Wednesday, June 25, 2014

အခ်စ္ဆိုတာဘာလည္း(What is Love)
ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္တဲ့ကိုSi Thu Nyein Chanေမးပါတယ္.. ေမာင္ရက္ ထပ္ေျဖၾကည့္ဦး ....ခရစ္ေတာ္ဆိုတာ ေမတာၱတရား ျပည့္ဝတဲ႔ သူပါ .......ကဲ အဲ႔ဒါဆို ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း ??? ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာဖန္ဆင္းရွင္ ဝါဒ မွာ အေျဖေပးနိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုရင္ေျဖၾကည့္ပါဦး ..
ကၽြန္ေတာ္ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္..Million Maw ဗုဒၶဘာသာမွာေမတၱာကိုဝိပသာနဲ႔က်င့္ယူရေပမဲ့..ခရစ္ယာန္မွာေတာ့..ခရစ္ေတာ္မွာလူသစ္ျဖစ္တဲ့လူတိုင္းက..ဒီလိုသေဘာေလးရွိေတာေပါ့၃ သူတပါးကို ငါေၾကြးေမြး၍ ဥစၥာရွိသမွ်ကို စြန္႔ႀကဲသည္သာမက၊ ကိုယ္ခႏၶြာကို မီးရႈိ႔ေစျခင္းငွါ အပ္ေသာ္လည္း၊ ေမတၱာမရွိလွ်င္ ငါ၌ အက်ိဳးမရွိ။
၄ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။
၅ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊
၆ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။
၇ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။
၈ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျးပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။
2 hrs · Like · 1

Million Maw ဒါဘဲ..ခရစ္ယာန္အက်င့္ဆိုတာ.. ိ၀ိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊
၂၃ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား။
၂၄ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိကို၎၊ ဇာတိပကတိစိတ္ မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကို၎၊ လက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားထားၾကၿပီ။
၂၅ သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဝိညာဥ္ပကတိေၾကာင့္ အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဝိညာဥ္ပကတိ အတိုင္း က်င့္ၾကကုန္အံ့။
၂၆ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေက်ာ္ေစာကိတၱိကိုတပ္မက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ခ်ယ္ေႏွာင့္ရွက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ျငဴစူျခင္းတို႔ကိုေရွာင္၍ ေနၾကကုန္အံ့။
ထပ္ေမးတယ္ဗ်ာ ့..Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင့္ကိုေမးေနတာ ေမတာၱဆိုတာ ဘာလည္း ....?
ကၽြန္ေတာ္ထပ္ေျဖေပးလိုက္တယ္..
Million Maw အေပၚမွာမေတြ႔ဘူးလား..ေမတၱာဆိုတဲအေျဖ..ဂရိလိုေျဖေပးရမွာလား..အာဂေပ..အဂၤလိပ္လိုlove. အၾကယ္ခ်ဲရင္..၁၅၀၀ ကတစ္ခု၅၂၈ကတစ္ခု..အာလံုးကိုျပန္ခ်ု႔ရင္ေပါင္းလိုက္ရင္..၆၈ဏန္းရမယ္..ေျခာက္ဂဏာန္းဆိုတာ..သမၼာက်မ္းစာအရေျပာရရင္..ေဖာက္ျပန္တယ္..မေဖာက္ျပန္တဲ့ေမတာၱာကို..အာဂေပလို႔ေခၚတယ္..အဂေပးေမတၱာဆိုတာဒါမ်ိဳး၄ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။
၅ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊
၆ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။
၇ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။
၈ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊
၂၃ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။
အစြႏ္းဆံုးေမတၱာဆိုတာ..ကိုယ့္ကိုသတ္တဲ့လူကို..ေအာ္သူမသိလို႔လုပ္မိတာဘာ..this is ေမတၱာ
သူထက္ေမးတယ္ဗ်ာ..1 hr · Like · 1

Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင့္ကိုဇာတ္ကခိုင္းေနတာမဟုတ္ဘူး .....ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း ......ေျဖခိုင္းေနတာပါ ...
1 hr · Like
1 hr · Like

Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင္ ေျဖၾကည့္ေလ ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း .....? အေျဖကိုေမာင္ရင္ သိေနပါတယ္ ေမာင္ရင္သေဘာေပါက္ေနပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေမာင္ရင္ဟာ ေလာကလူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလို႔ပါ ......မေျဖတတ္တာပါ ...ခရစ္ယာန္မွာလည္း အေျဖမေပးထားလို႔ပါ ....
Si Thu Nyein Chan ေမာင္ ရင္ ေမတာၱ ဆိုတာဘာလည္း ...?
ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္သြားတယ္ဗ်ာ..ကိုစီသူဗုဒၶဘာသာမွာေမတၱာဆိုတဲ့အနက္ဖြင့္မႈကကၽြန္ေတာ္ေျပျပေပးတဲ့ေမတၱာကိုမမွီလို႔..သူသိထားတဲ့ေမတၱာနဲ႔မွီတာေလးမ်ားရွိမလားဆိုျပီးေမးေနတာျဖစ္ေနတာကို..မရွက္ပါနဲ႔ကိုစီသူ..ဗုဒၶဘာသာကေျပာတဲ့သင္ေပးတဲ့ေမတၱာသမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ေမတၱာကိုမမွီလည္းမွီသေလာက္သာရွင္းျပေပးေပါ့..ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေမးလိုက္မယ္..ဗုဒၶဘာသာကသင္တဲ့ေမတၱာဆိုတာဘာလည္း..ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားေျဖေပးၾကပါ..ေမတၱာဆိုတာဘာလည္း..က်င့္လို႔ရတာလား..ေျဖေပးၾကပါ..
ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္တဲ့ကိုSi Thu Nyein Chanေမးပါတယ္.. ေမာင္ရက္ ထပ္ေျဖၾကည့္ဦး ....ခရစ္ေတာ္ဆိုတာ ေမတာၱတရား ျပည့္ဝတဲ႔ သူပါ .......ကဲ အဲ႔ဒါဆို ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း ??? ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာဖန္ဆင္းရွင္ ဝါဒ မွာ အေျဖေပးနိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုရင္ေျဖၾကည့္ပါဦး ..

Wednesday, June 11, 2014

ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ကဒီေလာက္ဆို..သူ႔အရပ္ကဘယ္ေလာက္လဲ..

သဒၵါလြန္းရင္တဏွာၾကြန္တယ္တဲ့..ဒီလိုဘဲ..ယံုၾကည္မႈေတြလြန္ကဲရင္..ဘယ္သူအစြယ္မွန္းမသိလဲ..ဗုဒၶနာမည္ခံလိုက္ယံုနဲ႔..ထိုင္ရွစ္ခိုးေတာ့တာဘဲ..ဗုဒၶျမက္စြယ္ေတာ္ကအဲ့ေလာက္ဆိုေတာ့..ဘယ္လူရဲ့ဆိုဒ္လဲသိပါရေစ.

Sunday, June 8, 2014

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားရွိေၾကာင္းသက္ေသမ်ား (အစၥလာမ္ဘာသာရႈ႕ေထာက္)

ဤစာမ်က္ႏွာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တစ္ဦး၏...အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိေၾကာင္း သက္ေသနိမိတ္လကၡဏာမ်ား..သက္ေသခံခ်က္မွျပန္လည္ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္..သူ႔၏အေရးအသားမ်ားသည္..
ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္းယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္.အေထာက္အကူျပဳေသာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္..ကၽြန္ေတာ္မွ
ျပန္လည္..ကူယူတင္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္..သူ၏ေရးသားခ်က္မ်ားကိုလံုးဝျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ..သူ႔မူရင္းအတိုင္းျပန္လည္တင္ျပေပးထားပါသည္..မူရင္လင့္..https://www.facebook.com/dawah.mm
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္တည္ရွိေၾကာင္း သက္ေသနိမိတ္လကၡဏာမ်ား
=====================================

ဖန္ဆင္းျခင္းသက္ေသမ်ားအပိုင္း၅အပိုင္း၆

ဖန္ဆင္းျခင္း သက္ေသမ်ား(၅)

Monday, 15 February 2010 21:55 လွမင္းသူ
E-mail Print PDF
အသက္ရွင္ေနေသးေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ား

ဖန္ဆင္းျခင္းသက္ေသမ်ား အပိုင္း၃အပိုင္း၄

တိုက္ဆိုင္လြန္းတဲ့ေလာကၾကီး (လွမင္းသူ)
 “သြားျပန္ျပီတစ္ေခါက္“
ဖခင္ထံမွ ေရရြတ္သံ ျဖစ္သည္။ ဖခင္သည္ ထီထိုး၀ါသနာ ပါသည္။ ထီဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးစံု ထိုးသည္။ ေပါက္ေသာအခါရွိသလို မေပါက္ေသာအခါမ်ားလည္း ရွိသည္။ မေပါက္သည္က မ်ားပါသည္။ ႏွစ္လံုးထဲထိုးရလွ်င္ ေပါက္ရန္လြယ္ကူသည္။ သံုးလံုးျဖစ္လာပါက ပိုမိုခက္ခဲလာသည္။ အစိုးရထီမ်ားကဲ့သို ့ ၁၀ လံုးထိုးရလွ်င္ တစ္သက္မွာ တစ္ခါေပါက္ရန္ပင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေလသည္။ ထိုးရသည့္ ထီဂဏန္း အလံုးေရ မ်ားလာေလေလ ေပါက္ဖို ့ကိန္းနည္းေလေလျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ေပါက္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေၿခကို odds (သို ့) Probability (သို ့) Chance ဟု ဆိုၾကသည္။
     

ဖန္ဆင္းျခင္းသက္ေသမ်ား အပိုင္း၁အပိုင္း၂

မူရင္းလင့္http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=661:2011-08-06-16-06-43&catid=2:knowledge&Itemid=12


သိပၸံပညာ ေနာက္ခံ ရွိသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ Evolution( ဆင့္ကဲတိုးတက္ ျဖစ္ေပၚၿခင္း) ကို လက္ခံၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ သိပၸံေခတ္၌ အေျခခံပညာျေက်ာင္းမ်ားမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းၾကီးမ်ားမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ Evolution သီအိုရီကို အမွန္အျဖစ္ ယူဆကာ သင္ၾကား ေပးေနၾကသည္။ Evolution သီအိုရီကို မွန္ကန္သည္ဟု ခံယူမွ သိပၸံ နည္းက်သည္ဟု ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာတတ္မ်ားစြာက လက္မ ေထာင္ကာ               ၀ါၾကြား ေနၾကသည္။ 

Tuesday, June 3, 2014

ခမည္းေတာ္ဘုရား+သားေတာ္ဘုရား+သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား=အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ရဲ့ပေရာဖက္အခ်ဳပ္မိုဟာမက္


.ဟာသအရမ္းေျပာတတ္တဲ့လူေတြထဲမွာအစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြပါမယ္လို႔မထင္ခဲ့မိဘူး..ေပါလုက..ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုတည္ေထာင္သူတဲ့..ခရစ္ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္သူလူလိမ္လူညာတဲ့....ေတာ္ေသးတာေပါ့ငါ့နဲ႔..ရွင္ေပါလုေရးတဲ့စာေတြကိုတႏွစ္အခ်ိန္ယူျပီးေလ့လာထားလို႔..ေလွ်ာ့တြက္လို႔မရဘူး..ကိုကိုစလာမ္ေတြလည္းအေရာ့တြက္နဲ႔..ခရစ္ယာန္ေတြကိုလိမ္ညာေနတာ..ေတာ္ေလာက္ျပီကြယ္...ေပါလုလိမ္တာေတာ့ငါမသိဘူး..Allah လိမ္တာေတာ့ငါေကာင္းေကာင္းသိတယ္..သိလို႔ေမးေတာ့ျပန္မေျဖၾကဘူး.Allah 

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews