Wednesday, February 4, 2015

ပိဋကတ္ႏွင့္သမၼာက်မ္းသည္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထိုက္ေသာက်မ္းမ်ားျဖစ္ပါ၏ေလာ့(က်မ္းႏွစ္က်မ္း၏အနက္အဓိပၸါယ္)နိဒါန္း


ကၽြန္ေတာ္ဗုဒၶဘာသာVsခရစ္ယာန္group မွာဒီလိုေမးခဲ့ပါတယ္
ဒီလိုေျဖေပးၾကပါတယ္


မယံုဘူးတဲ့...ကၽြန္ေတာ္ဘာသာျခားျဖစ္သူကမယံုရင္..အဓမၼဝါဒီလို႔ေျပာလို႔မရေပမဲ့
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးကပိဋကတ္ကိုဘုရားေဟာအျဖစ္မယံုရင္..အဓမၼဝါဒအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္နဲ႔အဖန္းခံရေကာင္းဖန္းခံရႏိုင္ပါတယ္..
သူတို႔မယံုတာသူတို႔အေၾကာင္းနဲ႔သူတို႔ွိရွိမွာေပါ့ေလေနာ္..ကၽြန္ေတာ္မယံုတာလည္းဒီလိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ပါ..
သမၼာက်မ္းနဲ႔ဗုဒၶဘာသာသြန္သင္ခ်က္ေတြကိုႏႈိင္းရွင္းျပီးေလ့လာထားသမွ်ေတြကိုႏွစ္ဘာသာရွင္တြဲႏိႈင္းရွင္ေရးျပီးတင္ေပးသြားမွျဖစ္ပါတယ္..
ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔..ကၽြန္ေတာ္ကက်မ္းႏွစ္က်မ္း၏အနက္ကိုေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္..အေျခခံသေဘာေတြပါ..သိသင့္သိထိုက္တာေလးေတြေပါ့
အဘိဓမၼာသေဘာအရာ..ပုဂိၢဳလ္သတၱာဝါမဖက္..တဲ့…ဒီေတာ့..ပုဂၢိဳလ္စြဲေဂါတမဗုဒၶကိုကိုးကြယ္ေနတာ
မွားမေနဘူးလား..မွားတာကိုမ်က္စိစံုမွိတ္အမွန္ယူ…ဘုရားရဲ့တရားေတာ္အထက္တတ္ေနၾကမွေတာ့
ဒီဘာသာဝင္ေတြေသလည္းငရဲက်မွာပဲ..ေမလ်ံေမာ္အမွန္ေဖာ္ျပီးမကယ္ရင္ေတာ့…ဒီဘဝဒီဂရုက
ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကၽြတ္လမ္းမျမင္ႏိုင္ဘူး…
ဘုရားကိုးကြယ္တာမဟုတ္ဘူး….ဓမၼကိုသာကိုးကြယ္ရာအျဖစ္နဲ႔ဆိုၾကျပန္လည္း.
အဲ့ဒီဓမၼေတြဆုထည့္ထားရာ…ပိဋကတ္ဆိုတာကလည္း…ဘုရားေဟာေတြမဟုတ္တာပိုမ်ားနားတာမ်ားသိပါရင္
ဘုရားမရွိဓမၼအမွန္မရွိနဲ႔..နိဗၺာန္လမ္းေတာ္လည္းအမွန္မသိျဖစ္ရကာ..ငရဲသို႔သြားရေျခေတာ့မည္..
ဘုရားအမွန္ဓမၼအမွန္သိေစမည့္အေၾကာင္း.. ေခါင္းစဥ္ေလးဒီလိုေပးကာ..အစခ်ီ အက်ိဳးေတာင္ေဆာင္လုပ္ေပရေတာ့္မည္..
သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ပိဋကတ္က်မ္းတို႔သည္..ဘယ္အခ်ိန္္မွာအဘယ္သူမ်ားက..အဘယ္အေပၚမွာအဘယ္ဘာသာစကားအားျဖင့္မွတ္တန္းတင္ျပဳစုထားၾကပါသနည္း…
အေျခခံအဆင့္..နားလည္းထားရမဲ့ဟာေတြကိုသာေရးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္..သမိုင္းေၾကာင္းခိုင္လံုလားမခိုင္လံုးလားဆိုတဲ့အပိုင္းကိုေတာ့..ဒီပို႔မွာထည့္ေရးမွာမဟုတ္ပါဘူး..ဒုတိယပိုင္းပို႔မွာေဖာ္ျပေရးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္..
သမၼာက်မ္းစာ..ကိုအဂၤလိပ္လို႔Bible လို႔ေခၚပါတယ္…..Bible ဆိုတဲ့စကားက..ဂရိဘာသာစကားbyblos
ဆိုတဲ့စကားက..လာပါတယ္..ဂရိဘာသာစကားေျပာတဲ့ခရစ္ယာန္ေတြကေတာ့..ဓမၼေဟာင္းက်မ္းေကာဓမၼသစ္
က်မ္းကိုႏွစ္အုပ္စလံုးကိုပါဝင္ေအာင္ေခၚတဲ့အေနနဲ႔..ဂရိလို(ta biblia)တ..ဘာဘလီယား.. the books. စာအုပ္မ်ားဆိုျပီးအနက္ပါဝင္တဲ့..အဲ့လိုေခၚေဝၚပါတယ္..
ေရာမ..လက္တင္ဘာသာစကားေျပာတဲ့ခရစ္ယာန္ေတြကေတာ့..အနည္းကိန္းအေနနဲ႔..biblia စာအုပ္လို႔သာေခၚဆိုပါတယ္…..အေရးၾကီးခြင္က်ယ္..သေဘာမ်ိဳးအမည္တခုမဟုတ္ပါဘူး..
ဒီ..biblia သို႔မဟုတ္..byblos ဆိုတဲ့စကားဟာ..ယခုေခတ္မွာ..စာအုပ္လို႔သံုးစြဲေပမဲ့..ေရွးယခင္မွာေတာ့
(Scroll )စကၠဴစာလိပ္..သိုးသားေရစာလိပ္…ဆိုျပီးသေဘာေပါက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္….သူ႔ကိုဂရိဘာသာအမ်ားသံုး
(ကြိဳင္)စကားမွာေတာ့..biblion ဆိုျပီးေခၚပါတယ္..တိေမာေသဒုတိယေစာင္..၄း ၁၃တေရာၿမိဳ႔တြင္ ကာပုလက္၌ ငါထားခဲ့ေသာ ဝတ္လံုကို၄င္း၊ စာေစာင္ကို၄င္း၊ အထူးသျဖင့္သားေရစာကို၄င္း၊ သင္သည္လာေသာ အခါယူခဲ့ေလာ့။
မူရင္းမွာစာေစာင္ကိုအဂၤလိပ္လို႔ကေတာ့booksဆိုျပီးသံုးထားေပမဲ့..ဂရိစာေပမွာေတာ့အနည္းကိန္း
βιβλίον
biblion
bib-lee'-on
A diminutive of G976; a roll: - bill, book, scroll, writing.
သားေရစာလိပ္ကိုေတာ့..အဂၤလိပ္လို parchments
သားေရစာလိပ္မ်ားလို႔အမ်ားကိန္းသံုးထားပါေမဲ့
မူရင္းဂရိလိုကေတာ့အနည္းကိန္းသံုးျပီး μεμβράνα
membrana
mem-bran'-ah
Of Latin origin (membrane); a (written) sheep skin: - parchment.
အားလံုးကိုျပန္ခ်ဳပ္ေသာ္..bible ဆိုတဲ့ျမန္မာျပန္သမၼာက်မ္းစာအုပ္ရဲ့အနက္က..ေရွးေဟာင္းေခတ္ဆုိ..စကၠဴစာလိပ္..သိုးသားေရစာလိပ္..လို႔သာသိရမွာျဖစ္ျပီး..ယခုေခတ္မွာေတာ့..စာအုပ္လို႔သာသိရမွာျဖစ္ပါတယ္..
ဒီထက္ပိုျပီးသိခ်င္ရင္ေတာ့
B..basis..အေျခခံ
I..instruction..ညႊန္ၾကားခ်က္
B..before..မတိုင္ခင္
L..leaving ထြက္ခြာ
E..earth ကမၻာေျမ
ကမၻာေျမမွမထြက္ခြာခင္သိထားရမဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္စာအုပ္လို႔သာဘာသာျပန္နားလည္လိုက္ပါ..
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ဒီလိုယံုၾကည္ခ်က္ထားပါတယ္..
သမၼာက်မ္းပါဓမၼေဟာင္းဓမၼသစ္က်မ္းႏွစ္အုပ္လံုးကိုဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေသာသူတို႔ဟာသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ေျပာဆိုသြန္သင္မႈအားျဖင့္ေရးသားခဲ့ၾကသည္..သမၼာက်မ္းစာသည္လူသားတိုင္းကယ္တင္ျခင္းရဖို႔မသိမျဖစ္အသိတရားမ်ားကိုေပးသည္သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကိုေဖၚျပသည့္မမွားယြင္းႏိုင္ေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားမ်ားျဖစ္ျပီး ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္။လူ႔ေခတ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားတို႔စပ္စံေရးကိုမွတ္တန္းတင္ထားေသာယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္သမိုင္းစာအုပ္လည္းျဖစ္သည္ (၂ေပ ၁း၂၀၊၂၁။ ၂တိ ၃း၁၆၊၁၇။ သုတၱံ ၃၀း၅၊၆။ ေဟရွာ ၈း၂၀။ ၁သက္ ၂း၁၃။ )

သမၼာက်မ္းမွာ..ဓမၼာေဟာင္း၃၉က်မ္းနဲ႔ဓမၼသစ္၂၇က်မ္းရွိပါတယ္.

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ရဲ့..ပါဠိပိဋကတ္ပဲျဖစ္ပါေစ..သကၠတပိဋကတ္ပဲျဖစ္ပါေစ..အဓိပၸါယ္ကေကာ..(ျခင္းေတာင္း)လို႔အနက္ရပါတယ္…
ဗုဒၶအခ်ိန္အခါက..စကားသံုးမ်ိဳးေျပာၾကပါတယ္…ထီးသံုးနန္းသံုးစကားကေတာ့..သကၠတဘာသာ
အထက္တန္းလူစားေတြကေတာ့..ျပကာရိတ္ဘာသာ..အရပ္သံုးအမ်ားသံုးလူတန္းစားအားလံုးသံုးေသာဘာသာစကားကေတာ့..မာဂဓ..ဘာသာစကားျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္..
ဗုဒၶဟာ..မာဂဓဘာသာစကားနဲ႔တရားေဟာေျပာတယ္လို႔ဆိုပါတယ္..ပါဠိဆိုတာမာဂဓဘာသာစကားပဲျဖစ္ပါ
တယ္.. နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္မ်ားမွာလည္း ထိုဘာသာကိုပင္ သံုးစြဲပါသည္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာမ်ား ပရိတ္ပါဠိေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ သုတ္ေတာ္မ်ားမွာ မာဂဓဘာသာ (ပါဠိဘာသာ)ျဖင့္သာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၍ အျခားဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုထားလွ်င္ ၾကာရွည္လည္း မတည္ႏိုင္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလိုေတာ္ ၀ါ-အနက္အဓိပၸါယ္ကိုလည္း မထိမိႏိုင္၊ ပါဠိဘာသာမွသာလွ်င္ အလိုေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ ထိမိႏိုင္သည္..လို႔သိရျပန္ပါတယ္..
ဒါေၾကာင့္..ပါဠိသင္တန္းယူျပီး..ပိဋကတ္ေလ့လာရမလိုျဖစ္ေနပါျပီ..ေျပာတာလည္းဟုတ္ပါတယ္..
ဘာေၾကာင္လည္းဆိုတာ..သမိုင္းေၾကာင္းခံေရးတဲ့ပို႔မွာသိရမွာျဖစ္ပါတယ္..အခုေတာ့မေရးလိုေသး
ပါ…
ဘာမွ..ေထြေထြထူးထူးအနက္ဖြင့္စရာမလိုေလာက္ေအာင္ရွင္းပါတယ္...ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့
ဒီလိုသာေျပာျပရမွာပါပဲ..ပိဋကတ္ဆိုတာ..ေဂါတမဗုဒၶရဲ့အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့တရားဓမၼခႏၵၶာ
၈၄၀၀၀၀..ကို..သိုမွီစုေဆာင္းထားတဲ့….ရတနာျခင္းေတာင္းလို႔အမႊန္းတင္ေရးေပးဖို႔ပဲရွိပါတယ္…
ပိဋကတ္သံုးပံု ဆိုသည္မွာ  ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ ေလးဆယ့္ငါး၀ါ ကာလအတြင္း ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ (ဗုဒၶ၀စန) မ်ားကို ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာေပမ်ားကို ေခၚဆိုေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္  ၀ိနယ ပိဋကတ္၊ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္ ႏွင့္ သုတၱႏၲ ပိဋကတ္ ဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားထားသည္။


Bible ဆိုတာ..စာလိပ္..စာအုပ္ျဖစ္တယ္..ပိဋကဆိုတာ..ျခင္းေတာင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုသိေလာက္ျပီ
ျဖစ္တဲ့အတြက္…ေနာက္တဆင့္အေနနဲ႔..
ထိုက်မ္းႏွစ္က်မ္းကို..ဘယ္အခ်ိန္မွာ..ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႔..ဘယ္သူေတြက..ဘယ္အေပၚမွာ
ေရးမွတ္ထားခဲ့ၾကသလည္းဆိုတာကိုဆက္ေလ့လာၾကရေအာင္..အခုေတာ့မဟုတ္ပါ..ေနာက္ပို႔မွာျဖစ္ပါတယ္..


  • Ye Yint Zarni အေျဖေလး တစ္ခ်ကိေလာက္ က်မ္းပိုဒ္ေလး သိခ်ငိတယ္
  • Thuta Mg ေနာက္ေန႕နင္နဲ႕ငါနဲ႕ ဆက္ေဆြးေႏြးမယ္ ေမာင္ရင္မီလယံေရ႕ အခုေတာ့နားမယ္ဟ ငါစိတ္၀င္တစားေျဖေပးပါ့မယ္ သိသေလာက္ေပါ့ နင့္ရဲ႕ မဟုတ္ကဟုတ္ကေတြဖတ္ရအုံးေပမေပါ့ကြယ္ Good Night ပါ မိတ္ေဆြႀကီမယ္လ်ံေမာ္ေရ႕
  • Par Oo the books Vs the Baskets ... Vs ကို သိပ္သုံးခ်င္တာပဲ။ ဘာမွေတာ့ ထူးထူးျခားျခားမပါေသးဘူး ။
  • SMillion Maw ထူးျခားတာေတြလာမွာေပါ့ပါဦး႐ယ္..ဟဟဟ
  • Thet Zaw သူခိုးၾကီးမ်ား
  • December Moo http://christiananswers.net/archaeology/
   Providing archaeological evidence in support of the...
   CHRISTIANANSWERS.NET
  • Thet Zaw ဘာသာမေျပာင္းလည္းရတယ္ေနာ္
   က်င့္ျခင္ရင္
  • Snow Rar Htoo Ko Thet Zaw အရင္ပဲက်င့္ပါအံုး
  • Thet Zawခဏနားတာလိုင္းေပၚကမက်ေတာ့ဘူးျဖစ္ေနတယ္ဒီးတစ္ပတ္ျပီးရင္ေတာ့ဆင္းေတာ့မယ္လူေတာ္ေတြမ်ားတယ္
  • SMillion Maw ထြက္ေျပးေတာ့မလို့လားအခုမအစပဲေ႐း႐ေသးတယ္..
  • Thet Zaw ဘယ္မွထြက္မေျပဘူးေသမင္းအရွာထြက္မလို ့ေသမင္းကိုေျပးေတြ႔
   တာပါ
  • Snow Rar Htoo Hah hah Ko Thet Zawအရံူးေပးေနၿပီလား 
  • Snow Rar Htoo စေတာင္မစရေသးဘူးေဆြးေႏြးမႉက
  • Par Oo ဟဲဟဲ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းက်မွ ကေလးထိန္းသလိုလို ထမင္းသြားခ်က္သလိုလို လုပ္ရဘူးေနာ္။ တခါေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားရင္ ေလး ငါး ေျခာက္လ
  • Thet Zaw အရံႈးမေပးျခင္လို ့ေသမင္းကိုရင္ဆိုင္တာေသခဲ႔ရတာမ်ားေနျပီဒီတစ္ခါေတာ့ေျပးမလြတ္ေတာ့ဘူးမိထားျပီဒီေကာင္ဘယ္လိုသတ္သလည္းဆိုတာေသခ်ာကိုသိေနျပီဒီေကာင့္ကိုရင္ဆိုင္ဖို ့ကအေရးၾကီးတယ္က်န္တာကသာမည
  • SMillion Mawမပူနဲ႕ဒီတခါငါေ႐းကိုေ႐းေတာ့မွာ..အခုေတာင္ကေလးနွစ္ေယာက္ဖ်ားေနတာကိုဂ႐ုမဆိုက္ပဲေ႐းေနတာ..ေစာပါဦေပၚလာတာနဲ႕အေတာ္ပဲ..
  • Snow Rar Htoo Hah hah ေသမင္းက္ုရွာစရာမလိုဘူးေသေန႔ေ့ရင္ေသမင္းကိုေတြ႕ရမယ္ Ko Thet Zaw
  • Thet Zaw ကေလးလည္းမရွိဘူးထမင္းလည္းမခ်က္ဘူး
  • Par Oo မိမိခႏၶာ ငါးပါးဟာ ေသမင္းပဲ။ ခုလည္း ေသမင္းနဲ႔ တူတူရိွေနတာ ဘယ္သြား႐ွာရဦးမွာလဲ
  • SMillion Mawေဂါတမေတာင္မနိုင္တာ..သူကနိုင္မယ္ထင္ေနတယ္..မာ႐္နတ္ကေသေတာ့ေျပာတာနဲ႕ေစာင့္ျကီးေအာင္ျကီးျပန္ေျပာ႐ေသးတယ္..
   ေဂါတမဆ႐ာကမာ႐္နတ္သိလား
  • December Moo http://christiananswers.net/archaeology/
   Providing archaeological evidence in support of the...
   CHRISTIANANSWERS.NET
  • Par Oo ေယရႈလည္း မႏိုင္ဘူး
  • Thet Zaw Snow Rar Htoo
   ေသမင္းဆိုတာခႏၶာကိုထဲမွာပါတစ္ျခားမွာမဟုတ္ဘူးေလလည္းေသမင္းပဲ ပူတာေအးတာလည္းေသမင္းပဲ
   ေရကလည္းေသမင္းပဲ မွာတာလည္းေသမင္းပဲ
  • Par Oo ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေယရႈခရစ္လည္း ခႏၶာ ငါးပါးနဲ႔ပဲ။ မရဏနဲ႔ မလြဲႏိုင္ဘူး
  • Snow Rar Htoo ေယရႉကေအာင္နိင္ခဲ့တယ္
  • Thet Zaw ေသမင္းကိုမျမင္ဘူးရင္အၾကိမ္၂ေသရမယ္
   ေသမင္းကိုျမင္ရင္အေသနည္းမယ္
  • Par Oo ဗုဒၶ ေသျခင္းမာရ္ကို ေအာင္ႏိုင္တယ္
  • Par Oo ေယရႈခရစ္ အားလုံးေ႐ွ႕မွာ မရဏနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာပါ။ ေအာင္ႏိုင္ရင္ ဘယ္လိုသတ္သတ္ေသစရာမရိွပါ။
  • Thet Zaw ေသျခင္းဆိုးေသတာမျမင္ဘူးရင္ေနျခင္းဆိုးနဲ႔ေနရမယ္မွတ္ထားၾကပါ
   ဒါေၾကာင့္ကို ့ေသျခင္းဆိုးေသတာျမင္ဖို ့ေလာကမွာအေရးအၾကီးဆံုးပဲ
  • SMillion Mawဟဟေသျခင္းကိုေအာင္တယ္ဆိုတာေသျပျပီး႐ွင္လာမွေသတာကိုေအာင္တယ္ေျပာလို့႐တာေပါ့ဟ..သူေသဖို့လာတာ..က်မ္းမွာျကိဳတင္ေျပာထားတာမဖက္ဖူးဘူးလား
  • Par Oo ဟင္ သခၤါရ ခႏၶာႀကိ္း ပိုင္ဆိုင္မွေတာ့ ေသမင္းႀကီးလြယ္ထားရတာ ေအာင္ႏိုင္မလား
  • Par Oo ဒါဆို ဘိုးဘိုးေအာင္တို႔ ၊ ဘိုးမင္းေခါင္တို႔ အ႐ွင္ထြက္ေတြ ကိုးကြယ္မလား
  • Snow Rar Htoo Ko Thet Zawလူကေသဆံုးမဲ့အရာေသဆံုးမဲ့အရာကိုသိေနလ်က္နဲ႔ bodyမွာရွိတဲ့ေသျခင္းကိုလ္ုက္ရွာၿပီးက်င့္စရာမလ္ုဘူး
  • SMillion Mawဟဟပါဦး..ဘယ္သူေျပာလည္းအ႐ွင္ထြက္မင္းတို့ဘုန္းျကီးေတြျပန္ေမးလိုက္
  • Thet Zawျပဳျပင္တတ္တဲခႏၶာဘာဆိုမွဘယ္သူဘယ္ခႏၶာ႐ရေသရမွာပဲေမြးေသေမြးေသဒါနဲပဲလည္ေနမွာကို ့အေသကိုမျမင္လို ့ကေတာ့တစ္ေယာက္မွေမြးေသမလြတ္ဘူးေမြးလာတာကိုကေသဖို ့ေမြးလာတာနတ္ေမြးလည္းနတ္ေသေသဦးမွာပဲ
  • Par Oo အ႐ွင္ထြက္ေတြက ေထရဝါဒမဟုတ္ေတာ့ ဘယ္ဘုန္းႀကီးေမးရမလဲ
  • Thet Zaw အသက္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ဆိုတဲ႔အရွင္ထြက္အေသထြက္ေတြေျပာေနတာရွိတယ္ ၃၇မင္းနတ္လည္းမေသေတာ့ဘူးေျပာတယ္
  • Snow Rar Htoo Ko Thet Zawစစ္မွန္ေသာဘုရားကိုရွာပါလူေမြးလာတာေသဖို႔ဒါကိုအထူးတလည္က်င့္စရာမလိုဘူးအရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကိုရွာပါ
  • Thet Zaw ေသမွာကိုသိေပမယ္ဘ
   ္လိုေသမလည္းသိသလားမသိဘူး
   ဘယ္ေန ့ေသမယ္သိသလားမသိဘူး
   ...See More
  • Thet Zaw ကို ့အေသကိုျမင္တာအခ်မ္းသာဆံုးပဲ
  • Thet Zaw နတ္ျဖစ္လည္းေသရဦးမွာပဲဘယ္ဘဝ႐ရအေသလြတ္တယ္ဆိုတဲ႔
   ဘဝကိုမျမင္ဘူး
  • Snow Rar Htoo Ko Thet Zawအေရးႀကီးဆံုးကေသရမဲ့ bodyကိုက်င့္ေနမွာလားအေရးႀကီးတဲ့တမန္လြန္အတြက္ကိုလုပ္ရမွာမုဟုတ္ဘူးလားစဥ္းစားေနာအခ်ိန္ရွိေသးတယ္
  • Thet Zaw တမလြန္မလိုေတာ့ဘူးကို ့အေသကိုေတြ႔သူျမင္သူအတြက္ကတစ္မလြန္ဆိုတာစဥ္းစားစရာမလိုေတာ့တဲ႔အရာပါ
  • Snow Rar Htoo Ko Thet Zawတမန္လြန္မလိုဘူးဆိုတာတကယ္လား
  • Ko Gyi Mor ကိုသက္ေဇာ္ေျပာတာ..တကယ္ပါ..တရားအႏွစ္႐ွိလွတယ္:-)
  • ခ်င္းစည္ သူ သမၼာက်မ္းစာကို သာမန္စာေရးဆရာေတြ က သူ႔ထက္ ပိုေမးခြန္းလြတ္ေအာင္ ေရးသားႏိုင္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ 

   ဗုဒၶရဲ႕ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ဘယ္ေခတ္မွာပဲ ေရးေရး ကမၻာမွာ ဉာဏ္ႀကီးပါတယ္ဆိုတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပဲ ၀ိုင္းေရးေရး ေနာက္ဆံုး ႀကိဳက္တ့ဲေခတ္မွာ တကမၻာလံုးပဲ ၀ိုင္းေရးေရး ဦးေႏွာက္ေတြသာ စုတ္ျပတ္သတ္သြားမယ္ ဒီလိုစာစုမ်ဳိး ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။
  • Par Oo မွန္လိုက္တာ အကိုရာ
  • SMillion Maw ခ်င္းစည္ သူေတာင္ေပၚတတ္တေလာကလံုးျကားေအာင္မိုက္နဲ႕ေအာ္
   သမၼာက်မ္းနဲ႕ပိဋကတ္႐ွင္ထားျပီးေ႐ာင္းတန္ဖိုး..10000တတ္..သမၼာက်မ္းစာပဲလူမ်ားဝယ္သြားမယ္..မင္းပိဋကတ္..5000ေပးျပီးဝယ္႐င္ကံေကာင္း..မင္းအိမ္မွာေတာင္ပိဋကတ္႐ွိ႐ဲ႕လား
  • SMillion Mawမင္းပိဋကတ္ဘု႐ားေဟာမဟုတ္ပဲဘုန္းျကီးေတြဖ်က္ညွပ္ကပ္လုပ္တာ..ငါေတာင္သိေနျပီး
  • Par Oo အမယ္ ခရစ္ယာန္ေတာထဲသြားၿပီး ေရာင္းမွေတာ့Bible ပဲ သန္ရာသန္ရာ အားေပးမွာေပါ့။ ပညာဆိုတာ လူတိုင္းတန္ဖိုးထားမဟုတ္ဘူး
  • Snow Rar Htoo ခ်င္းစည္သူကအမြန္းတင္လြန္းလွပါ့လား ဘာစာစုလဲဟင္ Worldတခုလံုးကိုျဖန္႔လ္ုက္ပါ့လား
  • Par Oo ပိဋကတ္မွာ ဘယ္ဟာ ဘုရားေဟာ ၊ ဘယ္ဟာက ဘယ္ရဟန္းရဲ႕ အာေဘာ္ပါလို႔ တိတိက်က် ႐ိုးသားစြာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
  • Snow Rar Htoo ေမးလိုက္ SMillion Mawသူ႔အိမ္မွာေတာင္ ပိဋကတ္ရွိရဲ႕လားေျပာလိုက္ရင္ေလကအႀကီးႀကီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင္အမ်ားစုကပိဋကတ္ကိုယံုတာအဟုတ္ဘူး
  • SMillion Mawဟဟ..ဒါနဲ႕မ်ား45နွစ္လံုးလံုးေဟာျကားေတာ္မူေသာဓမၼတ႐ားစု84000ထည့္ထားသိုထားတဲ႕ခ်င္းေတာင္းတဲ႕..
   လုပ္ပါဦ..ဘယ္အပိုင္းက..ဘု႐ားေဟာ..ဘယ္အပိုင္းကဘု႐ားေဟာမဟုတ္..သိပါ႐ေစ..ငါေနာက္ေ႐းမယ္တတိယပိုင္မွာသမိုင္းေျကာင္းခိုင္လံုပါ၏ေလာဆိူျပးထည့္ေ႐းမလို့
  • Par Oo အိမ္မွာ ပိဋကတ္ရိွပါတယ္။ ဒါနဲ႔ Bible က်မ္းအစုံ ခရစ္ယာန္ေတြ အိမ္မွာ ရိွၾကလား
  • Snow Rar Htoo Par Ooအိမ္မွာမေျပာနဲ႔အျပင္သြားေလရာမွာ က်မ္းစာအုပ္ပါၿပီးသား မွန္ေသာစကားေျပာျခင္း ဖုန္းထဲမွာလည္းရွိတယ္ 
  • Par Oo ဝိသုဒၶိမဂ္ ၊ သျဂႋုလ္ စတဲ့ က်မ္းဂန္ေတြမွာ ဘယ္အခ်က္ကေလးကေတာ့ျဖင့္ ဗုဒၶကဒီလိုေဟာၿပီး သူ႔အျမင္ကေတာ့ ဒီလိုပါလို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါတယ္၊ မသိရင္ ေလ့လာေပါ့ကြာ
  • Par Oo ကတ္သလစ္မွာ က်မ္းဘယ္ႏွအုပ္ကိုင္လဲ
  • Par Oo ပိဋကတ္ေတာ္ဟာ Bible ထက္ ၁၁ဆေလာက္ မ်ားတယ္။ ကတ္သလစ္မွာ ၇၀ေက်ာ္ ၊ ပ႐ိုတက္စတင့္မွာ ၆၀ေက်ာ္ ။ အဲလိုဟာကို သြားေလရာမွာ ဘယ္လိုသယ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုခ်ဳံ႕ထားလဲ
  • Snow Rar Htoo  သူမယံုဘူးပဲ
  • Par Oo စာအုပ္လို္က္ ကိုင္တာလား
  • SMillion Maw ပါဦ႐ယ္..သျဂၤဳလ္ေခၚအဘိဓမၼကိုဘယ္သူေ႐းလည္း..ဟ..လုပ္ပါဦး..
   ဗုဒၶေဟာတဲ႕အဘိဓမၼလူဘယ္နွစ္ေယာက္နာဖူးလည္းသိပါ႐ေစ
  • Snow Rar Htoo Par Ooဒီစာအုပ္ကိုသြားေလရာကိုယ္နင့္အတူယူေဆာင္သြားတယ္
  • Par Oo အဲလိုစာအုပ္က ကြၽန္ေတာ္ထဲမွာလည္း ရိွတယ္ အမ ။ Church တခုက အလကားေပးလို႔ ယူလာတာ။ သိခ်င္တာက အဲဒီတအုပ္ထဲမွာ က်မ္းစာအျပည့္အစုံအကုန္ပါလား
  • Snow Rar Htoo ရွိေနရက္နဲ႔သိခ်င္ရင္ဖက္ၾကည့္ပါကိုတိုင္
  • Par Oo ဖတ္ေနလို႔ က်မ္းခ်က္ေတြ တင္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္တာေပါ့ 😋
  • Thet Zaw ရွင္သာရိပုတၱရာနာတယ္အရွင္အာနႏၵာနာရတယ္ကဲဘာေျပာမလည္း
  • SMillion Maw အျပည့္အစံုေပါ့ကြယ္..မင္းကယ္တင္ျခင္း႐ဖို့..လမ္္းညွြန္ေျဖပံုေပါ့..
   မင္းေတာ့သြားျပီးဒီစာအုပ္႐ွိ႐ဲ႕သားနဲ႕ေသခ်ာမဖက္ပဲထား႐င္..ငါတို့တ႐ားမေဟာလည္းမင္းင႐ဲနဲ႕မလြတ္ဘူး..မ႐ွိလို့မျကားခဲ႕ဘူးလို့မင္းေသသြား႐င္မင္းလက္ခံတဲ႕အက်င္တိုင္းသူလိုခ်င္တဲ႕စံခ်ိန္မွီမမွီး..စစ္ျပီ
   ...See More
  • SMillion Mawနွစ္ေယာက္ျကီမ်ားေတာင္..အ႐ွင္အာနႏၵာဘယ္ေန႐ာမွာနာ႐တာလည္း..လုပ္ပါဦး..႐ဟန္းဒါေတာင္..ပထမ..သကၤယနတင္မွျဖစ္တာေသျပီ7႐က္လား
  • Par Oo မင္း့စာအုပ္ကလည္း ဖတ္ၿပီးေမးေတာ့ ။ ေလဒီမူးဆိုတဲ့ တေယာက္က ဘာမွ မသိပါဘူး ဘာဘူး ညာဘူးနဲ႔ ။ အဲေတာ့ ဖတ္လည္း အက်ိဳးမရိွေတာ့ ေနာက္မဖတ္ေတာ့ဘူး
  • SMillion Mawလူတစ္ေယာက္လမ္းေျပာက္ေနတယ္သူမွာ႐ွိတာ..သံလိုက္အိမ္ေျမာင္..သံလိုက္အိမ္ေျမာင္က..ေျမာက္ပဲအျမဲညွြန္ေနတာကိုစိတ္ဆိုးျပီး႐ိုက္ခြဲလွြတ္ျပစ္လိုက္တယ္..ေနာက္ေနကယ္ဆယ္ေ႐းအဖြဲ့လာေတာ့..သူေသေနျပီ..ပါဦး..သူေသေနျပီကြ..
  • Par Oo ဥပမာ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ သုံးမရဘူး 😋
  • SMillion Maw သံုးမ႐တာမသံုးတတ္လို့..
  • ခ်င္းစည္ သူ  ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး နဲ႔ ေဆြးေႏြးရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာသာမတူ ၾကေသာ္လည္း အမွန္တရားကို ေရာက္ေစခ်င္တ့ဲ ေစတနာ ေကာင္းထားတာ တူၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ post မွာ ေဖၚျပထားတ့ဲအတိုင္း Vs ဆက္လုပ္ရပါလိမ္႔မယ္။
  • Snow Rar Htoo ဆက္လုပ္ပါ ကိုစည္သူ 😋😋
  • ခ်င္းစည္ သူ ကမၻာဦးက်မ္းကို ေရးတ့ဲ ေမာေရွ လိုအပ္ပံုကို ေျပာျပမယ္။ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၄ မွာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္က ႏွင္ထုတ္ခံရၿပီးအာဒံနဲ႔ ဧ၀တို႔ ေပါင္းသင္းၾကရာ သားႏွစ္ ေယာက္ရရိွေၾကာင္း။ အကိုကာဣနက သတ္လို႔ ညီ အာေဗလ ေသဆံုးၿပီးခ်ိန္ အခန္းငယ္(၁၄)ထိဟာ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင...See More
   23 hrs · Like · 1
  • SMillion Mawဟဟ..အေ႐းျကီးတဲ႕ဇတ္လိုက္ေတြပဲေဖာျပထားတာဟ....မိန္းကေလးေမြးတာေဖာျပတာေတြ့လား..သူမွာတျခားညီးအစ္ကိုေတြ႐ွိေသးတယ္..က်မ္းသမိုင္းအတြက္မလိုလို့မထည့္တာ..သူ့ကိုညီအစ္ကိုေတြကျပန္မသတ္ေအာင္..ကာကြယ္အမွတ္ထားေပးတာကိုေျပာတာ..
   23 hrs · Like · 1
  • ခ်င္းစည္ သူ အ့ဲဒါက ခင္ဗ်ား အလိုပါ SMill ion SMillion Maw
   23 hrs · Like · 1
  • Par Oo ေမလွ်ံက က်မ္းစာ ျဖည့္ေတြးေပးတတ္တဲ့ေနရာမွာ တကယ္ေတာ္တယ္ 😋
   23 hrs · Like · 1
  • SMillion Maw က်မ္းေ႐းနည္းဘယ္လိုဆိုတာငါကသိေနတယ္ေလ..ဟဲဟဲ..
   23 hrs · Like
  • ခ်င္းစည္ သူ ေနာက္တခ်က္ေျပာဦးမယ္။ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းငယ္ ၁၇ ကမၻာေပၚမွာ ေျပးၾကည့္မွ လူသံုးဦးပဲ ရိွေသးတယ္။ ကာဣနဟာ သူ႔မယားနဲ႔ ဆက္ဆံသျဖင့္ သား ဧေနာက္ကို ေမြးဖြါးတယ္တ့ဲ။ မိန္းမဆိုလို႔ သူ႔အေမ ေ ဒၚဧ၀ တစ္ေယာက္တည္းရိွေသးတယ္။သူ႔သမီးေမြးတယ္လို႔လည္း မပါေသးဘူး။ ကာဣန မယားဆိုတာ ဘယ္သူပါလဲ။
   23 hrs · Like
  • ခ်င္းစည္ သူ  ကမၻာဦးက်မ္းထက္ ဦးတဲ့ က်မ္းကို ေမလွွ်ံ ေရးခ့ဲတာလား။
   22 hrs · Like
  • SMillion Maw သူ့ညီမ..သက်သာကီမ်ိဳးေပါ့ေမာင္နဲ႕နွမအိမ္ေထာင္ဖက္ျပဳတာကိုေခၚတယ္
   16 hrs · Like
  • Par Oo ေျပာစမ္းပါဦး ေမာင္ႏွမ အိမ္ေထာင္ဖက္တာ ဘယ္မ်ိဳးဆကျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ အတိအက်ေလး
   15 hrs · Like
  • Ko Gyi Morေပါေတာေတာပါa...လိမ္စရာမ႐ွိၾကံဖန္လိမ္တာ..ဘယ္ေတာ့မွမေသဘူးဆိုပဲ..မဟာက႐ုဏာအျပည့္နဲ႔ေမတၱာ႐ွင္ႀကီးဆိုပဲ...ေရာဂါေတြလည္းေပ်ာက္ေအာင္ကုေပးေသးသတဲ့..အခ်စ္ဆံုးသားေယ႐ႈဆိုပဲ...ေနာက္ေယ႐ႈကဘုရားသခင္နဲ႔အတူတူပဲ..တစ္ေယာက္ထဲတစ္ဦးတည္းဆိုပဲ..နာမ္ဝိညာဥ္ႀကီးဆိုပဲ...ေပါေတာေတာေတြပါa:-)  
   14 hrs · Like · 1
  • ခ်င္းစည္ သူ ႏွမေမြးတယ္လို႔ မပါေသးခင္ လူသံုးဦးပဲ ရိွေသးတာကို ကာဣန က သူ႕မယားနဲ႔ ဆက္ဆံတာ။ ေတြ႔သမွ်ေသာသူေတြက ဘယ္ကလူေတြလဲ။ 

   ဒါကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ စာကိုစစ္တာပါ၊သာမာန္လူ စာေရးဆရာႀကီးေတြေတာင္မွ အဲ့လိုေမးခြန္းထြက္လာမယ့္ အေရးအသား ပစ္မႈမ်ဳိးကို ဘယ္ေတာ့မွ က်ဳးလြနေလ့မ
   ...See More
   3 hrs · Like · 2
  • SMillion Mawဟဟ..အာဒံအသက္ဘယ္ေလာက္မွာကေလး႐လည္းတြက္လိုက္..ကေလး3ေယာက္ပဲလား..မင္းစိတ္ထင္..အာဒံကမ်ိဳတံုးေနတဲလူထင္လားသား..အေတြးအေခၚေတာ္ေတာ္ပိန္းတာပဲ..ဒါေျကာင္ဗုဒဘာသာျဖစ္တာ..
   1 hr · Like
  • Par Oo ေလကေတာ့ မေလၽွာ့ဘူး က်က်နနေထာက္ျပလည္း Biased ရွိေနၿပီးသားဆိုေတာ့ လက္မခံႏိုင္ဘူး
   1 hr · Like · 1
  • SMillion Mawအသက္ဘယ္ေလာက္မွာခေလး႐လည္းတြက္တတ္ေအာင္လုပ္ပါကြာသမၼာက်မ္းေလ့လာ႐က္ပထဝီသမိုင္သခ်ၤာ..႐ွိသမ်ွဘာသာေဗဒ.အကုန္သာဝယ္ဖက္နိုက္ေအာက္က်ိဳးစားေဟး
   1 hr · Like
  • Par Oo နာမည္ကိုက ဘာတဲ့ The Holy Bible တဲ့။ သူ႔ကို ဖတ္ဖို္႔ ပထဝီသင္ရ ၊ သမိုင္းသင္ရ ၊ သခ်ၤာသင္ရ ၊ ရိွသမွ် ဖတ္ေထာက္ကူဘာသာေတြ အမ်ားႀကီးပါလား။ အမည္မွာေတာ့ Holy ဆို၊ Fictions ေတြေတာင္ ဇာတ္ကြက္စုံတာ Holy books က ဘာကိစၥမစုံရတာလဲ။ စာအုပ္ထူၿပီး ေစ်းႀကီးမွာစိုးလို႔ ဝိတ္ေလွ်ာ့တာလား။ SMillion Mawေရ႕
   1 hr · Like · 1
  • SMillion Mawေနာက္တစ္ပုဒ္တင္လိုက္ျပီးေနာ္..ပါဦး..ဟဟ..သမၼာက်မ္းကိုမွန္လားမမွန္လားစစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္..မင္းကိုဖက္ခိုင္းတာ..လူေလး..သမၼာက်မ္းစာက..ဘက္စံုဘာသာနဲ႔အစစ္ခံတယ္..ပိဋကတ္ကေတာ့မရဘူး..ငါအခုေနာက္တစ္ပုဒ္တင္လိုက္ျပီး..ဒီေပ့ကိုေတာ့..ငါ့ရဲ့ဝက္ဆိုက္မွာမင္းတို႔ေကာ္မန္႔နဲ႔တကြျပန္တင္လိုက္ျပီးပါဦး..
   6 mins · Like

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews