၏၊

ဣတိတသမာ၊ ထို႔သို႔စီရင္ျပဳျပင္ကုန္ေသာေၾကာင့္။

ဓပဥၥမေတၱ၊ ဤနိယာမတရားငါးပါးကိုသာလွ်င္၊

ယထာဓမၼသာသနႏၱိ၊ ယထာဓမၼသာသနာဟူ၍၊

၀ုစၥတိ၊ ဆိုကုန္၏၊

၎က်မ္းပါဠိ၏ အဓိပၸါယ္မွာ နိယာမတရားငါးပါး၊ ယထာဓမၼသာသနာေတာ္ျမတ္သည္၊ ဘုရားသခင္၏သာသနာေတာ္ျမတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေလာကႏွင့္တကြ လူအေပါင္းတို႔သည္၊ ရွိခိုးပူေဇာ္ထိုက္သည္ဟူ၍ ျပဆိုေလသည္။ ၎ကိုကား အသိပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူတို႔သာလွ်င္ သိအပ္သည္၊ မိုက္ေသာသူတို႔မွာမူကား၊ သိအပ္ေသာအရာမဟုတ္ေခ်။ ။

တရားဟူသည္..

သာသနာေတာ္ေခၚျခင္းအရာကို၊ အဘိဓမၼတၳ၀ႏၵနာက်မ္းတြင္ျပဆိုသည္မွာ၊

ဒိဌဓမၼိကသပၸရာယီက ပရမေတၱဟိ ယထာရဟံ၊ သေတၱသာသတိ၊ ဧေတနာတိ သာသနံဟူ၍ ပါဠိလာရိွသည္။ အဓိပၸါယ္ကား၊ ဤနိယာမတရားငါးပါးသည္၊ လူသတၱ၀ါအေပါင္းတို႔အား၊ ယခု ပစၥဳပၸန္ဘ၀၌ ဓိဌဓမၼ အက်ိဳးစီးပြားကို ခံစားရျခင္း၊ တမလြန္ဘ၀၌လည္း အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေစေသာ အက်ိဳးစီးပြားကို ရေစျခင္းငွာ ျပဳစုတတ္ေသာ အရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာသနာဟု၍ေခၚဆိုေလသည္။ ဤကား က်မ္းဂါနပါဠိ လာရွိသည့္အတိုင္း ျပဆိုလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


 

၎ျပဆိုခဲ့ေသာနိယာမတရားငါးပါး၊ယထာဓမၼသာသနာေတာ္ျမတ္ကို၊ဘုရားဖန္ဆင္းျပဳျပင္ေတာ္မူျပီးလွ်င္၊ ယခုတိုင္ကပၸိနိယာမ အမႈျဖင့္အစဥ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူလွ်က္ေနေတာ္မူသည္ကို ပိဋကတ္ကို မသိေသာသူတို႔က အလိုလိုျဖစ္သည္ဟုေျပာဆိုၾကေလသည္မွာ အမွားၾကီးတခ်က္ပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ သစ္ပင္ေပၚတြင္ငွက္သိုက္ကိုျမင္လွ်င္၊ ငွက္တေကာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုမျမင္ရေသာ္လည္း၊ ငွက္၏လက္ရာျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။ အိမ္တေဆာင္ကိုျမင္လွ်င္လည္း၊ လက္သမားတဦးတည္ေဆာက္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္၊ အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေသာအရားသည္မရွိႏိုင္။ ေန၊ လ၊ ၾကယ္နကၡတ္၊ မိုး၊ ေျမ၊ သမုဒၵရာ၊ သစ္ပင္ပန္းမာလာ စသည္တို႔သည္တို႔ကိုု ျမင္လွ်င္လည္း။ တန္ခိုးၾကီးမားေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို ဥာဏ္အားျဖင့္သိႏိုင္ေပသည္။


 

အစဥ္မျပတ္ ၾကည့္ရႈစီရင္ေတာ္မူေသာ အရွင္မရွိလွ်င္၊ ဤကမၻာၾကီးသည္ အလိုအေလွ်ာက္တည္၍ ေနႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမွန္က လူ၏တန္ဖိုးကို သိတန္သေလာက္သိရေပမည္၊ ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းငွာလည္းရွိရေပမည္။ ပိဋကတ္က်မ္းဆရာတုိ႔၏ အလိုမွာကား၊ နိယာမတရားငါးပါး တည္းဟူေသာ ဓမၼတာတရား၊ ဥတု၊ ဗီဇ၊ ကမၼ၊ စိတၱ၊ ဓမၼတို႔သည္ ဘုရားသခင္စီရင္ျပဳျပင္ေၾကာင္း သက္ေသခံၾကေလသည္။ ဥတု၊ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္းတည္းဟူေသာ နိယာမတရား၊ဗီဇစပါး၊သစ္သီး၊လူ၊တိရိစၧာန္အစရွိေသာနိယာမတရား။ ကမၼ၊ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း၊ အစရွိေသာ နိယာမတရား၊ စိတၱ၊ အဆန္းအက်ယ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ အစဥ္ျဖစ္ျခင္း နိယာမ။ ဓမၼကုသလ၊ ကုသလတရားတို႔ကို အစဥ္ထားျခင္း၊ နိယာမတရားငါးပါးတို႔ကိုစီရင္၍ အစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားမည္၏။ ထိုကဲ့သို႔ နိယာမတရားငါးပါး တို႔ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာအရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္၊ ဒမၼသာမိအသွ်င္ျဖစ္၍ ဘုရားမွန္ေတာ္မူေလ၏၊။ ဤနိယာမတရားငါးပါးေအာက္တြင္ ေမြးဖြားျခင္းကိုခံ၍၎၊ နိယာမတရားငါးပါးတို႔၏ ျပဳျပင္ျခင္းကိုခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါမွန္သမွ်တို႔သည္ မုခ်ဘုရားမွန္မဟုတ္ေခ်။


 

ေျမႏွင့္ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ စီရင္္ေတာ္မူေသာ အရွင္မရွုိ ဟု ယူေသာအယူ၀ါဒသည္၊ ေရွးအထက္ကပင္ ရွိေပသည္။

ဤသို႔ယူဆေသာသူတို႔အား၊ အေဟတုကဒိဌိဟူ၍၊ ပိဋကတ္ အဂၤုတၱရအဌကထာ၊ အဂၤုတၱမဧကနိပါတ္၊ မိစၧာဒိဌိသုတ္အဖြင့္တို႔တြင္ျပဆိုထားေလသည္မွာ၊ နတၳိအယံေလာေကာ၊ နတၳိေဟတုပစၥေယာ၊ သတၱာနံ၀ိသုဒၶိယာ၊ သံကိေလသာယ၊ အေဟတုကဒိဌိယာနာမ၊ အဓိပၸါယ္မွာကား၊ ေျမႏွင့္ ခပ္သိမ္းေသာ ေလာကဓါတ္တို႔ကိုျပဳျပင္စီရင္ေသာအရွင္ မရွိဟု ယူဆျခင္း၊ ထိုေလာကဓါတ္ေပၚ၌ ရွိေသာသတၱ၀ါ၊ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ညစ္ညဴး ေစျခင္းငွာ၎၊ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေစျခင္းငွာ၎၊ ျပဳျပင္စီရင္ေတာ္မူေသာ အရွင္မရွိဟူေသာ အယူ၀ါဒသည္၊ ေရွးအထက္ကပင္ ရွိေပသည္၊ ဤသို႔ယူဆေသာသူတို႔အား အေဟတုကဒိဌိဟူ၍ ပိဋကတ္အဂၤုတၳရအဌကထာ၊ အဂၤုတၱမဧကနိပါတ္၊ မိစၧာဒိဌိသုတ္အဖြင့္တို႔၌ျပဆိုသည္။ နတၳိအယံေလာေကာ၊ နတၳိ ေဟတုပစၥေယာ၊ သတၱာနံ၀ါသုဒၶိ၊ သံတိေလသာယ၊ အေဟတုကဒိဌိနိယာမ။ အဓိပၸါယ္ကား၊ ဤကမၻာမိုး၊ ေျမႏွင့္ခပ္သိမ္းေသာ ေလာကဓါတ္တို႔ကို ျပဳျပင္စီရင္ေတာ္မူေသာအရွင္မရွိဟုယူျခင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူတို႔သည္ အေဟတုကမိစၧာဒိဌိဟူ၍ေခၚဆိုသည္။


 

ဘုရားအတုကိုလုပ္၍ မကိုးကြယ္အပ္ေၾကာင္း၊ ဆြမ္း၊ ကြမ္း၊ မုန္႔ပဲသားေရစာ အစရွိေသာ အရာတို႔မွစ၍ မလႈအပ္ေၾကာင္းကို ဒိဌိိ၀ိေသာဒနီက်မ္းတြင္ျပဆိုသည္မွာ။ ။ အတုလဘဂ၀ေတာ၊ သကၠာယပူဇ၊အနိစၥသဇီ၀ေတာ၊ အနိဇၨီ၀ေဏ၊ ကႏၱကေယကုႆီဓါ၊ ပိ႑ိပါဒံအလကၠဋဴပါဒါနံ၊ သတၱအေတၱာ မစၧာဒိဌိဟူ၍ပါဠိလာရွိသည္။ အဓိပၸါယ္ကား၊....


 

 အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ် အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ အတုသ႑ာန္လုပ္၍ ကိုးကြယ္ျခင္း။ ထိုျပင္မွတပါး၊ ဤေလာကအတြင္းမွာ လူထက္မျမတ္ေသာ အရာဌာနတို႔ကို လူထက္အျမတ္ထား၍ရိုေသစြာျပဳလုပ္ပူေဇာ္ျခင္း။ တမလြန္သို႔ေျပာင္းသြားျပီးေသာလူေသတို႔အား၎၊ ၎တို႔၏ ကာယအေလာင္းကို ထမင္း၊ ဟင္း အစရွိေသာအရာတို႔ျဖင့္ လူရွင္ကဲ့သို႔မွတ္ျပီး လက္မကြာေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ လႈဒါန္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္၊ မသိေသာပုထုဇဥ္သတၱ၀ါတို႔၏ မွားေသာမိစၧာဒိဌိဟူ၍ဆိုသည္။

၊ အဂၢိ၀ဇၥ်ပုဏၰားအား ရုပ္တု၊ ေစတီ တို႔ကို မကိုးကြယ္ရန္ေဟာၾကားဆံုးမေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထိုမွတပါး မိမိကာယရုပ္အေလာင္းကို အရိုအေသ မျပဳလုပ္ရဟုတားျမစ္ပါတ္ပင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္မွာ အထင္းအရွားပိဋကတ္တြင္ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။

သံဃာဟူသည္………


 

သံဃာဟူ၍ေခၚေသာစကား၏အဓိပၸါယ္ကိုပိဋကတ္ပါဠိေတာ္၌ျပဆိုသည္မွာ၊

သံသုဌံဳ၊ကိေလေသဟိသဘိတိသံေယာ ဟူ၍၀ိနည္းအဌကထာဒကၡိဏသုတ္၌ျပဆိုသည္။၎၏အဓိပၸါယ္မွာကား၊လူတို႔၏အတြင္း၌ျဖစ္ေသာ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟဟုဆိုအပ္ေသာကိေလသာတရားတို႔ကိုပယ္ရွားသုတ္သင္၍လူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေစေအာင္ ျပဳျပင္စီရင္ေသာအရာသည္သာလွ်င္ ပရမတၳ သံဃာ ရွင္ျဖစ္၍ ေဖါက္ျပန္ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ သူကား ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အပါယ္လမ္းမွ နန္းအမတကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူမည္ျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သံဃာစစ္စစ္ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အ၀တ္ျဖဴျဖဴ၊ အ၀တ္၀ါ၀ါ ၀တ္ေသာ္လည္း ဤေလာကတြင္း၌ ေမြးဖြားျခင္းကိုခံရေသာ အနိစၥ၊ အနတၱ၊ ဒုကၡ ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မွန္ဟူသမွ်တို႔ကား လူ၏စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ လူ၏အတြင္း၌ရွိေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုႏႈတ္ပစ္၍ သန္႔ရွင္းျခင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္မေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယေန႔လူတို႔က ဘုရားတရားစာဆိုရာတြင္ "ယခုရွိ သမုဒိ သံဃာ " ဟူ၍ ဆိုေသာ စကားသည္ အတုေယာင္ ကိုယ္စားဆိုေသာ စကားကို ညြန္းဆိုျခင္းျဖစ္ေလသည္ကို ျမန္မာ စာတတ္သူတိုင္းက နားလည္ႏိုင္ေပမည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အတြင္းပရမတ္သံဃာမွတပါး မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ တစံုတေယာက္ကမွ် မတတ္စြမ္းႏိုင္ေခ်၊ ရွင္ေဂါတမကလည္း " သေဗၺသတၱာကမၼသကာ´´ ဟူ၍ေဟာဆိုေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းပင္လွ်င္ မိမိအတြင္း၌ရွိေသာ ဒုစရိုက္တရားတို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကို၎၊ပိဋကတ္တို႔၌အတိအလင္းျပဆိုေလသည္။


 

အဏုျမဴဗံုးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားလွ်င္၊ကမၻာၾကီးကုန္ဆံုးေတာ့မည္ဆိုေသာဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္သည္ျပည့္စံုလွ်က္ရွိေၾကာင္းကို၎ သိသင့္ပါေလျပီ။ အဏုျမဴတန္ခိုးသည္ေလတြင္ ရွိေသာေရဒီယိုဓါတ္ကိုရုတ္ခ်ည္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုက္လွ်င္လူသတၱ၀ါတို႔အသက္ရွင္ႏိုင္ၾကဦးမည္ေလာ။


 

မိုင္ ၁၀၀၀ စတုရန္း ပါတ္၀န္းက်င္ ရွိသမ်ကို ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ေဖၚျပသည္ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဖ်က္ဆီးရန္ ဗံုးတလံုးသာ လိုပါေလသည္၊ ေရွးအခါကဘုရားၾကြလာမည္မည္ဟူေသာစကား၊ကမၻာကိုမီးႏွင့္ဖ်က္ဆီးမည္ဟူေသာသစကားသည္၊ ပ်က္ရယ္ျပဳစရာ ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ယခုမူကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ရယ္ မျပဳႏိုင္ၾကေတာ့ေပ၊။


 

 နိဂံုးခ်ဳပ္စကားဟူမူကား၊ ဤစာကိုဖတ္ေသာမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ ပိဋကတ္တြင္ျပခဲ့ေသာ အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ် ေက်းဇူးေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ ကံေတာ္အနႏၱဟူေသာစကား ၊ ေက်းဇူးေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ ကံေတာ္အနႏၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ ဘုရားျဖစ္၍၊ ဤဘုရားသည္ နိစၥထာ၀ရတည္ေတာ္မူသျဖင့္၊ .........

နိစၥ၊

သုခ၊

အတၱျဖစ္ေသာ ေလာကုတၱရာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးျဖစ္၍ နိယာမတရားငါးပါးတည္းဟူေသာ ဓမၼတရား၊ ဥတု၊ ဗီဇ၊ ကမၼ၊ စိတၱ တို႔ကို ဖန္ဆင္းစီရင္အုပါခ်ဳပ္ပိုင္ေသာ ဘုရားစစ္ ဘုုရားမွန္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ဤဘုရား သည္သာလၽွ်င္ လူသတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ အက်ိဳးအျဖစ္ကို ဆပ္ေပးပိုင္သည္။ ဤမွန္ေသာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္၍ တရားေတာ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူတို႔သည္ အျဖစ္ငရဲမွ လြတ္ကင္း၍ ေကာင္းကင္ခ်မ္းသာကို ခံစားစံစားႏိုင္ၾကေပသည္တကား။ ဤသို႔ေသာသူတို႔သည္ သံဃာအစစ္ျဖစ္၍ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဟု ဆိုအပ္ေသာ ကိေလသာ တရားတို႔ကို ဖယ္ရွားသုတ္သင္ႏိုင္ေသာသူျဖစ္၍ အေမာဟ ပညိႏၵေစသတိတ္ျဖစ္ၾကမည္။ ေရငတ္ေသာသူသည္ လာပါေစ။


 

အလိုရွိေသာသူကိုအဖိုးအခမေပးဘဲအသက္ေရကိုယူပါေစ။ငါသည္အလွ်င္အျမန္လာမည္၊ မွန္၏ဟု ဤအရာမ်ားကို သက္ေသခံေသာသူမိန္႔ေတာ္မူ၏။ "၀န္ေလး၍ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမည္၊ ငါထမ္းပိုးကို တင္၍ထမ္းၾကေလာ၊ ငါ့ထံ၌နည္းခံၾကေလာ၊ ငါသည္ ႏုညံ့သိမ္ေမြ႔ႏွိပ္ခ်ေသာ သေဘာရွိ၏၊ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ သက္သာျခင္းရလိမ့္မည္၊ အေၾကာင္းမူကား ငါ့ထမ္းပိုးသည္ ထမ္းလြယ္၍ ငါ့၀န္လည္းေပါ့၏ ´´ ဟုခရစ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ " ေတာင္းၾကေလာ၊ ေတာင္းလွ်င္ရမည္၊ ရွာၾကေလာ၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္၊ တံခါးကိုေခါက္ၾကေလာ၊ ေခါက္လွ်င္ဖြင္႔မည္´´ ဟု သခင္ခရစ္ေတာ္က ဓမၼမိတ္ေဆြအားဖိတ္ေခၚေနပါသည္။ မိမိတို႔၏ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျပီးသကာလ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာေနလိုၾကကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔သည္၊ မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလွ်က္ရွိေသာ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာ သုခဘံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တရား (၀ါ ) ေကာင္းကင္ေရႊျပည္သို႔ပို႔ႏိုင္ေသာ ဧေကာဗုေဒၶါ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေသာ္မူ၍ ဗဟုဗုေဒၶါ မဟုတ္ေသာ အတိအလင္း ဧက ၀ါစာ တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ျမြတ္ဆို၍ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚတြင္ ေမတၱာထားေတာ္မူသည့္ ...

" အသက္ရွင္ေတာ္မူ၍ နိစၥထာ၀ရမည္ရွိေတာ္မူေသာ အစိေႏၱယ်၊ အပၸေမယ် အရွင္ဘုရားတကာတို႔၏သခင္´´အား စူးစမ္းရွာေဖြရန္အခါအခြင့္သင့္ေလျပီ။


 

အခ်ိန္မေႏွင္းမီ ခရစ္ေတာ္၏ၾသ၀ါဒစကားအရဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကိုေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့) ဟူသည္ႏွင့္အညီ ယခုပင္ ဤစာအားဖတ္မိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ -


 

သုေဏယ်-ၾကားနာၾကပါကုန္ေလာ။


 

စိေႏၱယ်-ၾကံစည္ေတြးစၾကပါကုန္ေလာ။


 

ပုေစၧယ်-မသိမရွင္းသမွ်ကို ေမးျမန္းၾကပါကုန္ေလာ။


 

၀ိစာေရယ်-မွားသည္မွန္သည္ဤႏွစ္လီကို ဒြိဟ၀ိ၀ါမထင္ရွား၊ စိတ္၀ယ္သံသယရွိသမွ်ကိုဆင္ျခင္ၾကကုန္ေလာ။


 

သိေကၡယ်-အထူးေလ့လာၾကပါကုန္ေလာ။


 

အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။


 

မဂ္ဖိုလ္၊ နန္းအမတသို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစေသာ္၀္………။။


 

၂၄. ခရစ္ယာန္ ဘာသာတြင္ ေရွးဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ ရွိပါသလား။ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္သြားဖူးေသာ မိသားစု ႏွင္႔ လူပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ အမည္ႏွင္ လိပ္စာ ရွိခဲ႔ဘူး ပါသလား။ယခု ရွိေနပါလွ်င္ လိပ္စာ ႏွင္႔ နာမည္ အတိအက်သက္ေသေဖာ္ျပပါ။

-ခရစ္ယာန္မ်ားေျပာသည့္ “ေကာင္းကင္ဘုံ” ဟူသည္အဘယ္နည္း။

--ဗုဒၶဘာသာမ်ားေျပာေျပာေနသည့္ “နိဗၺာန္” ဟူသည္အဘယ္နည္း။

ျပင္သစ္ပညာရွင္ပူဆင္၏အဆိုက “ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားတို႔သည္ နိဗၺာန္ကို “ဘာဝ” (အရွိ) သေဘာလဲမဟုတ္၊ “သဘာဝ” (မရွိသေဘာလည္းမဟုတ္) “ပပဥြ” (သံသရာအခ်ဲ ႔ တရားမ်ားကို လြန္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု (မေသရာ) ေယာဂေကၡမာ (ေယာ(ကုန္ရာ) အစၥဳတ (မေရြ ႔ေလ်ာရာ) ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုၾကျပန္သည္ကို နားလည္ရန္ ခဲယဥ္းလွေပသည္ဟုဆိုေလ၏။

တစ္ဖန္၊ ဆရာေတာ္ဦးအာစိကၡဏက၊ “နိဗၺာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္းဆိုသည့္အေမးပုစာၦကို ဗုဒၶရွင္ ေတာ္လက္ထက္ကစ၍ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တိုင္ေအာင္ ေျဖခဲ့ေသာအေျဖေပါင္းကား မ်ားလွေလျပီ။ သို႔ရာတြင္ အေမးပုစာၦေပါင္းမဆံုးေခ် ။ ဆိုလိုရင္းကား (ေမးလို႔လဲမကုန္၊ ေျဖလို႔လဲမဆံုးႏုိင္ေသာ) အခ်က္ၾကီးတစ္သာျဖစ္ေခ်သည္ ။ နာမလည္း၊ နားမရွင္းၾကေသာသတၱဝါတို႔ကား အသေခၤ်အနႏ ၱမ်ားလွကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသတၱဝါတို႔နားလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပဖို႔ရန္အတြက္ ဗုဒၶရွင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ပြင့္ေပၚကာ ေျဖရွင္း ေပးရပံုးမည္ကား မလြွဲေခ်။ ထိုမွ်မက ခက္ခဲနက္နဲလွေသာျပႆနာတို႔၏ အေျဖမွန္ကို သင္တို႔အားငါယခုေျဖ ၾကားႏုိင္ပါသည္ဟူ၍ ၾကံဳးဝါးေျဖရွင္းေပးရန္မွာ က်ြႏု္ပ္တို႔အတြက္ လြယ္ကူေသာကိစၥမဟုတ္ပါေခ် ။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ လက္ထက္က ပညာခ်ြန္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ သာရိပုတၱရာအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ထိုျပႆနကိုတိုက္ ရုိက္မေပးႏုိင္ဘဲ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းသာ ေျဖရွင္းေတာ္မူခဲ့ရေလသည္” ။

(ဆရာေတာ္ဦးအာစိကၡဏ၊ အဗ်ာကတ၊ ဗိမၺာန္၊ ျမတ္နိမၺာန္) ။

သမၼာက်မ္းစာ၏ သက္ေသခံခ်က္ဟူမူကား ---

ပဌမထေျမာက္ျခင္း (ဗ်ာ၊ ၂၀း၃-၄ ။ ဒံ၊ ၁၂း၂) မတိုင္မွီ ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ညွဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရေသာသူေတာ္စင္မ်ားထဲမွ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရေသာပုဂၢဳလ္မ်ား ေဖာ္ျပေပအံ့ ။

“ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာ၏ ။ ေနာက္တဖန္ သူသည္မရွိ၊ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သိမ္းယူေတာ္မူေသာေၾကာင့္တည္း” (က ၊ ၅း ၂၄) ။

“ထိုသို႔ႏွ ုတ္ဆက္လ်က္သြားစဥ္တြင္ မီးရထားႏွင့္မီးျမင္းတို႔သည္ ေပၚလာ၍ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ခြဲခြာသျဖင့္ ဧလိယသည္ ေလေဘြအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔တက္ေလ၏” (၄ရာ ၊ ၂း၁၁) ။

ဤေမးခြန္းနံပါတ္ (၅) အတြက္ ျပည့္ဝစံုလင္ေသာ အေျဖသည္ ေယရႉခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေယရႉက၊ “ငါသည္ ခမည္းေတာ္ထံမွ ထြက္၍ ဤေလာကသို႔ၾကြလာျပီး ၊ တဖန္ဤေလာကမွထြက္၍ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ သြားဦး မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” (ေယာ ၊၁၆း၂၈) ။

တစ္ဖန္ ။ ။ “ငါသည္ ကိုယ္အလိုသို႔လိုက္ျခင္းငွာ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသသက္သည္မဟုတ္ ။ ငါ့ကိုေစလြွတ္ေတာ္မူေသာသူ၏ လိုသို႔ လိုက္ျခင္းငွာ၊ ဆင္းသက္၏” (ေယာ၊ ၆း၃၈ ။ ေယာ၊ ၃း၁၃) ။

သခင္ေယရႉသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူျပီး ၊ အရက္ေလးဆယ္ျပည့္သည့္အခါ ေကာင္းကင္ ဘံုသို႔တက္ၾကြေတာ္မူ၏ ။ က်မ္းသက္ေသခံခ်က္ဟူမူကား “တမန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကည့္ရႉ လ်က္ေနၾကစဥ္၊ သခင္ဘုရားသည္ အထက္သို႔ ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၍ မိုလ္းတိမ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုမ်က္ ကြယ္ ေအာင္ ခံယူေလ၏ ။ ထိုသို႔ ၾကြေတာ္မူသည္ကိုတမန္ေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္သို႔ ေစ့ေစ့ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္ ေနၾကစဥ္တြင္ လူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ျဖဴစင္ေသညအဝတ္ကို ဝတ္ဆင္လ်က္ တမန္ေတာ္တို႔အနားမွာေပၚ လာ၍ အို၊ ဂါလိလဲလူတို႔၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္သို႔ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္ေနၾကသနည္း ။ သင္တို႔ႏွင့္ခြာ၍ ေကာင္းကင္သို႔ ေဆာင္ယူျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာ ထိုေယရႉသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႔ၾကြသြား ေတာ္မူသည့္နည္းတူ တဖန္ ၾကြလာေတာ္မူလတံ့” (တ ၊ ၁း၉-၁၁) ။ မာ၊ ၁၆း၁၉ ။ လု၊ ၂၄း၅၁) ။

သခင္ဘုရား၏ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ တဖန္ငါတို႔ဆိုသည္ကား သခင္ဘုရားၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ အသက္ရွင္၍က်န္ၾကြင္းေသာငါတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ျပီး ေသာသူတို႔၏ အရင္အဦးေနရာက်ရၾကမည္မဟုတ္။ သခင္ဘုရားသည္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏တံပိုးေတာ္ကို မႉတ္ျခင္းႏွင့္တကြ ေကာင္းကင္ဘံုမွကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာငါတို႔သည္ အာကာသေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွာ ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ မိုဃ္း တိမ္ေပၚသို႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းကိုခံရၾကလိမ့္မည္” (၁သက္ ၊ ၄း၁၅-၁၇) ။

ေမးခြန္းေမေပးေသာသူႏွင့္ဤစာကိုဖတ္ရႈသူအေပါင္းက်န္းမာ၍ခ်မ္းသာျခင္းရွိမည့္အၾကာင္း

ခရစ္ေတာ္၏နာမအားျဖင့္ဆုေတာင္းေပးလိုက္ဘာတယ္..

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews