Tuesday, May 3, 2016

ဗုဒၶVsေယရႈခရစ္ေတာ္.. ထုိဘုရားႏွစ္ပါးတို႔၏အနာဂါတ္ဆိုင္ရာ..ဘာသာေရးအျမင္သေဘာထား

Like
Comment
ဗုဒၶVsေယရႈခရစ္ေတာ္..
ထုိဘုရားႏွစ္ပါးတို႔၏အနာဂါတ္ဆိုင္ရာ..ဘာသာေရးအျမင္သေဘာထား
ကဲ့စျပီးေဆြးေႏြးပါျပီ..
ဝိဘဇၨဝါဒ
လက္ကိုင္ထားၾကသူဗုဒၶဘာသာမ်ား
ကဲကဲ့..ပိဋကတ္ဖြင့္မယ္..ဘုန္းၾကီးေတြ..ပိဋကတ္ဖြင့္ဖတ္ၾကပါလို႔..အာမေပးေပမဲ့..ဒို႔ကေတာ့အားေပးတယ္ေနာ္
ပိဋကတ္မွာ..ဝိနည္း..သုတၱံ..အဘိဓမၼာ..ရွိတယ္ဆိုတာသိတယ္မဟုတ္လား
အဲ့အဲ့..ဝိနည္း..သုတၱံ..အဘိဓမၼာ..မွာ..သုတၱံကိုဖြင့္
အဲ့ဒီမွာ
ဒီဃနိကာယ္
မဇၥ်ိမနိကာယ္
သံယုတၱနိကာယ္
အဂၤုတၱိဳရနိကာယ္
ခုဒၵကနိကာယ္
ဆိုျပီးေတြ႔လိမ့္မယ္…အဲ့ဒီနိကာယ္၅ခုထည္းက.. အဂၤုတၱိဳရနိကာယ္ကိုေရြး
အဲဒီအထည္းမွာနိပါတ္၁၁ခုေတြ႔မယ္..၃ ခုေျမာက္ တိကနိပါတ္ကိုေရြး..အဲ့ဒီအထည္းမွာ
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ေကသမုတၱိသုတ္ ကိုရွာဖတ္

ကာလာမမင္းတို႔ သင္တို႔သည္-
ေျပာသံ ၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး။
ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ေရွးေဟာင္းက်မ္းဂန္) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
ၾကံဆေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
နည္းမွီးယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာအားျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
(ငါတို႔) ၾကံစည္ႏွစ္သက္၍ ယူထားေသာအယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
ငါတို႔ေလးစားေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊
ကာလာမမင္းတို႔ ”ဤတရားတို႔ကား အကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း။ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံု ေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာအခါ၌မူ ပယ္စြန္႔ကုန္ရာ၏။
အဲ့ဒါကိုဗုဒၶဘာသာေတြဖတ္ျပီးသေဘာေပါက္ျပီးတဲ့အခါ.. ကာလာမမင္းတို႔ ”ဤတရားတို႔ကား အကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း။ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံု ေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာအခါ၌မူ ပယ္စြန္႔ကုန္ရာ၏။
ဆိုတဲ့အတိုင္း..ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ..ဗုဒၶဘာသာကိုစြန္႔ကာ..ျမန္မာျပည္..ခရစ္ယာန္သာသနာတိုးတတ္လာပါေတာ့ေလသတည္း..
(မွတ္ခ်က္..ဗုဒၶသည္..လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္မႈကိုးကြယ္မႈကိုအားေပးသူျဖစ္ေၾကာင့္းဤသုတၱံအားျဖင့္သိရပါသည္..သို႔ေသာ္..ယခုေခတ္မွာ ..အဓမၼဝါဒအျဖစ္နဲ႔ေထာင္နန္းစံရသူမ်ားကိုသူသာျမင္မိပါက..ေထာင္ခ်သူမ်ားကိုအျပစ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ျဖစ္သည္)
ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့သေဘာထား..
၂၄အျခားေသာဥပမာစကားကို မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကို လယ္၌ႀကဲေသာသူႏွင့္တူ၏။ ၂၅လူတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ေသာအခါ သူ၏ရန္သူသည္ လာ၍၊ ေကာင္းေသာစပါးႏွင့္ လကၡဏာတူေသာ ေတာမ်ိဳးေစ့ကို စပါးအထဲ၌ ႀကဲ၍သြားေလ၏။ ၂၆အပင္ေပါက္၍ အသီးအႏွံထြက္ေသာအခါ၊ ေတာပင္မ်ားလည္းထင္ရွားလွ်င္၊ ၂၇ကြၽန္တို႔သည္ အိမ္ရွင္ထံသို႔သြား၍ သခင္၊ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကို လယ္၌ ႀကဲေတာ္မူသည္မဟုတ္ေလာ။ ေတာပင္တို႔သည္ အဘယ္ကျဖစ္သနည္းဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂၈အိမ္ရွင္က၊ ဤအမႈ ကား ရန္သူျပဳေသာအမႈတည္းဟု ဆို၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္သြား၍ေတာပင္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ေစျခင္းငွာ အလိုေတာ္ ရွိသေလာ ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂၉အိမ္ရွင္က ထိုသို႔ငါအလိုမရွိ။ ေတာပင္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္လွ်င္ စပါးပင္တို႔ကိုေရာေႏွာ၍ ႏႈတ္မိမည္စိုးရိမ္စရာအေၾကာင္းရွိ၏။ ၃ဝစပါးရိတ္သည္ကာလတိုင္ေအာင္ အပင္ႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ အတူႀကီး ပြားပါေလေစ။ စပါးရိတ္သည္ကာလေရာက္လွ်င္၊ ေတာပင္တို႔ကိုေရွ႔ဦးစြာ ေရြးႏႈတ္၍မီးရႈိ႔ျခင္းငွါစည္းေႏွာင္ၾက ေလာ့။ စပါးကိုကား က်ီ၌စုသိမ္းသြင္းထားၾကေလာ့ဟု ရိတ္ေသာသူတို႔အား ငါစီရင္မည္ဟု အိမ္ရွင္ဆိုသည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ဒီက်မ္းရဲ့အနက္သေဘာကိုနားလည္ႏိုင္တဲ့ညာဏ္..ဗုဒၶဘာသာေတြမွာရွိေလာက္မွာမဟုတ္ဘူး
အနက္ေလးေဖာ္ျပေပးမယ္သားတို႔သမီးတို႔ေရ..ဒီပံုပမာေလးကဘာကိုေျပာေနလည္းဆိုရင္..
ထာဝရဘုရားကသူ႔လူေတြကိုလႊတ္ျပီးလယ္နဲ႔တူတဲ့ကမၻာၾကီးမွာ..မ်ိဳးေစ့ၾကဲျခင္းတည္းဟူေသာတရားေတာ္ေတြကိုပို႔ခ်ခိုင္းတာေပါ့ကြယ္
ကမၻာလူသားေတြကဂရုမျပဳပဲေနတဲ့အခါမ်ိုးမွာ..မေကာင္းစိုးဝါးစာတန္မာရ္နတ္က..အေၾကာက္တရားေတြဝင္ေနတဲ့
သိတၱထမင္းသားေဂါတမကိုအၾကိဳက္ေတြ႕ျပီး..ေတာမ်ိဳးေစ့တည္းဟူေသာမာရ္နတ္မ်ိဳးေစ့ကိုၾကဲဖို႔ေရြးခ်ယ္လိုက္တာေပါ့ကြယ္..ဒါကိုလယ္ရွင္ဘုရားရဲ့လူေတြကသိေတာ့အဲ့ဒီေတာ့မ်ိဳးေစ့ပင္ေတြကိုႏႈတ္လိုက္ရမလား..လို႔ေမးေတာ့
လယ္ရွင္ကမၻာကိုပိုင္သူဖန္ဆင္းရွင္က..မႏႈတ္နဲ႔..ေကာင္းတဲ့စပါးမ်ိဳးေစ့ျဖစ္တဲ့ခရစ္ယာန္သာသနာအတြက္တပါးသူေတြ
အျမင္ေစာင္းျပီးမတရားဘူးေျပာၾကလိမ့္မယ္..ခရစ္ယာန္မ်ိဳးေစ့ေကာင္းေလးေတြရဲ့စိတ္ကိုလည္းပ်က္စီးသြားေစႏိုင္တယ္
ဒါေၾကာင့္..ဗုဒၶဘာသာေတာမ်ိဳးေစ့ေလးကိုလည္းလြတ္လပ္စြာအတူတကြၾကီးျပင္းခြင့္ေပးလိုက္ပါ..
ခရစ္ယာန္ေတြ..ဗုဒၶဘာသာကိုေျပာင္းကိုးကြယ္ဦးမလားရတယ္..အတူကိုးကြယ္ၾကပါေစ..ၾကိဳက္တဲ့ဘာသာကိုးကြယ္
ဒါေပမဲ့စပါးရိတ္ရာ..တရားစီရင္ရာ
ကာလတည္းဟူေသာ..ဒို႔ေယရႈဘုရားျပန္ၾကြလာတဲ့အခါၾကရင္ေတာ့.ေတာမ်ိဳးေစ့ဗုဒၶဘာသာနဲ႔..စပါးေကာင္းေစ့ခရစ္ယာန္
ဘာသာကိုခြဲျခားျပီး..ေတာမ်ိဳးေစ့ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကိုတရားစီရင္မီးရႈိ႕လိုက္မယ္..
ကဲ့ဘယ္ေလာက္အႏွစ္ရွိလည္း..လြတ္လပ္စြာမင္းတို႔ေတာမ်ိဳးေစ့ဘာသာကိုဒို႔ဘုရားလယ္ပိုင္းရွင္ၾကီးကမၻာကိုဖန္ဆင္းသူ
က..လြတ္လပ္စြာၾကီးထြားခြင့္ေပးခိုင္းထားတယ္ေနာ္..ငါတို႔ခရစ္ယာန္ေတြသာမင္းတို႔ကိုႏႈတ္ရင္ေတာ့..အစေတာင္ၾကံမွာမဟုတ္ဘူးေတြ႕တယ္မဟုတ္လား..ငါတို႔က..ငါတို႔ဘုရားစကားကို..မင္းတို႔ဗုဒၶဘာသာေတြ..မင္းတို႔..ဗုဒၶဘာသာေတြနား
ေထာင္ထက္ပိုနားေထာင္တယ္ေတြ႕တယ္မဟုတ္လား
ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားက..ပိုင္ရွင္မို႔ပိုင္ရွင္လိုစကားေျပာတယ္
ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားမဟုတ္တဲ့သူက..ကာလာမသုတ္လာအတိုင္းပဲေျပာလို႔ရတယ္..ဘာအာဏာအခြင့္တန္ခိုးမွမရွိပဲ
အခြင့္အာဏာတန္ခိုးစကားေတြေျပာလို႔ရမလား…
ေသခ်ာဖတ္..ကာလာမသုတ္ဆိုတာ..လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ပဲ..
ခရစ္ယာန္က်မ္းစာမွာလည္းလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားတယ္.မွတ္
ေဟရွာယဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့လူကသူ႔ရဲ့အနာဂတၱိက်မ္းမွာဘယ္လိုေရးထားလည္းဆိုရင္
သူကဗုဒၶထက္ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ေစာတယ္.. 740-680 B.C
အဂၤလိပ္လိုကပိုရွင္းတယ္..ျမန္မာစာေပထက္
18 “Come now, let us reason together,”says the LORD. “Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow;though they are red as crimson, they shall be like wool.
၁၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လာၾက၊၊ တရားစီရင္ၾကကုန္အ့့့ံ၊၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ နီေသာ အဆင္းရွိေသာ္လည္း၊ မုိဃ္းပြင့္ကဲ့သုိ႔ျဖဴလိမ့္မည္၊၊ ကတီၱပါနီႏွင့္အမွ် နီေသာ္လည္း၊ သုိးေမြးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊
ဒီမွာတရားစီရင္ၾကကုန္ဆိုတဲ့စကားကို..အဂၤလိပ္မွာ reason လို႔သံုးထားတယ္….အက်ိဳးအေၾကာင္းျပ..လို႔အဓိပါၸယ္ေပါက္တာေပါ့
ေျပာခ်င္တာ..ဘုရားက..သူနဲ႔လာျပီးေဆြးေႏြးဖို႔ဖိတ္ေခၚတယ္…..ငါေျပာတာမွန္လားမွားလား..ငါနဲ႔ပက္သက္ျပီးမင္းေပါက္ကရေျပာေနတာ..ယူစေနတာမွန္လားမွားလား..ငါနဲ႔ထိပ္တိုက္လာျပီးအက်ိဳးအေၾကာင္းျပေဆြးေႏြးပါတဲ့…ဒီလိုဖိတ္ေခၚေနတဲ့သူက..သတိထားရမွာလူမဟုတ္ဘူးေနာ္…လူ႔အေနနဲ႔ေရတြက္လို႔မရတဲ့စၾကာဝဠာၾကီးနဲ႔သက္ရွိသက္မဲ့ေတြကိုဖန္ဆင္းတဲ့
ဖန္ဆင္းရွင္း..အုပ္စိုးရွင္..ေထာက္မရွင္..ဥပေဒျပထန္းသူ..တရားစီရင္ပိုင္သူ..ရွင္ဘုရင္….ထာဝရဘုရားက
လာပါတဲ့..မင္းကိုငါဘာမွမလုပ္ဘူး..မင္းငါ့အေၾကာင္းမဟုတ္မဟက္ေျပာေနတာ..မွန္လားမွားလား..ငါနဲ႔ထိပ္တိုက္ေဆြးေႏြးမယ္တဲ့…မင္းေျပာတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုမင္းသိတဲ့အခါ..မင္းကိုငါက..ဘာမွမလုပ္ပါဘူးတရားမစီရင္ပါဘူး..
မင္းကိုငါကအျပစ္လႊတ္မွာပါ..မင္းငါ့အေၾကာင္းေျပာတဲ့မေကာင္းအျပစ္ေတြကိုငါကလႊတ္ေပးျပီး..မင္းအျပစ္မရွိေၾကာင္းကိုအမ်ားေသာ..ဥပေဒဘက္ေတာ္သားေတြအေရွ႕မွာငါက..ေျပာျပေပးမွာပါ..မင္းကိုတရားမစီရင္ဖို႔..
ေအးဒီလုိဖိတ္ေခၚေနတာကိုမင္းကလက္မခံျငင္းစံရင္ေတာ့..
မင္းပုန္ကန္မႈသပုန္ထမႈနဲ႔…မင္းကို… ၂ဝသုိ႔မဟုတ္၊ ျငင္းဆန္ပုန္ကန္လွ်င္ ထားလက္နက္ျဖင့္ ဆုံးရၾကရလိမ့္မည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊
သူပုန္ပဲ..တဲ့….ဗုဒၶကိုကိုးကြယ္တာရုပ္တုကိုးကြယ္တာမင္းတို႔..သူပုန္အစင့္မွာရွိတယ္ေနာ္..ထာဝရဘုရားကမင္းတို႔ကိုးကြယ္တာမွားတယ္မွန္တယ္ဆိုတာသိဖို႔..သူနဲ႔ထိပ္တိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔မင္းတို႔ကိုဖိတ္ေခၚေနတယ္..ျငင္းစံပုန္ကန္ရင္ေတာ့..ေသရမယ္..
မင္းတို႔ဗုဒၶကလူ..ဖန္ဆင္းရွင္ကိုအံတုျပီး..ဘုရားလုပ္ေနတဲ့သူ..သူ႔ကိုကိုးကြယ္ရင္သူပုန္ပဲ..ဒါေပမဲ့..မင္းတို႔ကိုစိတ္ေရွစြာနဲ႔
လာပါအက်ိဳးအေၾကာင္းျပေဆြးေႏြးမယ္..ေခၚေနတယ္…
ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို
ျမည္းစမ္း၍ၾကည့္ၾကေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္၏အထံေတာ္၌ ခိုလွံဳေသာ
သူတို႕သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏။
ဆာလံက်မ္း ၃၄း၈
ဆာလံက်မ္းေရးသူဒါဝိတ္မင္းဟာဗုဒၶထက္ႏွစ္ေပါင္း၅၀၀ေက်ာ္ေစာျပီးအသက္ရွင္သူျဖစ္တယ္..
သူကဖန္ဆင္းရွင္ကိုကိုးကြယ္တာ….မစမ္းမစစ္ပဲကိုးကြယ္တာမဟုတ္ဘူး..ျမည္းစမ္းျပီးမွကိုးကြယ္တာ
ေစ်းစကားေျပာထားတယ္...အရင္ျမည္းစမ္းပါ..ၾကိဳက္မွဝယ္ပါ
မၾကိဳက္ရင္မဝယ္နဲ႔..ဒါပဲ..မင္းသေဘာနဲ႔မင္း….ငါဒါဝိတ္ကေတာ့..အားလံုးသာဘုရားေတြထက္သေဘာၾက လို႔ကိုးကြယ္လိုက္ျပီဘုရားသခင္တရားတယ္မွန္တယ္မမွန္ဘူး..ဆိုတာေသျခာလာျပီး
ေဆြးေႏြးပါ..မေဆြးေႏြးပဲအေဝးကေနေအာ္ေနရင္ေတာ့..သူပုန္တို႔သြားရာလမ္း..တရားစီရင္ခံရမယ္..
အျခားဘုရားေတြဆိုတာဘုရားစစ္မဟုတ္ဘူး..ဆိုတာဒါဝိတ္ကသိသြားတယ္..သိတဲ့အခါ..
ဒါမ်ိဳးကိုသူေရးေတာ့တယ္..
၃၂
၁အျပစ္မွလႊတ္ျခင္း ဒုစရုိက္အျပစ္ကိုဖံုးအုပ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူသည္မဂၤလာရွိ၏၊၊ ၂ထာဝရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ လြတ္၍လွည့္စားတတ္ေသာ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူသည္ မဂ္လာရွိ၏၊၊
၃ငါသည္အျပစ္ကို မေဘာ္မျပဘဲ ေနစဥ္အခါတေန႔လံုး ညည္းတြားေသာအားျဖင့္ ငါ့အရုိးတုိ႔သည္ ေဆြးေျမ့ ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏၊၊ ၄ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ကိုယ္ေတာ္၏လက္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေပၚမွာေလး၍ အကြၽႏု္ပ္၏ေခြၽးသည္ ေႏြကာလ၌ ေသြ႔ေျခာက္ျခင္းကဲ့သိုိ႔ ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၅တဖန္အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္အျပစ္ကို ေရွ႔ေတာ္၌ ဝန္ခ်ပါ၏၊၊ ျပဳမိေသာဒုစရုိက္ကို ဝွက္၍မထားပါ၊၊ ငါလြန္က်ဳးေသာအရာကို ထာဝရဘုရားအား ေဘာ္ျပေတာင္းပန္မည္ဟု ေျပာဆိုေသာအခါ ကိုယ္ ေတာ္သည္အကြၽႏု္ပ္ျပစ္မွားျခင္း အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၆ထို႔ေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႔သင့္ေသာအခ်ိန္ကာလ၌ သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔သည္ေရွ႔ေတာ္၌ ေတာင္းေလွ်ာက္ ၾကပါလိမ့္မည္၊၊ အကယ္စင္စစ္ လႊမ္းမုိးတတ္ေသာ ေရႀကီးသည္ သူတို႔ထံသို႔မခ်ဥ္းရပါ၊၊ ၇ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ေဘးလြတ္ေစ ျခင္းငွါ ကြယ္ကာေစာင့္မ ေတာ္မူ၏၊၊ ကယ္လႊတ္ေၾကာင္းကို ဆုိေသာသီခ်င္းနွင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို ျခံရံေစေတာ္မူ၏၊၊
၈သင့္ကိုငါသြန္သင္မည္၊၊ သင္သြားရမည္ လမ္းကုိျပေတာ္မူမည္၊၊ သင့္ကိုၾကည့္ရႈ႔ ျပဳစုမည္၊၊ ဥာဏ္ပညာမဲ့ေသာ ျမင္းလားကဲ့သို႔ မျဖစ္ႏွင့္၊၊ ၉သူသည္သင့္ထံသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ေသာေၾကာင့္ ပစပ္ကိုဇက္ခြံ၍ ဇက္ႀကိဳးႏွင့္ဆြဲရမည္၊၊ ၁ဝမတရားေသာသူသည္ ဒုကၡမ်ားစြာကိုခံရမည္၊၊ ထာဝရဘုရား၌ ကိုးစားေသာ သူသည္ကား ကရုဏာေတာ္သည္ ဝန္းရံတတ္၏၊၊ ၁၁ေျဖာင္မတ္ေသာသူတို႔ ထာဝရဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကေလာ့၊၊ သေဘာေျဖာင္ေသာသူတို႔ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊
ဒါေၾကာင့္…ကၽြန္ေတာ့တို႔အက်ိဳးအေၾကာင္းျပေဆြးေႏြးၾကမယ္…ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ခရစ္ယာန္..
အထူးသျဖင့္ေစာပါဦး..က်မ္းခ်က္ေတြကိုဟိုတခုဒီတခုဆြဲျပီးအပုပ္ခ်ေနတာ..ငါကမင္းကိုျပန္ေရးရင္တျခားသူေတြကငါ့ကို
အျပစ္တင္ၾကတယ္..ဗုဒၶဘာသာကိုတိုက္ခိုက္တယ္ဆိုျပီး..ဒီေတာ့မင္းလုပ္တာကိုငါတို႔ခရစ္ယာန္ေတြကခြင့္ျပဳတယ္..
ျပန္လည္းျပီးေျဖရွင္းခ်က္ေကာင္းစြာေပးမယ္..
ငါကေတာ့မင္းကိုအက်ိဳးအေၾကာင္းျပေဆြးေႏြးဒါကိုဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းလုပ္မယ္….
သိရဲ့သားနဲ႔ျမင္ရဲ့သားနဲ႔ျငင္းစံေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့..သူပုန္တို႔သြားရာလမ္းအတိုင္း.ထာဝရဘုရားက..သူ႔ရဲ့ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္
ထဲမွာကတိနဲ႔သတိေပးထားတဲ့အတိုင္းလုပ္မွာပဲ… ၁၈ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လာၾက၊၊ တရားစီရင္ၾကကုန္အ့့့ံ၊၊ သင္တုိ႔အျပစ္သည္ နီေသာ အဆင္းရွိေသာ္လည္း၊ မုိဃ္းပြင့္ကဲ့သုိ႔ျဖဴလိမ့္မည္၊၊ ကတီၱပါနီႏွင့္အမွ် နီေသာ္လည္း၊ သုိးေမြးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၁၉သင္တုိ႔သည္ ၾကည္ညိဳနားေထာင္လွ်င္၊ ေျမအသီးအႏွံကုိ စားရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝသုိ႔မဟုတ္၊ ျငင္းဆန္ပုန္ကန္လွ်င္ ထားလက္နက္ျဖင့္ ဆုံးရၾကရလိမ့္မည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏၊၊
Like
Comment
67 comments
Comments
Nyein Chan စစ္သူႀကီးလို မေဆြေဆြးပဲ ပညာရိွဆန္ဆန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကပါေစ smile emoticon
Aung Myint ကာလမသုတ္အတိုင္းဆန္းဆစ္ရင္ ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒကိုလူေတြယံုၾကည္လက္ခံစရာေတာင္မရွိဘုး
Sun Tzu စစ္ေတာ့..ဗုဒၶဘာသာကြဲေတာ့တာေပါ့..ဟဟ..ဖန္ဆင္းရွင္မွန္ေၾကာင္းကာလာမသုတ္က..အေျဖေပးပါလိမ့္မည္..မေလာပါနဲ႔ေလ.
Sun Tzu ဗုဒၶအခ်ိန္မွာေတာင္ကြဲေနျပီ..အဲ့ဒီစကားေၾကာင့္..
Aung Myint ေျပာလိုက္ရင္ ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ားဖမ္းမယ္ ေဂၚဆီလာအျမီွးကဆြဲျပစ္မယ္နဲ ့ ပက္က်ိခါးေတာင္းႀကိဳက္ဖမ္းေနတာဘဲေတြ ့ေနရတာ ဒီေမာင္ကေတာ့ လူစြမ္းေကာင္းထင္ရတာဘဲ အားေပးေနပါ့မယ္ဆက္ပါဦး ။
Pyae Phyo Zaw အီး 😨 ေကသမုတၱိသုတ္နဲ႔ဖန္ဆင္းရွင္
ဘာႀကီးတုန္း 😂😂😂😂😂
Aung Hein Chit ကာလမသုတ္က မင္းတို႔လို႔ဥာဏ္နည္းတဲ့ေကာင္ေတြကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ ကိုးကြယ္ရာ႐ွာဖို႔
အတြက္ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကေဟာထားတာကြ က်မ္းစာမွက်မ္းစာလို႔ျဖစ္ေနတဲ့ခရစ္ငေပါေလးေတြေရ က်မ္းစာအျပင္ထြက္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ကြာ .......
Sun Tzu
Write a reply...
Myan Mar ခရစ္ေတာ္သည္း
ေသရာမွ
ဘယ္ေတာ့မွ...See More
Sun Tzu အဲ့လိုလူေတြအမ်ားၾကီးပဲငါကိုေျပာတာ..မင္းလည္းသူတို႔လို႔ပတ္ေျပးေနမွာျမင္ေရာင္ေသး..ေယရႈနဲ႔ေယေဟာဝါအတူတူပဲ..အဲ့ဒါကိုမင္းေသခ်ာေလ့လာျပီးမွာျပန္လာခဲ့..
Sun Tzu ၁၈ႏွစ္အေၾကာင္းသိခ်င္ရင္မင္းသမိုင္းျပန္ေလ့လာ..ျပီးမွ..ျပန္လာခဲ့..
Myan Mar ဟုတ္လို႔လား
Myan Mar တူတူဘဲးလား
ေသခ်ာေလ့လာပါဦးေနာ္
Sun Tzu အဲ့ဒါေျပာတာမင္းအဆင့္ကအမ်ားၾကီးနိမ့္ပါေသးတယ္ကြာ..မင္းလူမွားျပီးအဆင့္ေက်ာ္မေဆြးေႏြးခ်င္နဲ႔..
Aung Hein Chit အေပၚကသူမ်ားကိုအဆင့္နိမ့္တယ္ေျပာေနတဲ့ကို႔ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္မသူေတာ္ေရ............မင္းလည္းသိပၸံပညာအရင္ေလ့လာလိုက္ပါအုံးကြာ.....သမိုင္းကိုအရင္ေလ့လာလိုက္ပါ.......အဲ့ဆိုမင္းတို႔အမွန္ထင္ေနတဲ့က်မ္းကမွားေနတာေတြ ၊ ေယရွဳ ဥာဏ္နည္းခဲ့တာေတြေတြ႔ရလိမ့္မယ္
Sun Tzu
Write a reply...
Myan Mar မင္းတို

ဓမၼသစ္က်မ္း

တက်မ္းလုးံ

ရတယ္ကြ

ဓမၼဆရာေတာင္

လုပ္လို႔ရတယ္ေနာ္

ဘာသာတိုင္း
သူဟာသူ
ေကာင္တာေလေတြရွိပါတယ္
Sun Tzu ၾကက္တူေရြးလိုရတာေလာက္ေတာ့..ငါကသနားတာေပါ့.ဟဟ..မင္းပိဋကတ္အကုန္းရလည္း...ငါ့ကိုမရွင္းႏိုင္ဘူးဒါပဲ
Yanchinn Thant ခရစ္ က ဟာသေလးေတြ ေျပာတတ္တယ္ ။
Myan Mar ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔

ငါဘယ္ေတာ့မွ

အညင္းခုံ

မလုပ္ဘူး

ဘာျဖစ္လိုလဲးဆိုေတာ့

အျပင္မွာ

ငါအခ်စ္ဆုးံ

ခရစ္ယာန္သူငယ္ခ်င္ေတြ

အမ်ားႀကီးရွိလိုဘဲး

ကုန္ကုန္ေျပာမယ္

ငါခ်စ္သူကအစ

ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနလို႔

သူတိုဟာ

ခရစ္ယာန္ေတြ
ဒါေပမဲ့
သူမ်ားဘာသာမေကာင္းေၾကင္း

မေျပာၾကဘူ

သူတိုဘာသာ

တိုတတ္ေရးကိုသာ
လုပ္ၾကတယ္

မင္ကေတာ့
Sun Tzu မင္းသူငယ္ခ်င္းေတြ..မင္းခ်စ္သူေတြ..သူတို႔ဘာယံုၾကည္လည္းဆိုတာမင္းကိုမေဝငွေသးရင္..သူတို႔ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသးဘူး..မွတ္...ခရစ္ယာန္မွန္ရင္..က်မ္းစာဖတ္..ဆုေတာင္...ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီမြမ္း..သက္ေသခံ..ဒီအဆင့္၄ဆင့္ေန႔စဥ္မလု္ပရင္..သူတို႔လည္းပ်က္စီလိမ္႔မယ္..မွတ္..မင္းခ်စ္သူဆိုပိုဆိုး..မင္းကိုယူရင္..ရမဲ့ခေလးမွာ..ေတြမွာဘုရားမဲ့ျဖစ္ဖို႔လမ္းပြင့္ျပီ..
Sun Tzu
Write a reply...
Yanchinn Thant ခရစ္ေတြ မယုံရင္ ၀ယ္ဖတ္ၾကပါ ေနာ္ ။
Sun Tzu အဲ့ဒီဘုန္းၾကီးငါေစာ္ျပီးလို႔ထြက္ေျပးတာ..မ်ားေနျပီ..အရွက္မရွိသမိုင္းမႏိုင္ဘဲစာေရးေနတယ္..
Sun Tzu
Write a reply...
Thangbu Naing ေစာပါအူး ေခၚအဂၢဓမၼ ရဲ႔စာအုပ္ မရမက ဝယ္ယူဖတ္ရွဳပါမည္
Pyae Phyo Zaw ေသခ်ာဖတ္ 😈
Thangbu Naing ဖတ္မယ္ စိတ္ခ်
Sun Tzu
Write a reply...
Myan Mar မင္းမွားေနတယ္
မင္းတို႔ခရစ္ေၾကာင္း
ငါအမ်ားႀကီးေလ့လာခဲ့တယ္

ခရစ္ေတာ္ဟာ
ေလးစားရေသာသူျဖစ္တယ္ဆိုတာ
ငါ့လက္ခံတယ္

ဒါေပမဲ့
တိမ္ျမဴပ္ေနတဲ့

တခ်ိဳ႕အရာေတြ
ရွိေနတယ္ဆိုတာ
ငါေတြ
ရတယ္

မင္တိုဘာသာအေၾကာင္
မေကာင္ဘူလို႔

ငါမေျပာဘူး

ဒါေပမဲ့

မျပည့္စုံေသးဘူလို

ငါေျပာရဲးတယ္

တယူမသန္ပါနဲ႔

သင္သည္

ခရစ္ကို

ယုံၾကယ္တယ္ဆိုရင္

ဓမၼသစ္ေလာက္နဲ႔

လမ္းမဆုးံပါနဲ႔

ဓမၼေဟာင္နဲ႔

တျခားပညာရွင္ေတြ

ေတြရွိထားတဲ့

စာတမ္းေတြကို

ေလ့လာပါဦးမိတ္ေဆြ

အာမင္
Than Aung Soe ေယရွဳ မွ မိမိသည္ ထာဝရဘုရားသခင္ျဖစ္၏
ဟူေသာက်မ္းခ်က္ျပႏိုင္ရင္
ဆက္ေဆြးေႏြးပါမယ္
.
ႏို႔မို႔ရင္ေတာ့ ငါ့စကားႏြားရေတြ နားမေထာင္ႏိုင္ပါဘူး
.
ေယ႐ႈက သူသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္
ဟူေသာ က်မ္းပိုဒ္ျပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္
.
TAS
Sun Tzu ဟဟ..ေယရႈကိုဘာေၾကာင့္သတ္လည္းဆိုတာမင္းသိရင္ငါအခ်ိန္ကုန္ခံေျဖစရာေတာင္မလိုေတာ့ဘူး..ေယရႈကိုသတ္တာ..သူ႔ကိုသူထာာဝရဘုရားေျပာလို႔ငပိန္းရဲ့..ေနာက္
Than Aung Soe ထာဝရလို႔ေျပာလို႔ သတ္တာလား
ထာဝရရဲ႕ သားလို႔ေျပာလို႔သတ္တာလား
ကိုယ့္က်မ္းကိုယ္ ပိုင္ေအာင္အရင္လုပ္ပါ
ခေလးအဆင့္ေလာက္ႏွင့္ တက္မလာပါႏွင့္
အ႐ွက္ကြဲၿပီး လူထဲမတိုးရဲပဲ ျဖစ္ေနမယ္
Sun Tzu
Write a reply...
Than Aung Soe ဟဟ..ေယရႈကိုဘာေၾကာင့္သတ္လည္းဆိုတာမင္းသိရင္ငါအခ်ိန္ကုန္ခံေျဖစရာေတာင္မလိုေတာ့ဘူး..ေယရႈကိုသတ္တာ..သူ႔ကိုသူထာာဝရဘုရားေျပာလို႔ငပိန္းရဲ့..ေနာက္
==================...See More
Sun Tzu အခ်ိန္တန္မင္းက်မ္းခ်က္ရမွာေပါ့ကြာ..ဟဟ...မရွိပဲေနမလား..ရွိလို႔အသတ္ခံရတာမွတ္..ဘုရားသားေတာ္ဆိုတာ..သူကိုသူဖန္ဆင္းရွင္လို႔ေျပာတာနဲ႔တန္းတူတယ္ဆိုတာ..ဂ်ဴးဘာသာေရးသေဘာမွာ..လက္ခံထားလို႔..အသတ္ခံရတာ..မွတ္..အဲ့ဒါကိုနားမလည္ပဲေမးခြန္းထုပ္တာမရွက္ဘူးလား
Than Aung Soe ဟဟ..ေယရႈကိုဘာေၾကာင့္သတ္လည္းဆိုတာမင္းသိရင္ငါအခ်ိန္ကုန္ခံေျဖစရာေတာင္မလိုေတာ့ဘူး..ေယရႈကိုသတ္တာ..သူ႔ကိုသူထာာဝရဘုရားေျပာလို႔ငပိန္းရဲ့..ေနာက္
==================

လူစကား နားမလည္ဘူးထင္တယ္
ထပ္ေျပာမယ္ ထိပ္ေျပာင္ ေသခ်ာဖတ္ပါ
.
ေယရွဳ မွ မိမိသည္ ထာဝရဘုရားသခင္ျဖစ္၏
ဟူေသာက်မ္းခ်က္ျပႏိုင္ရင္
ဆက္ေဆြးေႏြးပါမယ္
.
ႏို႔မို႔ရင္ေတာ့ ငါ့စကားႏြားရေတြ နားမေထာင္ႏိုင္ပါဘူး
.
ေယ႐ႈက သူသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္
ဟူေသာ က်မ္းပိုဒ္ျပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္
.
TAS
Sun Tzu
Write a reply...
Myan Mar ေသၿပီးတဲ့ေနာက္
ေကာင္းကင္ဘုးံလဲးမသြား...See More
Sun Tzu လူဝင္စားဆိုတာမင္းတို႔ဗုဒၶဘာသာမွာေတာင္အေျဖမရွိဘူး..မွတ္..ဘုန္းၾကီးကမေသေသးဘူ..တျခားရြာမွာလူဝင္စားေနျပီဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြမင္းမဖတ္မိေသးဘူးထင္တယ္.ခရစ္ယာန္မွာနတ္စိုးေတြကလုပ္တာလို႔မွတ္..
Myan Mar ခရစ္ေတာ္နဲ႔

ေယေဟာဝါ...See More
Sun Tzu
Write a reply...
Sun Tzu ငါေျဖလို႔လည္းဝေနျပီ..ငါအေကာင့္လည္း၅ခုေလာက္ရီေပါ့တင္ခံရျပီျပီ...အဲ့ေလာက္ဆိုရင္..မင္းတို႔ေမးတာမခက္ဘူး..ဆိုတာသိသင့္ေလာက္ျပီ..ဟဟ
Sun Tzu
Write a reply...
Wunna Rolin ဘယ္ႏွယ္ လူလိုေရးထားမွ လူလိုေဆြးေႏႊးလို႔ ရမယ္ေလ ။ စကတည္းက ေခြးစကားနဲ႔ စရင္လူလို ဘယ္ေဆြးေႏႊးလို႔ရမလဲ ။ ပထမဆံုး စေျပာမယ္ ။ ဓမၼာေဟာင္းက်မ္းနဲ႔ ကြဲလြဲ ထာဝရသတၱဝါစကားကို ဆန္႔က်င္ဖက္ခ်ည္းေျပာခဲ႔တဲ႔ ေယရႈဟာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ ေသတယ္ဆိုတာ ဘာအေထာက္အထားမွမရွိဘူး ။ မေသေသးပဲ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚက ခ်လိုက္တာသာ ျဖစ္တယ္ ။ ဒါကိုေနာက္လူေတြေတြ႕ေတာ႔ ျပန္ပဲရွင္လာသလို လိမ္႔ရေတာ႔တာပဲ ။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္တယ္ဆိုတာ အေဝးၾကီး ။
Wunna Rolin ဗုဒၶက ကာလာမသုတ္ေဟာျပီး အဲဒါကိုနာျပီးတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ကုန္တယ္ ??? ဦးေႏွာက္ေလးနည္းနည္း သံုးၾကည္႔ပါဦး ။ ပါလာတယ္ဆိုရင္ေပါ႔ ။ ေျပာတဲ႔စကားဆိုတာ အေထာက္အထားရွိရတယ္ ။ ေခၚလာခဲ႔စမ္း ။ အဲလိုသတၱဝါမ်ိဳးေတြ ။ လက္ေတြ႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္ၾကည္႔လို႔ ေဟာထားတာကို လ...See More
Wunna Rolin ေလာကမွာ အရူး ၁၀ ခြန္းေျပာ ၁ ခြန္းမွန္တယ္လို႔ ဆိုရိုးရွိတယ္ မဟုတ္လား ။ ထာဝရသတၱဝါ စကားဆိုျပီးေရးသြားတဲ႔ လူေတြက အရူးေတြေတာ႔ မဟုတ္ဘူးနဲ႔တူတယ္ ။ ၁၀ ခြန္းမွာ ၂ခြန္း အထက္ေတာ႔ မွန္သင္႔တယ္ေလ ။ ခရစ္ယာန္ေတြမ်ား ေတာ္ေတာ္အံ႔ၾသစရာေကာင္း ။ ဒီေလာက္ ေျဗာက္ေသာက္ထင္ရာ စြ...See More
Thangbu Naing လူသတ္ေနတာ ဘာလုိ့ဘာေၾကာင့္ ဆုိတာ နားလည္မွေပါ့
Wunna Rolin နားလည္တာေပါ႔ ။ မဟုတ္ရင္ ISIL ေတြဘယ္ေပၚလာေတာ႔မလဲ ။ ဆရာမရွိလို႔ေလ ။
Sun Tzu
Write a reply...
Thangbu Naing အရူးေတြကသမၼာက်မ္းစားကုိ နားမလည္ၾကဘူး။အသိဥာဏ္မရွိေသာသူေတြအတြက္သမၼာက်မ္းစာဟာ ထိမိ၍ လဲစရာျဖစ္တယ္။
Wunna Rolin Bible ထဲကဟာေတြအတြက္ ရွင္းျပခ်က္တစ္ခုေတာ႔ရွိတယ္ ။ ေသြးဆာေနတဲ႔ ဓမၼာေဟာင္းက်မ္းနဲ႔ ေယရႈေနာက္ပိုင္း ဓမၼာသစ္က်မ္းေတြမွာ ဆန္႔က်င္ဖက္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားပါတယ္ ။ ပထမပိုင္းက မာရ္နတ္ေတြ လက္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ။ ဗုဒၶက နတ္ျဗဟၼာေတြရွိတယ္လို႔ ေဟာပါတယ္ ။ မေကာင္းတဲ႔လူဆိုတာ ...See More
LikeReply2April 29 at 1:01amEdited
Wunna Rolin ျခံဳေျပာရရင္ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔ တရားစီရင္ဖို႔ ဘယ္သတၱဝါမွ မလာႏိုင္ဘူး ။ ထာဝရဆိုတဲ႔သတၱဝါ သက္တမ္းမကုန္ေသးရင္ သူ႕လုပ္ခဲ႔တဲ႔ရာဇဝတ္မႈေတြကို သူအရင္ေျဖရွင္းရမွာမို႔လို႔ ဘယ္သူ႕မွဘာမွမလုပ္ခင္ သူအရင္ငရဲဆင္းေနရမယ္ေလ ။ သက္တမ္းကုန္ျပီးသားဆိုရင္ေတာ႔ ငရဲေရာက္ေနျပီးသားျဖစ္ေနလို႔ လာမစီရင္ႏိုင္ေတာ႔ဘူး ။
LikeReply2April 29 at 1:07am
Thangbu Naing မလာႏုိင္လာႏုိင္ဆုိတာ အခ်ိန္တန္မွသိမယ္။ဘုရားတကာတုိ့ဘုရား ဘုရင္တကာတုိ့ရဲ႔ဘုရင္ အရွင္တကာတုိ့ရဲ႔အရွင္ သခင္တကာတုိ့ရဲ႔သခင္ ျဖစ္တဲ႔ေယရွဳေပၚလာရင္ အားလုံး သူ့ေရွ႔မွာဒူးေထာက္ရမယ္။တစ္ခ်က္ပဲ ေယရွဳဟာသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ လုိ့ဝန္ခံျပီး ငရဲဒုိးၾကမယ္။ဇဘယ္ဘုရားက အဲဒီဘြဲ႔နာမရ...See More
Myan Mar ဟူးးးးးးးးးးးးး

ေလ့လာၾကပါ...See More
Wunna Rolin ငါက ထာဝရကိုၾကိတ္ရင္း ေယရႈေရာလာလဲ ေရာၾကိတ္တယ္ ေမာင္ရင္ေရ ။ ကိုယ္႔ဘာသာကိုယ္ေတာင္ မကယ္ႏိုင္ပဲ သူမ်ားကို ကယ္ဦးမယ္လား ။ ေျပာသြားတာေတြ ယံုစရာတစ္ခုမွမပါဘူး ။ ေယရႈက ဘယ္ေသျခင္းကို ဘယ္နားမွာေအာင္တာလဲ ။ အသက္ရွင္ေသာဘုရားဆိုတာမွာ အသက္ရွင္တယ္ဆိုတာေတာ႔ သေဘာတူတယ္ ။ လ...See More
LikeReply1April 29 at 1:44am
Thangbu Naing မင္းမွမသိတာ။Concept နဲ႔ context ကုိ နားလည္ေအာင္လုပ္။အဲဒါေၾကာင့္မင္းတုိ့ တုံးေနတာ။
Thangbu Naing ဘုရားဟူသည္ ေသ၍ ပုပ္ပ်က္တတ္ေသာ သူမျဖစ္ရ။ပုပ္ေနမွေတာ့ဘုရားမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ရွင္းပလား
LikeReply1April 29 at 1:47am
Wunna Rolin သိပ္စိတ္မပူနဲ႔ ။ မင္းတို႔ေလာက္ေတာ႔ မထူေသးဘူး ။
Yanchinn Thant ေယရွဳ က မပုပ္ဘူးေပါ့ ..ဟုတ္လား..!! သိပ္မေျပာနဲ႔..ရယ္စရာ ျဖစ္ေနမယ္    ။
LikeReply2April 29 at 1:49am
Thangbu Naing သမုိင္းသကိေသရွိတယ္။Empty tomb ကသက္ေသပဲ။ေယရွဳထေျမာက္တာကုိ လူ ၅၀၀ ကျမင္တယ္။မိမိတပည့္ေတာ္ေတြရဲ႔ေရွ႔မွာပင္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရရွာတယ္။
Wunna Rolin ေယရႈက ေသမွမေသသြားတာ ဟန္ပဲေဆာင္သြားတာ ပုပ္မလား ။ ဦးေႏွာက္ေလးသံုး ။
Myan Mar ဟုတ္လား

အဲဒိထေျမာက္တယ္ေျပာလို႔...See More
Myan Mar ေယရူမေပါခင္
ေသးသြားရတဲ့သူေတြ...See More
Yanchinn Thant ခရစ္ေတာ္ အေလာင္း ။
Wunna Rolin မင္းကသမိုင္းဆိုတာေတာင္ အဓိပၸါယ္မသိပဲ ထံုးစံအတိုင္းရမ္းေျပာ မေနနဲ႔ ။ မင္႔အိပ္ရာဝင္ပံုျပင္ကလြဲျပီး ဘယ္သမိုင္းမွာေရးထားတာလဲ ။ ဘယ္မလဲ အေထာက္အထား ။ Bible ၾကီးေတာ႔ ထိုးမေပးနဲ႔ေပါ႔ ။ ပံုျပင္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္းအဆင္႔မမွီလို႔ ။
Yanchinn Thant ခုလို ၂၁ ရာစုေခတ္ႀကီးမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ေတြ လိမ္ၿပီး ဖုံးကြယ္ လို႔မရေတာ့ ။
Ko Ko ခရစ္မေပၚမီ ၄၀၀၄ႏွစ္မွာကမၻာကိုစဖန္ဆင္းတယ္ဆိုတာျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ သိပၸံပညာ႐ွင္တို႔ရဲ႕ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းသက္တမ္းနဲ႔ယွည္ၾကည့္ေလ
LikeReply1April 29 at 2:02am
Soe Thein ကေခ်သည္ ၏ လွည္႕စားျခင္းေၾကာင့္
ျပန္လည္ထေျမာက္ရရွာတဲ႕
အေၾကာင္း သမိုင္းမွန္ကို...See More
Ko Oo ေဂါတမဘုရား ခရစ္ေတာ္ဘုရား ဆန့္က်င္ဘက္ ေဆြးေနြးလို့ မဆံုးဘူး ယံဴဳုျကည္ရာသာ အေကာင္းဆံုး
LikeReply3April 29 at 3:33am
နိူင္ ဒိုး ေဆြေႏြးၾကည္ျခင္တာယ္ ငါကတန္းခိုရွင္မဟုပ္ေတာ့သူဆီမသြားနိူင္ထာဝရကတန္ခိုးရွင္ဆိုေတာ့ ငါဆီလာေတြ႔ပါလို႕ေက်းဇူးျပဳ ျပီး ေျပာေပးအေၾကာင္းၾကားေပးလိုက္ပါ ငါဆက္ဆက္ေစာင့္ေနတယ္
LikeReply3April 29 at 6:30amEdited
Marga Belu စကားႏိုင္လုေနၾကတယ္လို႔ဘဲျမင္တယ္။ေက်ာ္ယံုၾကည္တာက
မွန္ကန္တဲ့ဘာသာကို လူေတြလက္ခံၾကလို႔ေလာကမွာက်န္ခဲ့မယ္မွားတဲ့ဘာသာကေတာ့သူ႔အလိုလိုတျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ျငင္းမလား?
LikeReply3April 29 at 7:39am
နိူင္ ဒိုး အဲလိုလည္းမထင္ဘူး
နိူင္ ဒိုး ဖန္ဆင္းရွင္အယူဝါဒဟာ ကမာၻဦးအစကတည္းကရွိေနတယ္ လူဆိုတာအတၱမကင္းေတာ့ ဖန္ဆင္ရွင္အယူဝါဒ တခုကေတာ့ ကမာၻမွာ ရွိကိုရွိေနမယ္
LikeReply1April 29 at 8:12amEdited
Marga Belu ကုမၸဏီ တခုကပစၥည္းတခုကိုထုတ္တယ္ဆိုပါစို႔။လူသံုးလို႔ေကာင္းတဲ့ပစၥည္းကေရာင္းေကာင္းမွာဘဲ
ဆက္တည္ျမဲေနမွာဘဲ။လူသံုးလို႔အဆင္မေျပတဲ့ပစၥည္းကမေရာင္းရလို႔ေနာက္ ဆံုးကုမၸဏီ ပိတ္ၿပီးေဂ်ာင္းရတာဘဲ။
နိူင္ ဒိုး လက္လွန္းတအားေဝးတဲ႔နိွင္ယွဥ္တဲ႔ဥပမာျဖစ္ေနတယ္ ဘာသာေရး အဲဒီေလာက္မတိမ္ဘူးေလ
Marga Belu လူေတြကမခ်ဥ္ေတာ့ဘူးမွန္ကန္မယ့္အရာကိုေရြးၾကလိမ့္မယ္ခုက၂ဝ၁၆ေနာ္
နိူင္ ဒိုး ေခတ္ၾကီး တိုးတက္လာ ရင္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ တိုးတက္လာ ဘာသာေရး ဟာတေျဖေဘးေတာင္ေရာက္လာနိူင္တယ္ ဘာသာမဲ႔ေတြ ပိုးမ်ားလာနိူင္တယ္
LikeReply1April 29 at 7:57am
နိူင္ ဒိုး အခုက်ြန္ေတာ္တို႔ ဘာသာရွိသူေတြ အေတြ အေခၚ က တဖတ္လိုက္အေတြးေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနနိူင္တယ္ ဒီအေပၚ မွာအေျခခံျပီး ေဂါင္စဥ္မဲ႔ လြတ္လပ္တဲ႔ ဘဝ ကိုခံယူၾကသူေတြမ်ားလာ ၾကတယ္
LikeReply1April 29 at 8:01am
Ko Ko စကားႏိုင္မလုနဲ႔ အရင္ကကမၻာႀကီးလံုးတယ္ေျပာလို႔ လူအမ်ားဝိုင္းပယ္ခံရတယ္ အမွန္တရားဆိုတာသဘာက် ယုတၱိ႐ွိရမယ္ ဗုဒၶတရားေတြလို ဘယ္ဘာသာ ဘယ္လူမ်ိဳး ဘယ္သတၱဝါ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစိျဖစ္ အျမဲတန္း သဘာဝအ႐ွိတရားအတိုင္းမွန္ေနတယ္
LikeReply2April 29 at 8:01am
Ko Ko လူအမ်ားႀကီက္တိုင္းမွန္တယ္လို႔ဘယ္ပညာ႐ွင္မွမေျပာဘူး အဲတာကိုယ္ပိုင္ဥဖီးေနာက္ကို မသံုးတဲ့သူေတြရဲ႕ေျပာစကားပါ
LikeReply1April 29 at 8:04am
Ko Ko မွန္ကန္ရင္ စစ္ေဆးစမ္သပ္ခံႏိုင္ရမယ္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ တခုခုဟာအမွန္႐ွိတယ္ဆိုရင္ဒီေမးခြန္းေတြနဲ႔စမ္းသပ္ခံႏိုင္ရမတဲ့ what whey where when ဖန္ဆင္း႐ွင္ဆိုတာဘာလဲ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာလဲ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္လဲ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္လဲေျဖၾကည့္ပါမိတ္ေဆြ
Ka Yine Phyu စကားနိုင္လုေတာ့ဘာထူးလာမလည္းငါယုံႀကည္တာကဒီလိုပဲ။
ဘယ္သူမွလည္းမဆန့္က်င္ဘူးဘာသာေရးလည္းအစဲြမထားဘူး။
ခရစ္ေတာ္ကေျပာတယ္ငါကိုလက္မခံရင္သြား ့့့ --- ?...See More
LikeReply1April 29 at 8:38am
Sai Moe Kyaw ဒိုင္းနိုေဆာေတြအမိ်းျပုတ္သြားတာနစ္ေပါင္းသန္းနဲ့ခ်ီေနျပီအဲ့တာပဲစဉ္းစားျကည့္
Thangbu Naing လန္ၾကဳတ္ေလ။ Lie: Evolution, Millions of years စာအုပ္ဖတ္။
Ko Oo ညဏ္မွီသေလာက္ ေျဖးေျဖး ရွာေဖြက်င့္ယူပါ အရွသီဝမေထရ္ အေျကာင္း ေလ့လာျကည့္ပါ
Thangbu Naing သူမ်ားကုိလက္ညိွဳးထုိး ခြိခြိ
မဟူရာ ႀကယ္တံခြန္ ထာဝရ ဘုရားသခင္ or ဖန္ဆင္းရွင္က အဘယ္ေႀကာင့္ဖန္ဆင္းရွင္ဆိုျပီး လူတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးမတူေအာင္ ဖန္ဆင္းရသလဲ ျပီးေတာ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာဆိုတဲ႕ဂုဏ္ပကာသနႀကီးကို အတူေအာင္ဖန္ဆင္းရေလသလဲ
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္လိ႕ု ့မတားေပးနိုင္သလဲ ေျပာျပေပးပါဦး
LikeReply1April 30 at 5:48am
Than Aung Soe ေယရွဳ ကိုဘုရားဆိုၿပီး ေျပာေနၾကတယ္
ေနၾကစမ္းပါအုန္း
ေယရွဳ ကိုဘုရားလို႔ေျပာရေလာက္ေအာင္
ဘယ္မွာလဲ ေယရွဳ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းက်မ္းပိုဒ္
ျပၾကည့္ၾကစမ္းပါ ငပိန္းေတြရ
.
ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္လို႔ ေယရွဳ ေျပာခဲ့တဲ့က်မ္းပိုဒ္႐ွိရင္ ျပၾကည့္ၾကစမ္းပါ
အ႐ူးယံုအကန္းယံုႏွင့္ ထင္ရာေတြေလ်ာက္မေျပာေနၾကစမ္းႏွင့္ေတာ့
.
ကိုယ္ပိန္းတာလူသိကုန္မယ္
တကယ္ေတာ့ ေယရွဳ ဟာ လူလိမ္တေယာက္ထက္ပိုတဲ့အဆင့္မ႐ွိဘူး
LikeReply6April 30 at 5:49am
မဟူရာ ႀကယ္တံခြန္ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္ပိန္းတာမဟုတ္
သူတို ႕ေခၚတဲ႕ ေယရူ ထာဝရ ဘုရားသခင္လို ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို
ကိုးကြယ္တဲ႕လူမ်ားရဲ႕ စကားကိုေျပာျပျခင္းျဖစ္တယ္ ကိုယုံႀကည္ရာကိုေလွ်ာက္တဲ႕လမ္းမွာ...See More
LikeReply1April 30 at 5:55am
Myan Mar ေဆြးေနြးပါ
အႀကံျပဳပါ...See More
LikeReply2April 30 at 6:28am
Thangbu Naing ဘုရားရဲ႔လကၡဏာေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ရလိမ့္မယ္။မနာလုိမျဖစ္နဲ႔ေနာ္
LikeReply1April 30 at 6:33am
မဟူရာ ႀကယ္တံခြန္ မနာလိုမျဖစ္ပါ သင္လည္းေအးေဆးစြာ
ေဆြးေႏြးနိုင္ပါတယ္
LikeReply1April 30 at 6:39am
Than Aung Soe ဘုရားရဲ႕လကၡဏာေတြဆိုပါလား
ဘာေတြပါလိမ့္
LikeReply1April 30 at 6:40am
Thangbu Naing ေယာဟန္ ၁း၁-၁၄
Myan Mar ဒီေန
ဘုန္ႀကီးေက်ာင္မွာ...See More
LikeReply1April 30 at 7:18am
Ko Ko T Nဆိုသူေရ ဘုရားလကၡဏာအမ်ားႀကီးခ်ျပပါအုန္း
Thangbu Naing အမ်ားၾကီးရွိတယ္။တစ္ခုပဲခ်ျပမယ္။အေသခံျပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန့မွာ မေသတတ္ေသာခႏၶာကုိယ္ မပုပ္ပ်က္ႏုိင္ေတာ့တဲ႔ ခႏၶာကုိယ္ နဲ႔ထေျမာက္ခဲ႔တယ္။လူေပါင္း၅၀၀ ေက်ာ္ကုိကယ္ထင္ျပခဲ႔ျပီးတပည့္ေတာ္ေတြရဲ႔ေရွ႔ေမွာက္သံလြင္ေတာင္ေပၚကေနေကာင္းကင္ကုိျပန္ တက္ၾကြသြားတယ္။အဲဒီေတာင္ ေပၚမွ ေျခခ်ျပီးျပန္လာပါအုံးမယ္
Yanchinn Thant ေၾသာ္.. ဟလား..??
Ko Ko မင္းဟာတခုထဲအမ်ားႀကီးဆို
Thangbu Naing မေရးခ်င္လုိ့
Than Aung Soe လူငါးရာေ႐ွ႕မွာလား
တတိုင္းျပည္လံုးျမင္ေအာင္ ဘာလို႔မႂကြျပတာတဲ့လဲကြာ
....See More
Ko Ko မပုတိတာထားပါအံုး မေသဘူးဆိုတာဘာလဲ မင္းဘုရားကသံုူရက္မပုတ္တာပ်င္းေသး ဗုဓၵဘာသာမွာႏွဓ္ခ်ီေနၿပီ အခုထိမပုတ္ဘူး
Thangbu Naing မလုိအပ္တဲ႔သူေတြဆီျပစရာမလုိအပ္ပါ။
Ko Ko ဆင္ေခ်မေပးနဲ႔ကြာခေလးဆန္လြန္းတယ္ အေၾကာင္းအက်ိဳးေျပာမေပါ့
Thangbu Naing သူ့ကုိ အသည္းအသန္ဆန့္က်င္ တဲ႔ သူ့ရဲ႔ညီ James ကုိ ကုိယ္ထင္ျပလုိ့ ေနာက္ေတာ့ James က ခရစ္ယာန္သမုိင္းမွာ အထင္ကရျဖစ္လာတယ္။ယာကုပ္ ၾသဝါဒာကုိလည္းေရးတယ္
Than Aung Soe တတိုင္းျပည္လံုးယံုၾကည္သြားရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလားကြာ
အခုေတာ့ လူငါးရာေ႐ွ႕ျပသတဲ့
ထြင္လံုးထုတ္တာေတြ လူမိမွာေၾကာက္လို႔မလား
Yanchinn Thant ကြကို ပုံေဖာ္သာ မွန္းၾကည့္ေပေတာ့... 
Thangbu Naing ယုံၾကည္ၾကလုိ့ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳ ၾကားက ခရစ္ယာန္ဘာသာတုိးပြါးေနတာပါ
Than Aung Soe ခရစ္ယာန္မ်ိဳးပြားတာထက္ အေခ်ာင္သမားေတြတိုးပြားလာတယ္လို႔ေျပာရင္ ပိုမွန္ေၾကာင္းပါ
Ko Ko ေလာကမွာ လူဆိးနဲ႔လူေကာင္း အေခ်ာင္ေနခ်င္သူနဲ႔ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဘယ္ဟာမ်ားလဲ
Ko Ko ခရစ္ဘာသာတိုးပြားေရးအတြက္ စစ္ပြဲႀကီးေတြဆင္ႏွြဲရပံုအေၾကာင္းလဲေျပာအံုးေလကြာ
မဟူရာ ႀကယ္တံခြန္ ထာဝရဘုရားသခင္က ဘာလို ့ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အခ်ဳပ္အေနွာင္ခံျပီး
ေသဆုံးရေႀကာင္းကို ေျပာျပေပးနိုင္မလား ေလာကမွာ ထာဝရဖန္ဆင္းရွင္တကယ္ရွိတယ္ဆိုတာကိုဘာနဲ႕သက္ေသျပခဲ႕သလဲေျပာျပေပးနိုင္မလား Thangbu Naing
Thangbu Naing အေခ်ာင္သမားကဘယ္သူေတြလည္းတစ္ကမၻာလုံးသိတာ္ကြာၾခရစ္ယာန္ေတြအေခ်ာင္လုိက္ရင္ကမၻာမွာ ပရဟိတၱ ဆတာင္လုပ္ႏုိင္ၾကမွာမဟုတ္ဘူး
Thangbu Naing စစ္ပြဲေတြ က ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္တာ။အခု ျမန္မာျပည္ကမဘသ ေတြလုပိေနသလုိမ်ိဳးေပါ့။
Myan Mar ဟူးးးးး
Than Aung Soe မဘသက လူသတ္ဖို႔မေဟာပါဘူးကြာ
ဖန္ဆင္းရွင္ေတြမွာသာ မယံုၾကည္သူေတြကို
သတ္ျဖတ္ပစ္လို႔ ေသခဲ့တဲ့သူေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီခဲ့ပါၿပီ...See More
Fany Kerr ေအးေလ
Ko Lu Minmin ေခြၽးမႏွင့္ေယာကၡမတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ဇာတ္လမ္းႏွင့္
ခရစ္ယာန္က်မ္းစာထဲက လူသတ္တဲ့ ဘုရား။
######## ######## ######...See More
Thangbu Naing ေစာပါအူးေခၚအဂၢ ဓမၼ ခ်ီးစားေပါ့
Myan Mar စေနေနက
ဘုန္ႀကီးေက်ာင္း
သြားတယ္...See More
Sun Tzu
Write a reply...

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews