Thursday, February 26, 2015

နိဗၺာန္သည္လည္းအနတၱ

နိဗၺာန္သည္လည္းအနတၱ

ဗုဒၶဘာသာဝင္အေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတို႔ရဲ့အဓိက..ဦးတည့္ရာသြားလိုေသာ..ေရာက္လိုေသာ..
ေနရာ..လို႔ေျပာရမလား..ေနရာလို႔ေျပာလို႔ကလည္းမရ..ေနရာလို႔ေျပာရင္..အေကာင္အထည္ကရွိမွ
ေကာင္အထည္ေဖၚျပ၍မရ..အသက္ရွင္တံုးစိတ္နဲ႔သာခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းခံစားလို႔ရေသာ..ထိုနိဗၶာန္သည္
ဗုဒၶအခ်ိန္အခါအိႏိၵယ(ကုလားျပည္)မွာသုံးေသာ..ဘံုသံုးစကား (မွတ္ခ်က္..အမ်ားသံုးအိမ္သာမဟုတ္ပါ..
ေမလ်ံေမာ္ကိုအျပစ္ရွာတာလြတ္ေအာင္ၾကိဳတင္ေျပာထားမွ)
..ပါဠိစကား.. နိဗၺာန ဟူေသာ ပုဒ္မွ လာသည္ ။ ျငိမ္းသတ္သည္ ဟု ဆိုလိုသည္ ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ မီးမ်ားကို ျငိမ္းသတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္ ။ (ရတနသုတ္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။)
တဖန္ နိဗၺာန ဟူေသာ ပုဒ္သည္ ပါဠိဘာသာ နိ ႏွင္႔ ၀ါန ကို ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ နိ - မရွိ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊ ထြက္ခြာျခင္း ။ ၀ါန - တဏွာ ။ နိ၀ါန = နိဗၺာန = တဏွာမရွိျခင္း ၊ တဏွာမွ ကင္းလြတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ တဲ့
ရွင္းရွင္းပဲေျပာမယ္….ဘာစိုဘာမွမရွိ..ရွိတယ္လိုေတြးလို႔မရေအာင္ကို..မရွိတာ..နိဗၺာန္
ေသရင္ေတာင္၃၁ဘံုမွာရွိေနအံုးမွာဗုဒၶဝါဒအယူအရ..၃၁ဘံုရဲ့ဘယ္ေဒါင့္မွာမွရွာမရနိုင္တဲ့
သတၱဝါအေပါင္းတို႔ရဲ့ထိုနိဗၺာန္…..ဘာမွမရွိတာၾကီးကိုတက္မတ္ေနၾကလိုက္တာ..အနာခံအသာစံေဟးဆိုတဲ့အထာၾကီးနဲ့..ေျပာလိုက္ေသးတယ္..တတ္မတ္တဲ့စိတ္မရွိရဘူးတဲ့
စြဲလန္းစိတ္မထားရဘူးတဲ့..ဒါေၾကာင့္ထင္တယ္.ဗုဒၶဘာသာာေတြေသရင္နိဗၺာန္မေရာက္
တာ..နိဗၺာန္ကိုအစြဲမထားပဲ..ဘဝကိုတဏွာကိုအစြဲထားလို႔ကိုး..
ဒါေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြေျပာမယ္..အစြဲႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္..နိဗၺာန္အစြဲနဲ႔..ဘဝတဏွာအစြဲ
ဘယ္အစြဲကိုေရြးမလည္း..အယ္ေလေၾကာ္ေရွသြားျပီး
အနတၱဆိုတာ..ထက္ဆက္ရဦးမယ္…ဗုဒၶဘာသာကိုေရးခ်င္လို႔ေရးေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္
ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုဒဲ့ေရးရင္..နားလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္အေတြးအေခၚနိမ့္ေနၾကလို႔.
နိမ့္တာလည္းမေျပာနဲ႔..လူနဲ႔တိရစၦာန္က..ကံတရားအၾကာင္းစပ္နဲ႔..ေဆြးမ်ိဳးေတာ္ေနၾက
တယ္လို႔ယံုေနၾကတယ္ေလ..ကို႔ေဆြးမ်ိဳးကိုျပန္စားျပီးသူေတာ္ေကာင္းတရားက်င့္ၾကံသူေတြကလည္းရွိေသးတယ္…ေအာ္ေရွျပန္ျပီးဒီလုိပါဒီလိုပါအနတၱဆိုတာ
အနတၱဟူသည္မွာ..
၁။ အ၀သ၀န႒။
အလိုသို႔ မလိုက္ပါျခင္း။ မိမိျဖစ္ခ်င္သလို မျဖစ္ျခင္းသေဘာ။
၂။ အသာမိက႒။
ပိုင္ဆိုင္သူမရွိျခင္း
၃။ သုညတ႒။
ျပဳစီမံတတ္ ဖန္တီးတတ္ေသာတရားမွ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း အနက္သေဘာ။
၄။ အတၱပဋိေကၡပ႒။
မပ်က္မစီး အၿမဲတည္တံ့သည္ဟု ယူဆထားေသာ အတၱကို ပယ္ျခင္း
အနက္သေဘာ။
န + အတၱ = အနတၱ။
န = မဟုတ္။
အတၱ = ငါ၊ အလိုသို႔လိုက္ပါျခင္း၊ အစိုးတရ မိမိျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ျခင္း။
အနတၱ = ငါမဟုတ္၊ အလိုသို႔ မလိုက္ပါျခင္း၊ အစိုးမရ မိမိျဖစ္ခ်င္သလို
မျဖစ္ျခင္း
ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ေတြ႕တယ္ဟုတ္အနတၱေလးမ်ိဳး..နိဗၺာန္ဆိုတာလည္းအနတၱလို႔ေမလ်ံေျပာတာအလားကား
မဟုတ္ဘူး..ဒီ၄မ်ိဳးထည္းကဟာကိုေျပာေနတာ..နိဗၺာန္မွာပိုင္ဆိုင္သူရွိလားမရွိပါ
နိဗၺာန္မွာျပဳစီမံတတ္ဖန္တီးတတ္ေသာတရားေတြရွိေနေသးလားမရွိပါ
အတၱဝိညာဥ္ေကာင္ေတြ..ရုပ္နာမ္ေတြရွိေသးလားမရွိပါ..ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာမျဖစ္ျခင္တာ
ရွိေသးလားမရွိပါ..မွတ္ထားနိဗၺာန္သည္လည္းအနတၱဆိုတာဒါပဲ..
ေနာက္တစ္ခုထပ္ေျဖ့ေပးလိုက္မယ္..နိဗၺာန္သည္လည္းအနစၥ..မျမဲဘူးဆိုတာေလးပါ..
ဘာေၾကာင့္မျမဲလည္းသိခ်င္လား..သိရမွာေပါ့ကြယ္..
နိဗၺာန္ဝင္တန္းစာေမးပြဲသို႔ေျဖဖို႔လူျဖစ္လာၾကကုန္ေသာဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စဥ္
အေပါင္းတို႔ေရး..ဒူဒူဒူ..ေမာင္းတီးေၾကညာေနတယ္ေနာ္..ထြက္ၾကည့္ျပီးနားမေထာင္
ရင္…အထက္ကငရဲမီးက်လာတဲ့အခါ..ေမလ်ံေမာ္ကိုအျပစ္မတင္နဲ႔ၾကိဳတင္ေျပာထားတယ္..
အနစၥဒုကၡအနတၱတဲ့..ဗုဒၶသူေဟာတဲ့တရားအတိုင္းသူလိုက္ရသလို႔သူ႔ဘာသာဝင္အေပါင္းေတြလည္းလိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္..ဒီဘဝနဲ႔အပီးျဖတ္ရင္ျဖတ္မျဖတ္ရင္ေနာင္ဘဝမတနဲ႔..
ဒို႔ဘုရားၾကြဖို႔ေနာက္အႏွစ္၁၀၀ေစာင့္စရာမလိုေတာ့ဘူး…မီးနဲ႔ျဖတ္တဲ့တဲ့အခါ၃၁ဘံုလည္းပါ
မွာမို႔..နိဗၺာန္လည္းေျပာက္ရေပေတာ့မယ္..၃၁ဘံုမရွိရင္..နိဗၺာန္လည္းမရွိေတာ့ဘူးေလဟုတ္တယ္မဟုတ္လား..
၁၁တဖန္တံု၊ ျဖဴေသာပုလႅင္ႀကီးကို၄င္း၊ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေတာ္မူေသာသူကို၄င္း ငါျမင္၏။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႔မွ ေျပးလြင့္၍ သူတို႔ေနစရာအရပ္မရွိ။ ၁၂ေသလြန္ေသာသူ အႀကီးအငယ္တို႔သည္ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾကသည္ကို ငါျမင္၏။ စာေစာင္မ်ားကို ဖြင့္ထား၏။ အသက္စာေစာင္တည္းဟူေသာ အျခားတပါးေသာစာေစာင္ ကိုလည္း ဖြင့္ေလ၏။ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔အက်င့္အတိုင္း၊ စာေစာင္တို႔၌ ေရးထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရားစီရင္ျခင္းကုိ ခံရၾက၏။ ၁၃သမုဒၵရာသည္ မိမိ၌ရွိေသာ လူေသတို႔ကိုအပ္ေပး၏။ မရဏာႏွင့္မရဏာႏိုင္ငံသည္လည္း မိမိတို႔၌ရွိေသာ လူေသတို႔ကို အပ္ေပးၾက၏။ လူအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ အက်င့္အတိုင္း တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရၾက၏။ ၁၄ထိုအခါ မရဏာႏွင့္မရဏာႏိုင္ငံကို မီးအုိင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။ ထိုေသျခင္းကား ဒုတိယေသျခင္းျဖစ္သ တည္း။ ၁၅အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းမဝင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း မီးအုိင္ ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။
က့ဲရွင္းတယ္ဟုတ္…မရဏာႏွင့္မရဏာႏိုင္ငံဆိုတဲ့ငရဲျပည္ၾကီးကိုေတာင္မီးနဲ႔တိုက္..ေကာင္းကင္မွရွိတဲ့
ျဗဟၼာဘံုကိုမီးနဲ႔တိုက္..ေျမၾကီးနဲ႔ေျမၾကီးအတြင္းမွာရွိတယ့္လူ႔ဘံုနဲ႔..အဘယ္ေလးဘံု..တိရစာၦန္..အသူရကယ္…ျဗိတၱာ..ငရဲ..သြားေပးအံုးဟဲ့..နိဗၺာန္လည္းအနိစၥသေဘာနဲ႔..ေနာက္တခါေဖာ္စရာမရွိေအာင္
မေပၚလာရေတာ့ဘူးေပါ့ကြယ္..
Like ·  · 
 • Aung Htoo Snow Rar Htoo Te Te layဒီမွာလာဖတ္သူမ်ားရွင္းျပေနတုန္း။ဘုမသိဘမသိသူခိုးဓားရိုးကန္းေတြ။
  10 hrs · Like
 • Thangbu Naing ဒါေတြကုိမေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးဆုိတာဘယ္လုိသိတာလဲ။က်ေနာ္ျမင္ေနရတာကေတာ့ ဘယ္သူကမွာ ေလာက မွာ သစၥာ တရားေတြကုိတကယ္ေျဖရွင္းေနတာမေတြ႔ပါဘူး။အတူတူအႏူႏူပါပဲ။လုပ္လည္းမလုပ္ႏုိင္ပဲ ေလ်ွာက္ေျပာေနရင္လည္းအလကားပါဗ်ာ။
  10 hrs · Like
 • Thangbu Naing အေပၚမွာ ေျဖထားတယ္ေလ။အမွန္ရင္မမွန္တဲ႔အေၾကာင္းဘာေၾကာင့္မမွန္သလဲဆုိတာေျပာျပေလ။ကုိယ့္ဟာကုိေရာသိလားမသိ သူမ်ားကုိကပ္ျပီးလာေမးေနတာ။
  10 hrs · Like
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္သန္းဗူး .....ေျဖေလ ေမာင္ရင္ ...... ေမာင္ရင္က ေဒါသေတြ ေလာဘေတြ ေျပာေနတာဆိုေတာ့ ........ျပီးေတာ့ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာလည္း ...ေဒါသမထားရဘူး လို႔ ခရစ္ေတာ္က ဆံုးမထားမွာပါ ............ကဲ ..ဒါေၾကာင့္ ေျဖပါဦး ........ေဒါသဆိုတာ ဘာလည္း ...? အေျဖမေပးနိုင္တဲ႔...See More
  10 hrs · Like
 • Si Thu Nyein Chan ကဲ .....ေမာက္သန္းဗူး ေရ ......ေလာကသစၥာတရားနဲ႔ ပတ္သတ္ေနတဲ႔ .....ေဒါသဆိုတာတရားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေမာင္သန္းဗူး အေျဖမေပးနိုင္ဘူး ဆိုရင္ .....သမၼာက်မ္းစာမွာလည္း အေျဖမရွိဘူး ဆိုတာ ေသခ်ာရင္ ........စည္သူျငိမ္းခ်မ္း ေျဖေပးပါမယ္ .....ဘယ္သူအတြက္မွ မလြဲမွားတဲ႔ လူတိုင္းအတြက္ မွန္ကန္ေနတဲ႔ သစၥာတရား ျဖစ္ေစရမယ္ဆိုတာကိုပါ ...အသိေပးထားပါရေစ .......။
  10 hrs · Like
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္သန္ဗူး .....ဘယ္လိုလည္း .....ေဒါသ ဆိုတာ ဘာလည္း ...? အေျဖေပးနိုင္လား ...?
  10 hrs · Like
 • Snow Rar Htoo Aung Htooမူးေနတာလား မင္းရဲ႕နိဗာန္အေၾကာင္းဘယ္တုန္းကေမးဘူးလို႔လဲမစႏိုးက
  10 hrs · Like
 • Aung Htoo သခိုးကိုဓားရိုးကန္းေနလို့ေျပာတာ။
  10 hrs · Like
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္မီလ်ံက ထားလိုက္ပါေတာ့ စာသင္သား ေလး ျဖစ္ေနလို႕ .....ေမာင္သန္းဗူးေရာ္ .......အေျဖမေပးနိုင္ေသးဘူးလား အခုအထိ .......ေဒါသ ဆိုတာ ဘာလည္း ....???
  10 hrs · Like · 1
 • SMillion Maw ေဒါသသမားအမွားမ်ားစြာတဲ႕,
  ေဒါသကင္းအမွားကင္းတယ္င႐ဲကင္းတယ္င႐ဲကိုခ်နိုင္တဲ႕ဘု႐ား႐ဲ႕သမၼတ႐ားထည္းမွာေဒါသကိုနွစ္မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားတာမသိဘူးဟုတ္
  10 hrs · Like
 • Thangbu Naing ေဒါသအနက္ကုိကပ္ျပီးေမးတာ။ေဒ့သမထြက္ဖူးဘူးထင္တယ္။ဒါမွမဟုတ္ ဟန္ေဆာင္ထားတာပဲျဖစ္ရမယ္။ျမန္မာစကားမွာအသုံးျပဳေနရတာကုိ အနက္လာေမးေနတာ။ကဲ ေရာ့ ဒီ anger ကုိျမန္မာအနက္ျပန္လုိက္ပါ။
  10 hrs · Like
 • Thangbu Naing ခရစ္ေတာ္က မိမိညီအစ္ကုိကုိ စိတ္ဆုိၚမုန္းတီသူဟာ လူ့အသက္ကုိသတ္သူျဖစ္တယ္လုိ့ေျပာတယ္။ဒါေဒါသမဟုတ္လုိ့ဘာလဲ။
  10 hrs · Like
 • Thangbu Naing က်ေနာ္ေျဖျပီ။ခဗ်ာၤး ရဲ႔ဗုဒၶတရားအတုိင္းေျဖေတာ့။
  10 hrs · Like
 • Si Thu Nyein Chan ေတာ္ေတာ္ ေနာက္တဲ႔ခ်ာတိတ္ေတြ .....လံုးခ်တတ္ရံုနဲ႔ ....အေျဖထင္ေနပံုဘဲ ....
  10 hrs · Like
 • Thangbu Naing ဒါဆုိခဗ်ာၤးေျပာၾကည့္။ခဗ်ာၤးေျပာတဲ႔အေပၚမွာက်ေနာ္သုံးသပ္မယ္။
  10 hrs · Like
 • SMillion Maw အျပားလိုက္ခ်တာ
  10 hrs · Like
 • Thangbu Naing ေဒါသရဲ႔အနက္ကုိ သူငယ္တန္းကေန ၁၀ တန္းေအာင္တဲ႔အထိ ဘယ္သူကမွ မေမးဖူးသလုိ မအေျဖလည္းမေပးဖူးၾကဘူး။
  10 hrs · Like
 • SMillion Maw ေဒါသဆိုတာသစၥာမဟုတ္ပါဘူး..ဒုကၡသစၥာအဖြဲဝင္ပါ
  10 hrs · Like · 1
 • Si Thu Nyein Chan ေမာင္သန္းဗူး ......ေသခ်ာမွတ္ထားေနာ္ .......ေဒါသ ဆိုတာ " ပ်က္စီးျခင္း " ပါ ......။

  ေဒါသ =ပ်က္စီးျခင္းဆိုတဲ႔ အနက္ေဆာင္ေဆာင္ပါတယ္ ....
  ...See More
  10 hrs · Like · 1
 • SMillion Maw ပ်က္စီး႐င္မျမဲဘူး..မျမဲေသာတ႐ားကိုမကိုးစားနဲ႕
  9 hrs · Like · 1
 • SMillion Maw ဒါေျကာင့္ေျပာတာ..မျမဲေသာ ဘု႐ားေဟာတဲ႕မျမဲေသာတ႐ားကိုမကိုးစားနဲ႕ကိုစည္သူဟိဟိ
  9 hrs · Like · 1
 • Si Thu Nyein Chan ရုပ္ေခ်ာသူတစ္ေယာက္ဟာ ေဒါသစိတ္ေၾကာင့္ အဲ႔ဒီေဒါငစိတ္ျဖစ္ေနတဲ႔ အခိုက္အတန္႕မွာ ေခ်ာေနတဲ႔ရုပ္ကေလးပ်က္စီးျပီး ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ရုပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္ ......အသားျဖဴရာကေန နီျမန္းလာမယ္ ....သာယာတဲ႔အသံကေန ၾကမ္းတမ္းတဲ႔အသံအျဖစ္ေျပာင္းသြားမယ္.......ဒါဟာ ေဒါသဆိ...See More
  9 hrs · Like · 2
 • Thu Rizza ေဒါသစိတ္ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းကဘာလဲ?
  9 hrs · Unlike · 1
 • SMillion Maw မွားပါတယ္..ေဒါသထြက္တာကိုဖုန္းလို့႐တယ္
  9 hrs · Like · 2
 • Thu Rizza ပညာရွိအမ်က္အျပင္မထြက္ 
  9 hrs · Unlike · 2
 • SMillion Mawေဒါသထြက္႐ျခင္းကကိုစည္သူေကာင္မေလး..အျခားဘဲေနာက္လိုက္သြားလို့ဟိဟိ
  9 hrs · Like · 1
 • Ye Thu Ra Tun ကို SMillion Maw က နိဗၺာန္ကို ဘံုတစ္ခုအေနနဲ႔ ယူဆေနပံုရတယ္....နိဗၺာန္ဆိုတာ ဒုကၡ ခပ္သိိမ္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း သေဘာမွ် သာ ျဖစ္ပါတယ္...ဘံုမဟုတ္ပါဘူး....ျမတ္စြာဘုရားက သံုးဆယ့္တစ္ဘံု လို႔သာေဟာေတာ္မူခဲ့တာပါ...သံုးဆယ့္ႏွစ္ဘံုလို႔ မေဟာခဲ့ပါဘူး....နိဗၺာန္က သံု...See More
  9 hrs · Like · 1
 • SMillion Mawဘံုလိုေျပာတာပါလား..31ဘံု႐ဲဘယ္ေန႐ာကမွ႐ွာလို့မ႐ဘူးပဲေျပာတာဘံုအျဖစ္နဲ႕႐ွိေန႐င္ေတြ႕႐မယ္မ႐ွိေတာ့မေတြ႕႐ဘူးဒါမ်ိဳး..နိဗာန္အနိစဆိုတာ..ခ႐စ္ယာန္တ႐ားနဲ႕တိုက္ျပီေျပာတာ..31ဘံုပ်က္႐င္က်န္ေနဦးမွာာနိဗာန္....ဒါေျကာင့္ခ႐စ္ယာန္အယူမွာ..ထာဝ႐ေသျခင္းျဖစ္ေနတယ္..
  9 hrs · Like · 1
 • SMillion Mawငါ့ညီကိုေမးမယ္..နိဗာန္ဆိုတာလူမ႐ွိခင္သတၲဝါ႐ယ္လို့မ႐ွိခင္က႐ွိလား..သတၲဝါေတြေပၚမွ႐ွိလာတာလား
  9 hrs · Like · 2
 • Thangbu Naing ေဒါသပ်က္စီးျခင္းဟုတ္လား။ေအး ဒါလည္းဟုတ္မွာပါ။ေဒါသမျဖစ္တဲ႔အရာဝတၳဳေတြလည္းပ်က္စီတာပဲေလ။အဲေဒါသ ကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္လား။ေဒါသျဖစ္ရင္ စရုိက္ နဲ႔စိတ္နဲ႔ပ်က္တာပဲ။ မျဖစ္လည္းတစ္ေန့ထက္တစ္ေန့ပ်က္ေနတာပဲ။
  9 hrs · Unlike · 1
 • Thangbu Naing မရွိတဲ႔နိဗၺာန္ကုိလုိခ်င္ၾကတယ္ဟုတ္။ မွတ္းျပီးေျပာ။ေသခ်ာစိစစ္ျပီးမွေျပာ။စိတ္ရဲ႔လွည့္စားျခင္းကုိအဟုတ္မမွတ္နဲ႔။ေလာကမွာ တန္က်င္ဖက္အျမဲဒြန္တြဲတယ္။ ဆင္းရဲျခင္းရွိရင္ခ်မ္းသာျခင္းရွိတယ္။ဒုကၡရွိရင္ သုခရွိတယ္။မျမဲျခင္းရွိရင္ ျမဲျခင္းရွိတယ္။ရွိတယ္။အျငိမ္းဓာတ္ကုိစံစားဖုိ့အတြက္ အရွိတရားအျဖစ္တရားမရွိဘဲဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏုိင္။
  9 hrs · Unlike · 2
 • Ye Thu Ra Tun အျမင္ျခင္းက ကြဲျပားေတာ့ ညွိႏႈိင္းဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္ အကိုSMillion Maw ေရ...အကို႔ရဲ့နိဗၺာန္ အေပၚ ျမင္တဲ့အျမင္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ နိဗၺာန္အေပၚ ျမင္တဲ့အျမင္က အလြန္ကြာျခားေနပါတယ္... ဘာပဲေျပာေျပာ အကို႔ ရဲ့ ေလ့လာႏိုင္စြမ္းကိုေတာ့ ေလးစားပါတယ္...ဒါေပမယ့္ ဘာကိ...See More
  8 hrs · Unlike · 2
 • Ye Thu Ra Tun https://www.facebook.com/photo.php?fbid=744661222308032&set=a.162762137164613.36174.100002924846745&type=1&theater&notif_t=like
  နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား
  ==============
  ၁။ မာန္မယစ္ရာ နိဗၺာန္။ (မဒနိမၼဒေနာ)
  ...See More
  8 hrs · Unlike · 1
 • SMillion Maw ငါ့ညီဒါေလးဖက္လိုက္ပါမွားလားမွန္လား
  ဒါေတာင္လက္မခံ႐င္..ဘုန္းျကီပညာ႐ွင္ထက္ပိုတတ္ေနလို့ပဲလို့သာေအာင့္ေမ့လိုက္ေတာ့မယ္
  သေဗၺဓမၼာ အနတၱာ၌ သေဗၺဓမၼာပုဒ္အရ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ပါႏိုင္သလား
  ...See More
  8 hrs · Like · 1
 • အလင္း စက္ ပို႔စ္႐ွင္ေျပာတာေတြ မဆိုးပါဘူး..
  ဒါေပမ့ဲ
  အနတၱကို ၾကက္တူေရြးစာအံေလာက္သိၿပီး အဓိပၸါယ္ကိုေျပာျပေနေသာ အဆင္မေျပဘူး..
  ...See More
  4 hrs · Unlike · 2
 • Ko Naing ဗုဒၶကဘံုပိုင္းထက္ စိတ္ျဖ စ္စဥ္ေတြကိုပဲ ဥပမာေတြဆင္ၿပီးဦးစားေပးေဟာခဲ့တာပါ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ ကမၻာေက်ာ္စကားတခြန္းက စိတ္သာ႐ွင္ေစာ တဲ့
  4 hrs · Unlike · 1
 • SMillion Mawသင္ယူဖို့..အဆင္သင့္ပါ..သင္ေပးေနတံုး..ဆ႐ာအလင္းစက္..က်န္ခဲ႕႐င္ျဖည္တပည့္ေမလ်ံျဖည့္ေပးမယ္..ဘာမွာပူနဲ႕ဆ႐ာ
  4 hrs · Like · 3
 • SMillion Mawငါ့ညီစိတ္အေျကာင္းေျပာေနတာမဟုတပ္ပါ..နိဗာန္ကိုအနက္ဖြင့္ေနတာ..စိတ္အေျကာင္းကိုေနာက္မွေျပာမယ္..အဘိဓမၼာအလွည့္က်မွ
  4 hrs · Like · 1
 • Ko Naing ၃၁ဘံုဆိုတာလူ႔ျပည္ ရဲ႕ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အဆင့္ဆင့္ကို ပမာတင္စားၿပီး ဆိုလိုက္တာပါ ဘံုပိုင္း႐ွိရင္ ဘံုကိုဘယ္သူဖန္တီးလည္း ဆိုတဲ့အေမးထပ္ထြက္လာလိမ့္မယ္
  4 hrs · Unlike · 2
 • SMillion Mawအေမထြက္႐င္အေျဖကဒီလို..ကိုယ္ျပဳေသာကံကသာျပန္ဖန္ဆင္းတယ္တဲ႕ေထ႐ဝါဒေျဖတာ..မိုးျပာကဘယ္လိုေျဖမလည္း
  4 hrs · Like · 1
 • Ko Naing ပိဋကသုေတသီေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ရင္ အေျဖေပၚပါလိမ့္မယ္ ဒါနဲ႔ပိဋကရဲ႕မူရင္းအဓိပၸါယ္လဲ သိဖို႔လိုလိမ့္အံုးမယ္
  4 hrs · Like
 • SMillion Mawအာ..ပိဋကတ္ခ်င္းေတာင္းလား..ခ်င္းေတာင္းေျပာ႐င္မေကာင္းဘူး45ဝါလံုးဗုဒေဟာျကားထားေတာ္မူေသာ..တ႐ားစုဓမၼခႏၶာ84000အားစုထည့္ထားေတာ္မူေသာ႐တနာျခင္းေတာင္း..ဒါမ်ိဳးမွ..
  4 hrs · Like · 1
 • Ye Thu Ra Tun အကိုSMillion Maw ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ရဲ့ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ တရားစု...ဓမၼခႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ဆိုတာကို ေျပာင္ေခ်ာ္ပ်က္ေခ်ာ္ မေျပာေစလိုပါ... တစ္ဘာသာႏွင့္ တစ္ဘာသာ ေလးစားသမႈ ရွိသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
  3 hrs · Unlike · 2
 • အလင္း စက္ ၃၁ ဆိုတာႀကီးကို အကိုဂိလ်ံယုံလား..ဟင္
  3 hrs · Unlike · 1
 • SMillion Maw ငါ့ညီဒါေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး..
  ဒဲ႕အနက္ျပန္႐င္ခ်င္းေတာင္း
  ျကားမေကာင္းဘူး..
  ...See More
  3 hrs · Like
 • SMillion Maw ယံုတယ္..31ဘံု..ဘယ္ဘိုယံုလည္းသိခ်င္လား..အခုမေျပာဘူးေနာက္မွ
  3 hrs · Like · 2
 • Ye Thu Ra Tun ကြ်န္ေတာ္ေစာင့္ဖတ္ေနပါ့မယ္...အကို႔ရဲ့ ၃၁ ဘံုအေပၚအျမင္ဘယ္လိုလည္းဆိုတာ...ဘာပဲေျပာေျပာ အားလံုး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျမင္ကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေဆြးေႏြးၾကတာကို ျမင္ရရင္ ဝမ္းသာပါတယ္ဗ်ာ...ဘာပဲေျပာေျပာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တစ္ေျမထဲေန တစ္ေရထဲေသာက္ တဲ့ အမိေျမသားေတြပဲ......See More
  3 hrs · Unlike · 3

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews