Wednesday, June 25, 2014

အခ်စ္ဆိုတာဘာလည္း(What is Love)
ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္တဲ့ကိုSi Thu Nyein Chanေမးပါတယ္.. ေမာင္ရက္ ထပ္ေျဖၾကည့္ဦး ....ခရစ္ေတာ္ဆိုတာ ေမတာၱတရား ျပည့္ဝတဲ႔ သူပါ .......ကဲ အဲ႔ဒါဆို ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း ??? ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာဖန္ဆင္းရွင္ ဝါဒ မွာ အေျဖေပးနိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုရင္ေျဖၾကည့္ပါဦး ..
ကၽြန္ေတာ္ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္..Million Maw ဗုဒၶဘာသာမွာေမတၱာကိုဝိပသာနဲ႔က်င့္ယူရေပမဲ့..ခရစ္ယာန္မွာေတာ့..ခရစ္ေတာ္မွာလူသစ္ျဖစ္တဲ့လူတိုင္းက..ဒီလိုသေဘာေလးရွိေတာေပါ့၃ သူတပါးကို ငါေၾကြးေမြး၍ ဥစၥာရွိသမွ်ကို စြန္႔ႀကဲသည္သာမက၊ ကိုယ္ခႏၶြာကို မီးရႈိ႔ေစျခင္းငွါ အပ္ေသာ္လည္း၊ ေမတၱာမရွိလွ်င္ ငါ၌ အက်ိဳးမရွိ။
၄ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။
၅ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊
၆ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။
၇ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။
၈ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျးပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။
2 hrs · Like · 1

Million Maw ဒါဘဲ..ခရစ္ယာန္အက်င့္ဆိုတာ.. ိ၀ိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊
၂၃ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား။
၂၄ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိကို၎၊ ဇာတိပကတိစိတ္ မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကို၎၊ လက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားထားၾကၿပီ။
၂၅ သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဝိညာဥ္ပကတိေၾကာင့္ အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဝိညာဥ္ပကတိ အတိုင္း က်င့္ၾကကုန္အံ့။
၂၆ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေက်ာ္ေစာကိတၱိကိုတပ္မက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ခ်ယ္ေႏွာင့္ရွက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ျငဴစူျခင္းတို႔ကိုေရွာင္၍ ေနၾကကုန္အံ့။
ထပ္ေမးတယ္ဗ်ာ ့..Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင့္ကိုေမးေနတာ ေမတာၱဆိုတာ ဘာလည္း ....?
ကၽြန္ေတာ္ထပ္ေျဖေပးလိုက္တယ္..
Million Maw အေပၚမွာမေတြ႔ဘူးလား..ေမတၱာဆိုတဲအေျဖ..ဂရိလိုေျဖေပးရမွာလား..အာဂေပ..အဂၤလိပ္လိုlove. အၾကယ္ခ်ဲရင္..၁၅၀၀ ကတစ္ခု၅၂၈ကတစ္ခု..အာလံုးကိုျပန္ခ်ု႔ရင္ေပါင္းလိုက္ရင္..၆၈ဏန္းရမယ္..ေျခာက္ဂဏာန္းဆိုတာ..သမၼာက်မ္းစာအရေျပာရရင္..ေဖာက္ျပန္တယ္..မေဖာက္ျပန္တဲ့ေမတာၱာကို..အာဂေပလို႔ေခၚတယ္..အဂေပးေမတၱာဆိုတာဒါမ်ိဳး၄ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။
၅ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊
၆ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။
၇ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။
၈ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊
၂၃ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။
အစြႏ္းဆံုးေမတၱာဆိုတာ..ကိုယ့္ကိုသတ္တဲ့လူကို..ေအာ္သူမသိလို႔လုပ္မိတာဘာ..this is ေမတၱာ
သူထက္ေမးတယ္ဗ်ာ..1 hr · Like · 1

Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင့္ကိုဇာတ္ကခိုင္းေနတာမဟုတ္ဘူး .....ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း ......ေျဖခိုင္းေနတာပါ ...
1 hr · Like
1 hr · Like

Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင္ ေျဖၾကည့္ေလ ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း .....? အေျဖကိုေမာင္ရင္ သိေနပါတယ္ ေမာင္ရင္သေဘာေပါက္ေနပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေမာင္ရင္ဟာ ေလာကလူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလို႔ပါ ......မေျဖတတ္တာပါ ...ခရစ္ယာန္မွာလည္း အေျဖမေပးထားလို႔ပါ ....
Si Thu Nyein Chan ေမာင္ ရင္ ေမတာၱ ဆိုတာဘာလည္း ...?
ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္သြားတယ္ဗ်ာ..ကိုစီသူဗုဒၶဘာသာမွာေမတၱာဆိုတဲ့အနက္ဖြင့္မႈကကၽြန္ေတာ္ေျပျပေပးတဲ့ေမတၱာကိုမမွီလို႔..သူသိထားတဲ့ေမတၱာနဲ႔မွီတာေလးမ်ားရွိမလားဆိုျပီးေမးေနတာျဖစ္ေနတာကို..မရွက္ပါနဲ႔ကိုစီသူ..ဗုဒၶဘာသာကေျပာတဲ့သင္ေပးတဲ့ေမတၱာသမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ေမတၱာကိုမမွီလည္းမွီသေလာက္သာရွင္းျပေပးေပါ့..ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေမးလိုက္မယ္..ဗုဒၶဘာသာကသင္တဲ့ေမတၱာဆိုတာဘာလည္း..ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားေျဖေပးၾကပါ..ေမတၱာဆိုတာဘာလည္း..က်င့္လို႔ရတာလား..ေျဖေပးၾကပါ..
ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္တဲ့ကိုSi Thu Nyein Chanေမးပါတယ္.. ေမာင္ရက္ ထပ္ေျဖၾကည့္ဦး ....ခရစ္ေတာ္ဆိုတာ ေမတာၱတရား ျပည့္ဝတဲ႔ သူပါ .......ကဲ အဲ႔ဒါဆို ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း ??? ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာဖန္ဆင္းရွင္ ဝါဒ မွာ အေျဖေပးနိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုရင္ေျဖၾကည့္ပါဦး ..ကၽြန္ေတာ္ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္..
မူရင္းလင့္https://www.facebook.com/groups/404948659530773/permalink/899946926697608/
ဗုဒၶဘာသာမွာေမတၱာကိုဝိပသာနဲ႔က်င့္ယူရေပမဲ့..ခရစ္ယာန္မွာေတာ့..ခရစ္ေတာ္မွာလူသစ္ျဖစ္တဲ့လူတိုင္းက..ဒီလိုသေဘာေလးရွိေတာေပါ့၃ သူတပါးကို ငါေၾကြးေမြး၍ ဥစၥာရွိသမွ်ကို စြန္႔ႀကဲသည္သာမက၊ ကိုယ္ခႏၶြာကို မီးရႈိ႔ေစျခင္းငွါ အပ္ေသာ္လည္း၊ ေမတၱာမရွိလွ်င္ ငါ၌ အက်ိဳးမရွိ။
၄ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။
၅ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊
၆ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။
၇ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။
၈ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျးပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။
2 hrs · Like · 1
Million Maw ဒါဘဲ..ခရစ္ယာန္အက်င့္ဆိုတာ.. ိ၀ိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊
၂၃ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား။
၂၄ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိကို၎၊ ဇာတိပကတိစိတ္ မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကို၎၊ လက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားထားၾကၿပီ။
၂၅ သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဝိညာဥ္ပကတိေၾကာင့္ အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဝိညာဥ္ပကတိ အတိုင္း က်င့္ၾကကုန္အံ့။
၂၆ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေက်ာ္ေစာကိတၱိကိုတပ္မက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ခ်ယ္ေႏွာင့္ရွက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ျငဴစူျခင္းတို႔ကိုေရွာင္၍ ေနၾကကုန္အံ့။
ထပ္ေမးတယ္ဗ်ာ ့..Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင့္ကိုေမးေနတာ ေမတာၱဆိုတာ ဘာလည္း ....?
ကၽြန္ေတာ္ထပ္ေျဖေပးလိုက္တယ္..
Million Maw အေပၚမွာမေတြ႔ဘူးလား..ေမတၱာဆိုတဲအေျဖ..ဂရိလိုေျဖေပးရမွာလား..အာဂေပ..အဂၤလိပ္လိုlove. အၾကယ္ခ်ဲရင္..၁၅၀၀ ကတစ္ခု၅၂၈ကတစ္ခု..အာလံုးကိုျပန္ခ်ု႔ရင္ေပါင္းလိုက္ရင္..၆၈ဏန္းရမယ္..ေျခာက္ဂဏာန္းဆိုတာ..သမၼာက်မ္းစာအရေျပာရရင္..ေဖာက္ျပန္တယ္..မေဖာက္ျပန္တဲ့ေမတာၱာကို..အာဂေပလို႔ေခၚတယ္..အဂေပးေမတၱာဆိုတာဒါမ်ိဳး၄ ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။
၅ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊
၆ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။
၇ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။
၈ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊
၂၃ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။
အစြႏ္းဆံုးေမတၱာဆိုတာ..ကိုယ့္ကိုသတ္တဲ့လူကို..ေအာ္သူမသိလို႔လုပ္မိတာဘာ..this is ေမတၱာ
သူထက္ေမးတယ္ဗ်ာ..1 hr · Like · 1
Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင့္ကိုဇာတ္ကခိုင္းေနတာမဟုတ္ဘူး .....ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း ......ေျဖခိုင္းေနတာပါ ...
1 hr · Like
1 hr · Like
Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင္ ေျဖၾကည့္ေလ ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း .....? အေျဖကိုေမာင္ရင္ သိေနပါတယ္ ေမာင္ရင္သေဘာေပါက္ေနပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေမာင္ရင္ဟာ ေလာကလူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလို႔ပါ ......မေျဖတတ္တာပါ ...ခရစ္ယာန္မွာလည္း အေျဖမေပးထားလို႔ပါ ....
Si Thu Nyein Chan ေမာင္ ရင္ ေမတာၱ ဆိုတာဘာလည္း ...?
ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္သြားတယ္ဗ်ာ..ကိုစီသူဗုဒၶဘာသာမွာေမတၱာဆိုတဲ့အနက္ဖြင့္မႈကကၽြန္ေတာ္ေျပျပေပးတဲ့ေမတၱာကိုမမွီလို႔..သူသိထားတဲ့ေမတၱာနဲ႔မွီတာေလးမ်ားရွိမလားဆိုျပီးေမးေနတာျဖစ္ေနတာကို..မရွက္ပါနဲ႔ကိုစီသူ..ဗုဒၶဘာသာကေျပာတဲ့သင္ေပးတဲ့ေမတၱာသမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ေမတၱာကိုမမွီလည္းမွီသေလာက္သာရွင္းျပေပးေပါ့..ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေမးလိုက္မယ္..ဗုဒၶဘာသာကသင္တဲ့ေမတၱာဆိုတာဘာလည္း..ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားေျဖေပးၾကပါ..ေမတၱာဆိုတာဘာလည္း..က်င့္လို႔ရတာလား..ေျဖေပးၾကပါ..
Like · 
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး Ko Si thu nyein chan ေရဒီကိုလာခဲ့ပါအုံး က်မ္းပိုက္ေတြလာျကည့္ပါအုံးကြယ္ 
 • Min Htike ဗုဒၶဘာသာကသင္တဲ့ေမတၱာဆိုတာ ဒါပါပဲ ((၅၂၈-သြယ္ ေမတၱာ

  သေဗၺသတၱာ၊ (အလုံးစုံေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္)
  သေဗၺပါဏာ၊(အလုံးစုံေသာ ထြက္သက္၀င္သက္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား)
  သေဗၺဘူတာ၊(အလုံးစုံေသာ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား)
  သေဗၺပုဂၢလာ၊(အလုံးစုံေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား)
  သေဗၺအတၱဘာဝပရိယာပႏၷာ(အလုံးစုံေသာ အတၱေဘာ၌ အက်ဳံး၀င္ေသာ သတၱ၀ါမ်ား) - ဤ ၅-ခုကား မည္သူမည္ဝါ ေယာက်္ား မိန္းမ စသည္ျဖင့္ ရည္မွတ္ ပိုင္းျခားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ “အေနာဒိသပုဂၢိဳလ္” မည္၏။

  သဗၺာဣတၳိေယာ၊(အလုံးစုံေသာ မိန္းမမ်ား)
  သေဗၺပုရိသာ၊(အလုံးစုံေသာ ေယာက်္ားမ်ား)
  သေဗၺအရိယာ၊(အလုံးစုံေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား)
  သေဗၺအနရိယာ၊(အလုံးစုံေသာ ပုထုဇင္မ်ား)
  သေဗၺေဒဝါ၊(အလုံးစုံေသာ နတ္ေဒ၀ါမ်ား)
  သေဗၺမႏုႆာ၊ (အလုံးစုံေသာ လူမ်ား)
  သေဗၺဝိနိပါတိကာ(အလုံးစုံေသာ အပါယ္ငရဲက်ေရာက္ေသာ သူမ်ား) - ဤ ၇-ခုကား မိန္းမ ေယာက်္ား စသည္ျဖင့္ ရည္မွတ္ ပိုင္းျခားျခင္း ရွိေသာေၾကာင့္ “ၾသဒိသပုဂၢိဳလ္” မည္၏။

  ၎ ၾသဒိသ အေနာဒိသ ၂-ပါးကို ေပါင္းေသာ္ ၁၂-ပါး ျဖစ္၏။

  ၎ ၁၂-ပါးကို တည္၍ အေဝရာေဟာႏၲဳ၊(ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ)၊ အဗ်ာပဇၨာေဟာႏၲဳ(စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)၊ အနီဃာေဟာႏၲဳ(ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)၊ သုခိအတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ (ခ်မ္းသာစြာ မိမိကုိယ္ကုိ ရြတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ)၊ဟူေသာ အျခင္းအရာ ၄-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္ေသာ္ ၄၈-ပါး ျဖစ္၏။

  ဤ ၄၈-ပါးကား အရပ္မ်က္ႏွာႏွင့္ မစပ္ဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာတည္း။

  အရပ္ ၁၀-မ်က္ႏွာႏွင့္ စပ္၍ ပို႔ရာ၌ တစ္မ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာတြင္ ၄၈-ပါးစီ ရေသာေၾကာင့္ အရပ္ ၁၀-မ်က္ႏွာ၌ ၄၈၀ ျဖစ္၏။
  ထို ၄၈၀ ကို အရပ္မ်က္ႏွာႏွင့္ မစပ္ေသာ ၄၈ ႏွင့္ ေပါင္းေသာ္ ၅၂၈ ျဖစ္၏။))
 • Min Htike ဗုဒၶဘာသာမွာ ျဗဟၼ၀ိဟာရတရား ၄ ပါးရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကၡာ တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ျဗဟၼာ့၀ိဟာရတရား၄ ပါးလံုးမွာ အခု Million Maw တင္ထားတဲ့အခ်က္ေတြအားလံုးပါပါတယ္။
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ဘယ္လုိကြာသလဲ ဘယ္ေလာက္ကြာ ဘယ္လုိျခားသလဲဆုိတာ ကုိစည္ ရွင္းျပေပးရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္ .. ဘာလုိ့လဲဆုိေတာ့ milion ေျဖေပးတာကုိ သူက ေမတၱာဆုိတာဘာလည္းလုိ့ ျပန္ေမးတာ အျကိမ္မနည္းတာ ဒါကုိျကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူ့အတြက္လအေျဖမမွန္ မလုံေလာက္ေသးဘူးဆုိတာ သိနုိင္လုိ့
 • Min Htike ဘယ္လိုကြာလည္းဆိုေတာ့ ေမတၱာဆိုတဲ့ စာလံုးရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ အနက္ မတူတာပါ။ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ေမတၱာမွာ သတၱ၀ါအားလံုး၊ သက္ရွိအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာေစခ်င္တဲ့စိတ္ေမြးျမဴခိုင္းတာပါ။ အဲဒီက်န္းမာခ်မ္းသာ ေဘးကင္းကြာေစခ်င္တာဟာ ကိုယ့္က်ိဳးအဖက္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ေမတၲာတရားရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ့ ဦးတည္ခ်က္က အတူတူပဲမလားး
 • Min Htike အဲဒီ ၅၂၈ ေမတၱာပြားမ်ားျပီးေမတၱာကမၼဌာန္းကိုအားထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကမၼဌာန္းကေနလည္း ၀ိပႆ နာကိုကူးေျပာင္းအားထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • Kyaw Hlaing Oo .''.အဂၤလိပ္လိုlove. အၾကယ္ခ်ဲရင္..၁၅၀၀ ကတစ္ခု၅၂၈ကတစ္ခု..အာလံုးကိုျပန္ခ်ု႔ရင္ေပါင္းလိုက္ရင္..၆၈ဏန္းရမယ္..ေျခာက္ဂဏာန္းဆိုတာ..သမၼာက်မ္းစာအရေျပာ''ရွင္းၿပပါဦးအက်ယ္၁၅၀၀ကိုဘယ္ကရတာလဲ
 • Kyaw Hlaing Oo ၅၂၈ကေတာ့မင္းထိုက္ေၿပာလို့သိပါၿပီး၁၅၀၀ေလးလုပ္ပါ
 • Kyaw Hlaing Oo ၿပီးေတာ့၆၈ရေအာင္ဘယ္လိုမ်ားေပါင္းရမလဲခဗ်ာ
 • Min Htike ((၇ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ )) ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးပါကတည္းက ေမတၱာျဖစ္ႏိုင္ပါဦးမလား။ ေမတၱာဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားပဲ တစ္ပါးသူခ်မ္းသာေစေၾကာင္း ကိုယ္ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး သံုးပါးလံုး ေကာင္းေအာင္က်င့္ၾကံျခင္းမဟုတ္လား။
 • Par Oo ေမတၱာဆိုတာ မိတ္ေဆြရဲ႕စိတ္ထားလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္... မိတ္ေဆြအေပၚမွာ ေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစလို၍ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵ စိတ္ထားျဖစ္ပါတယ္... ကိုစည္သူျငိမ္းခ်မ္း လိုခ်င္တာက ( ခရစ္ေတာ္ဟာ လူသားေတြ အျပစ္ကင္းေစလိုေသာစိတ္ထား၊ ငရဲ မလားေစလိုတဲ့စိတ္ထား ၊ ေကာင္းရာဘံုကို ေရာက္ေစလိုေသာ စိတ္ထား၊ သုခခ်မ္းသာခံစားေစလိုေသာ စိတ္ထား ျဖစ္ပါတယ္) လို႔ ေျဖေစခ်င္တာပါ... က်မ္းကိုးက်မ္းကားေတြနဲ႔ ျပေနေတာ့ လိုရင္းမေရာက္ဘဲ ဝိုက္ေနတာေပါ့ ... 
 • Thangbu Naing ((ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ့ကုိေမ်ွာ္လင့္တတ္၏။ ေမ်ွာ္လင္ခ်က္ၾကီးပါကလည္းေမတၱာျဖစ္ႏုိင္ပါဦးမလား)) ရယူလုိ၍ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းမဟုတ္။မိမိ၌သူတပါးကုိမေပးႏုိင္ေသာအေကာင္းဆုံးကုိေမ်ွာ္လင့္ျခင္းလုိ့ မူရင္းဂရိမွာအနက္ရပါတယ္ ိ
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး သခင္ေယရွူရဲ့ သြန္သင္မွူက ျပည့္စုံတယ္။
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး သခင္ေယရုက သူတပါးကို ကိုယ္ကဲ့သို့ ခ်စ္ဖို့ကိုလည္း အဓိကေျပာထားပါတယ္။
 • Lamin Ko ဗုဒၶဘာသာမွာေမတၱာကိုဝိပႆနာနဲ႔က်င့္ယူ
  ရတယ္ဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး
  ဝိပႆနာဆိုတာ ၃၁ဘုံက်င္လည္
  သံသရာလည္ေနရာက
  လႊတ္ကင္းေအာင္က်င့္ႀကံအားထုတ္တဲ႔
  တရားပါ ေမတၱာဆိုတာ
  လူတိုင္း ျဗမာၼဆိုတရားနွင့္အညီ
  ေနထိုင္ရင္အလိုလိုပါျပီးသားပါ
  ဖန္ဆင္းခံထားရသူမ်ားခင္ဗ်ာ
 • Lyunthu Aung Christ is Love.. The Truth and The Light..I believes that..
 • Min Htike Buddhism မွာ ပါရမီျဖစ္ ေမတၱာ ပြားနည္းနဲ႔ ကမဌာန္း ေမတၱာ ပြားနည္းဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳး႐ွိတယ္၊ ပါရမီျဖစ္ ေမတၱာ ပြားနည္းက စိတ္ထဲမွာအစဥ္သျဖင့္ တစ္ပါးသူကိုေကာင္းေစခ်င္တာ၊ ႏႈတ္ကလည္း သူတစ္ပါးေကာင္းက်ိဳးကိုလိုလားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းေသာစကားဆိုတာ၊ ကိုယ္ကာယ အားျဖင့္လည္း သူတစ္ပါးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အႏွစ္နာခံေဆာင္ရြက္တတ္တာ၊ အဲဒီအရာေတြအားလံုးဟာ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက်္ား မိန္းမ ခြဲျခားမႈမ႐ွိရဘူး၊ အားလံုးကို တစ္တန္းတစ္စားတည္း ေမတၱာ စိတ္ထားတာကို ပါရမိီျဖစ္ ေမတၱာ တဲ့၊ ေမတၱာ ကမဌာန္း ပြားတာက်ေတာ့ ေမတၱာ စ်န္ရသည္အထိ တစ္စံုတစ္ေယာက္(မိမိကိုယ္ကို၊ မိမိခ်စ္ျခင္းမခ်စ္ျခင္းမ႐ွိေသာသူကို၊ မိမိခ်စ္ေသာသူကို၊ မိမိမုန္းေသာသူကို) အစဥ္သျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို အာရံုျပဳၿပီး ေမတၱာ ပို႔သရပါတယ္၊ အဲလိုပို႔သရာကေန သမာဓိရလာၿပီး စ်န္စဥ္လိုက္ရလာရင္ အဲဒီစ်န္ေလး ျဖစ္တာပ်က္တာကို ဆင္ျခင္ၿပီး ၀ိပႆနာ ကိုကူးေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္၊
 • Naing Aung"ူ..ဗုဒၶဘာသာကေျပာတဲ့သင္ေပးတဲ့ေမတၱာသမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ေမတၱာကိုမမွီလည္းမွီသေလာက္သာရွင္းျပေပးေပါ့" မမွီတာမဟုတ္ဘူးေဟ့၊ မိုးနဲ႕ေျမကြာသလိုကြာတယ္၊ မအားေသးလို႕ ခဏေစာင့္ 
 • သား လက္ယာ ေမတၱာဆိုသည္မွာ သန့္၇ွင္းစင္ၾကယ္ေသာနွလံုးသားထဲမွေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
  တပ္မက္မႈအလ်င္းမ၇ွိျခင္းသည္ပင္ ေမတၱာစိတ္ျဖစ္သည္။
  ေမတၱာ၊ဂ၇ုဏာ။မုဒိတာတို့တြင္ အယုတ္အလတ္အျမတ္မမ်ိဳ်ဳးခြဲျခားထားျခင္းအလ်ဥ္းမ၇ွိ။
  ျဖဴစင္ေသာေမတၱာစိတ္ထားနဲ့ ေလာကကိုအက်ိဳးျပဳမယ္ဆိုလ်င္
  သူလဲခ်မ္းသာ ကိုယ္လဲရႊင္ျပံဳး နွလံုးေအးျငိမ္းမႈမွန္၇လိမ့္မည္။
  ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတို့သည္နွလံုးမတည္ျငိမ္မႈ
  ေလာကပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးမဲ့ေစတတ္၏။
  ေမတၱာသည္ေျဖသိမ့္မႈကိုေပးေစ၏။
  ဂရုဏာတ၇ားသည္ ၾကင္နာမႈျဖစ္သည္။
  မုဒိတာဆိုသည္မွာ ထပ္တူညီမ်ွ၀မ္းျမာက္ျခင္း အဓိပါၸယ္ေဆာင္သည္။
  ဥေပကၡာဆိုသည္မွာ အဆိုး၊အေကာင္းေပၚတြင္ မတုန္လႈပ္တတ္ေသာစိတ္ထားမွန္ျဖင့္ပယ္ခြာျခင္းျဖစ္သည္။
  အစုသေဘာအတိတ္အသြင္ေဆာင္ေသာ အေၾကာင္းတ၇ားကို ပစၥဳပၸန္ဥာဏ္ျဖင့္အစိတ္သေဘာအမွန္တိုင္းပိုင္နိုင္စြာသိျမင္ျပီး အနာဂတ္ေလာကေကာင္းက်ိဳခ်မ္းသာမွန္ကိုျပဳေစလိုျခင္းသည္ပင္ ဗုဒၶ၀ါဒအယူျဖစ္လိမ့္မည္။
  ဗုဒၶဘာသာတြင္ေမတၱာသေဘာတ၇ားအမွန္သည ္အစိတ္သေဘာအပိုင္းထဲတြင္ပါ၀င္သည္။
  June 12 at 3:10am · Edited · Like · 1
 • သိဒၶိဝင္ ဇီဝက ျပည့္စံုတဲ႔ သြန္သင္ခ်က္ က ဘုရားလမ္းစဥ္ဆိုတဲ႔ေနရာ မွာ လမ္းမဆံုးသင့္ဘူး

  ဗုဒၶဘာသာမွာ အက်ိဳးရွိမဲ႔ အရာ အားလံုး ကို ယုတၱိရွိရွိ ေျဖရွင္းျပႏိုင္စြမ္းရွိတယ္
 • သိဒၶိဝင္ ဇီဝက ဝိပႆနာ ဆိုတဲ႔
  စာလံုးေလး တည့္ေအာင္ေရး

  နားလည္ေအာင္ လုပ္
  ပီးမွ ထည့္ေျပာေနာ္

  ဖန္ဆင္းခံလူသားမ်ားေရ
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး Naing Aung ဗုဒ္ဘာသာမွာ သင္ျပေပးတဲ့ျမစ္တာက မမွီတာမဟုတ္ဘူးေဟ့ မိုးနဲ့ေျမလိုကြာတာ အဲ့ေလာက္ျမတ္စြာဘုရားက ျမစ္တာေတြသင္ထားေပတာ ေတာင္ ဘာလို့အခ်ိန္ျပည့္ အစၥလမ္မုန္းတီးေရး အစၥလမ့္ဘာသာ၇ဲ့မေကာင္းေျကာင္းေတြပဲpost တင္ရတာလဲဟင္ ျမစ္တာ မထားနိုင္ဘူးလား ကြယ္။
 • Min Htike အဲဒီ islam ေတြကို ေမတၱာ ထားလို႔ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡ ေရာက္ေနၾကလည္းဆိုတာ မင္းသမီးေလး ကမ္ဘာ့သတင္းေတြဖတ္ရင္သိမွာေပါ့၊ buddhist တိုင္း islam ကိုမုန္းေနတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ buddhist တိုင္းျပည္မွာ islam ဗလီေတြ မိႈလိုေပါေနတာၾကည့္ရင္ buddhist ေတြဘယ္ေလာက္ ေမတ္တာထားတတ္လည္းဆို9တာသိမွာပါ။ ျပင္သစ္တို႔လို ခရစ္ယာမ္တိုင္းျပည္ေတြမွာေတာင္ မြတ္စလင္ ဒုက္ခသည္ေတြကို ေမတၱာ မထားပဲ ေမာင္းထုတ္ဖို႔လုပ္ေနၾကျပ္ီေလ။
  June 12 at 8:08am · Edited · Like · 2
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး  ဘုရားစကားကို အျပစ္အဝ လက္ေတြ့လိုက္နိုင္ပါ မိုးေလာက္အထိျမင့္တဲ့ျမစ္တာေတြသင္ထားေပးတဲ့ဘာသာ အျငိမ္းခ်မ္းဆုံးလို့ ေျပာတဲ့ဘာသာ မို့လို့ပါ က်ြန္မက ဗုဒ္ဘာသာတိုင္းကို မေျပာပါဘူး Naing Aung တေယာက္ထဲကိုယ္ပဲေျပာတာပါ  နိုင္ငံေရးအေျကာင္းမပါပါနဲ့ေတာ့
 • Min Htike တကယ္တန္း ေမတၱာ ကို ျဖဴျဖဴစင္စင္ထားႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘာ္ေလာက္ ေဒါသထြပ္ေနတဲ့ မြတ္စလင္ျဖစ္ပါေစ ဒုကၡ မေပးႏိုင္ပါဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္တို္က သာမန္သူလိုငါလို ပုထုစဥ္ေတြဆိုေတာ့ ေဒါသလည္းထြက္လိုက္တာပဲ၊ ေလဘလည္းတက္လိုက္တာပဲ၊ ေမာဟလည္းဖုံုးလိုက္တာပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို သာမာန္လူေတြအတြက္ ေဒါသကို ေဒါသနဲ႔တုန္႔ျပန္မိတာ မင္းသမီးေလးနားလည္ေပးႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္၊
  June 12 at 8:19am · Edited · Like · 3
 • Min Htike ဘုရားကေတာ့ ဒါလုပ္ရင္ေကာင္းတယ္ ဒါလုပ္ရင္မေကာင္းဘူးေျပာထားတာပဲ၊ ေကာင္းတာပဲလုပ္လုပ္ မေကာင္းတာပဲလုပ္လုပ္ ဘုရား(ဘာသာတရား)မွာတာ၀န္မ႐ွိပါဘူး၊ ျပဳလုပ္သူ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာသာတာ၀န္႐ွိပါတယ္၊
  June 12 at 8:20am · Edited · Like · 2
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး ဘာသာရွိေတြက ငါ့ဘာသာေကာင္းတယ္ အျမင့္ျမတ္ဆုံး အသန့္စင္ဆုံးဆိုျပီး ေျပာေနေသာ္ လည္း ကိုယ္တိုင္ မလိုက္ေလ်ာက္နိုင္ျကဘူး ဘယ္သူမွှ
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး သာမန္လူမဟုတ္ပါဘူး တျခားသူေတြထက္ထူးျခားပါတယ္ ကိုယ္က ဘာသာရွိဘုရားသိပါ ဘု၇ားမ၇ွိဘာသာမရွိထက္သူေတြထက္ ကိုက ထူးျခားတယ္ဒါေျကာင့္ ဘာသာသိဘု၇ား၇ွိေတြက ပိုျပီး ေလာကအလည္မွာ လက္ေတြ့ေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ျပတတ္ရမယ္။
 • Naing Aung ေက်ာ္ေနာ္တို႕ ဗုဒၶဘာသာက ဖတ္မွတ္ဘူးရုံ၊ သူမ်ားေျပာတာၾကားရုံနဲ႕ ဗုဒၶေျပာတဲ့တရားအႏွစ္သာရေတြက မိမိစိတ္မွာ မတည္ႏိုင္ပါဘူး၊ ကိုယ္တိုင္က်င့္မွရတာပါ၊ ေက်ာ္ေနာ္ေလာက္သိတာမေျပာနဲ႕ ပိဋိကတ္သုံးပုံအာဂုံေဆာင္ႏိုင္ဦး၊ ကိုယ္တိုင္မက်င့္ရင္ ေလာဘ၊ ေဒါသကင္းတဲ့သူမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး၊ဒါကို ဘာလို႕ေျပာလဲဆိုရင္ ေက်ာ္ေနာ္ဘာေၾကာင့္ ေဒါသၾကီးတယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္လို႕ပါ၊ မက်င့္ႏိုင္တဲ့သူဟာ မသိတဲ့သူနဲ႕တူတူလို႕ ဗုဒကိုယ္တိုင္ ေဟာခဲ့ပါတယ္၊ 

  အစၥလမ္မုန္းတီးေရးလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ယေန႕ေခတ္ အစလမ္ဝါဒရဲ့ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို ျခိမ္းေျခာက္မႈကို လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ဘာသာတိုင္းက ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ၊ ဒါကို လူေတြသိေအာင္ လုပ္တာဟာ မုန္းတီးေရးလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ မမွန္တာကို ကလိမ္က်ျပီး ဝါဒျဖန္႕တာကိုမွ မုန္းတီးေရးလုပ္တယ္လို႕ ေခၚသင့္ပါတယ္၊ ေက်ာ္ေနာ္ နဲ႕ မြတ္စလင္ေတြ သူတို႕ဝါဒဟာ အက်ိဳးအေၾကာင္း မညီညြတ္တဲ့ဝါဒလို႕ ျငင္းတိုင္း သူတို႕ျငင္းႏိုင္လား?? ေက်ာ္ေနာ္ ဘက္က အေထာက္အထားနဲ႕ ေျပာတာပါ၊ သူတို႕ကို မတရားစြတ္စြဲတာ မဟုတ္ပါဘူး၊သူတို႕ မွာ ျပန္ရွင္းလို႕ရတဲ့ အခြင့္အေရးရွိတာပဲေလ၊ ေနာက္ျပီး ေက်ာ္ေနာ္က မုန္းတီးေအာင္လုပ္တယ္ထားဦး လူတိုင္းမွာ ဦးေႏွာက္ရွိပါတယ္၊ လူတိုင္းစဥ္းစားတတ္ပါတယ္၊ ေက်ာ္ေနာ္ မုန္းခိုင္းတိုင္း ဘယ္သူမွ အသလြတ္ မမုန္းႏိုင္ပါဘူး၊ စိတ္မပူပါနဲ႕၊ 
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး  လာျပီလား ( ပါေလ၇ာငပိခ်က္ေလး)
 • Par Oo ေယာနိေသာ မနသိကာရ ထားၾကပါ 
 • Million Mawေဟး..မဂၤလာေဆာင္ပါ..မဂၤလာေဆာင္ပါ..ကေလးယူျပီးငါ့လိုအနီးကပ္ၾကည့္ပါ..ေမတၱာဆိုတာ..ဘာလဲအတိန္အနက္..သိသြားမယ္...လူေတာမဆင္းဆင္ေပၚထိုင္ရင္းေမတၱာဆိုတာဒီလိုပါေအာ္ေနရင္မေကာင္းပါဘူး..ဘယ္မွာလည္းကိုစည္သူ..သစၥာေတြေအာ္ျပီးအခုေမတၱာကိုေမးေတာ့ေပ်ာက္ေနတယ္..လုပ္ပါဦးဟကိုႏိုင္ေအာင္..မိုးနဲ႔ေျမေလာက္ကဲြတယ္ဆိုတဲ့ဗုဒၶရဲ့ေမတၱာေတာ္ေလးနာၾကားပါရေစ..ဒီပို႔က..က်မ္းခ်က္ဘဲရွိေသးတာမရွင္းျပေသးဘူးေနာ္..
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး  million မဂ္လာေဆာင္မွ ျမစ္တာအေျကာင္းသိရမွာလား  
 • Million Maw မဂၤလာမေစာင္ရင္..၁၀ႏွစ္ေလာက္ေမတၱာဆိုတာကိုသင္ယူရမယ္..ေဆာင္ရင္ေတာ့၂ႏွစ္နဲ႔ျမန္ျမန္သိတာေပါ့..ဟိဟိ
 • Kyaw Hlaing Ooလူေတြကိုေလးစားတတ္ေအာင္ႀကီဳးစားေမတၱာအေႀကာင္းေၿပာၿပီးဟိုဘာသာအပုပ္ခ်ဒီဘာသာအပုပ္ခ်အားနာရမယ့္လူေတြရွိလို့ၿပန္မေၿပာတာေႀကာက္သြားၿပီးမထင္နဲ့အေပၚမွာမင္းကိုေမးထားတာေၿဖပါဦးmillion maw
 • Million Mawေၾကာက္သြားျပီလို႔မထင္ပါ..ေျဖေပးလိုက္ျပီေလ..မေၾကနက္ရင္သူေျဖအလွည့္..ဒါဘဲ..ဘာခက္လည္း..အေပၚကလူေတြေျဖေပးတာဘယ္ေလာက္ေကာင္းၾကလဲ..ဒီပို႔က..ကၽြန္ေတာ့္ဝက္ဆိုဒ္မွာတင္လိုက္မွာ..ျပီရင္ဤအရာကိုအခ်စ္ဟုေခၚပါသည္ဆိုျပီးတင္လိုက္အံုးမယ္..အခုေတာ့ဘယ္သူေတြထက္ေျဖမလည္းခဏေစာင့္ၾကည့္မယ္ေလ..
 • Kyaw Hlaing Oo မင္းေရးထားအက်ယ္ခ်ဲ့ရင္၁၅၀၀ဆိုတာေလးလုပ္ပါဦးဘယ္လိုလဲ
 • Kyaw Hlaing Oo ၿပီးေတာ့လားလံုးေပါင္းရင္၆၈ဆိုတာငါေပါင္းမရၿဖစ္ေနလို့
 • Million Maw ၁+၅+၀+၀=၆ ....၅+၂+၈=၁၅..အဲဒီ၁၅ကို ၁+၅=၆ ...၆ဂဏန္းေျပာတာဟ..၆၈ေျပာတာမဟုတ္ဘူးေသခ်ာဖက္ဟ..၆ ဂဏန္းဆိုတာခရစ္ယာန္မွာ..လူနဲ႔တရိစာၦာန္ေတြကိုဖန္ဆင္းတဲ့ရက္..အဲ့ဒီလူသားေတြဟာဘုရားကိုမခ်စ္ဘဲ..မေကာငး္စိုးဝါးကိုခ်စ္ျပီးမေကာင္းစိုးဝါးစကားကိုသြားနားေထာင္လိုက္မိျခင္းျဖင့္...လူသားမ်ိဳးစပ္တိုင္းအရဲ့ေမြးရာပါ..ဗီဇပါလာတဲ့အခ်စ္ဟာ..အမွန္မဟုတ္ဘူး..ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္..ဒါေၾကာင့္၁၅၀၀ ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ၅၂၈ ဘဲျဖစ္ျဖစ္ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္..မင္းဗုဒၶဘာသာသင္ထားတဲ့ေမတၱာေတြမွာ၎ ၁၂-ပါးကို တည္၍ အေဝရာေဟာႏၲဳ၊(ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ)၊ အဗ်ာပဇၨာေဟာႏၲဳ(စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)၊ အနီဃာေဟာႏၲဳ(ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)၊ သုခိအတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ (ခ်မ္းသာစြာ မိမိကုိယ္ကုိ ရြတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ)၊ဟူေသာ အျခင္းအရာ ၄-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္ေသာ္ ၄၈-ပါး ျဖစ္၏။

  ဤ ၄၈-ပါးကား အရပ္မ်က္ႏွာႏွင့္ မစပ္ဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာတည္း။

  အရပ္ ၁၀-မ်က္ႏွာႏွင့္ စပ္၍ ပို႔ရာ၌ တစ္မ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာတြင္ ၄၈-ပါးစီ ရေသာေၾကာင့္ အရပ္ ၁၀-မ်က္ႏွာ၌ ၄၈၀ ျဖစ္၏။
  ထို ၄၈၀ ကို အရပ္မ်က္ႏွာႏွင့္ မစပ္ေသာ ၄၈ ႏွင့္ ေပါင္းေသာ္ ၅၂၈ ျဖစ္၏။))
  အဲဒီ၅၂၈ေမတၱာဆိုတာကလည္းေဖာက္ျပန္တတ္တယ္..ဒါက..ဗီဇေမတၱာကိုအေျခခံထားတဲ့ဟာဘဲ..ဗီဇေမတၱာကိုအက်င့္နဲ႔ေကာငး္ေအာင္ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ရတယ္..ဒါေၾကာင့္ေဖာက္ျပန္ႏိုင္တယ္..မျမဲေသာေမတၱာဘဲ..ေလာကသစၥာမွန္သမွ်မျမဲဘူးေဖာက္ျပန္တယ္မေဖာက္ျပန္ေသာေမတၱာကို..သမၼာက်မး္စာကအဂါေပ.လို႔ေခၚတယ္..ဒီေမတၱာကဗီဇနဲ႔မဆိုင္ဘူး..က်င့္ယူလို႔မရဘူး..ခရစ္ေတာ္ကိုဖန္ဆင္းရွင္အျဖစ္လက္ခံျပီးအသစ္ေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္သာရႏိုင္တဲ့ေမတၱာျဖစ္တယ္..
 • Kyaw Hlaing Oo ေတာ္ထွာငါေမးတာ၁၅၀၀
 • Kyaw Hlaing Oo ၅၂၈ကသူမ်ားေၿဖၿပီးသား
 • Kyaw Hlaing Oo လာၿပန္ၿပီးဖန္ဆင္းတယ္ဖန္ဆင္းေႀကာင္းေလးၿပပါ
 • Million Maw ၁၅၀၀ ကျမန္မာတိုအယူေလဗ်ာ..ခရစ္ယာန္အယူမွမဟုတ္တာ..အဂၤလိပ္မွာ love ဘဲရွိတယ္..သမၼာက်မ္းမွာကေတာ့..အဂေပနဲ႔ ဖီေလာ့ဆိုျပီးခြဲတယ္..ဂရိလို..အဲဒီဖီေလာ့မွာ၁၅၀၀ နဲ႔ ၅၂၈ အကုန္ပါတယ္..ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္..
 • Min Htike ၅၂၈ ေမတၱာ က ဘယ္လိုေဖာက္ျပန္တာပါလိမ့္၊
 • Million Mawတရိစၦာန္ေတြေပၚေမတၱာထားရမယ္..ေပါဗ်ာ..တရိစၦာန္သားေတာ့စားမယ္..ဒါလဲေဖာက္ျပန္တာဘဲ..ေမတၱာထားရင္မစားနဲ႔ေပါ့..သူမာ်းလႈလည္း..သေဘာေပါ့..
 • Million Maw ကိုမင္းထိုက္ကိုေက်းဇူးတင္တယ္.ေျဖေပးလို႔..၅၂၈ဒါကိုရွာေနတာ..ၾကာျပီ..၁၅၀၀ဆိုတာေလးသိရင္တင္ေပးပါအံုး
 • Kyaw Hlaing Oo မေၿဖနိုင္ရင္ေ၀့လည္ေႀကာင္ပတ္လုပ္ပါmillion maw
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး Ko Min Htike အ၇မ္းေတာ္္တယ္ ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးပါ
 • Million Maw ေဝ့လည္းေၾကာင္ပတ္ဘာလုပ္လည္း..ေျပာပါအံုး
 • Min Htike ၁၅၀၀ အခ်စ္ကိုေျဖခ်င္ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ့အဆံုးအမ ၁၅၀၀ အခ်စ္ဟာ ကိေလသာမစင္ေသးတဲ့ သာမာန္လူ(ဘာသာျခား)ၾကည့္ရင္ ေလာကီ သဘာ၀ခ်စ္ၾကိဳက္ေနၾကတာ အျပစ္လားလို႕ဆိုစရာရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာအရ ေလာကုတၱရာတရားနဲ႕ ၾကည့္ျပိး နားလည္ေပးဖို႕ ၾကိဳျပီးေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဗဟုသုတ မွ်ေ၀တယ္လို႕ပဲသေဘာထားပါ။
 • Min Htike ၁၅၀၀ အခ်စ္ (ပူေလာင္ေသာအခ်စ္)

  ကိေလသာဆယ္ပါးကုိ အေျခခံတယ္။ အဲဒီ ကိေလသာစိတ္ (၁၀) ပါးကေတာ႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္ -
  ၁/ ေလာဘ ( တပ္မက္ျခင္း)
  ၂/ ေဒါသ (ၾကမ္းတမ္းျခင္း)
  ၃/ ေမာဟ (ေတြေဝျခင္း)
  ၄/ မာန (ေထာင္လႊားျခင္း)
  ၅/ ဒိ႒ိ ( မွားေသာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း၊ အယူရွိျခင္း)
  ၆/ ဝိစိကိစာၦ (အာရံုကုိ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း)
  ၇/ ထိန (စိတ္၏ မခန္႔ျခင္း)
  ၈/ ဥဒစၥ (စိတ္၏ မၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ပ်႕ံလြင့္ျခင္း)
  ၉/ အဟီရိက (ကာယဒုစရိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မရွက္ျခင္း)
  ၁၀/ အေနာတၱပၸ (ကာယဒုစရိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မလန္႔ျခင္း)

  အဲဒီ ကိေလသာ(၁၀)ပါးကုိ ရုပ္ စုစုေပါင္းနဲ႔ ေျမွာက္ရပါတယ္။ ရုပ္စုစုေပါင္းဆိုတာက -

  - လကၡဏာရုပ္ (၄) ခု
  - နိပၹႏၷရုပ္ (၁၈) ခု
  - နာမ္ (၅၃) ပါး

  ေပါင္းလိုက္ရင္ (၇၅) ရပါတယ္။ အဲဒီ ရုပ္စုစုေပါင္း (၇၅)ကုိ ကိေလသာ(၁၀)ပါး နဲ႔ ေျမွာက္ေတာ႔ ၇၅၀။ အဲဒီမွာမွ အဇၩတၱ သ႑ာန္၊ ဗဟိဒၶ သ႑ာန္ ရယ္လို႔ ႏွစ္ပါးရွိတဲ႔ အတြက္ (၂)နဲ႔ ထပ္ေျမွာက္ေတာ႔ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။ အတိုေကာက္ကေတာ႔ ဒီလိုေလးပါ -

  ( ကိေလသာ (၁၀) ပါး x ရုပ္စုစုေပါင္း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အခ်စ္
 • Million Mawေမးပါမ်ားစကားရတဲ့..ၾကည့္ဆရာၾကီးလုပ္ျပီး..ဟိတ္တလံုးဟန္တလံုးနဲလူေတြနဲ႔သာေဆြးေႏြးရင္တသက္လံုးဒီလိုမ်ိဳးသိခ်င္တာေတြရမွာေတာင္မဟုတ္ဘူး..ေမးေတာ့ေမးတတ္တယ္..သူ႔ျပန္ေမးေတာ့..အဖက္မတန္သလိုနဲ႔..လစ္သြားတယ္..ကိုစည္သူသိတဲသစၥာဆိုတာ..လူေတာမတိုးတဲ့သစၥာဘဲ..ကိုmin htike သိတဲ့သစၥာဆိုတာလူေတာတုိးတဲ့သစၥာ..သစၥာအမွန္တရားကိုသိေအာင္ျပန္လုပ္လိုက္ပါကိုစည္သူေရး..အခုေတာ့လိုခ်င္တာရသြားလို႔..ေမးခြန္းထုတ္တဲ့ကိုစည္သူေကာ္..ေျဖေပးတဲ့..ကိုမင္းထိုက္ကိုေကာ္..ေက်းဇူးကမၻာပါ..
 • Kyaw Hlaing Ooမင္းလိုခ်င္တာဒါပဲေလကိုစည္သူေမးတာမေၿဖနိုင္လို့ဒီေၿပးလာၿပီးအေၿဖလိုက္ေတာင္းမင္းထိုက္ကမသိဘဲ၀င္ေၿဖလိုက္လို့သက္သာသြားတာမဟုတ္ရင္ငါေမးလို့မင္းဘယ္ေၿပးဦးမလဲမသိေသးဘူး
 • Kyaw Hlaing Oo မင္းအရည္ခ်င္းနဲ့သူမ်ားဘာသာလိုက္ေစာ္ကားေနေသးတယ္
 • Million Mawဟဟ..ကိုစည္းသူေမးတာမေျဖႏိုင္လို႔..ဟုတ္လား..ဟဟ..ရီရတယ္..ကိုယ္ဘာသာရႈေထာက္နဲ႔ကိုေျဖျပီး..အခုတင္လိုက္တဲ့..၁၅၀၀ ၅၂၈ ကိုေတာင္ျပန္ေကာ္လို႔ရေသးတယ္သိလားကိုေက်ာ္....ကိုစည္သူေျဖခဲ့ေသာ္ကၽြန္ေတာ္ကေျပာဖို႔အစင္သင့္ဘဲ..
 • Kyaw Hlaing Oo ကဲေၿဖပါဦးခရစ္ယန္loveဘယ္နမ်ိဳးရွိလဲ
 • Si Thu Nyein Chan ေၾသာ္ .......ဒီ post ကိုမျမင္မိလို႔ပါ .......
 • Million Maw ဘယ္ျမင္မလဲ..သစၥာဘဲေျပာျပီးေမတၱာမွမသိတာ..ဟဟ..
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္ Million ေမတာၱ ဆိုတာ ဘာလည္း ...? ဒီအေမးရဲ႕ အေျဖကို ေမာင္ရင္သေဘာေပါက္ေနပါတယ္ မေျဖတတ္ျဖစ္ေနတာပါ .......ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရည္ညႊန္းထားတဲ႔ အေျဖမ်ိဳးမရွိလို႔ ေမာင္ရင္ စာအုပ္ထဲကစာေတြအမ်ားၾကီးကူးခ်ျပျပီးေတာ့ လုအထင္ၾကီးေအာင္ဟန္ျပေနျခင္းတစ္ခုပါဘဲ ........ေမာင္ရင္ သိခ်င္ျပီးလား စည္သူျငိမ္းခ်မ္းေပးမဲ႕ အေျဖကို .....?
 • Million Maw ဟုတ္ကဲ့အရမ္းကိုသိခ်င္ပါတယ္..ေျဖေပးပါခင္ညာ..
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင္ .....ေမတာၱ ဆိုတာဘာလည္း ...? အေျဖ ။ ေမတာၱ ဆိုတာ သူ႕ အက်ိဳးလိုလားျခင္းပါ .........စာအုပ္ထဲက စာရြက္ ၂ မ်က္ႏွာစာေလာက္ကို ကူးခ်ေနစရာလိုေသးလားေမာင္ရင္ .........သစၥာတရား ေလာကရဲ႕သစၥာတရား ထာဝရအမွန္တရားကို ဒီထက္ပိုျပီးသိခ်င္ရင္ CB ထဲကို လာေဆြးေႏြးဖို႔ ေမာင္ရင္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္ျပီးဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ .....ေမာင္ရင့္မွာ ဘယ္သူ႔ comment ကိုမွအားမကိုးဘဲ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးရွိတယ္ဆိုရင္ေပါ့ ............အခု က်ြနုပ္ေပးတဲ႔အေျဖကို ေၾကနပ္ရဲ႕လား ေမာင္ရင္ ......?
 • Million Mawအယ္..သူ႔အက်ိဳးကိုလိုလားျခင္းဆိုတာ..ကိုယ္က်ိဳးမရွာတတ္တဲ့စိတေပါ့ဟာဗ်ာ..ဘာၾကီးလဲလို႔.. ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။
  ၅ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေ
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင္တို႔က ေလာက မွာတကယ္ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႔ ေလာကအေၾကာင္းအရာေတြရဲ႕ သစၥာ သေဘာအမွန္ကို ေတြ႕ေအာင္ မရွာ သိေအာင္မေလ့လာဘဲနဲ႔ စာအုပ္ထဲက ဖန္ဆင္းရွင္ကို လိုက္ရွာေနၾကတာကိုကြာ ......
 • Thangbu Naing ခဗ်ာၤးတုိ့ေျပာတဲ႔ေမတၱာမ်ိဳးဘယ္သူ့ဆီရွိလည္း။ကုိယ့္ဆီမွာမရွိေသးရင္မေျပာတာအေကာင္းဆုံးေနာ္။ခရစ္ေတာ္ဆီမွာကအဲဒီေမတၱာမ်ိဳးတကယ္ရွိတယ္။"လူသားသည္ေပ်ာက္ေသာသူတုိ့ကုိမိမိအသက္ကုိစြန့္ျပီးကယ္တင္ဖုိ့ရန္ၾကြလာတယ္လုိ့"အတိအလင္းေၾကျငာပါတယ္။
 • Million Mawတခုေလာက္ေမးပါရေစ..ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တာကိုဘယ္မွာသြားရွာခဲ့တာလဲ..ပိဋကတ္ထဲမွာလား..ဘုန္းၾကီးပါးစပ္ဖ်ားကေနလား..ကိုယ့္ဟာကိုဆရာမကူက်င့္ျပီးသိေနတာလား..
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ သစၥာဆုိတာ ဘာလဲ ဘယ္လုိနားလည္လဲ english လုိဘယ္လုိေျပာမလဲ
 • Thangbu Naing လုိက္ရွာတာမဟုတ္ပါ။လက္ေတြ႔ျမည္းစမ္းခံစားလုိ့ေျပာတာပါ။ရွာစရာလည္းမလုိဘူး။ရွိေနျပီးသားမုိ့။သူကေတာင္က်ေနာ္တုိ့လုသားအျဖစ္ၾကြလာျပီးလာရွာေသးတာ
 • Million Mawေလာကမွာတကယ္ၾကံုေတြ႕ေနရတဲဟာမ်ိဳးလားမိန္းမယူကေလးေမြးျပီးေတာ့ငကိုသင္ယူေနတာလက္ေတြ႕ဘဲ.ကိုစည္သူမိန္းမကေလးရွိလား..ကၽြန္ေတာ့လိုကေလးကိုအနီးကပ္ၾကည့္ဖူးလား၂ႏွစ္ဇတ္တိုက္..အခုကေလးက၂ႏွစ္ျပည့္ျပီ..ေမတၱာဆိုတာကိုေကာင္းစြာနားလည္ေနျပီး..ကေလးကအေဖလို႔ေခၚလိုက္ရင္ေတာင္ငိုခ်င္ေနတာ..ဘာမ်ားျဖစ္လို႔လဲ..ေျပးလာျပီးလဲက်သြားရင္ေတာင္..အိုအို..စိုျပီးျဖစ္ေနရတာ..
 • တိမ္တိုက္ လိုလူ အခ်စ္…
  တဏွာဘလပ်စ္နဲ႔
  ေစးကပ္ေနတာ 
  ဘုရားလား…… 

  ေမတၲာ…သည္သာ
  ျမတ္တာပါ……
 • တိမ္တိုက္ လိုလူ Love မွာ ေမတၲာသေဘာ
  မပါဘူးေကာင္ေလး 
  ရယူလိုျခင္း
  ပိုင္ဆိုင္လိုျခင္း
  ေတြ ေလာဘ ေတြ ေမာဟေတြနဲ႔
  ျပည့္နွက္ေနတာ အခ်စ္ ဟ
 • တိမ္တိုက္ လိုလူ 1500 ရွာမေနနဲ႔
  ကိေလသာ ၁၅၀၀ ကိုညႊန္း တာ ရွင္းပလားး 
 • Million Maw တိမ္တိုက္ရယ္အခ်စ္နဲ႔ေမတၱာကိုမင္းခြဲျခားဖို႔မၾကံနဲ႔ကြယ္..ဒီမွာဖက္လိုက္အံုး။ တဏွာေပမ = တဏွာအခ်စ္၊ ခ်စ္သူအခ်စ္
  ၂။ ေဂဟသိတေပမ = မိသားစုအခ်စ္ နဲ႔ ေနာက္ဆံုး
  ၃။ ေမတၱာေပမ = ေမတၱာအခ်စ္၊ ပါရမီအခ်စ္ ဆိုၿပီးေတာ့ေလ..သိလားမသိရင္မွတ္ထား..ေပမဆိုတာအခ်စ္ကိုေျပာတာ..
 • Si Thu Nyein Chan ေမတာၱမွာ တဏွာစိတ္မရွိမရွိပါဘူး .....သူ႕ အက်ိဳးလိုလားျခင္းဆိုတဲ႔ စိတ္သက္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္ .........တဏွာဆိုတာ 'ဆာ' ျခင္းပါ .......အာရံုေတြကို ဆာေလာင္တာပါ ......အျမင္အာရံု အၾကားအာရံု အနံ႕အာရံု အေတြ႕အထိအာရံု ရသာအာရံု စတဲ႔ အာရံုေတြကိုဆာေလာင္တာပါ .......ဒီရုပ္ေလးကို ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္ေနတာ ဒီအသံေလးကို ၾကားခ်င္ေနတာ ....ဒီအနံ႕ေလးကို ရခ်င္ေနမိတာ ဒီအထိအေတြ႕ေလးကို လိုခ်င္ေနမိတာ .....စတဲ႔ အာရံုေတြကို ဆာေလာင္ တတ္တဲ႔သေဘာကို တဏွာလို႕ ေခၚတာပါ .....ေမတာၱ ဆိုတာ သူ႔အက်ိဳးလိုလားတဲ႔ စိတ္သက္သက္ပါ ...တဏွာမပါပါဘူး .....ဒါေၾကာင့္ ေမတာၱကို ပရဟိတ စိတ္လို႕လည္း ေခၚပါတယ္ .........သူတပါးရဲ႕အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႕သက္သက္ သူတပါးကိုအဆင္ေျပေစလိုတဲ႔စိတ္သက္သက္ပါ ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာစိတ္ နဲ႔ တဏွာစိတ္ ဆိုတာကို ကြဲျပားေအာင္နားလည္ထားသင့္ပါတယ္ ....မည့္သည္အာရံုကိုမဆို မိမိရဲ႕ ခံစားမႈ႕ အတြက္ မိမိရဲ႕ စိတ္အဆာေျပမႈ႕အတြက္ ေတာင္းတတယ္ဆိုရင္ အဲ႔ဒါဟာ တဏွာပါ ...ေမတၱာမဟုတ္ပါဘူး ........ေမတၱာဆိုတာ မိမိအတြက္မဟုတ္ဘဲ သူတပါးအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္ .........ဒီေလာက္ရွင္းျပေပးရင္ နားလည္သေဘာေပါက္နိုင္ၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္ .......ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ပတ္သတ္သမ်ွတိုင္းကိုေတြးပါ ငါထားတဲ႔ ငါျဖစ္ေနတဲ႔စိတ္က ေမတၱာစိတ္လား တဏွာစိတ္လား ဆိုတာကို ခြဲျခား သိနိုင္ၾကပါေစ ......
 • Million Mawေမတၱေပမဆိုတဲ့..အခ်စ္ရွိရင္..လင္မယားအခ်စ္ဆိုတဲတဏာအခ်စ္ဟာလည္းတည္ျမဲတယ္..မေဖာက္ျပန္ဘူး..ေဂဟသိတေပမ..မိသားစုအခ်စ္ဆိုတာလဲ..မကြဲျပားဘဲတည္ျမဲတယ္..မေဖာက္ျပန္ဘူး..
 • Million Mawေကာင္းျပီးေမတၱာေပမသတ္သတ္နဲ႔..ခ်စ္သူေတြခ်စ္လို႔ရလား..မိသားစုေတြခ်စ္လို႔ရလားေမးပါရေစ..
 • Si Thu Nyein Chan သစၥာတရားဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြေလ့လာဆည္းပူးျပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၾကည့္နိုင္တဲ႔ လက္ေတြ႕တရားပါ ........စာအုပ္ထဲကေရးထားတဲ႔ စာေတြဖတ္ျပီး ေက်နပ္ေနၾကရင္ေတာ့ ေမာင္ရင္တို႔ရဲ႕ဘဝေတြကို စာအုပ္ၾကားထဲမွာဘဲ ညွပ္ထားလိုက္ၾကပါေ့လို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္ကြာ .....
 • Million Mawသေဘာတရားမပါတဲ့လက္ေတြကို..ဘယ္သူမွလက္မခံဘူး..ပိဋကတ္မပါဘဲ..က်င့္လို႔မရဘူး....သမၼာက်မ္းစာမပါဘဲ..ဘယ္ခရစ္ယာန္မွဘုရားစီေရာက္ေအာင္မသြားႏိုင္ဘူး..သမၼာက်မး္စာဆိုတာ..ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားထံပို႔ေပးတဲ့တစ္ခုတည္းေသာလမ္းညႊန္ဘဲ..ပိဋကတ္လည္းဒီလုိဘဲ..သေဘာတရားစာေပးမပါပဲ..ကိုစည္သူဘဲက်င့္ေန..နိဗၺာန္မေရာက္ဘဲ.ငရဲ့ေပါက္သြားမယ္..
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင္ အသံုးခ်ၾကည့္ေလ ....ေမာင္ရင္ရဲ႕စိတ္ကို ေမာင္ရင္ ကိုယ္စစ္ၾကည့္ေလ ......
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္ရင္ အသံုးခ်ၾကည့္ေလ ....ေမာင္ရင္ရဲ႕စိတ္ကို ေမာင္ရင္ ကိုယ္စစ္ၾကည့္ေလ ......
 • Si Thu Nyein Chan မဟုတ္ဘူး ေမာင္ million ရဲ႕ က်ြနုပ္ေျပာတာ ေမာင္ရင္တို႔ဟာ စာအုပ္ထဲက ေရးထားတဲ႔စာေတြ ကိုဘဲ ဖတ္ျပီး အဲ႔ဒီစာေတြကိုဘဲ သေဘာက်ျပီး အဲ႔ဒီစာေတြနဲ႔ဘဲ လံုးေထြးရစ္ပတ္ေနတတ္ၾကတာကို သတိေပးခ်င္တာပါ ....စာေတြ႕ဆိုတာ လက္ေတြ႕ေလာက္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းဘူးဆိုတာ ေမာင္ရင္သေဘာေပါက္မယ္ထင္တယ္ ............
 • Million Maw အက်င့္တရားမပါဘူးဆိုတာသမၼာက်မ္းစာမွာသင္တာအစ္ကုိေတြ႕လို႔လား..
 • Si Thu Nyein Chan စိတ္ရဲ႕ျငိမ္းေအးမႈ႕ကို အမွန္တကယ္ရဖို႔ စာအုပ္ထဲကစာေတြကို ဖတ္ေနရံုနဲ႔ ရနိုင္သလားေမာင္ရင္ .......?? က်ြနုပ္ေျပာတာကိုသေဘာေပါက္ရဲ႕လား .....
 • တိမ္တိုက္ လိုလူ Love = ေပမ ဟဟဟဟ
  ဟုတ္လား 
 • Million Mawသမၼာက်မ္းစာမွလက္ေတြ႕မပါတဲ့ယံုၾကည္မႈကအေသဘဲ..ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ရဲ့က်င့္ဆင္ဆိုတာ..လူေတာထဲဆင္းျပီးက်င့္ရတာ..ထိုင္က်င့္ေနရတာမဟုတ္ဘူး..ေလ..ထိုင္က်င့္ေနတဲ့ဘာသာက..ေနာက္က်က်န္ခဲ့ႏိုင္တယ..္ေျပးျပီးလုႈပ္ရွားတဲ့က်င့္မႈကေတာ့အားလံုးကိုေက်ာ္လႊားသြားမယ္..
 • Si Thu Nyein Chan ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ စိတ္ရဲ႕တည္ၾကည္ခိုင္ခ့ံမႈ႕ (သမာဓိ) အတြက္ အက်င့္တရားရွိပါတယ္ ...ခရစ္ေတာ္ဟာ ဗုဒၶရဲ႕ ပကတိ သာဝက ျဖစ္ခဲ႔လို႔ပါ .........ဈာန္တရားလို႔လည္းေခၚပါတယ္ .......ခရစ္ေတာ္ဟာ ဈာန္အက်င့္တရားကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ခဲ႔သူျဖစ္သလို ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာလည္း ဈာန္(သမာဓိ) တရားကို ေဟာၾကားထားပါတယ္ ..........ဝိပႆနာတရားေတာ့မရွိပါ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း ဝိပႆနာအက်င့္ကို မေရာက္ခဲ႔ပါ ဈာန္သမာဓိ ကိုသာ အဓိက ျဖစ္ေစခဲ႔သူပါ .......ေမာင္ရင္ကိုယ္တိုင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ျငိမ္းေအးမႈ႕ သမာဓိ ဈာန္တရားကို က်င့္ျပီးျပီလား ...? ေလ့လာက်င့္သံုးျပီးျပီလား ...? လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ျပီးျပီလား ...? စာအုပ္ထဲက ေရးထားတဲ႔စာေတြနဲ႔ဘဲ အခ်ိန္ကုန္ေနေတာ့မွာလား ....? ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဈာန္သမာဓိတရားကို ေမာင္ရင္ကိုယ္တိုင္လိုက္နာက်င့္ၾကံၾကည့္ပါ စိတ္ရဲ႕ျငိမ္းေအးမႈ႕ကိုေမာင္ရင္ကိုယ္တိုင္ခံစားၾကည့္ပါ အဲ႔ဒီျငိမ္းေအးတဲ႔သမာဓိစိတ္ဟာ ေမာင္ရင္ကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ သမာဓိစိတ္ရဲ႕အစြမ္းျဖစ္ပါတယ္ ဘယ္ဖန္ဆင္းရွင္ေၾကာင့္မွမဟုတ္ပါ သမာဓိစိတ္ျဖစ္တဲ႔အခါ ေမာင္ရင္ရဲ႕သမာဓိစိတ္ထဲမွာ ဘာဖန္ဆင္းရွင္မွမရွိဘူးဆိုတာကို ေမာင္ရင္ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္ ............
 • Million Mawဟုတ္လားစိတ္ဝင္စားစရာဘဲ..ဗုဒၶတျပည္ခရစ္ေတာ္ဆိုေတာ့လုပ္ပါအံုးေသခ်ာတဲ့အခ်က္ေလး..
 • Million Mawသခင္ခရစ္ေတာ္သမာဓိက်င့္စင္..အာနာပါနာက်င့္တာတစ္ခါမွမေတြ႔မၾကားဖူးဘူး..လုပ္ပါအံုးဗ်..
 • Million Mawဒီလိုလုပ္ပါလားခရစ္ေတာ္သင္တာနဲ႔ဗုဒၶသင္တာတူတာေလးေကာ..ေပါ့..ဘယ္အခ်ိန္မွာ.ဗုဒၶတပည့္လုပ္လိုက္တာလဲ..ဂရုေတြလဲသခင္ခရစ္ေတာ္ကသူတို႔တပည့္လို႔ေျပာတယ္..လုပ္ပါအံုးကိုစည္သူ
 • Si Thu Nyein Chan ခရစ္ေတာ္ေျပာတဲ႔ ဈာန္ သမာဓိ အက်င့္တရားကို ေမာင္ရင္ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ လိုက္နာက်င့္ၾကံတတ္ဖို႔ က်ြနုပ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါမယ္ ........ေမာင္ရင္ စာအုပ္ေတြၾကားထဲက ေရးထားတဲ႔စာေတြၾကားထဲက ရုန္းထြက္နိုင္ပါေစ ........." သင္သည္ အလင္းတစ္ခုကို မမွိတ္မသုန္ေသာစိတ္ မလုပ္ရွားေသာစိတ္ မတုန္လႈပ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ထိုအလင္းကို အာရံုစူးစိုက္၍ၾကည့္ပါေလ ..သင္၏ အာရံုတည္တ့ံလာသည္ႏွင့္အမ်ွ သင္၏စိတ္သည္ မတုန္မလႈပ္ဘဲ တည္ရွိေနသည္ႏွင့္အမ်ွ ထိုအလင္းသည္ သင္၏ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးသို႔ ျပန္႔ႏွံအ့ံ " .............ကဲေမာင္ရင္ လုပ္ၾကည့္ေပေ့ လက္ေတြ႕ .....ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ စကားကို ယံုၾကည္တယ္ဆိုရင္ေပါ့ ...........ဒါဟာ ဈာန္ကမၼဌာန္းက်င့္စဥ္တရား ၄၀ ထဲက အလင္းကသိုင္းဈာန္သမာဓိအတြက္ က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္ ......
 • တိမ္တိုက္ လိုလူ စိတ္ ညစ္ညဴးေစတဲ့
  တရားေတြ(ကိေလသာ ၁၀ပါး အၾကယ္ ၁၅၀၀)
  ကို အျမစ္က ပါယ္သတ္နိုင္တဲ့ 

  က်ဥ္႔စဥ္ ျပေပးနိုင္မလာ 
 • တိမ္တိုက္ လိုလူ စိတ္ကို တည္ျငိမ္ရံုေလာက္
  ကေတာ့ ကေလးကို ဗီဒီယို
  ျပထားလိုက္ 
 • Si Thu Nyein Chan ခရစ္ေတာ္ဟာ ဗုဒၶရဲ႕ တပည့္သာဝကျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္း ဆိုတာ ဘာမွအေရးမၾကီးပါဘူးေမာင္ရင္ .......အဲ႔ဒါဟာ ေမာင္ရင္အတြက္ ဆုလာဘ္တစ္ခုလည္းမဟုတ္သလို က်ြနုပ္အတြက္လည္းဘာမွအက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းပါဘူး .........အဓိက က ေမာင္ရင္ စာအုပ္ထဲမွာေရးထားတဲ႔စာေတြထဲ ေခါင္းစိုက္ျပီး ေမာင္ရ...See More
 • Million Maw ဘယ္က်မ္းလည္းဗ်..မသိပါလား.. သင္သည္ အလင္းတစ္ခုကို မမွိတ္မသုန္ေသာစိတ္ မလုပ္ရွားေသာစိတ္ မတုန္လႈပ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ထိုအလင္းကို အာရံုစူးစိုက္၍ၾကည့္ပါေလ ..သင္၏ အာရံုတည္တ့ံလာသည္ႏွင့္အမ်ွ သင္၏စိတ္သည္ မတုန္မလႈပ္ဘဲ တည္ရွိေနသည္ႏွင့္အမ်ွ ထိုအလင္းသည္ သင္၏ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးသို႔ ျပန္႔ႏွံအ့ံ " လုပ္ပါအံုးသမၼာက်မ္းရဲ့ဘယ္ေဒါင့္မွာလည္း..
 • Million Mawအလင္းကသိုဏ္..ေတာ့မသိဘူး..အလင္းကိုယ္ထည္နဲ႔ထေျမာက္တာေတာ့သိတယ္..
 • Million Mawဗုဒၶကေတာ့ေသလ်က္နဲ႔..ေသျခင္းမာန္ေအာင္တယ္လို႔ေျပာတယ္..ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ေသျပီးရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္..ငရဲတခါးေသျခင္းတံခါးကိုေဖာက္ျပစ္လိုက္တယ္..
 • Min Htike ေသျခင္းက မာန္မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒုကၡသစၥာပါ။
 • Million Mawေသတာကိုမခံစားဖူးရင္ဒုကၡသစၥာလို႔ေခၚလို႔ရပါ့မလားကိုမင္းထိုက္..ကၽြန္ေတာ္ေျပာျခင္းတာ.ဗုဒၶမစၥဳ မာရ္ ေအာင္တာကိုေျပာခ်င္တာပါ..ေသျပီးနိဗၺာန္ဝင္သြာျခင္းျဖင့္..
 • Thangbu Naing ခရစ္ေတာ္ဟာဗုဒၶရဲ႔တပည့္ေျပာတဲ႔သူအေထာက္အထားခုိင္လုံပါေစ။စိတ္ဝင္စားလုိ့။ခုႏွစ္သကၠရာဇ္အေထာက္အထား။က်မ္းဂန္ ေရးတဲ႔ခုႏွစ္အေထာက္အထား။
 • Min Htike ေသတာမခံစားဖူးေပမယ့္ လူတိုင္းေသရမယ္ဆိုတဲ့အမွန္တရားက သစၥာပဲေလ။ ခႏၶာရလာရင္ ေသရမယ္ဆိုတဲ့သစၥာက ဒုကၡေသစၥာထဲက ဒုကၡတစ္ခုပါပဲ။ နိဗၺာန္ဆိုတာကေတာ့ ေနာက္ထပ္ ခႏၶာမရေတာ့တာပါ။ နိဗၺာန္ကလည္းနိေယာဒ သစၥာပါ။
 • Thangbu Naing ကုိ Han Q Zin ကတစ္ခါ မာရ္ဆုိတာ ေစးျခင္းတစ္မ်ိဳးပါလုိ့ရွင္းျပဖူးသလုိပဲေနာ္။ဘာလုိ့မတူတာလဲ။
 • Si Thu Nyein Chan ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသေဘာျဖစ္တဲ႔ သႏၱိသုခ ။ ဝမ္းဆြဲသည္ကိုဘဲ အားကိုးမေနနဲ႔ ကိုယ့္ဟာကိုဟ္လည္းညွစ္အားသံုးၾကည့္ဦး ေမာင္ million.
 • Si Thu Nyein Chan ေသတယ္ဆိုတာ သံသရာမျပတ္ဆဲ ေသးသူေတြ ဘဝဒုကၡမကုန္ခမ္းေသးတဲ႔သူေတြကို ရည္ညႊန္းတာေမာင္ရင္ရဲ႕ ပရိနိဗၺာျပဳတယ္ဆိုတာ .......သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းမွကင္းစင္လြတ္ေျမာက္ေသာ ဘဝအသစ္တဖန္ဇာတိမျဖစ္ေတာ့ေသာ အရိယာ ပုဂၢိုလ္ေတြကိုရည္ညႊန္းတာ ေမာင္ရင္ရဲ႕ ......
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္ million ဒုကၡသစၥာကို သိခ်င္လား ...? ဘယ္လိုနည္းနဲ႔သိခ်င္လည္း ေမာင္ရင္ ..?
 • Min Htike ဟုတ္လား ကို Thangbu Naing ။ မတူတာေတာ့ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ့ရဲ့မႏွံစပ္မႈျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ။ ေသတာဟာ မာန္ဆိုတာေတာ့ မေတြ႕မိေသးလို႕ပါ။ မာရ္ဆိုတာက မာရ္နတ္ကိုမွ မာရ္လို႕သံုးတာပါ။ ကိေလသာမာန္ကို ေတာ့ မာန္လို႕ပဲသံုးပါတယ္။
 • Million Mawအဲ့ဒါအစ္ကိုအယူေလ..ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္မွာဒုကၡသစၥာမရွိဘူး..ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ဟာဒုကၡသစၥာကေနလြတ္ေျမာက္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္တယ္..ခရစ္ယာန္မွာ..ေသျပီးေနာက္မိမိမေသခင္ျပဳခဲ့ေသာ္ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈေၾကာင့္ဟိုဘဝဒီဘဝ..ဟိုဘံုဒီဘံုေရာက္တယ္ဆိုတာမရွိဘူး..
 • Million Mawကိုမင္းထိုက္..မာရ္ဆိုတာ..မာရဆိုတဲ့စကားကေနယူထားတာပါ..ေသျခင္းလို႔အဓိပါၸယ္ရပါတယ္..ဗုဒၶဘာသာမွာေသေစတတ္ေသာအေၾကာင္း၅ပါးကိုမာရ္ငါးပါးလို႔ေခၚပါတယ္.ေဒ၀ပုတၱ မာရ္ = မာရ္နတ္
  ကိေလသ မာရ္ = ကိေလသာဆယ္ပါး
  အဘိသခၤါရ မာရ္ = ျပဳျပင္စီရင္မႈ

  ခႏၶ မာရ္ = ခႏၶငါးပါး
  မစၥဳ မာရ္ = ေသျခင္းတရား တို႔ျဖစ္သည္ဆိုထားပါတယ္..မာရဓမၼ´ဟူသည္ ေသျခင္းတရား ပင္ျဖစ္သည္။ဗုဒၶကဒီမာန္၅ပါးကိုေအာင္ျမင္သူလို႔ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြစိုၾကပါတယ္..
  June 12 at 2:12pm · Edited · Like · 1
 • Min Htike ဟုတ္ကဲ့ Million Maw ။ မာန္ / မာရ္နဲ့ပါတ္သက္ျပီး သဒၵါ ေတြ အနက္ေတြ ေသခ်ာေလ့လာလိုက္ပါဦးမယ္။
 • Min Htike ေနာက္ဘ၀ရွိတာမရွိတာအပထား ဒီဘ၀မွာေတာ့ လူတိုင္း သက္ရွိတုိုင္းေသရမယ္ဆိုတဲ့ သစၥာတရားကေတာ့မွန္ေနပါတယ္။
 • Si Thu Nyein Chan ဒုကၡသစၥာဆိုတာ ခရစ္ယာန္ေတြ မြတ္ဆလင္မ္ေတြ ဗမာေတြ ကုလားေတြ ဂ်ပန္ေတြ ဆိုျပီး ကြဲတာမဟုတ္ဘူး ေမာင္ရင္ ဘဝခႏၶာရွိေနတဲ႔သူတိုင္းမွာ ဒုကၡသစၥာရွိေနၾကတာ ေမာင္ရင္ ........သစၥာတရားဆိုတာ လူမ်ိဳး ဘာသာခြဲျခားထားတာမဟုတ္ဘူးေမာင္ရင္ရဲ႕ .........ေမာင္ရင္ကိုယ္တိုင္ဘဲ ေမာင္...See More
 • Million Mawခရစ္ယာန္မွာေတာ့..မမွန္ပါဘူး..ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ေသျခင္းကိုမျမည္းစမ္းရဘဲ..ေကာင္းကင္ကိုတတ္သြားၾကတဲ့လူနဲ႔..ေနာက္ခရစ္ေတာ္ျပန္ၾကြလာတဲ့အခ်ိန္မွာတခ်ိဳ႕ဟာေသျခင္းကိုမျမည္းရဘဲတတ္သြားၾကရမဲ့လူေတြရွိေနလို႔ပါ..
 • Million Mawကၽြန္ေတ္ာ့အေမကၽြန္ေတာ့္ကိုေမြးခဲ့လို႔..သူရွာေၾကြးေနရလို႔..ေက်ာင္းထားေပးရလို႔..ေမလ်ံေမာ္ဆုိတဲ့ေကာင္းၾကီးကိုဒုကၡေကာင္လို႔..တခါးမွာအခုရြယ္ထိမၾကားခဲ့ဖူးပါ..လူျဖစ္လာေတာ့ပါးစပ္ပါတယ္.အစာအိမ္ပါတယ္..စားရမယ္ဝါးရမယ္..သန္႔ရွင္းေအာင္ေနရမယ္..ဒါေတြကဒုကၡမဟုတ္ပါဘူး..တာဝန္နဲ႔ဝတၱရားပါ..
 • Million Mawအိုျခင္းနာျခင္းဆိုတာ..မအိုသူမနားသူစီကနည္းကိုမယူသ၍..အိုျခင္းနာျခင္းဆိုတာကိုဒုကၡလို႔သတ္မွတ္ေနဦးမွာဘဲ....ထာဝရဘုရားနဲ႔အဆက္ပ်က္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ့ဒုကၡပါ..
 • Si Thu Nyein Chan ကိုယ့္ရဲ႕ခႏၶာဒုကၡကိုဘဲ ကိုယ္ျမင္ေအာင္ၾကည့္ေမာင္ရင္ .....ဘယ္သူရဲ႕ဒုကၡေကာင္ၾကီးပါဆိုျပီးရည္ညႊန္းဖို႔ကို မရည္ရြယ္ပါနဲ႔ .........ဘယ္သူရည္ညႊန္းညႊန္း မရည္ညႊန္းညႊန္း ေမာင္ရင္ရဲ႕ခႏၶာဒုကၡၾကီးကို ေမာင္ရင္ အခ်ိန္တိုင္းျဖည့္ဆည္းေပးေနရတယ္ ေတြ႕ၾကံဳေနရတယ္မဟုတ္လား .......ဘာေၾကာင့္ &