Monday, February 9, 2015

သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအားအစံုအစမ္းမျပဳရ..ျပဳသူတစ္ဦးရဲ့အျဖစ္သတိရွိဖို႔ပါ

စိန္ေခၚသူရလဒ္

သူ႔လိုမျဖစ္မိေအာင္သတိထားပါ
ဒီဂရုမွာရွိေတာ့..မန္ဘာ..အားလံုးခင္ဗ်ာ..
သုတေမာင္အသက္နဲ႔ေလာင္းေၾကးထက္ျပီးဘုရားကိုစိန္ေခၚျပီးဗီဒီယိုဖိုင္တင္တာ
အားလံုးသိျပီးသားျဖစ္မွပါ..အခုသူနဲ႔ပက္သက္ျပီး..မွတ္ခ်က္ေပးေနၾကတာကိုေတြ႕ရေတာ့..သုတေမာ္အတြက္တကယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္စိတ္မေကာင္းေၾကာင္းေျပာပါရေစ..
အထူးသျဖင့္သူ႔ရဲ့ျပသနာဟာထာဝရဘုရားသခင္နဲ႔မဆိုင္ေၾကာင္းေျပာပါရေစ..
သုတေမာင္ကိုကၽြန္ေတာ္သတိေပးခဲ့ပါတယ္..သူ႔ဖိုင္ေအာက္မွာ..ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ့္ေကာ္မန္႔တခ်ိဳ႕ျပန္မေတြ႕ေတာ့ဘူး..ဘယ္သူျဖတ္လိုက္လည္းမသိဘူး..
သုတေမာင္းကိုဒီလိုသတိေပးခဲ့တာပါ..
သူပထမ..စာနဲ႔ေရးစိတ္ေခၚတာကိုသိပ္ျပီးကၽြန္ေတာ္ဘာမွမေျပာခဲ့ပါဘူး
ဗီဒီယိုဖိုင္ျမင္တဲ့အခါၾကမွာ..သုတေမာင္ၾကီးမင္းေတာ့သြားျပီး..တကယ္ပဲမင္းစိန္ေခၚတဲ့အတိုင္းျဖစ္လာလိမ့္မယ္..ဒါေပမဲ့မင္းအသက္ေတာ့မေသပါဘူးအသက္ရွင္လ်က္စိန္ေခၚျခင္းရဲ့ရလဒ္ဒုကၡနဲ႔ရင္းျပီးမင္းသိရလိမ့္မယ္..ဘုရားကိုမင္းအသက္ကိုမထိခိုက္ေစပါဘူးဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ဒီလိုက်မ္းခ်က္ရွိလို႔..၈ခ်စ္သူတို႔၊ ထာဝရဘုရားမွာ ကာလတရက္သည္၊ အႏွစ္တေထာင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အႏွစ္တေထာင္သည္တရက္ ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္သည္အရာတခုကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကႏွင့္။ ၉လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကိုသည္းခံေတာ္မူ၏။
သူကၽြန္ေတာ့္စကားကိုေလွာင္ပါတယ္.ဘုရားရဲ့သေဘာကိုမသိေသးတဲ့.ခရစ္ယာန္မေလးကေတာ့ဆုေတာင္ေပးပါတယ္..ေသေအာင္..က်န္ခရစ္ယာန္ညီအစ္အကိုက
ဘုရားကိုစန္႔က်င့္သူေတြေသသြားတဲ့နာမည္ၾကီးလူေတြအေၾကာင္းတင္ျပီးသတိေပးပါတယ္..ကၽြန္ေတာ္ကလည္းတကယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ေနာင္တရဖို႔ျပန္ေတာင္းပန္ဖို႔..ေျပာထားပါတယ္..မင္းေသမွာေတာ့မဟုတ္ဘူးလို႔..ေသရင္..မင္းကယ္တင္ျခင္းဆံုးမယ္..
ဒါကိုဘုရားသခင္အလိုမရွိဘူးငါစာေတြဖက္ျပီးမင္းသူ႔အေၾကာင္းသင္ယူရအံုးမွာမို႔လိုေျပာတာကို..သူဟားပါတယ္..ေနာ္သူပို႔ထက္တင္တယ္..သူပထန္းကိုညကရြတ္ခ့ဲတဲ့အစြမ္းေၾကာင့္ေဘးကင္က်မ္းမာလ်က္တဲ့..ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါတယ္..မင္းေနာက္ကိုအမဂၤလာေတြလိုက္လာျပီလို႔..
..ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာလာတဲ့အတိုင္းေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္..
ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ..ရွမာရိျမိဳ႕ထည္းကိုဝင္တဲ့အခါ..ေမာင္းထုပ္ခံရပါတယ္..
တပည့္ေတာ္ေတြကစိတ္ဆိုးျပီးမီးက်ေအာင္ဆုေတာင္းျပီးဟအကုန္းလံုးကိုေသေစဖို႔ခရစ္.
ေတာ္ကိုေျပာပါတယ္..ခရစ္ေတာ္ကတပည့္ေတာ္ေတြကိုဆူတယ္..ငါလာတာ..လူေတြကိုကယ္ဖို႔သတ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး..တဲ့...ဒီကေနစျပီးတပည့္ေတာ္ေတြဟာ...လူနာသာေဆးသမားကိုအလိုရွိပါတယ္..လူေကာင္းကအလိုမရွိဘူး.ဒါေၾကာင့္..ခရစ္ေတာ္ထံကိုလာတဲ့သူေတြဟာ..ကိုယ့္ကိုကိုမကယ္ႏိုင္ဘူးလို႔ယံုတဲ့သူေတြပဲလာပါတယ္..
အာဒံနဲ႔ဧဝအျပစ္လုပ္တာေတာင္..ဘုရားကခ်က္ခ်င္းမေသေစပါဘူး.
အျပစ္လည္းမဆိုပါဘူး..ဥပေဒရွိတဲ့အတိုင္းသာစီရင္ခ်က္ခ်တာေတာင္..ခ်က္ခ်င္းေသေစလို႔မခ်ပါဘူး..အသက္ရွင္ခြင့္ေပး.ပါတယ္..
ကမၻာကိုေရလႊမ္းမယ္လုပ္တာေတာင္..ႏွစ္ေပါင္း၁၂၀သတိေပးပါတယ္..
ေသာဒံုေဂါမရကိုမီရွိဳ႕တာေတာင္..လူေကာင္း၅ေယာက္ရွိရင္မဖ်က္ဘူးလို႔ကတိေပးပါတယ္..နိနေဝမ်ိဳးသားမ်ားကိုရက္၄၀အတြင္းေနာင္တမယရင္မီးနဲ႔ဖ်က္မယ္လို႔းစိုတာကို
ေနာင္တရတဲ့အခါမဖ်က္ခဲ့ပါဘူး
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထည္းမွာသူဖ်က္စီးလိုက္တဲ့လူေတြဟာ..ေသခ်ာသတိေပးျပီးေနာင္တမရလို႔ဖ်က္ခံရတာပါ..ဒါေတြကိုနားမလည္ပဲ..ေစာပါဦးလို႔..သူေဝဖန္ေပမဲ့..ေစာပါဦးနဲ႔
Northern Breeze အရုးပါးႏွစ္ေကာင္က..သူလို႔အတိအလင္းဘုရားကိုစိန္မေခၚၾကပါဘူး..Northan breezeငနာက..ေထာင္ေပးတာေျမာက္ေပးတာေတာ့လုပ္တယ္.သူကေတာင္သုတေမာင္လို..မလုပ္ရဲ့ဘူး..ဥေနာက္မရွိတဲ့သုတေမာင္ကေတာ့..လုပ္တယ္..၃၇မင္းနတ္ေတြကိုသုတေမာင္လုပ္ရဲလား..ထာဝရဘုရားက..ၾကီးျမတ္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္..သူနာမေတာ္ကိုအလြယ္တကူအရွဳတ္ခ်ခံတဲ့ဘုရားမဟုတ္ပါဘူး..
ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ကတံုးျဖစ္ေနတာ..အေၾကာင့္မဲ့မဟုတ္ဘူး..ထာဝရဘုရားနဲ႔ကၽြန္ေတာ့့ၾကားထည္းက..ကတိကဝတ္ေတြဖ်က္ခဲ့တဲ့အတက္ေၾကာင့္ပါ.ကရင္ျပည္နယ္ကားဂိတ္မွာ.လယ္ထြန္စက္ေနာက္ဘိန္းၾကီးပိျပီးမေသခဲ့တာတခုပဲ....ဒါေတာင္ဘုရားကိုစိန္ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး..ဂတိေပးျပီးထြက္ေျပးလို႔သူျပန္ေခၚထားတာပါ...အသက္ကိုေတာ့မထိခိုက္ေစပါဘူး.
အတိုေျပာမယ္ဗ်ာ..ဒီကမၻာၾကီးကိုအုပ္စိုးေနသူဟာစာတန္ျဖစ္ပါတယ္..စာတန္ဟာ
လူကိုေသေစသူ..နာေစသူ..ဒုကၡေတြကိုေပးေနသူျဖစ္ပါတယ္...ဒီအမႈကေံနကယ္ဖို႔ထာဝရဘုရားကလူသားအျဖစ္ေယရႈအမည္ခံၾကြာလာျပီးသတိလာေပးတာျဖစ္ပါတယ္..
ဘုရားသခင္ကစာတန္လက္ထည္းကလူကိုအတင္းမလုယူပါ..သူ႔ကိုယံုၾကည္သူကိုသာသူက
အဆံုးတေန႔ကယ္တင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္..ယံုၾကည္သူေတြကစက္ေနခဲ့ျပီး..သူ႔လို႔လူၾကားထည္းဒုကၡခံအေသခံစက္ျပီးတရားေဟာရမွာျဖစ္ပါတယ္..ခရစ္ယာန္ေတြ..ခရစ္ေတာ္ကိုယံုလို႔ဒုကၡမေရာက္မေသေတာ့ဘူးမဟုတ္ပါဘူး.ဒုကၡပိုေရာက္ျပီးပိုေတာင္ေသရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္..
ဒီလို႔ခရစ္ေတာ္လို..တရားေဟာရဦးမွာပါ..
သုတေမာင္ကိုလည္းုဘုရားခ်စ္ပါတယ္..ယံုၾကည္သူမယံုၾကည္သူတိုင္းအေပၚမွာထာဝရဘုရား
ဟာသူ႔ရဲ့ေနေလေရေကာင္းၾကီးေတြအတူျမေဝပါတယ္..
သုတေမာင္ဟာဘုရားကိုစိန္ေခၚျခင္းအတြက္..ဘုရာရဲ့ကာကြယ္မႈေအာက္ကေနနယ္လြန္းသြားတ့ဲအတြက္စာတန္က..အခြင့္ေကာင္းယူျပီးဘုရားကိုပိုျပီး...စိတ္နာတိတ္ေအာင္လုပ္ေပးလိုက္ပတာပါ..ဘုရားဟာေစာ္ကားမခန္ဘူး..အရမ္းေဒါသၾကီးတယ္..သူတေမာင္ခံယူထားတဲ့အတိုင္း..ဘုရားကို..ပိုျပီးအျပစ္ျမင္တတ္ေအာင္စာတန္ကပိုလုပ္ဖို႔အခြင့္ရသြားတာပါ..
ဘုရားကသူကိုခ်စ္ျပီးေၾကာက္တာကိုလိုခ်င္သူျဖစ္ျပီး..စာတန္ကေတာ့လူေတြဘုရားကိုေၾကာက္ျပီးအျပစျမင္တတ္ေအာင္သင္ေပးေနပါတယ္.ဗ်ာ

ခ်စ္သူတို႔၊ ဤဒုတိယၾသဝါဒစာကိုသင္တို႔အား ယခုငါေရး၍ေပးလုိက္၏။ ၂သန္႔ရွင္းေသာ ပေရာဖက္ တို႔သည္ အထက္ကေဟာေျပာေသာ စကားမ်ားကို၄င္း၊ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ဘုရား၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာငါ တို႔၏ ပညတ္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါ၊ ဤစာႏွစ္ေစာင္၌ သင္တို႔၏ ၾကည္ျဖဴေသာစိတ္ဝိညာဥ္တို႔ကို ငါသတိေပး၍ ႏႈိးေဆာ္၏။ ၃ေရွ႔ဦးစြာ သိမွတ္အပ္ေသာ အရာဟူမူကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ျပက္ယယ္ျပဳတတ္ေသာ သူတို႔သည္၊ မိမိတို႔တပ္မက္ျခင္းအတိုိင္း က်င့္ေန၍၊ ၄သခင္ဘုရားၾကြလာမည္ဟူေသာ ဂတိေတာ္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ ဘိုးေဘးမ်ားအိပ္ေပ်ာ္သည္ေနာက္၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းစကျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ၾက၏ ဟုဆိုလ်က္၊ ကဲ့ရဲ့ျခင္းႏွင့္ တကြေပၚလာ ၾကလိမ့္မည္။ ၅ေရွးကာလ၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကုိ၄င္း၊ ေရထဲကထြက္၍ ေရျဖင့္တည္ေသာ ေျမႀကီးကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျဖစ္ေစေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္၊ ၆ျဖစ္ဘူးေသာ ေလာကဓာတ္ကို ထုိသုိ႔အားျဖင့္ ေရႏွင့္လႊမ္းျမွဳပ္၍ ဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကို ထုိသူတို႔သည္ မွတ္မိခ်င္ေသာစိတ္မရွိၾက။ ၇ယခုရွိေသာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးမူကား၊ တရားဆံုးျဖတ္၍ အဓမၼလူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေသာ ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္၊ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိုထားလ်က္ရွိ၍၊ မီးရႈိ႔ျခင္းအဘုိ႔အလုိငွါ ေနရစ္သတည္း။            ၈ခ်စ္သူတို႔၊ ထာဝရဘုရားမွာ ကာလတရက္သည္၊ အႏွစ္တေထာင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အႏွစ္တေထာင္သည္တရက္ ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္သည္အရာတခုကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကႏွင့္။ ၉လူအခ်ဳိ႔တို႔သည္၊ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတို႔တြင္ အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေနာင္တရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍၊ ငါတုိ႔ကိုသည္းခံေတာ္မူ၏။ ၁ဝသူခိုးသည္ညဥ့္အခါ လာသကဲ့သုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ လာလိမ့္မည္။ ထုိေန႔၌ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ႀကီးစြာေသာ အသံႏွင့္တကြ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ ေလာကဓာတ္တို႔သည္ ပူအားႀကီး၍ ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ေျမႀကီးကိုယ္မွစ၍၊ ေျမႀကီးေပၚမွာျပဳလုပ္သမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ကြၽမ္းေလာင္ၾကလိမ့္မည္။


 • Northern Breezeအမ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲလားကြယ္တတ္လည္းတတ္နိုင္ပါေပတယ္ဒါေတြဟာလည္းစာတန္ေႀကာင့္ျဖစ္သြားျပန္ျပီေပါ့ေနာ္ ္
  5 hrs · Like
 • အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္ ဒိကိစ က်ေနာ္စခ့ဲေတာ့က်ေနာ့္ကိုမ်ားအမွူပတ္လာမလားလို့ေတာင္ျကက္သိးထမိတယ္။ ကိုသုတေမာင္ျကီး အသက္ေဘးအန္ဒရယ
  ထိေတာ့ မဆုံးမပါန့ဲလို့ ဘုရားထံဆုေတာင္းပါတယ္။္
  5 hrs · Like
 • SMillion Maw ဒါေပါ့သားရယ္..ငါ့ပို႔မွာေသျခာဖက္လိုက္သား..
  5 hrs · Like
 • SMillion Maw ဒါေပါ့သားရယ္..ငါ့ပို႔မွာေသျခာဖက္လိုက္သား..
  5 hrs · Like · 1
 • Northern Breeze ဒါေတြဟာစာတန္လက္ခ်က္ျဖစ္သြားျပန္ျပီလား
  5 hrs · Like
 • Northern Breezeမင္းတို႕ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာေတြအျမဲဂုဏ္ယူေျပာေနတဲ့သက္ေသေတြကမင္းက်မွပဲ ဟားးဟးဟားး
  5 hrs · Like · 1
 • SMillion Maw ဒါေပါ့သားရယ္..ငါ့ပို႔မွာေသျခာဖက္လိုက္သား..
  5 hrs · Like · 1
 • Northern Breezeမင္းတို႕ဟာကလည္းကြာအရူးဖင္သရဲလိုးသလိုပဲဘယ္ခရစ္ယာန္မသာစကားနားေထာင္ရမလဲမသိေတာ့ဘူး
  5 hrs · Like
 • SMillion Maw ဒါေပါ့သားရယ္..ငါ့ပို႔မွာေသျခာဖက္လိုက္သား..
  5 hrs · Like
 • Ag Thit SMillion Maw ယံုၾကည္သူ မယံုၾကည္သူ ကိုဘုရားက ခ်စ္ပါတယ္
  5 hrs · Like
 • Ag Thit SMillion Maw 
  ဒါ ဘုရားက ဥပေဒထုတ္တာလို႔ 
  အကိုေျပာတယ္
  5 hrs · Like
 • Ag Thit SMillion Maw အဲဒါကို
  အကို ဝန္ခံတယ္
  5 hrs · Like
 • Thangtinkhung Chialing သိပ္မွန္တယ္အကုိSMillion Maw
  5 hrs · Like · 1
 • SMillion Mawဒါေပါ့.ဥပေဒ..ျပထန္းခ်က္ကိုကေသဒဏ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ဟာနဲ႔သြားညိစြန္းတာကို..ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းမွာဘယ္ဟာကေသဒဏ္..ဘယ္ဟာ..လႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ..ဆိုတာရွိတယ္..
  5 hrs · Like · 1
 • အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္ 
  သူသတိရိွလိုစိန္ေခါ္တာ SMillionMaw ကို အျပစ္ပုံခ်တာလား
  5 hrs · Like · 2
 • Ag Thit SMillion Maw
  အကို ဒိ ပို႔စ္မွာေရးတယ္
  ေသေစႏိုင္တာက စာတန္ ဆို
  5 hrs · Like · 1
 • Ag Thit SMillion Maw ကို ကိုယ္တင္ထားတဲ့ ပို႔စ္ တိုင္းကို 
  ျပန္ရွင္းႏိုင္ရန္ သတိရွိေစ ဖို႔ပါ
  အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္
  5 hrs · Like
 • အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္ နားမလည္လို့လား ျပန္ဖတ္ပါ။
  5 hrs · Like
 • Ag Thit အသိနဲ႔ သတိ ေလးခႏၲာကိုယ္မွာ
  ကပ္ေနေစ ခ်င္လို႔ပါ 
  အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္
  5 hrs · Like
 • Ag Thit အကုန္လံုးကို အတူမွ်ေဝတယ္
  ဒါဆို ဘာေၾကာင့္ ေသသဏ္ ထပ္ေပးေသးလဲ ဆိုတာ သိခ်င္လို႔ပါ
  အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္
  5 hrs · Like
 • Ag Thit နားမလည္တာထပ္ ရႈပ္သြားတာ
  ဒိ ပို႔စ္ နဲ႔ အရင္ ပို႔စ္ ကို တိုက္ၾကည့္မိလို႔ပါ
  အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္
  5 hrs · Like
 • SMillion Mawငါ့ညီ..စာတန္မာရ္နတ္..ဆိုတဲ့..စာတန္...စန္႔က်င့္သူ..မာရ္နတ္..ေသေအာင္လွည့္စားသူ...အာဒံနဲ႔ဧဝကိုေသေစတာ..စာတန္မာရ္နတ္....ဥပေဒက..ေသေစ..ဘုရားက..ဥပေဒအတိုင္းခ်က္ခ်င္းေသေစမေပးပဲ..ေမတၱာနဲ႔..ရွင္သန္ခြင့္ေပးတယ္..ဥပေဒရွိတဲ့အတိုင္းမစီရင္ဘူး...မာရ္နတ္ဟာ...လူကိုအဒိကေသေစ...See More
  5 hrs · Like · 1
 • အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္ ဘယ္နားမွာမ်ာဟာေနလဲ ဝုိင္းျကည့္ပါ။
  5 hrs · Like
 • SMillion Mawတိုက္ၾကည့္တာ..ေကာမန္႔က.အပိုင္းအစပါ..ေကာ္မန္႔စိုတာ..ေျဖရွင္းခ်က္အျပည့္အစံုမဟုတ္ဘူး..
  5 hrs · Like · 1
 • Ag Thit ဥပေဒ အတိုင္း စီရင္ တယ္ဆိုတာ
  တရားစီရင္ မယ့္ေန႔ေရာက္မွ စီရင္ မွာလား ?
  ထိုသူအားခဲနဲ႔ေပါက္ ျပစ္ဒါဏ္ေပးတာလား?
  5 hrs · Like
 • Ag Thit ဒိတစ္ခုထဲ comment အပိုင္းအစပါ
  က်န္တာက ပို႔စ္ အပိုင္းအစ ပါ အကိုSMillion Maw
  5 hrs · Like
 • SMillion Mawငါ့ညီ..ခဲနဲ႔ေပါက္စီရင္ခိုင္းတာ..ဂ်ဴးဥပေဒ..ဂ်ဴးဘာသာဝင္ေတြအတြက္..ဂ်ဴးဘာသာေတြနဲ႔ဆိုင္တာ..ဒါကိုဂ်ဴးတိုင္းကဝင္ခံျပီးကတိျပဳတယ္..ဘုရားေျပာတာကို..ဘာသာျခားကလုပ္ရင္..ခဲ့နဲ႔ေပါက္ဆိုတာပါလိမ့္မယ္...အဲ့ဒါ..ဂ်ဴးအသိုင္းအဝိုင္းမွာေနျပီး..ဥပမာ.ဂ်ဴးေတြရဲ့အိမ္မွာကၽြန္ရွိတ...See More
  5 hrs · Like
 • Ag Thit တရားစီရင္ မယ့္ေန႔မွ စီရင္မႈျပဳတယ္လို႔လည္း ၾကားဖူးလို႔ပါ
  ေနာက္ၿပီး အသက္ရွင္ေနတဲ့သူကို ယခုမွာလည္းခဲနဲ႔ေပါက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးတာေကာ ရႈပ္ေနလို႔ပါ
  အကို မသိတဲ့သူကိုစိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
  5 hrs · Like
 • Ag Thit ခဏေလး ထမင္းစားလိုက္ဦးမယ္ေနာ္ bro
  5 hrs · Like
 • SMillion Mawငါ့ညီ..ေမးေနတဲ့ေမးခြန္းက..ဘုရားကိုယ္တိုင္တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ေခတ္..အဲ့ဒီေအခတ္မွာဘုရားကတရားစီရင္လိုက္တဲ့လူတိုင္းဟာ..တခါတဲ..ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံစရင္းကေနပယ္ျပီးသား..အခုကသူတိုက္ရိုက္မအုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့ဘူး..ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာအားျဖင့္..စိတ္ေရွစြာနဲ႔..သီးခံေပးျပီး..ေနာက္ဆံုးေသာတေန႔တရားစီရင္ရာေန႔ကိုခန္႔ထားတယ္..
  4 hrs · Like
 • Ag Thit ဒါဆို ဘုရားေဟာ မဟုတ္ဘူးလို႔အကို ေရးသင့္တယ္
  4 hrs · Like
 • SMillion Mawဒီလိုေျပာလည္းငါ့ညီသေဘာေပါက္ဦးမွာမဟုတ္ဘူး..ေနာက္ကမၻာဦးက်မ္းကေနေနာက္ဆံုးက်မ္းအထိ..အနက္ဖြင့္ေရးတဲ့အခါ..သိလာလိမ့္မယ္..အခုေတာ့..ေျပာခ်င္သလိုေျပာေမးခ်င္သလိုသာေမးထားေတာ့..နားလည္သလိုပဲ..ေမးေတာ့..ေျပာေတာ့
  4 hrs · Like
 • Ag Thit ခဲေပါက္ျပစ္ဒဏ္ေပးတာကို
  4 hrs · Like
 • SMillion Mawဘုရားေဟာပဲ..ေခတ္ကာလနဲ႔ဆိုင္တာ..ဘုရားတိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္နဲ႔တိုက္ရိုက္မအုပ္ခ်ဳပ္ပဲ...လူ႔သေဘာအတိုင္းခြင့္ျပဳျပီး..ေနာက္ဆံုးမွာတရားစီရင္ခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ေခတ္
  4 hrs · Like · 1
 • Ag Thit က်ေတာ္က က်မ္းစာကိုေဝဖန္ေနတာ ေမးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး
  အကိုရဲ႕အေရွ႔ပိုင္းစကားနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းစကား ကိုပဲ ေမးတာပါ
  4 hrs · Like
 • SMillion Mawသူ႔ေနရာနဲ႔သူနားလည္ဖို႔လို႔ပါတယ္..ပို႔အေပၚမူတည္ျပီးေကာ္မန္႔ေပးတာရယ္..ကိုယ္တိုင္ပို႔က..ေျဖတာရယ္က..လူတစ္ေယာက္တန္းခနဲ႔နားလည္တာျခင္းကြာႏိုင္ပါတယ္..
  4 hrs · Like · 1
 • SMillion Mawဒီဥပေဒကိုထုပ္လားေမးတဲ့အတြက္.အေျဖကထုပ္ပါတယ္..ဘာေၾကာင့္ထုပ္လည္းဆိုတာ..မေမးတဲ့အတြက္.မေျဖပါဘူး..
  4 hrs · Like · 1
 • အိမ္ျပန္ခ်င္သူ္ ဘဝေလွငယ္ စိတ္ရွည္၂ထားပီးနားလည္ေအာင္ရွင္းျပပါကြယ္ အဘက အသက္ျကီးလာပီ မ်က္စိသိပ္မျမင္ေတာ့ဘူး
  4 hrs · Like · 1
 • Ag Thit ဘာေၾကာင့္ ထုတ္လဲလို႔လဲ ေမးစရာမလိုလို႔ မေမးတာပါ
  ေနာက္ေနာင္လူတို႔ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာဖို႔ျဖစ္သကြဲ႕အကို ေျဖထားၿပီပါၿပီ
  2 hrs · Like
 • Ag Thit သူ႔ေနရာ နဲ႔ သူနားလည္ဖို႔ဆိုတာက
  အကို ဒိ ပို႔စ္မွာေျပာတယ္
  (ဘုရားေျပာတယ္လို႔က်ေတာ္မသံုးဘူး ို္) " သူ႔ရဲ႕ ေနေလေရေကာင္းႀကီးေတြအတူ မွ်ေဝပါတယ္ " အကိုက ဒိပို႔စ္မွာဆိုထားသလို 
  ...See More
  2 hrs · Like
 • Ag Thit က်ေတာ္ သမၼာက်မ္းစာ ကိုလည္းရွင္းခိုင္းတာမဟုတ္ပါဘူး
  အကို႔ စကားကိုပဲ ျပန္ရွင္းခိုင္းတာပါ
  2 hrs · Like
 • SMillion Mawဒို႔စကားကသမၼာက်မ္းစာကလာတဲ့ဟာ..ေလ..သူ႔ေနရာနဲ႔သူေကာ္မန္႔ေပးရတာေပါ့..ရွင္းတာကိုလိုခ်င္တဲ့အခါ..ဒီစကားကိုဘာေၾကာင့္ဘုရားကေျပာရလည္းဆိုတာ..ရွင္းဖို႔လိုအပ္လာျပီ...ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာဘာေၾကာင့္ဒီစကားေျပာလည္းဆိုတာကိုသိမွ..နားလည္မွာေပါ့ကြာ..
 • Ag Thit ဒါဆို အခ်ိန္ေနရာ ခြဲၿပီးေမတၱာထလို႔ရလား
  ကိုSMillion Maw
 • Ag Thit အခ်ိန္ေနရာ ခြဲၿပီးစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာတယ္ဆိုတာ
  မွန္ေသာစကားမဟုတ္ေတာ့ဘူး
  သူ႔ထက္ငါ အရင္ အႏိုင္ရလိုမႈေတြပါေနၿပီ အကို
 • Ag Thit ဒါဘာသာေရးgroup ပါ
  ပို႔စ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုမွာ သတိ ရွိေစခ်င္ပါတယ္ 
  အႏိုင္လိုခ်င္လို႔ေျပာတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္လို႔ပါ
 • SMillion Maw ငါ့ညီမင္းအတြက္ပို႔တင္ေပးလိုက္ျပီ
  20 mins · Like · 1
 • Ag Thit ဟုတ္ကဲ့ ဖတ္ေနပါတယ္
  3 mins · Like


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews