Thursday, September 25, 2014

အနတၱ..ဝိညာဥ္ေကာင္မရွိျခင္း..ခရစ္ယာန္ရွဴ႕ေထာင့္
ဗုဒၶ(Vs)ေရွာလမုန္မင္းၾကီး…အနတၱသေဘာကိုရွာေဖြေဖာ္ထုပ္သူႏွစ္ပါး
အနတၱ..ဝိညာဥ္ေကာင္မရွိျခင္း..

ဗုဒၶ..မပြင့္ခင္မွာ..အနစၥ နဲ႔..ဒုကၡ သေဘာကိုလူေတြကသိျပီးသားျဖစ္တယ္..လို႔..ဗုဒၶစာေပအရသိထားရတယ္..
ဗုဒၶဘုရားမွန္သမွ်ဟာ..အနတၱကိုေဖာ္ထုပ္ႏိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္..ဗုဒၶမည္ေသာဘြဲ႕ကိုရရွိၾကတယ္..
ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြမသိတာက..အနတၱသေဘာကို..ေဂါတမ.ဗုဒၶထက္ႏွစ္ေပါင္း၅၀၀ေက်ာ္ေစာျပီးသိေနတဲ့..
ဂ်ဴးႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ဒုတိယေျမာက္ဘုရင္ေရွာလမုန္မင္းၾကီးဆိုတာကိုေတာ့မေလ့လာမိၾကဘူး..
ဗုဒၶဘာသာမွာဘုရားသံုးမ်ိဳးရွိတာသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္..
၀ီရိယာဓိကဘုရား – ၁၆ အေသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းပါရမီၿဖည့္က်င့္ရသည္။ ပညာႏွင့္သဒၵါကို အဓိကမထားဘဲ ၾကိဳးစားလွ်င္ ဘုရားၿဖစ္ရမည္ဟူေသာ ၀ီရိယၿဖင့္သာ ပါရမီၿဖည့္က်င့္ရ၏။
သဒၵါဓိကဘုရား – ၈ အေသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္း သဒၵါၿဖင့္ ပါရမီၿဖည့္က်င့္ရသည္။
ပညာဓိကဘုရား - ၄ အေသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းပါရမီၿဖည့္က်င့္ရသည္။ ေဂါတမၿမတ္စြာဘုရားသည္ ပညာကိုအဓိကထားၿပီး ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ေရွာလမုန္မင္းၾကီးကေတာ့..အနတၱကိုသိဖို႔အတြက္..ေဂါတမဗုဒၶလို.. - ၄ ေသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းပါရမီၿဖည့္က်င့္စရာမလိုတဲ့..တကဲ့..ပညာဓိက..ဘုရားေပါ့ဗ်ာ..
သူက..နန္းေတာ္ေပၚကေနျပီးသူ႔ပညာနဲ႔သံုးသပ္ျပီးေဖာ္ထုပ္ခဲ့တဲ့သူေပါ့..
ေရွာလမုန္ကိုဘုရားေနရာမွာထားေပးတယ္ဆိုတာကလည္း…ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ပါ..ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္မဟုတ္ပါဘူး..
ဒီအနတၱသေဘာဆိုတာကလည္း..ထာဝရဘုရားနဲ႔ေဝးရင္ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာဆိုတာ..
သူေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္သြားတယ္..ဗုဒၶကေတာ့..အနတၱအေမွာင္ထဲမွာဘဲ..ေပ်ာက္သြားေပမဲ့..ေရွာလမုန္မင္းၾကီးကေတာ့..ထာဝရဘုရားနဲ့ေဝးရင္ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာဆိုတာ..အနတၱသေဘာပဲလို႔…သမၼာဒိဌိ..အမွန္သိသြားတာေပါ့ဗ်ာ…
အနတၱဟူသည္မွာ..
၁။ အ၀သ၀န႒။
အလိုသို႔ မလိုက္ပါျခင္း။ မိမိျဖစ္ခ်င္သလို မျဖစ္ျခင္းသေဘာ။
၂။ အသာမိက႒။
ပိုင္ဆိုင္သူမရွိျခင္း
၃။ သုညတ႒။
ျပဳစီမံတတ္ ဖန္တီးတတ္ေသာတရားမွ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း အနက္သေဘာ။
၄။ အတၱပဋိေကၡပ႒။
မပ်က္မစီး အၿမဲတည္တံ့သည္ဟု ယူဆထားေသာ အတၱကို ပယ္ျခင္း
အနက္သေဘာ။
န + အတၱ = အနတၱ။
န = မဟုတ္။
အတၱ = ငါ၊ အလိုသို႔လိုက္ပါျခင္း၊ အစိုးတရ မိမိျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ျခင္း။
အနတၱ = ငါမဟုတ္၊ အလိုသို႔ မလိုက္ပါျခင္း၊ အစိုးမရ မိမိျဖစ္ခ်င္သလို
မျဖစ္ျခင္း
ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
အထပ္ပါအနက္သေဘာေတြကိုေရွာလမုန္မင္းၾကီးကသူ႔ရဲ့ေဒသနာက်မ္းထဲမွာထင္ရွားစြာေရးသား
ေဖာ္ျပထားခဲ့ျပီျဖစ္တယ္..
ဒီအခ်က္၄ခ်က္မွာ..ကၽြန္ေတာ္က..အနတၱဆိုသည္မွာ..
အတၱပဋိေကၡပ႒။
မပ်က္မစီး အၿမဲတည္တံ့သည္ဟု ယူဆထားေသာ အတၱဝိညာဥ္ေကာင္ကို ပယ္ျခင္း
အနက္သေဘာကိုဦးစားေပးေရးမွာျဖစ္ပါတယ္..
လူသည္ေသျပီးေနာက္..ဝိညာဥ္ေကာင္းရွိသေလာ..ထိုဝိညာဥ္ေကာင္သည္အဘယ္ကို
ေရာက္သြားသနည္း..ေကာင္းကင္ေလာငရဲေလာဆိုတာကို..သမၼာက်မ္းကေဖာ္ျပတဲ့အ
တိုင္းေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္..
ဗုဒၶက..ဝိညာဥ္ေကာင္းလည္ျခင္းကိုညင္းပယ္ေပမဲ့…ဝိညာဥ္ေကာင္ေနရာမွာသူက
ကံကိုအစားသြင္းလိုက္တယ္လို႔..ကၽြန္ေတာ္ကယံုၾကည္ပါတယ္..သူကလွည့္လိုက္တယ္ေပါ့
ဗ်ာ…ဇိန…ေတြက..ဝိညာဥ္ေကာင္းဟာ..မဟာျဗဟၼာၾကီးနဲ႔မဆံုးမေတြ႕မျခင္း..လည္ေနတယ္လို႔သင္တာကို..ဗုဒၶက..ဒီအစြန္းေရာက္..ဝါဒကိုေရွာင္လို႔ေျပာျပီး..သူက..လူဟာနိဗၺာန္မေရာက္မေပါက္ျခင္း..ကံသံသယာမွာ..လည္ေနဦးမွာလို႔..သင္တယ္..ေလ…ဇိနနဲ႔..ဗုဒၶဝါဒမွာ
သံသယာလည္တာျခင္းေျပာေပမဲ့….ဝိညာဥ္ေနရာမွကံကိုထည့္..မဟာျဗဟၼာေနရာမွာနိဗၺာန္ကိုစားသြင္းလွည့္လိုက္တယ္….ျပီးေတာ့..သူကေျပာတယ္..ဇိန.ေတြရဲ့သြန္သင္ခ်က္အစြန္းေရာက္မႈကိုေရွာင္..သူကေတာ့..အလယ္အလတ္တဲ့…တတ္လည္းတတ္ႏိုင္တယ္..
ခရစ္ယာန္ေတြလည္း..ဗုဒၶရဲ့လွည့္ကြက္ကိုေရွာင္ၾကေနာ္..ဟိဟိ….
ကဲ့စလိုက္ၾကရေအာင္….
အနတၱသေဘာကိုခရစ္ယာန္ရႈေထာက္က…
ေဒသနာက်မ္း ၉း၅-၁၀
၅ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ မိမိေသရမည္ကိုသိ၏၊ ေသေသာသူမူကား၊ အဘယ္အရာကိုမွ်မသိ။ အက်ိဳး အျပစ္ကိုလည္း မခံရ။ သူ႔ကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾက၏။
၆ သူ၏ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ျငဴစူျခင္းလည္းေပ်ာက္ပ်က္၏။ ေနေအာက္မွာျပဳသမွ်ေသာအမႈ၌ သူတပါးႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ မဆိုင္ရ။
၇ သြားေလာ့။ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အစာစားေလာ့။ ရႊင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ေလာ့။ သင္ျပဳေသာ အမႈတို႔ကို ဘုရားသခင္ဝန္ခံေတာ္မူ၏။
၈ သင့္အဝတ္လည္း၊ အစဥ္ျဖဴစင္ပါေလေစ။ သင့္ေခါင္းသည္လည္း နံ႔သာဆီ မခန္းမေျခာက္ေစႏွင့္။
၉ ေနေအာက္မွာေပးသနား ေတာ္မူေသာ အနတၱအသက္ကာလပတ္လံုး၊ သင္ခ်စ္ေသာ မယားႏွင့္ ရႊင္လန္းစြာ အသက္ကာလ ကိုလြန္ေစေလာ့။ ဤေရြ႔ကား၊ အသက္ရွင္၍ ေနေအာက္မွာႀကိဳး စားအား ထုတ္ရာ၌ သင္ခံရေသာ အက်ိဳးေပတည္း။
၁၀ ေဆာင္ရြက္စရာအမႈရွိသမွ်ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေလာ့။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္ယခုသြား၍ ေရာက္ရလတံ့ေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ မရဏာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ။ ၾကံစည္ျခင္းမရွိ။ သိပၸံအတတ္မရွိ။ ပညာမရွိပါတကား။
ဆာလံ ၁၄၆း၄
၄ သူသည္အသက္ထြက္၍ ေျမသို႔ျပန္သြားတတ္၏၊၊ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ သူ၏ အႀကံအစည္တို႔သည္ ပ်က္စီးၾက၏
ဆာလံ ၆း၅
၅ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ ေတာ္မူပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေသလ်က္ေနစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေအာက္ေမ့ျခင္း မရွိပါ။ မရဏႏုိင္ငံတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အဘယ္သူခ်ီးမြမ္းပါမည္နည္း၊၊
ဒီလိုက်မ္းခ်က္ေတြက..လူေသရင္..ဘာအသိတရားမွမရွိသလို..သူ႔ဝိညာဥ္ဟာလဲဘယ္ကိုမွ
မေရာက္ဘူးဆိုတာကိုသြန္သင္ထားေသာ္လည္း..တခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္အယူအစေတြမွာ
လူေသရင္..ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္တဲ့သူဟာ..ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္တယ္…တရားေတာ္အတိုင္းမလိုက္တဲ့သူ
ေတြကငရဲၾကတယ္…တခ်ိဳ႕သြန္သင္ခ်က္ေတြက..တရားစီရင္ျခင္းခံရဖို႔ဘုန္တခုခုမွာေရာက္ေနတယ္..
ခရစ္ေတာ္ျပန္လာတဲ့အခါမွာ..ေကာင္းတဲ့သူကိုေကာင္းကင္ေခၚသြားျပီး..မေကာင္းတဲ့သူကို..ငရဲမွာ
ထာဝရအျပစ္ခံစားေစမယ္…တခ်ိဳ႕ကေတာ့..ငရဲၾကီးငရဲေလးမွာအရင္ေရာက္တယ္..ငရဲေလးကသူအတြက္
တခုခုဆုေတာင္းေကာင္းမႈျပဳေပးလိုက္ရင္ေကာင္းကင္ေရာက္သြားတယ္..ငရဲၾကီးကလူအတြက္ေတာ့..
ဒါမ်ိဳးအခြင့္မရွိဘူး..တခ်ိဳ႕ကေတာ့..သခ်ၤ ိဳင္းမွာဘဲေစာင့္ေနတယ္..ဘယ္မွမသြားဘူး…ခရစ္ေတာ္ဒုတိယ
အၾကိမ္ျပန္လာျပီးတရားစီရင္ျပီးမွ..မိမိတို႔ျပဳခဲ့တဲ့အက်င့္တိုင္းဆုလဒ္ရမယ္…..ထာဝရဘုရားကိုမယံုတဲ့
သူေတြက..ေတာ့…ေသျခင္းတရားဆိုတာ..ဘယ္ေတာ့မွႏိုးထလာျခင္းမရွိတဲ့ထာဝရအိပ္ျခင္းအျဖစ္
လို႔ဆိုၾကျပန္တယ္…
ဝိညာဥ္ဆိုတဲ့ျမန္မာစကားကို..အဂၤလိပ္အသံုးစကားမွာႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕ရတယ္…spirit…soul
ဆိုျပီးေတာ့..ဒါကိုျမန္မာျပန္ရင္တလံုးထဲဘဲ..ဝိညာဥ္တဲ့…ေရခံေျမခံသြန္သင္ခ်က္ေတြနဲ႔နားဝင္ထားတဲ့သူေတြ
အဖို႔ေတာ့္.တန္းကနဲ႔…သရဲ..တေစ..ေတြဘာျမင္ေတာ့တာဘဲ…အဂၤလိပ္ေဝါဟာရနဲ႔..မူရင္းေဝါဟာရေပါင္းျပီး
ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ…ပထမဦးဆံုး soul ဆိုတဲ့..ဝိညာဥ္ေခၚအေဝၚကို…
Soul ဆိုတဲ့စကားကို..မူရင္းေဟျဗဲဘာသာမွာ. ေနဖတ္ (nehphesh) လို႔သံုးတာရွိသလို..
N’deevah နဲ႔ n’shama ဆိုျပီးသံုးတာလဲရွိတယ္…
ပထမက်မ္းခ်က္အေနနဲ႔က. Gen 2:7 And the LORDH3068 GodH430 formedH3335 (H853) manH120 of the dustH6083 ofH4480 the ground,H127 and breathedH5301 into his nostrilsH639 the breathH5397 of life;H2416 and manH120 becameH1961 a livingH2416 soul.H5315
soul ကိုျမန္မာလိုျပန္တဲ့အခါမွာ…၇ ထိုေနာက္၊ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္ လူကိုဖန္ဆင္း၍၊ သူ၏ႏွာေခါင္းထဲသို႔ ဇီဝအသက္ ကို မႈတ္ေတာ္မူလွ်င္၊ လူသည္အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္ေလ၏။
ဝိညာဥ္လို႔မသံုးဘဲ..သတၱဝါဆိုတဲ့ခႏၶာရွိတဲ့လူပုဂၢိဳကိုအသံုးျပဳတာေတြ႔ရတယ္..
မူရင္းစကားမွာH5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense (bodily or mental): - any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (-ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath, X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one, own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, + slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.
မေသႏိုင္တဲ့အျဖစ္နဲ႔..သြန္သင္တာမရွိဘူးဗ်
လူမွာခႏၶာရွိတယ္..တရိစာၦန္မွာခႏၶာရွိတယ္…သစ္ပင္မွာခႏၶာရွိတယ္..
လူမွာစိတ္ခံစားခ်က္ရွိတယ္..တရိစာၦန္မွာစိတ္ခံစားခ်က္ရွိတယ္..သစ္ပင္မွာေတာ့မရွိဘူး
လူကဘုရားကိုသိျပီးကိုးကြယ္ႏိုင္တဲ့..ဝိ..အထူးသိတတ္ေသာ..ဥာဥ္..(ညာဥ္)ဇာတိဗီဇစိတ္ရွိတယ္
တရိစာၦန္မွာ..ဝိညဥ္(ဥာဥ္)ဆိုတဲ့ဘုရားကိုသိျပီးကိုးကြယ္ႏိုင္တဲ့အထူးသိတတ္ေသာစိတ္မရွိဘူး
ဒါေၾကာင့္သမၼာက်မး္စာကဆိုထားတယ္..ငါတို႔ပံု႑ာန္ႏွင့္အညီလူကိုဖန္ဆင္းစို႔တဲ့..တရိစာၦန္ဟာဘုရား
ရဲ့ပံုစံမဟုတ္ဘူး..သစ္ပင္ဟာဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားရဲ့ပံုစံမဟုတ္ဘူး..ဖန္ဆင္းခံနဲ႔ဖန္းဆင္းရွင္ကိုးကြယ္ျခင္းေနရာ
ေတြမွားေနတဲ့အတြက္..မွန္မွန္ကန္ကန္သမၼာက်မး္စာသြန္သင္ခ်က္ေတြကိုထုတ္ေဖၚဖို႔လုိအပ္လာတယ္..
အျခားေသာဘာသာအယူအစေတြကိုထိခိုက္မိရင္ေတာ့..စိတ္မေကာင္းဘာဘူး…
လူဟာအျပစ္လုပ္တဲ့အခါ..သူ႔ရဲ့အထူးသိတတ္တဲ့ေကာင္းမေကာင္း..အမွားအမွန္ခြဲျခားတတ္တဲ့စိတ္ဟာ
အားနည္းသြားတယ္…မေကာင္းဆိုးဝါးစာတန္ရဲ့ျဖားေရာင္းျပီးသြတ္သြင္းထားတဲ့..အယူအစေတြသာ
ဇာတိအသိစိတ္(ညာဥ္..ဥာဥ္)အျဖစ္….ေဒါက္ေရွာက္…ပါလာတယ္…ဘုရားကေျပာတယ္..ဒီအသီးကို
စားတဲ့ေနမွာေသရမယ္…စာတန္ကေျပာတယ္မေသဘူး..ဘုရားလိုအသိေတြရလာမယ္လို႔လိမ္ညာတယ္
စာတန္က..ေကာင္းကင္မွာ..ေနတုန္းကဘုရားေနရာကိုယူဖို႔သူကၾကံစီတာ..မေအာင္ျမင္ဘဲအႏွင္အခ်
ခံလိုက္ရတယ္…သူကဘုရားရဲ့ပံုစံနဲ႔တူေအာင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့လူကို..သူ႔ဘက္ပါေအာင္းေသြးေစာင္ျပီး
ဘုရားကိုလူကဆန္႔က်င္ရင္ဘုရားက..ဒီလူကိုသတ္ျပစ္မလားဒါမွမဟုတ္..ခြင့္လႊတ္ျပီးအသက္ရွင္ခြင့္
ေပးမလား..ခြင့္လႊတ္ျပီးအသက္ရွင္ခြင့္ေပးရင္…ငါ့ကိုေတာ့ဘာေၾကာင့္ခြင့္မလႊတ္တာလဲ…ေသေစရင္
ဘုရားဆိုတာ..ပညတ္ကိုအလြန္ဂရုစိုက္တဲ့..ပညတ္သမားၾကီး..ေမတၱာရွင္မဟုတ္ဘူး..ဒီလိုသူစြတ္စြဲလို႔
ရတယ္…ဒါေတြကိုသိတဲ့ဘုရားက..လူသားထာဝရေသရမဲ့အျပစ္အတြက္ဖန္ဆင္းရွင္ေယရႈကိုတိုင္က..
ပညတ္ေတာ္ကေတာင္းဆိုတဲ့ေသျခင္းကို..ပညတ္ေတာ္အရွင္ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က..လူအစားအေသခံေပး
ျပီးလူကိုကယ္တင္လိုက္တယ္.….ဒီကယ္တင္းျခင္းကစာတန္အတြက္ဘာေၾကာင့္မပါတာလဲ…
စာတန္ဟာ..ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံလံုးရဲ့..ျငိမ္သတ္မႈကိုေဖါက္ခြဲတဲအၾကမ္ဖတ္သမားျဖစ္တယ္..သူ႔
အတြက္..ေရွ႕ေနမရွိဘူး…သူ႔အတြက္..တရားလားမတရားလားဆိုတာ..ကိုသူ႔လုပ္ရက္နဲ႔..ဘဲ…သက္ေသယူျပီ
တရားစီရင္ခ်က္ခ်တယ္…ကမၻာေျမၾကီးတရားရံုးေတြမွာလဲ..အၾကမ္းဖတ္သမားေတြအတြက္..ေရွ႕ေနငါွးပိုင္ခြင့္မ
ရွိဘူး..အာဒံနဲ႔ဧဝကေတာ့..အၾကမ္းဖတ္သမားမဟုတ္ဘူး..သူတို႔အတြက္..ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားခရစ္ေတာ္ကိုတိုင္ကအေသခံျခင္းျဖင့္ေရွ႕ေနလုပ္ေပးတယ္..ေသျခင္းက..အျပစ္သားကိုသာထိန္ခ်ဳပ္ထားလို႔ရမယ္..အျပစ္မရွိသူကိုထိန္းခ်ဳပ္လုပ္မရဘူးဆိုတာကိုသိေစဖို႔..အတြက္..ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္အျပစ္ရဲ့အခေၾကာင့္ေသရမယ္ျဖစ္ေသာ္လည္းေယရႈခရစ္ကကိုယ္စားခံေပးခဲ့ျပီျဖစ္လို႔..ယံုၾကည္သူဟာဇာတိအျပစ္ေၾကာင့္ေသရမယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း..ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္..ခရစ္ေတာ္၌အျပစ္
ကင္းေသာေၾကာင့္..ေသျခင္းကရွင္ျပန္ခြင့္ရမယ္..
Nehphesh ေနဖတ္ကိုလူပုဂိၢဳလ္အေနနဲ႔အၾကိမ္ ၃၀ သမၼာက်မ္းစာကျပန္ဆိုတယ္…
Heart ႏွလံုးဆိုတဲ့ေဝါဟရသေဘာနဲ႔ ၁၅ ၾကိမ္ျပန္ဆိုတယ္..
ဥပမာတခုေပးမယ္.. Deu 24:15 At his dayH3117 thou shalt giveH5414 him his hire,H7939 neitherH3808 shall the sunH8121 go downH935 uponH5921 it; forH3588 heH1931 is poor,H6041 and settethH5375 (H853) his heartH5315 uponH413 it: lestH3808 he cryH7121 againstH5921 thee untoH413 the LORD,H3068 and it beH1961 sinH2399 unto thee.
Heart မွာ နံပတ္ေလးေတြေတြ႔မယ္ထင္တယ္.. H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
mind စိတ္ ဆိုျပီးေတာ့လဲ..၁၆ ၾကိမ္ျပန္ဆိုတယ္.ဥပမာတစ္ခုျပမယ္. Deu 18:6 And ifH3588 a LeviteH3881 comeH935 from anyH4480 H259 of thy gatesH8179 out of allH4480 H3605 Israel,H3478 whereH834 H8033 heH1931 sojourned,H1481 and comeH935 with allH3605 the desireH185 of his mindH5315 untoH413 the placeH4725 whichH834 the LORDH3068 shall choose;H977
mind ရဲ့နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာH5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
ေနာက္ေသတတ္တဲ့ခႏၶာအျဖစ္..၁၃ၾကိမ္ျပန္ဆိုတယ္လို႔သိရတယ္
ဥပမာတစ္ခုေပးမယ္.. Lev 21:11 NeitherH3808 shall he go inH935 toH5921 anyH3605 deadH4191 body,H5315 norH3808 defile himselfH2930 for his father,H1 or for his mother;H517
Body ရဲ့နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာH5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
ဖန္ဆင္းခံသတၱဝါအျဖစ္နဲ႔ ၉ ၾကိမ္ျပန္ဆိုတယ္Gen 1:21 And GodH430 createdH1254 (H853) greatH1419 whales,H8577 and everyH3605 livingH2416 creatureH5315 that moveth,H7430 whichH834 the watersH4325 brought forth abundantly,H8317 after their kind,H4327 and everyH3605 wingedH3671 fowlH5775 after his kind:H4327 and GodH430 sawH7200 thatH3588 it was good.H2896
Creature နဲ႔သူနံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ.. H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
ေနာက္ will ဆိုတဲ့အလိုဆႏၵ ကို ေလး ၾကိမ္ျပန္ဆိုဘာတယ္..
ဥပမာ တစ္ခု Psa 27:12 DeliverH5414 me notH408 over unto the willH5315 of mine enemies:H6862 forH3588 falseH8267 witnessesH5707 are risen upH6965 against me, and such as breathe outH3307 cruelty.H2555
Will ရဲ့နံပတ္ကိုျပန္ၾကည္ဘာ.. .. H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
၁၂ မမွန္ေသာ သက္ေသကို ခံေသာသူတို႔ႏွင့္ ၫွင္းဆဲျခင္းငွါ ျပင္းစြာအသက္ရႈေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တဘက္၌ ထၾက သည္ျဖစ္၍ ရန္သူတို႔အလိုသို႔ အကြၽႏု္ပ္ကို အပ္ႏွံေတာ္မမူပါႏွင့္၊
ေနာ္တခု appetite အစားအေသာက္ၾကဴးတဲ့သူဆိုျပီးႏွစ္ၾကိမ္ျပန္ဆိုဘာတယ္
ဥပမာတစ္ခု Pro 23:2 And putH7760 a knifeH7915 to thy throat,H3930 ifH518 thouH859 be a manH1167 given to appetite.H5315
၂ သင္သည္ စားၾကဴးတတ္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ သင္၏ လည္ေခ်ာင္းကို ထားႏွင့္ရြယ္ေလာ့၊
Appetite နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ
H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔..lust လိုခ်င္တပ္မက္ေမာတဲ့သေဘာကိုေဖၚျပတဲ့ေနရာမွာ ၂ ၾကိမ္
ဥပမာတစ္ခုေပးဘာ့မယ္.. Exo 15:9 The enemyH341 said,H559 I will pursue,H7291 I will overtake,H5381 I will divideH2505 the spoil;H7998 my lustH5315 shall be satisfiedH4390 upon them; I will drawH7324 my sword,H2719 my handH3027 shall destroyH3423 them.
Lust နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ
H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
ေနာက္ thing အရာဝတၳဳေတြအျဖစ္ ၂ၾကိမ္သံုးဘာတယ္
Lev 11:10 And allH3605 thatH834 have notH369 finsH5579 and scalesH7193 in the seas,H3220 and in the rivers,H5158 of allH4480 H3605 that moveH8318 in the waters,H4325 and of anyH4480 H3605 livingH2416 thingH5315 whichH834 is in the waters,H4325 theyH1992 shall be an abominationH8263 unto you:
Thingနံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
ေတာ္ေတာ္မ်ားပံုစံကြဲေတြအသံုးျပဳတာရွိဘာေသးတယ္…soul ဆိုတဲ့ nehphesh ကို spirit ျမန္မာျပန္ ဝိညာဥ္
ဆိုတဲ့ေဝါဟရအျဖစ္ဘယ္တုန္းကမွအသံုးမျပဳဘာဘူး..လူရဲ့…အတြင္းကိုအသက္ရွင္ေစတတ္ေသာ
ဇီဝေလအသက္ကိုမႈတ္သြင္းျခင္းျဖင့္လူဟာ..အသက္ရွင္ေသာသတၱဝါ..living soul ျဖစ္လာဘာတယ္…
လူထဲကိုဘုရားသခင္က..spirit ဝိညာဥ္ဆိုတဲ့မျမင္ႏိုင္တဲ့ကိုယ္ပြားအေကာင္းကိုထည့္လိုက္တယ္လို႔
Soul ကမေထာက္ခံဘာဘူး…
လူဟာေလကိုရႈရႈိက္ခြင့္ရတဲ့အခါမွာ..သူ႔ရဲ႔ဥေဏာက္ကအလုပ္လုပ္လာဘာတယ္…ဒါေၾကာင့္.soul ကို
Mind အသိစိတ္အျဖစ္သံုးစြဲႏိုင္သလိုအသက္အျဖစ္ပူတြဲသံုးစြဲဘာတယ္ေနာက္ပိုင္ရွင္းျပခ်က္
ေတြမွာပိုသေဘာေပါက္လာပါ.လိမ့္မယ္.လူဟာေလမရရင္..nehphesh ေခၚ mind က အလုပ္လုပ္ဖို႔
မျဖစ္ႏုိင္သလို…soul အသက္..ေသသြားမွာျဖစ္ဘာတယ္…
ဒကယ္ေတာ့လူေတြကိုရႈပ္ေထြးေစတာ..spirit ဆိုတဲ့..ျမန္မာျပန္ ဝိညာဥ္ ဘာဘဲ…
ဒီက်မ္းခ်က္ေတြေၾကာင့္အမ်ားဆံုးရႈပ္ေထြးေစဘာတယ္…
ေဒသနာက်မ္း ၁၂း ၇ ထုိကာလ၌ ေျမမႈန္႔သည္ ေနရင္းေျမသို႔င္း ဝိညာဥ္သည္ အရင္ေပးေသာ ဘုရားသခင္ထံ သို႔ ျပန္သြားရလိမ့္မည္။ Ecc 12:7 Then shall the dustH6083 returnH7725 toH5921 the earthH776 as it was:H7945 H1961 and the spiritH7307 shall returnH7725 untoH413 GodH430 whoH834 gaveH5414 it.
ဒီက်မ္းခ်က္ဟာလူသားတိုင္းကိုဆိုလိုတဲ့က်မ္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္..ခရစ္ေတြကိုသာရည္ညြန္းတဲ့က်မ္းခ်က္မဟုတ္ပါဘူး….ဘုရားစီျပန္သြားတဲ့..ဝိညာဥ္..spirit ကိုနားလည္ေအာင္
ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္..
Spirit နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ..
H7307
רוּח
rûach
roo'-akh
From H7306; wind; by resemblance breath, that is, a sensible (or even violent) exhalation; figuratively life, anger, unsubstantiality; by extension a region of the sky; by resemblance spirit, but only of a rational being (including its expression and functions): - air, anger, blast, breath, X cool, courage, mind, X quarter, X side, spirit ([-ual]), tempest, X vain, ([whirl-]) wind (-y).
ရိုအက္ခ္ ေဟျဗဲလိုေခၚဘာတယ္…ဘယ္ေတာ့မွ..အေကာင္းတေကာင္အျဖစ္နဲ႔မေျပာဆိုထားဘာဘူး..
အဂၤလိပ္လိုသူကိုဘာသာျပန္တဲ့ေနရာမွာ…spirit ဆိုျပီး..၂၃၂ ၾကိမ္..
wind ဆိုျပီး ၉၇ ၾကိမ္

Gen 8:1 And GodH430 rememberedH2142 (H853) Noah,H5146 and everyH3605 living thing,H2416 and allH3605 the cattleH929 thatH834 was withH854 him in the ark:H8392 and GodH430 made a windH7307 to passH5674 overH5921 the earth,H776 and the watersH4325 asswaged;H7918
Wind နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ H7307
רוּח
rûach
roo'-akh
Breath ထြက္သက္ဝင္သက္အျဖစ္ ၂၈ ၾကိမ္ ..
Gen 6:17 And, behold,H2009 I, even I,H589 do bringH935 (H853) a floodH3999 of watersH4325 uponH5921 the earth,H776 to destroyH7843 allH3605 flesh,H1320 whereinH834 is the breathH7307 of life,H2416 from underH4480 H8478 heaven;H8064 and every thingH3605 thatH834 is in the earthH776 shall die.H1478
Breath နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာအတူတူဘဲ
smell အန႔ံအျဖင့္ ၈ၾကိမ္
Exo 30:38 WhosoeverH376 H834 shall makeH6213 like unto that,H3644 to smellH7306 thereto, shall even be cut offH3772 from his people.H4480 H5971
Smell နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ H7306
רוּח
rûach
roo'-akh
mind အသိစိတ္အျဖင့္ ၆ၾကိမ္
Pro 29:11 A foolH3684 utterethH3318 allH3605 his mind:H7307 but a wiseH2450 man keepethH7623 it in till afterwards.H268
Mind နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ H7307
רוּח
rûach
roo'-akh
ေနာက္ blast ေလျပင္းဆိုျပီး ၄ၾကိမ္ ဥပမာ Exo 15:8 And with the blastH7307 of thy nostrilsH639 the watersH4325 were gathered together,H6192 the floodsH5140 stood uprightH5324 asH3644 an heap,H5067 and the depthsH8415 were congealedH7087 in the heartH3820 of the sea.H32
၈ ႏွာေခါင္းေတာ္ေလအားျဖင့္ ေရသည္စုေဝး၍၊ စီးေသာေရသည္ ပံု႔ပံု႔ၾကြ၍၊ ပင္လယ္၏အထဲ ၌ပင္ နက္ေသာေရသည္ ေတာင့္မာလ်က္ေနရ၏။
Blast နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ H7307
רוּח
rûach
roo'-akh
ေနာက္....N’shahmah ဆိုတဲ့စကားကိုလဲ spirit ဝိညာဥ္အျဖစ္ ၂ၾကိမ္ဘာသာျပန္တယ္..
Job 26:4 ToH854 whomH4310 hast thou utteredH5046 words?H4405 and whoseH4310 spiritH5397 cameH3318 fromH4480 thee?
H5397
נשׁמה
neshâmâh
nesh-aw-maw'
From H5395; a puff, that is, wind, angry or vital breath, divine inspiration, intellect or (concretely) an animal: - blast, (that) breath (-eth), inspiration, soul, spirit.
ဂရိလို..spirit ဝိညာဥ္ကို ပႏူးမါး pneuma လို႔ေခၚတယ္..
ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ..pneuma ကို spirit ဆိုျပီးအၾကိမ္ေပါင္း၂၉၁ၾကိမ္ဘာသာျပန္တယ္..
Rev_2:29 He that hathG2192 an ear,G3775 let him hearG191 whatG5101 theG3588 SpiritG4151 saithG3004 unto theG3588 churches.G1577
Spirit နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ G4151
πνεῦμα
pneuma
pnyoo'-mah
Ghost ဆိုျပီး ၉၂ ၾကိမ္ Mat 1:18 NowG1161 theG3588 birthG1083 of JesusG2424 ChristG5547 wasG2258 on this wise:G3779 When asG1063 hisG846 motherG3384 MaryG3137 was espousedG3423 to Joseph,G2501 beforeG4250 theyG846 came together,G4905 she was found with childG2147 G2192 G1722 G1064 ofG1537 the HolyG40 Ghost.G4151
Ghost နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ G4151
πνεῦμα
pneuma
pnyoo'-mah
wind ဆိုျပီးတစ္ၾကိမ္ Joh 3:8 TheG3588 windG4151 blowethG4154 whereG3699 it listeth,G2309 andG2532 thou hearestG191 theG3588 soundG5456 thereof,G846 butG235 canst not tellG1492 G3756 whenceG4159 it cometh,G2064 andG2532 whitherG4226 it goeth:G5217 soG3779 isG2076 every oneG3956 that is bornG1080 ofG1537 theG3588 Spirit.G4151
spirit နဲ႔ wind ရဲ့နံပတ္တူတာကိုေတြမယ္လို႔ထင္ဘာတယ္…
life ဆိုျပီးတစ္ၾကိမ္.. Rev 13:15 AndG2532 he had powerG1325 G846 to giveG1325 lifeG4151 unto theG3588 imageG1504 of theG3588 beast,G2342 thatG2443 theG3588 imageG1504 of theG3588 beastG2342 should bothG2532 speak,G2980 andG2532 causeG4160 that as many asG3745 G302 would notG3361 worshipG4352 theG3588 imageG1504 of theG3588 beastG2342 should(G2443) be killed.G615
life နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ
G4151
πνεῦμα
pneuma
pnyoo'-mah
From G4154; a current of air, that is, breath (blast) or a breeze; by analogy or figuratively a spirit, that is, (human) the rational soul, (by implication) vital principle, mental disposition, etc., or (superhuman) an angel, daemon, or (divine) God, Christ’s spirit, the Holy spirit: - ghost, life, spirit (-ual, -ually), mind.
ဓမၼသစ္က်မ္းမွာသတိထားရမဲ့..spirit ဝိညာဥ္ေဝါဟရတခုရွိေသးတယ္..ျမန္မာလိုဖတ္ရင္
မသဲ၁၀း ၂၈ တနည္းကား၊ ကိုယ္ခႏၶြာကိုသာသတ္၍ စိတ္ဝိညာဥ္ကိုမသတ္ႏိုင္ေသာသူတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ကိုယ္ခႏၶြာႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ငရဲ၌ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာသူကို သာ၍ေၾကာက္ၾကေလာ့။
ဝိညာဥ္ကိုေတြ႔တယ္ဟုတ္
မူရင္အဂၤလိပ္နဲ႔..ဂရိလိုၾကည့္ရေအာင္
Mat 10:28 AndG2532 fearG5399 notG3361 (G575) them which killG615 theG3588 body,G4983 butG1161 are notG3361 ableG1410 to killG615 theG3588 soul:G5590 butG1161 ratherG3123
Spirit မသံုးဘဲနဲ႔..soul ဆိုျပီးသံုးထားတာ
နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ G5590
ψυχή
psuchē
psoo-khay'
From G5594; breath, that is, (by implication) spirit, abstractly or concretely (the animal sentient principle only; thus distinguished on the one hand from G4151, which is the rational and immortal soul; and on the other from G2222, which is mere vitality, even of plants: these terms thus exactly correspond respectively to the Hebrew [H5315], [H7307] and [H2416]: - heart (+ -ily), life, mind, soul, + us, + you.
Psoo khay ပစိုေခး ကို soul ဆိုျပီး ၅၈ ၾကိမ္ ဘာသာျပန္တယ္..ျမန္မာကေတာ့
ဝိညာဥ္စိုျပီးျပန္္တယ္
Life or lives ဒါမ်ိဳး ၄၀ၾကိမ္ျပန္တယ္. Mat 2:20 Saying,G3004 Arise,G1453 and takeG3880 theG3588 young childG3813 andG2532 hisG846 mother,G3384 andG2532 goG4198 intoG1519 the landG1093 of Israel:G2474 forG1063 they are deadG2348 which soughtG2212 theG3588 young child'sG3813 life.G5590
နံပတ္ကိုၾကည့္ဘာ G5590
ψυχή
psuchē
psoo-khay'
ဒီမွာကၽြန္ေတာ္ေျပာျခင္တာက..soul ဘဲျဖစ္ျဖစ္ spirit ဘဲျဖစ္ျဖစ္
မေသႏိုင္တဲ့ဝိညာဥ္ဆိုျပီး…ဘယ္ေတာ့မွမရည္ညြန္းဘာဘူး…
သမၼာက်မ္းစာက..လူရဲ့ေသျခင္းကို…အိပ္ေျပာျခင္းနဲ႔ခိုင္ႏႈထားဘာတယ္
ေယာဟန္၁၁း ၁၁ ငါတို႔အေဆြလာဇရုသည္ အိပ္ေပ်ာ္၏။ သူ႔ကိုႏႈိးျခင္းအလိုငွါ ငါသြားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
၁၂ တပည့္ေတာ္တို႔ကလည္း၊ သခင္၊ သူသည္ အိပ္ေပ်ာ္လွ်င္ သက္သာရလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။
၁၃ ေယရႈသည္ လာဇရုေသေၾကာင္းကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္ မူေသာ္လည္း၊ ပကတိ အိပ္ေပ်ာ္ေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ထင္မွတ္ၾက၏။
၁၄ ထိုေၾကာင့္ေယရႈက၊ လာဇရုေသၿပီ။ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္မည္အေၾကာင္း၊
ေနာက္ေယရႈခရစ္၌အိပ္ေပ်ာ္သူဟာျပန္လည္နိုးထလာရမယ္ျဖစ္ဘာတယ္..
သက္သာေလာနိတ္ပထမေစာင္၄း ၁၅ သခင္ဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ တဖန္ ငါတို႔ ဆိုသည္ကား၊ သခင္ဘုရားၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာငါတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၿပီးေသာ သူတို႔၏ အရင္အဦးေနရာက်ရၾကမည္မဟုတ္။
၁၆ သခင္ဘုရားသည္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံ ေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ပိုးေတာ္ကို မႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။
ထေျမာက္ျခင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္လို႔က်မ္းစာကသြန္သင္ဘာတယ္
ရွင္ေယာဟန္၅း ၂၈ ဤအမႈအရာကို အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သခ်ႋဳင္းမ်ားမွာ ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္၏စကားသံကို ၾကား၍၊
၂၉ ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လတံ့။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အသက္ရွင္ရာထေျမာက္ ျခင္းသို႔၎၊ ဆိုးယုတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔၎ ထြက္ရၾကလတံ့။
အထက္ပါက်မ္းခ်က္ေတြဟာလူေသရင္သူ႔ဝိညာဥ္ဟာေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္
တယ္လို႔မေထာက္ခံဘာဘူး
ေျမၾကီးနဲ႔ပံုသြင္းထားတဲ့လူရဲ့ႏွာေခါင္းထဲကိုဘုရားကသူ႔ရဲ့အသက္ရွင္ႏိုင္တဲ့တန္ခိုးပါတဲ့
ေလမႈတ္သြင္းျခင္းျဖင့္..လူဟာအသိစိတ္mindေခၚspirit ဝင္လာျပီးအသက္ရွင္ေသာ
သတၱဝါ living soul ျဖစ္လာဘာတယ္..
သက္သာေလာနိတ္ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၂း
၇-၈ သင္တို႔ တြင္ ျဖည္းညွင္းစြာ ျပဳၾက၏။ သင္တို႔ ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ႏို႔ထိန္းသည္ မိမိသူငယ္ကို ေကြၽးေမြးျပဳစုသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ကို ႏွေျမာစံုမက္ျခင္းႏွင့္ တကြ၊ ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိတရားကိုမွ်မက၊ ကိုယ္အသက္ကိုပင္ ေပးခ်င္ေသာေစတနာစိတ္ ရွိၾက၏။
1Th 2:8 SoG3779 being affectionately desirousG2442 of you,G5216 we were willingG2106 to have impartedG3330 unto you,G5213 notG3756 theG3588 gospelG2098 of GodG2316 only,G3440 butG235 alsoG2532 our ownG1438 souls,G5590 becauseG1360 ye wereG1096 dearG27 unto us.G2254
Own soul ကို ျမန္မာလိုဘာသာျပန္တဲ့ေနရာမွာ…ကိုယ့္အသက္…ဆိုျပီးျပန္ဘာတယ္
Soul ဆိုတဲ့ဝိညာဥ္ ဟာအသက္ကိုရည္ညြန္းတာျဖစ္ျပီး…spirit ဆိုတဲ့ဝိညာဥ္ကိုေတာ့
အထူးသိတတ္ေသာစိတ္ကိုရည္ညႊန္းဘာတယ္..holy spirit သန့္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဟာ
လူ႔ရဲ့(ဝိ)အထူးသိတတ္ေသာ(ညာဥ္ or ဥာဥ္)စိတ္ နဲ႔ဆက္သြယ္ျပီးလမ္းညႊန္ဘာတယ္..
ဗုဒၶဘာသာကသြန္သင္တဲ့ရုပ္နာမ္(ေခၚ)ခႏၶနဲ႔ဝိညာဥ္ဟာခရစ္ယာန္က်မး္ကသြန္သင္တဲ့
ရုပ္နာမ္သေဘာနဲ့ကြာျခားဘာတယ္..ဗုဒၶဘာသာမွာ..ရုပ္နာမ္.လူနဲ႔တိရစာၦန္
ကိုျပဳေသာကံအေပၚမွာမူတည္ျပီးအလည္းအလည္ျဖစ္တတ္ေပမဲ့..
ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာေတာ့soul ဆိုတဲ့အသက္ဟာ..တရိစာၦန္နဲ႔လူမွာရွိတာျခင္းတူ
ေပမဲ့ Ecc 3:19 ForH3588 that which befallethH4745 the sonsH1121 of menH120 befallethH4745 beasts;H929 even one thingH259 befallethH4745 them: as the oneH2088 dieth,H4194 soH3651 diethH4194 the other;H2088 yea, they have allH3605 oneH259 breath;H7307 so that a manH120 hath noH369 preeminenceH4195 aboveH4480 a beast:H929 forH3588 allH3605 is vanity.H189
၁၉ လူသားေတြ႔ႀကံဳေသာ အမႈကို တိရစာၦန္ေတြ႔ႀကံဳတတ္၏။ ထုိႏွစ္ဦးတို႔သည္ တပါးတည္းေသာ အမႈကို ေတြ႔ႀကံဳလ်က္၊ တဦးေသသကဲ့သုိ႔ တဦးေသတတ္၏။ အလံုးစံုတို႔သည္ အသက္တမ်ိဳးတည္းရွိၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ လူ သည္ တိရစာၦန္ထက္ ထူးျမတ္ေသာ အေၾကာင္းမရွိ။ အလံုးစံုတို႔သည္ အနတၱျဖစ္ၾက၏။
မတူညီတာက..တိရစာၦန္မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကိုကိုးကြယ္ႏိုင္တဲ့အထူးသိတတ္
ေသာစိတ္mind(ဝိညာဥ္)spirit မရွိဘာဘူး..ဒါေၾကာင့္တရိစာၦန္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး
Spirit အသံုးအႏံႈးစကားက်မ္းစာမွာမရွိဘာဘူး..
ေနာက္တခုေနနဲ႔
၁သက္သာေလာနိတ္ ၅း၂၃မွာခႏၶာစိတ္ဝိညာဥ္စိုတဲ့တြဲသုံးတဲ့စကားလံုးကိုေလ့
လာရင္နားလည္သြားမယ္ျဖစ္ဘာတယ္
၂၃ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏အရွင္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း၊ သင္တို႔ကို အကုန္ အစင္သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါေစေသာ။ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶြာ၊ စိတ္၊ ဝိညာဥ္အေပါင္းကို အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္မေတာ္မူပါေစေသာ။
အဂၤလိပ္လို႔ဖတ္ၾကည့္ဘာ
1Th 5:23 AndG1161 theG3588 veryG846 GodG2316 of peaceG1515 sanctifyG37 youG5209 wholly;G3651 andG2532 I pray God yourG5216 wholeG3648 spiritG4151 andG2532 soulG5590 andG2532 bodyG4983 be preservedG5083 blamelessG274 untoG1722 theG3588 comingG3952 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
ဒီက်မ္းခ်က္ရဲ့သေဘာမွာ..လူ႔ရဲ့ကိုယ္ခႏၶြာ၊ စိတ္၊ ဝိညာဥ္အေပါင္းကို အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစဖို႔..ျပဳမူေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာသတိေပးထားဘာတယ္
ဒီေနရာမွာဝိညာဥ္ဟာsoul ကိုဘာသာျပန္ထားျပီး..spirit ကိုေတာ့ စိတ္ mind ကိုေဖၚျပဘာတယ္..ဘာကိုအေထာက္အထားယူလဲဆိုေတာ့
မသဲ၁၀း ၂၈ တနည္းကား၊ ကိုယ္ခႏၶြာကိုသာသတ္၍ စိတ္ဝိညာဥ္ကိုမသတ္ႏိုင္ေသာသူတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ကိုယ္ခႏၶြာႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ငရဲ၌ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာသူကို သာ၍ေၾကာက္ၾကေလာ့။
Mat 10:28 AndG2532 fearG5399 notG3361 (G575) them which killG615 theG3588 body,G4983 butG1161 are notG3361 ableG1410 to killG615 theG3588 soul:G5590 butG1161 ratherG3123 fearG5399 him which is ableG1410 to destroyG622 bothG2532 soulG5590 andG2532 bodyG4983 inG1722 hell.G1067
အဂၤလိပ္မွာ soul တခုသာသံုးေပမဲ့..ျမန္မာျပန္တဲ့အခါ..စိတ္ဝိညာဥ္ဆိုျပီး..စိတ္နဲ႔တြဲသံုး
လိုက္ဘာတယ္…ငရဲမွာဖ်က္စီးတဲ့အခါ..ခႏၶာစိတ္ဝိညာဥ္သံုးပါးစလံုးအတူတကြဖ်က္
စီးျပစ္မွာျဖစ္ျပီး..ထာဝရမက်န္ေစရဘာဘူး..
ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ spirit နဲ႔soul ဟာတခါတေလမွာတလံုးထဲ I ဆိုတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္Man ကိုေဖၚညြန္းျပီး.ထာဝရေသတတ္ေသာအျဖစ္ကိုပံုေဖၚဘာတယ္
လူကိုဘုရားကဖန္ဆင္းတဲ့အခါမွာေသတတ္ေသာအျဖစ္နဲ႔ဖန္ဆင္းထားဘာတယ္
Gen 2:16 And the LORDH3068 GodH430 commandedH6680 H5921 the man,H120 saying,H559 Of everyH4480 H3605 treeH6086 of the gardenH1588 thou mayest freely eat:H398 H398
Gen 2:17 But of the treeH4480 H6086 of the knowledgeH1847 of goodH2896 and evil,H7451 thou shalt notH3808 eatH398 ofH4480 it: forH3588 in the dayH3117 that thou eatestH398 thereofH4480 thou shalt surely die.H4191 H4191
ဘုရားရဲ့စကားကိုနားမေထာင္ဘဲမစားနဲ႔လို႔တားျမစ္ထားတဲ့အစာကိုစားရင္အမွန္ေသရ
မယ္လို႔ေျပာထားျပီးသားျဖစ္တယ္…သူတို႔ရဲ့အျမဲအသက္ရွင္ေရးဟာနားထားျခင္းအေပၚမွာသာတည္တယ္…
နားမေထာင္ဘဲအျပစ္ျပဳေသာလူသတၱဝါ soul ဝိညာဥ္ဟာ Eze 18:4 Behold,H2005 allH3605 soulsH5315 are mine; as the soulH5315 of the father,H1 so also the soulH5315 of the sonH1121 is mine: the soulH5315 that sinneth,H2398 itH1931 shall die.H4191
Shall die ေသရလိမ့္မယ္ျဖစ္ဘာတယ္..ေယာဘကလဲလူဟာေသမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာေျပာထားဘာတယ္
Job 4:17 Shall mortal manH582 be more just than God?H6663 H4480 H433 shall a manH1397 be more pureH2891 than his maker?H4480 H6213
mortal man ေသတတ္တဲအမ်ိဳး
ဘာေၾကာင္ေသရသလဲဆိုရင္
Rome 6:23 The wages of sin is death အျပစ္ရဲ့အခကေသျခင္းျဖင့္ဘာတယ္
ေယာဟန္ပထမေစာင္ ၃း ၄ ဒုစရုိက္ကို ျပဳေသာသူမည္သည္ကား၊ ပညတ္ေတာ္ကိုလြန္က်ဴး၏။ ဒုစရုိက္သည္ကား ပညတ္ေတာ္ ကိုလြန္ က်ဴးျခင္းျဖစ္သတည္း
ပညတ္ေတာ္ကိုလြန္ၾကဴးရင္ေသရမယ္..အျပစ္ရဲ့အခက..blody soul spirit ကို
ေသေစမယ္…ဘုရားသခင္တပါးတည္းသာထာဝရအသက္ရွင္ဘာတယ္..
တိေမာေသၾသဝါဒပဌမေစာင္ အခန္းၾကီး ၆
၁၅-၁၆ မရဏာႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ တပါးတည္းျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ အဘယ္သူမွ် မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေသာ အလင္းထဲ၌ ေနေတာ္မူထေသာ၊ အဘယ္သူမွ် မျမင္ဘူးရာ၊ မျမင္ႏိုင္ရာျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ မဂၤလာရွိေသာ တပါးတည္းေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ဘုရင္တကာတို႔ထက္ဘုရင္၊ သခင္တကာတို႔၏သခင္ သည္၊ ကာလအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ သခင္ေယရႈခရစ္၏ ထင္ရွားေပၚထြန္းျခင္းကို ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထိုဘုရား သခင္သည္ ထာဝရဂုဏ္အသေရ အစြမ္းသတၱိ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္ ။
ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္၍ပညတ္ေတာ္တို႔ကိုက်င့္ေသာသူတို႔အတြက္ဆုလဒ္က
ေတာ့ ဗ်ာဒိတ္၁၂း၁၂ ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာမည္။ ငါသည္ အက်ိဳးအျပစ္ကိုေဆာင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ လူအသီးသီး တို႔အား မိမိတို႔အက်င့္အတိုင္း ဆပ္ေပးမည္။
၁၃ ငါသည္ အာလဖျဖစ္၏။ ၾသေမဃလည္းျဖစ္၏။ အဦးဆံုးေသာ သူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ အစႏွင့္အဆံုးလည္းျဖစ္၏။
၁၄ အသက္ပင္ႏွင့္ဆိုင္၍၊ ၿမိဳ႔တံခါးအတြင္းသို႔ ဝင္အံ့ေသာငွါ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။
ယံုၾကည္ျပီးပညတ္ေတာ္ကိုက်င့္ဖို႔ျငင္းစန္တဲ့သူေတြကေတာ့
စာတန္နတ္ဆိုးရဲ့စိတ္သေဘာရွိသူေတြျဖစ္တယ္
၁၇ ထုိနည္းတူ၊ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ တပါးတည္းရွိေသာ ေၾကာင့္အေသျဖစ္၏။
၁၈ တနည္းကား၊ သင္သည္ယံုၾကည္ ျခင္းရွိ၏။ ငါသည္အက်င့္ရွိ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍သင္သည္ အက်င့္မရွိဘဲသင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုျပေလာ့။ ငါမူကား၊ အက်င့္အားျဖင့္ငါ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုျပမည္ဟု ေျပာစရာရွိ၏။
၁၉ ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိသည္ဟု သင္သည္ ယံု၏။ ေကာင္းေပ၏။ နတ္ဆိုးတို႔သည္ ယံု၍ ေၾကာက္ရြံ႔တုန္လႈပ္ၾက၏။
၂၀ လွ်ပ္ေပၚေသာလူ၊ အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္သည္ကိုသိခ်င္သေလာ။
၂၁ ငါတို႔ အဘအာျဗဟံသည္၊ မိမိသားဣဇာက္ကုိယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာတင္လွဴပူေဇာ္ ေသာအခါ၊ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ သို႔ေရာက္သည္ မဟုတ္ေလာ။
၂၂ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အက်င့္ႏွင့္အတူျပဳျပင္၍၊ အက်င့္အားျဖင့္ စံုလင္သည္ကိုသိျမင္ရ၏။
၂၃ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏ ဟူေသာ က်မ္းစကားျပည့္စံုေလ၏။ အာျဗဟံသည္လည္း၊ ဘုရား သခင္၏ အေဆြဟူ၍ေခၚေဝၚျခင္းကိုခံရ၏။
၂၄ လူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ အက်င့္အားျဖင့္ေရာက္သည္ကို သင္တို႔သိျမင္ရၾက၏။
၂၅ ထုိနည္းတူ၊ ျပည္တန္ဆာ ရာခပ္သည္၊ တမန္တို႔ကိုလက္ခံၿပီးမွ အျခားေသာ လမ္းျဖင့္လႊတ္လုိက္၍၊ အက်င့္အားျဖင့္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္ေလာ။
၂၆ ိ၀ိညာဥ္ႏွင့္ကင္း ေသာကိုယ္သည္အေသျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္၏။
ယံုၾကည္ေသာလဲပညတ္ေတာ္ကိုျငင္းဆိုတဲ့သူေတြဟာ..တိစာၦန္သေဘာရွိတယ္
၁၅ ျပင္၌ကား၊ ေခြးျဖစ္ေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ျခင္းကို ႏွစ္သက္၍ျပဳေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ရွိၾက၏။
တိရစာၦန္မွာ soul အသက္ရွိျပီး..ဝိ..အထူးသိတတ္ေသာ…ညာဥ္..စိတ္.spirit
မရွိဘူး..ဒါေၾကာင့္Holy Spirit သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဟာထိုသူတို႔နဲ႔ဆက္သြယ္လို႔မရေသာေၾကာင့္အသစ္ျပဳျပင္မႈကို
မခံရဘဲ…အျပစ္လူေဟာင္းရဲ့စရိုက္..မွာသာေပ်ာ္ပိုက္တယ္…ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္
မျဖစ္လာဘဲ..ျခံေျပာင္းတဲ့ခရစ္ယာန္နာမည္ေျပာင္းတဲ့ခရစ္ယာန္သာျဖစ္လာတယ္…
စာတန္အုပ္စိုးေသာ..ခရစ္ယာန္သာျဖစ္တယ္….. လူအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ အက်င့္အတိုင္း တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရၾက၏။
၁၄ ထိုအခါ မရဏာႏွင့္မရဏာႏိုင္ငံကို မီးအုိင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။ ထိုေသျခင္းကား ဒုတိယေသျခင္းျဖစ္သ တည္း။
၁၅ အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းမဝင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း မီးအုိင္ ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။
စာဖတ္သူမိတ္ေဆြ..သမၼာက်မ္းစာဟာလူေသရင္သူ႔ဝိညာဥ္ေကာင္းကင္မတတ္သလို႔
တရားစီရင္ျခင္းအခ်ိန္အတြက္..ပရဒိသုဘံုဆိုတဲ့ၾကားခံေနရာမွာေစာင့္ေနရတယ္..ဆို
တာလဲမဟုတ္ေၾကာင္းသေဘာေပါက္ေလာက္မယ္ထင္ဘာတယ္..
ပရဒိသုဘံုအေၾကာင္းဒီေနရာမွာဖတ္ဘာေလ…http://theworldlastchance.blogspot.com/2013/02/blog-post_21.html
လူဟာေသရင္ခႏၶာဟာေျမၾကီးကိုျပန္တယ္..ဝိညာဥ္ဟာ..ဘုရားသခင္ထံသို႔သြားတယ္ဆိုတာ..ကိုျပန္ရွင္းျပမယ္..ေသေသျခာျခာဖတ္ပါ
ေဒသနာက်မ္း၁၂း ၇ ထုိကာလ၌ ေျမမႈန္႔သည္ ေနရင္းေျမသို႔င္း ဝိညာဥ္သည္ အရင္ေပးေသာ ဘုရားသခင္ထံ သို႔ျပန္သြားရလိမ့္မည္။
အဂၤလိပ္လိုဘာဖတ္ဘာ Ecc 12:7 Then shall the dustH6083 returnH7725 toH5921 the earthH776 as it was:H7945 H1961 and the spiritH7307 shall returnH7725 untoH413 GodH430 whoH834 gaveH5414 it.
Spirit ဝိညာဥ္ေခၚအထူသိတတ္ေသာစိတ္..သို႔မဟုတ္...ထြက္သက္ဝင္သက္ဟာ..ဘုရားသခင္ေပးထားေသာေၾကာင့္
ဘုရားသခင္ျပန္ရုပ္သိမ္တယ္…ထြက္သက္ဝင္သက္မရွိေတာ့တဲ့သူဟာဘာအသိစိတ္မွမရွိေတာ့ဘူးဆိုတာကို
နားလည္ဘာ.. ဖန္းဆင္းခ်ိန္က..soul ကိုအသံုးျပဳေသာ္လည္းေသေသာ
အခါ spirit ဟာဘုရားသခင္စီကိုျပန္တယ္လို႔ဘဲေရးထားတယ္
ေဟျဗဲ၄း၁၂ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရား ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ ျခင္း၊ တန္ခုိးႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍၊ အသက္ႏွင့္စိတ္ဝိညာဥ္ကို၎၊ အရုိးဆစ္ႏွင့္ ျခင္ဆီကို၎ ပိုင္ျခား၍ ထုတ္ခ်င္းခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုးအၾကံ အစည္မ်ားကိုလည္း သိျမင္တတ္၏။
အဂၤလိပ္လိုဖတ္တဲ့အခါ.Heb 4:12 ForG1063 theG3588 wordG3056 of GodG2316 is quick,G2198 andG2532 powerful,G1756 andG2532 sharperG5114 thanG5228 anyG3956 twoedgedG1366 sword,G3162 piercingG1338 evenG2532 toG891 the dividing asunderG3311 of(G5037) soulG5590 andG2532 spirit,G4151 andG5037 of the jointsG719 andG2532 marrow,G3452 andG2532 is a discernerG2924 of the thoughtsG1761 andG2532 intentsG1771 of the heart.G2588
အသက္ႏွင့္စိတ္ဝိညာဥ္ဆိုတဲhျမန္မာျပန္ကို soul and spirit ဆိုျပီးသံုးထားတာ
ေတြ႔မယ္ထင္ဘာတယ္...မေသတတ္တဲ့ခႏၶာရဲ့အပိုင္းတစ္ပိုင္းအျဖစ္ေျပာတာ
မဟုတ္တာေသျခာေနဘာတယ္...
ဒါေၾကာင့္...soul and spirit ဟာခႏၶာမပါဘဲသူဟာသူအသက္မရွင္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ
ကိုေျပာဘာရေစ..
ေဒသနာက်မ္း ၉း၅-၁၀
၅ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ မိမိေသရမည္ကိုသိ၏၊ ေသေသာသူမူကား၊ အဘယ္အရာကိုမွ်မသိ။ အက်ိဳး အျပစ္ကိုလည္း မခံရ။ သူ႔ကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾက၏။
၆ သူ၏ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ျငဴစူျခင္းလည္းေပ်ာက္ပ်က္၏။ ေနေအာက္မွာျပဳသမွ်ေသာအမႈ၌ သူတပါးႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ မဆိုင္ရ။
၇ သြားေလာ့။ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ အစာစားေလာ့။ ရႊင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ေလာ့။ သင္ျပဳေသာ အမႈတို႔ကို ဘုရားသခင္ဝန္ခံေတာ္မူ၏။
၈ သင့္အဝတ္လည္း၊ အစဥ္ျဖဴစင္ပါေလေစ။ သင့္ေခါင္းသည္လည္း နံ႔သာဆီ မခန္းမေျခာက္ေစႏွင့္။
၉ ေနေအာက္မွာေပးသနား ေတာ္မူေသာ အနတၱအသက္ကာလပတ္လံုး၊ သင္ခ်စ္ေသာ မယားႏွင့္ ရႊင္လန္းစြာ အသက္ကာလ ကိုလြန္ေစေလာ့။ ဤေရြ႔ကား၊ အသက္ရွင္၍ ေနေအာက္မွာႀကိဳး စားအား ထုတ္ရာ၌ သင္ခံရေသာ အက်ိဳးေပတည္း။
၁၀ ေဆာင္ရြက္စရာအမႈရွိသမွ်ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေလာ့။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္ယခုသြား၍ ေရာက္ရလတံ့ေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ မရဏာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိ။ ၾကံစည္ျခင္းမရွိ။ သိပၸံအတတ္မရွိ။ ပညာမရွိပါတကား။
ဆာလံ ၁၄၆း၄
၄ သူသည္အသက္ထြက္၍ ေျမသို႔ျပန္သြားတတ္၏၊၊ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ သူ၏ အႀကံအစည္တို႔သည္ ပ်က္စီးၾက၏
ဆာလံ ၆း၅
၅ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ ေတာ္မူပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေသလ်က္ေနစဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေအာက္ေမ့ျခင္း မရွိပါ။ မရဏႏုိင္ငံတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို အဘယ္သူခ်ီးမြမ္းပါမည္နည္း၊၊
ေယာဟန္ ၅း ၂၈ ဤအမႈအရာကို အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သခ်ႋဳင္းမ်ားမွာ ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္၏စကားသံကို ၾကား၍၊ ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လတံ့။
ေကာရိန္သုပထမေစာင္၁၅း ၅၁ နက္နဲေသာအရာတခုကို ငါျပဦးမည္၊ ငါတို႔ရွိသမွ် သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾကမည္မဟုတ္။
၅၂ သို႔ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာတန္ပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ တခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိတမွိတ္၌ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။ ထိုတန္ပိုးမႈတ္ခ်ိန္ ေရာက္ေသာအခါ ေသလြန္ ေသာသူတို႔သည္၊ မပုပ္ႏိုင္ေသာအျဖစ္၌ တည္လ်က္ ထေျမာက္၍၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကမည္။
၅၃ ယခုမ်က္ေမွာက္ ပုတ္တတ္ေသာအရာသည္ ပုပ္ႏိုင္ေသာအျဖစ္သို႔ ဝင္စားရမည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ေသတတ္ေသာအရာသည္ မေသႏိုင္ေသာအရာ အျဖစ္သို႔ ဝင္စားရမည္။
၅၄ ဤပုပ္တတ္ေသာအရာသည္ မပုပ္ႏိုင္ေသာအျဖစ္သို႔၎၊ ဤေသတတ္ေသာအရာသည္ မေသႏိုင္ေသာ အျဖစ္သို႔၎ ဝင္စားေသာအခါ၊ ေသျခင္းသည္ ေအာင္ျခင္း၌ နစ္ျမဳပ္ၿပီဟု က်မ္းစာ၌ လာခ်က္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။
၅၅ အိုေသမင္း၊ သင္၏လက္နက္သည္၊ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ အိုမရဏႏိုင္ငံ၊ သင္၏ေအာင္ျခင္းသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။
၁သက္သာေလာနိတ္ ၄း ၁၃ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ဝမ္းနည္းသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔သည္ ဝမ္းမနည္း မည္အေၾကာင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔၏ အမူအရာကိုမသိဘဲ ေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။
၁၄ ေယရႈသည္ ေသၿပီးမွ တဖန္ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္လွ်င္၊ ထိုနည္းတူ ေယရႈ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။
၁၅ သခင္ဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ တဖန္ ငါတို႔ ဆိုသည္ကား၊ သခင္ဘုရားၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာငါတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၿပီးေသာ သူတို႔၏ အရင္အဦးေနရာက်ရၾကမည္မဟုတ္။
၁၆ သခင္ဘုရားသည္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံ ေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ပိုးေတာ္ကို မႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။
၁၇ ထိုအခါ အသက္ရွင္၍ က်န္ၾကြင္းေသာ ငါတို႔သည္ အာကာသေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ မိုဃ္းတိမ္ေပၚ သို႔ ခ်ည္ေဆာင္ ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ေနရၾကလိမ့္မည္။
၁၈ သို႔ျဖစ္၍၊ ဤစကားမ်ားအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ကိုတေယာက္ သက္သာေစၾကေလာ့။
ေကာ္မန္႔အျပည့္အစံုဖက္လိုပါက..ေအာက္မွာေပးထားေသာလင့္မွပထမပိုင္းလင့္ကိုနွိပ္ပါ..ေကာ္မန္႔မ်ားအားလံုးတင္မရေသာေၾကာင့္..အနည္းအက်င္းသာတင္ထားပါသည္..
LikeLike · 

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews