Monday, May 12, 2014

ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုဆိုတာဒါလား..ပိဋကတ္သည္ဘုရားေဟာအကုန္မဟုတ္ပါဟုဆိုေသာ အရိယအဓမၼဝါဒေထာင္နန္းစံရွင္ဥကၠထ၏ေအာင္ပြဲတတိယပိုင္း


ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုဆိုတာဒါလား..ပိဋကတ္သည္ဘုရားေဟာအကုန္မဟုတ္ပါဟုဆိုေသာ
အရိယအဓမၼဝါဒေထာင္နန္းစံရွင္ဥကၠဌ၏ေအာင္ပြဲတတိယပိုင္း



ဟုတ္ကဲ့ပါ..ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုစာအုပ္ပါ..ရွင္ဥကၠဌရဲ့စကားလံုးမ်ားကိုအကုန္လံုးျပန္လည္စန္းစစ္
ေဝဖန္ပိုင္းျခားေရးလ်က္ေနပါတယ္..သတင္းအဆံုးလင္မွာ..
အရွင္ဗုဒၶေဂါသေရးေသာ..ဗုဒၶဝင္နဲ႔ေထရဝါဒရဟန္းပညာရွင္စာအုပ္ေရးသူအခ်ိဳ႕တို႔သည္္လိမ္လည္သူမ်ားျဖစ္ျပီး..သၾကားမင္း
တို႔..တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္တို႔..ျမင့္မိုေတာင္အယူတို႔သည္..သီဟိုမွဆရာေတာ္မ်ား၏လက္ခ်က္သာျဖစ္ကာ
ပိဋကတ္မွာလည္းဗုဒၶဘုရားေဟာအကုန္မဟုတ္ပါလို႔ဆိုရံုသာမက
ဗုဒၶေဟာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေသာအရာမ်ားထည့္သြင္းထားသည္ဟုဆိုေသာစကားအားျဖင့္ခရစ္ယာန္မ်ားကိုေအာင္ပြဲစင္ခဲ့တဲ့ရွင္ဥကၠဌေျပာစကားမွန္ပါသလားလို႔ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ၾကိမ္ေမးခဲ့ေပမဲ့..ႏွစ္ၾကိမ္စလံုးဟုတ္ပါတယ္မွန္ပါတယ္လို႔..ဆိုကာရွင္ဥကၠဌအဆိုကိုေထာက္ခံသူမ်ားေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္..ေမလ်ံေမာ္ကိုအိမ္သာထဲကေကာင္လို႔ေျပာတဲ့ဘုနး္ၾကီးေတြလည္းပါးစပ္ပိတ္ျပီးအေျဖမေပးဘဲေနၾကပါတယ္…..ဗုဒၶကိုလည္းမယံုပါစသည္ျဖစ့္ေျဖၾကားတာကိုဘဲအေျဖရခဲ့ပါတယ္…
ဒုတိယပိုင္းလင့္https://www.facebook.com/groups/404948659530773/permalink/871259276233040/
ဒါေၾကာင့္ဒီေန႔အတည္ယူလိုက္ပါတယ္..ကိုေဌးႏိုင္တဦးသာရွင္ဥကၠဌကိုမေထာက္ခံခဲ့ေပမဲ့..က်န္ဗုဒၶဘာသာဝင္
မ်ားကေတာ့..ရွင္ဥကၠဌကိုေထာက္ခံျပီးအဓမၼဝါဒီအဖြဲ႕ဝင္လုပ္ၾကပါတယ္..ဒါေထာင္ၾကႏိုင္တယ္မဟုတ္လားေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္အေပါင္းတို႔..
ဒီေတာ့ဒီမိုကေရစီသေဘာအရ..တစ္ေယာက္ထက္အမ်ားသေဘာကိုဦးစာေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္..
ဘုရားေဟာအကုန္မဟုတ္ပါလို႔…ရွင္ဥကၠဌႏွင့္တကြ..ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားျငင္းစိုတဲ့ပိဋကတ္ျဖစ္ေပၚလာပံုသမိုင္းအက်ဥ္းေလ့ေလ့လာၾကည့္တာေပါ့ဗ်ာ..ကၽြန္ေတာ့္မွာ..ပိဋကတ္သမိုင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္..အဓမၼဝါဒေထာင္နန္းစံရွင္ဥကၠဌဘက္ကအားသာေနတဲ့အတြက္..သူ႔ဘက္လိုက္ျပီးပိဋကတ္သမိုင္းေၾကာင္းကိုတင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
ကိုေဌးႏိုင္ဘက္ကအားသာရင္ေတာ့လက္ရွိေထရဝါဒအယူတိုင္းပိဋကတ္သမိုင္းကိုတင္ေပးမွာပါ..
အခုေတာ့အဓမၼဝါဒဘက္ကိုလိုက္ျပီးတင္ေပးရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္..
သမိုင္းေလးကဒီလုိဘာ..သူမ်ားေရးထားတာပါ..ဘာျမန္မာေဖာင့္နဲ႔ေရးထားမွန္းမသိလို႔ေဇာ္ၾကီးေဖာင့္နဲ႔
ေမလ်ံေမာ္ကူးခ်တင္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္..ဘယ္သူဘယ္ဝါကေရးထားတယ္ဆိုတာေတာ့မေျပာလို႔ပါ
ပထမသံဃာယနာကို ဗုဒၶ အာယုသခၤါရလႊတ္ျပီးမာကာမွီကာလ၌ပင္ ယေန႔
ရာ့ဂ်္ဂ်ာရ္ဟုမည္ေသာရာဂ်ာတ္ရီဟာအရပ္တြင္ဗုဒၶ၏ အဂၢသာဝကၾကီျဖစ္ေသာအရွင္မဟာကႆဖ
ၾကီးမႈးလ်က္က်င္းပခဲ့ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာဗုဒၶ၏ၾသဝါဒမ်ားႏွင့္သြန္သင္မႈ
သုတၱန္မ်ားကိုျပန္လည္မွတ္သားရန္ႏွင့္ ရဟန္းမ်ားအတြက္ဝိနည္းမ်ားကိုသတ္
မွတ္ရန္တို႔ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ ညီဝမ္းကြဲလည္းျဖစ္အဓိက သာဝကမ်ားမွလည္းျဖစ္ေသာ
အာနႏၵာအားဗုဒၶ၏ေဟာေျပာမႈမ်ားကိုဆင့္ျပန္ေစျပီး၊ အျခားေသာသာဝကၾကီး
ျဖစ္သည့္ ဥပါလိအားဝိနည္းဥပေဒမ်ားကိုဆင့္ျပန္ေစခဲ့ေပသည္။ ၎တို႔မွ
ပိဋကတ္က်မ္းေတာ္၏အေျခခံျဖစ္၍ ပါဠိ၊တရုတ္၊တိဘက္ဘာသာမ်ားျဖင့္စုစည္း
ထားသည္ဟုဗုဒၶရာဇဝင္မွတ္တမ္းမ်ားအရလက္ခံထားေပသည္
သံဃာယနာတင္သည္ဆိုျခင္းမွာ ဗုဒၶေဟာခဲ့ေသာတရားေတာမ်ားကို
အမ်ိဳးတူရာ၊သေဘာတူရာကိုစု၍ ပိဋိကအားျဖင့္ခြဲ၍၊ နိကာယ္အားျဖင့္ခြဲ၍မွတ္
တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခါရွင္ပုရာဏေထရ္က ငါ့ရွင္တို႔ သံဃာယနာတင္ပြဲကို
ေကာင္းစြာျပဳအပ္ျပီ၊သို႔ရာတြင္ ငါမူကားဗုဒၶမ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ၾကားနာမွတ္သား
သည့္အတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါအံ့ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္
ထိုေၾကာင့္ ပထမသံဃာယနာတင္ပြင္ျပဳလုပ္စဥ္ကပင္ ဗုဒၶေဟာၾကားသည္ဆိုရာ၌
သေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုစတင္ေတြ႕ရေပသည္
ဒုတိယသံဃာယနာ(ဘီစီ၄ရာစု)
အခ်ိဳ႕ေသာသံဃာမ်ား၏စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေလ်ာ့ရဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားမႈမ်ား ေရခ်ိန္ျမင့္လာေသာ
ေၾကာင့္ ပါဋလိပုတ္ျပည္ကာလာေသာကမင္းၾကီး၏ အာဏာစက္ျဖင့္ေထာက္ပ့ံ
၍ွင္သဗၺကာမီေထရ္ဦးေဆာင္၍ ဒုတိယ သံဃာယနာကိုက်င္းပခဲ့ေပသည္
ပထမ သံဃာယနာတြင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာဗုဒၶ၏ၾသဝါဒမ်ားႏွင့္ ယခုဝိနည္း
ေလ်ာ့ရဲမႈမ်ားသည္မကိုက္ညီေၾကာင္းကိုျပသရန္သာဒုတိယသံဃာယနာအားက်င္း
ပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္..
ထိုသံဃာယနာတင္ပြဲတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲေသာ ဝိဇၨပုတၱက ရဟန္းတို႔က
ရဟန္းတစ္ေသာင္းကိုစုစည္း၍ေကာသမီၺျပည္တြင္ စင္ျပိဳင္ ပထမသံဃာယနာကိုတင္
ခဲ့ၾကေပသည္..ထိုစင္ျပိဳင္သံဃာယနာႏွစ္ခုမွ နိကာယ္၊ ဝိနယ၊အဘိဓမၼာ၊ပါဠိ
ေတာ္မ်ားကြဲလြဲစြာမွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။
တတိယသံဃယနာ(ဘီစီ၂၅၀)
အာေသာကမင္းသည္ ယေန႔ေခတ္ ပတၱနာ မည္ေသာပဋလိပုတ္အရပ္၌ ဘီစီ
၂၅၀ပတ္ဝန္းက်င္တြင္တတိယသံဃာယနာကိုတင္ေစခဲ့သည္။ ၎ကိုအရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ
ၾကီးမႈး၍က်င္းပခဲ့ေပသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သံဃာမ်ားအထူးသျဖင့္နန္းတြင္းႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ရဟန္းမ်ား သန္႔စင္ေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။ထိုသံဃာယနာတြင္
ရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆက ယခင္သံဃာယနာမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ ကထာဝတၳဳ
က်မ္းကိုရြတ္ဖတ္၍ပိဋကေတာ္၌ အစီအစဥ္ထည့္သြင္းသည္ကို သေဘာထားကြဲ
ေသာရဟန္းမ်ားက ရာဇျဂိဳလ္အနီး နာလန္ဒါျမိဳ႕၌စင္ျပိဳင္သံဃာယနာကိုတင္ခဲ့ျပန္သည္။
သို႔ေသာ္ အာဏရွိေသာသူတို႔၏ေထာက္ခံေသာအယူသည္ အႏိုင္ရျမဲျဖစ္သည့္
ဓမၼတာအတိုင္း အာေသာကမင္းေထာက္ခံေသာအယူဝါဒကို ဗုဒၶသာသနာျပဳမ်ား
ျဖင့္ထိုစဥ္ကသူတို႔သိထားေသာ ကမၻာ့အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ေစလႊတ္သာသနာျပဳခဲ့ေပသည္
စတုတၳသံဃာယနာ(ေအဒီ၁၀၀)
ေအဒီ၁၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔က ဂ်လန္ဒါ သို႔မဟုတ္ ကရွ္မီးယားနယ္၌ကုရွန္ဘုရင္
ကနက္သွ် လက္ထက္တြင္ စတုတၳသံဃာယနတစ္ခုကိုတင္ခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း
ေထရဝါဒမ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာခန္႔ေစာလွ်က္သီရိလကၤာ၌ကိုယ္ပိုင္စတုတၳ
သံဃာယနာရွိခဲ့၍ ပါဠိျပဌာန္းခ်က္ကိုပထမဆံုးအေနျဖင့္ ေပထက္အကၡရာတင္ခဲ့ေပသည္
ထို႔ေၾကာင့္စတုတၳသံဃာယနာမွာႏွစ္ခုျဖစ္၍တစ္ခုသည္ သီရိလကၤာတြင္
အျခားတစ္ခုသည္ကရွ္မီးယား(သာဝတိၳဝတီ)တြင္ျဖစ္ေပသည္။
ကရွ္မီးယားစတုတၳသံဃာယနာတြင္ ကနက္သွ်သည္ သံဃာ ၅၀၀ကိုစု၍
ရွင္ဝိဆုေမတၱယ် အားၾကိးမႈးေစခဲ့သည္ဟုဆိုေပသည္၊ အစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္
၎သည္ အဘိဓမၼာ၏ အဌကထာာတြင္ပါဝင္သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎ကိုယ္
တိုင္ ျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္တည္ရွိေနသည္မွာျဖစ္ႏိုင္စရာရွိေပသည္။သံဃာယနာတြင္
သုတ္ေတာ္ေပါင္းသံုးသိန္းႏွင့္အဆိုေပါင္း ကိုးသန္းေက်ာ္ကိုစုေဆာင္းလွ်က္ျပီး
ေျမာက္ေစရန္ ၁၂ႏွစ္ၾကာသည္ဆိုေပသည္။ ဤသံဃာယနာ၏ အဓိကျဖစ္
ထြန္းမႈမွာ မဟာပရိနိဗၺာန္သုတ္ဟုထင္ရွားေသာ သာဝတိၳသတီ(ကရွ္မီးယား)
အဘိဓမၼာ၏ တိုးခ်ဲ႕ေသာအကိုးအကားသျဂၤ ိဳလ္က်မ္းျဖစ္သည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အဌကထာၾကီးအားက်မ္းျပဳျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။
၁၉ ရာစုေနာက္ပိုင္းျမန္မာတို႔၏ေနာက္ဆံုးမင္းသီေပါမတိုင္မွီ နန္းတက္လာေသာ
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ သီဟိုမွေပစာပါဠိေတာ္မ်ားကိုေက်ာက္ထက္အ
ကၡရာတင္ျခင္းျပဳလုပ္၍၎ကို ပဥၥမသံဃာယနာဟုကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ေပသည္။
၂၀ရာစုအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားလြတ္လပ္ေရးရလာေသာအခါ
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ အားေကာင္းေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုလက္ထက္၌
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တင္ခဲ့ေသာပဥၥမသံဃာယနာမွေက်ာက္ထက္အကၡရာမ်ားကို
ပံုႏွိပ္စာျဖင့္ ဆဌမ သံဃာယနာဟုကင္ပြန္းတပ္၍မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။
ထိုမွတ္တမ္းပိဋကသည္ရွင္အရဟံ (ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဗုဒၶသာသနာအားစတင္မိတ္ဆက္သူ)
၏ ပိဋကစာမူႏွင့္မတူဟူ၍ အဓမၼဝါဒေထာင္နန္းစံအရွင္ဥကၠကဲ့သိုရဟန္းပညာ
တတ္မ်ားကအျမတ္တႏိုးမရွိခဲ့ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တင္ခဲ့ေသာပဥၥမႏွင့္ဆဌမ သံဃာယနာမ်ားကို ကမၻာ့အတိုင္း
အတာျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးေေခ်..ပါတဲ့ခင္ဗ်ာ
ပိဋကထဲမွာပါဝင္အားေျဖ့ထားတဲ့က်မ္းမ်ားကေတာ့ျဖင့္..
ဒါကေတာ့ဘုန္းၾကီးကေန..ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာသူရွင္နႏၷကေရထားတာကိုကူတင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္..
ဧကနိပါတ္အဂၤုတၳိဳလ္ဋီကာက်မ္း၌ ဖုႆရသႏၱိမဂၤရတံဟူေသာစကားသည္ ၊ အာကာသသွ်တၱရေဗဒင္က်မ္းစကားျဖစ္သည္ ။ ေသဌိနိပါတ္သံကိစၥဇာတ္တြင္ ၊ မင္းတို႔၏ဘိသိပ္ေျမာက္ရာကိုျပေသာအခဏ္ျဖစ္၏ ။ နိကၡိပၸဥၥကတုဓာနီ ၊ ကာသိနံရဌ ၀ၯေနာ ၊ ၀ါနဗီဇဥဏွိႆံခံသတၱဥၥပါဟနံ။ ။ဟူေသာပါဠိစကားသည္ ။ ေလာကီသတၱနိပါတ္ ၊ မေနာဇဇာတ္မ်ားတြင္လည္း၎စကားထည့္ခားသည္။ အာေယာဃရဇာတ္ ။ ဥမဂၤလဇာတ္တို႔၌ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရာအခဏ္း ။ ယေမကရတၱထပဌမံဂေဗၻာသတိမာဏေ၀ါ ။ ။ဟူေသာပါဠိစကားသည္ ။ သရေကာတိေဆးက်မ္းစကားျဖစ္သည္ ။ ၎စကားအတိုင္း မူလပဏၰာသ အဌကထာမဟာတဏွာသခၤါရသုတ္အစရွိသည္တို႔၌လည္းခည့္ခားေလသည္။အဂၤုတၱိဳလ္က်မ္း၊ စးဠ၀ါက်မ္းတို႔၌ ၊ တမန္အရာအဂၤါရွစ္ပါးကိုျပေသာ ။ အေဂၤတိသမၸႏၷာဂေတာဒူေတာ၊ အစရွိေသာပါဠိစကားသည္ျဗဟၼဏတို႔စီမံေရးသားေသာ ။ ရဇန၀ါက်ဓမၼသတ္က်မ္းစကားျဖစ္သည္ ။ ပရိတ္ႀကီး ရတနသုတ္တြင္လည္း။ ပစာရဒိ၀ါစရေတၱာစတရနၱိေယဗလီ ။ ။ဟူေသာပါဠိစကားသည္ ။ ပုစၧန္းဆရာတို႔နတ္ကိုပင့္ေခၚေသာေဇာတတၱက်မ္းစကားျဖစ္သည္ ။ ။သီလကၡန္ပါဠိေတာ္၌ ။ ။ဒိသာဒါေဟာတိ ၊ ဒိသာကာလုႆိယံ . အဂၢိသိခါမုဘိခါဒိဟိအာကုလတ ေ၀ဟိယ ။ ။ဟူ၍ျပေသာပါဠိစကားသည္ ျဗဟၼဏဆရာတို႔စီမံေရးသားေသာ ။ သေရာဒယေဇာတိတတၱက်မ္းရင္းစကားျဖစ္သည္ ။ ၎ပါဠိစကား၏အဓါပၸါယ္မွာ ။ က်တ္ျဂိဳလ္တြက္ရာ ၊ ကိတ္နိမိတ္လကၡဏာအခဏ္းအနားကိုေဟာေဘာ္ျပေသာပါဠိစကားျဖစ္သည္ ။ ယခုရဟန္း ၊ ရွင္လူတို႔က ရွင္ေဂါတမေဟာေသာပါဠိအျဖစ္ ေဒသနာေတာ္တင္ၾကသည္ ။အဌကထာဋီကာက်မ္းတို႔၌ ။ ပထ၀ီ ။ အာေပါ ။ ၀ါေယာ ။ေတေဇာ ဟုဆိုအပ္ေသာ။ဓါတ္ေလးပါးအျခင္းအရာကိုျပျခင္းမွာ ။ ဒပၸဂုဏပကာသေဆးက်မ္းစကားသာျဖစ္ေလသည္။
သျဂႋဳလ္က်မ္း ။ သံယုတ္က်မ္းအဌကထာအစရွိေသာက်မ္းတို႔၌ ၊ ပဌမံကလသံေဟာတိ ၊ အစရွိေသာပါဠိစကားတို႔မွာ ။ သမုတိေဆးက်မ္း၊ သုႆူကေဆးက်မ္း ၊ မဟာဘဂ၀ေဆးက်မ္း ၊ ၎သံုးက်မ္းတို႔၏ပါဠိစကားရင္းမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၎ပါဠိတို႔၏အဓါပၸါယ္မွာ ၀မ္းဆြဲမိန္းမတို႔နားလည္ေစဘို႔ရန္ ၊ မိန္းမတို႔၌ကိုယ္၀န္တည္ပံု ၊ ဘြားျမင္ပံု အခဏ္းအနားတို႔ကိုျပဆိုေသာပါဠိျဖစ္သည္ ။ ရွင္ေဂါတမေဟာေဖၚျပေသာက်မ္းစကားလံုးလံုးမဟုတ္ပါေလ ။
ဗုဒၶ၀င္က်မ္းႀကီးတေစာင္လံုးကိုစစ္ေဆးၾကည့္ရႈလွ်င္ ။၎က်မ္းကိုစီရင္ေရးသားထားေသာ ။ သထံုျမိ ႔သား ရွင္ဗုဒၶတ္သည္ အဘယ္က်မ္းစုကို အမွီျပဳ ေရးသားထားပါသနည္းဟုဆိုရပါလွ်င္ ။ ရွင္ေဂါတမမေပၚထြန္းမီျဗဟၼာဏအမ်ိဳး ၀ါလမိဂရေသ့စီရင္ေရးသားေသာ ဘဂၤလီရာမ ၊ ကလယ္ရာမ ၊ ပံုေတာ္ရာမ သံုးက်မ္းႏွင့္ ဗ်ာသစေသာရေသ့ ဆရာတို႔စီရင္ေရးသားေသာ ပူရာဏက်မ္းတို႔ကိုအမွီျပဳၿပီးလွ်င္ေရးသားေသာဗုဒၶ၀င္က်မ္းျဖစ္လာရေလေတာ့သတည္း ။
ဤကားပိဋကတ္က်မ္းတို႔၌၊ရွင္ေဂါတမ၊မေပၚထြန္းမွီျဗဟၼဏတို႔စီရင္ေရးသားေသာက်မ္းစကားတို႔ကိုရွင္ေဂါတမအေဟာလုပ္၍သြင္းထားေသာပါဠိစကားအရပ္ရပ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္စစ္ေဆးျပီးလွ်င္ခြဲျခားထုတ္ႏႈတ္၍ျပျခင္းမ်ေလာက္သာျဖစ္ေၾကာင္းေပတည္း ။။ဤကဲ့သို႔ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္ျပေသာ္လည္း ။ အမွန္ကိုမယံုလိုေသာသူတို႔က ။ ကိုယ္တိုင္လည္းမရွာလို ၊ သူတပါးစစ္ေဆး၍ျပေသာ္လည္းမယံုၾကည္လို ။ မယံုႏိုင္ျျဖစ္ၾကျပန္ေလသည္။
ဤတြင္တခန္းရပ္ပါျပီ
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကပါနဲ႔ေနာ္..ရွင္ဥကၠဌမွန္ပါတယ္..
ေနာက္စတုတၳပိုင္းက်ရင္ေတာ့ရွင္ဥကၠဌေဝဖန္သလိုသမၼာက်မ္းစာကလည္း..မယံုၾကည္ထိုက္ဘူးဆိုတာဟုတ္
ေလမလားဆိုတာေလးကိုေစာင့္ေျမာ္အားေပးဖက္ရႈ႕ေဆြးေႏြးကာေပးၾကပါအံုးခင္ဗ်ာ…
Like · 
 • Saw JudeThangbu Naing and 2 others like this.
 • Thangbu Naing ဖတ္ေသာ္လည္းပါ႒ိကုိနားမလည္ပါ။ေတာ္ေတာ္ေလ့ခာထားတာပဲ႔။ေက်ာက္တြက္တြင္းသုိက္တူးသူမ်ားျမင္၍ေခ်ပေစသတည္း
 • Htay Naing ဟုတ္တယ္ဗ် ကိုမီလ ်ံ က ကြ ်န္ေတာ္တို့ မိရိုးဖလာေတြထက္ အမ ် ားျကိးပိုေလ့လာထားပါတယ္။
 • Myo Lin Nyunt ေလ႔လာလား မေလ႔လာလား ေခါင္းကိုပဲ ၾကည္႔..
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ စာေရးဆရာရဲ႔ သေဘာဟာ ပန္းပုထုတဲ႔လူတေယာက္နွင့္တူျပန္တယ္ ဗ် ပန္းပုဆရာ မိမိ ထုလုပ္တဲ႔ ပန္းပုရုပ္ မိမိ က်ဳိက္သလုိ ထုသြားမွာဘဲ တခ်ိန္က ပိဋကတ္ေတြကုိအဂုံ ေဆာင္ခဲ႔ရတာဆုိေတာ့ ခြ်င္းခ်က္ေတာ့ ရွိမွေပါ့ ကုိယ္ကသာ ဒါဟာ ပါဠိေတာ္ ဒါကအ႒ကထာ ဒီနည္းက ေယ်ဘုံယ်နည္း နာနႏၲရိကနည္ း အဝဝိနာဘာဝနည္း စသည္ ခြဲျခားသိဖုိ႔ဘဲလည္းလုိတယ္ တကယ္တန္းအရွင္ဥကၠ႒ က အ႒ကထာကုိ ပယ္ခ်ပီး ပါဠိေတာ္သက္သက္လက္ခံလုိက္တာဟာ ကုိယ့္ဘာသာ အတြက္ သတ္ႀကီးကုိ ခြ်တ္ခ်င္လုိ႔ သတ္ငယ္နွင့္ ရုိက္ခြ်တ္သြားတဲ႔သေဘာပါဗ်ာ ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာပါဦး က်ေနာ္သိေလာက္ေဝဖန္ျပတာပါဗ်ာ ျပည့္စုံတယ္ဆုိတာ မွ်ၾကည့္တတ္ဖုိ႔ပါဘဲ တတ္လုိ႔ဟုတ္ဘူးေနာ္္
 • Par Par ဗုဒၶဘာသာကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက ဖ်က္ဆီးတာပါ
 • Moe Z Skyy ေက်ာက္ကြင္းအေၾကာင္းထပ္ျငင္းခ်င္ရင္ ေျႁမြလ်ံနဲ႔ သန္းဗူးေရ ေသလိုက္ပဲေျပာခ်င္တယ္။ ေသျၿပီးတဲ့လူနဲ႔ ဖက္ျငင္းေနတာကို။ေက်ာက္ကြင္းမွားရင္ အဲ့ဒီအခ်ိန္ထဲက ခရစ္ယာန္ေတြျငင္းေပါ့။ ဖင္ၾကားခဲညပ္သလို အခုမွထေအာ္မေနပါနဲ႔ သယ္ရင္းတို႔။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ဒုတိယေက်ာက္ကြင္းတစ္ပြဲဖန္တီးလိုက္ေပါ့။ Buddhism ရဲ႕ ၃ပံုျဖစ္တဲ့ ဇာတကမွာလည္း ယုတၲိမဲ့တာေတြအမ်ားႀကီး။ ဘာမွန္းမသ္ိတဲ့ ထာ၀ရဘုရားကိုးကြယ္ေနတဲ့ christian မွာလည္း တလြဲေတြအမ်ားႀကီး။ ဘူဘူခ်င္းအတူတူ ဒိုင္စားတယ္မေအာ္နဲ႔ကြာ။တန
 • Thangbu Naing မင္းဘဲဝင္ဝင္မစြပ္ပါနဲ႔။ဘာမွေရေရရာရာသိတာလည္းမဟုတ္။ေက်ာက္ကြင္းအေၾကာင္းေသခ်ာသိမွေျပာပါ။မင္းပဲေသခ်င္ေသ။သူမ်ားကုိမေသခုိင္းပါနဲ႔။မင္းလုိဘာမသိညာမသိစကားမေျပာခ်င္ေတာ့လုိ့ပါ။
 • Red NaVi အင္းးးးး ကိုမိုးဇက္ ေျပာတာမွန္တယ္ 
  ဘာသာေရးအေျကာင္းေျပာရင္ ယုတၲိ မရွိတာေတြပါပါလာတတ္တယ္ သိပၸံနဲ့သက္ေသျပလို့ရတာေတြလည္းရွိပါတယ္ ေျပာခ်င္တာက ယုတၲိမရွိတာ ရွိတာ က ဘာသာေတြမွာေတြ႔ရတတ္တယ္ ယုတၱိမရွိဘူးးဆိုတာေတြက ဘုရားမရွိတာမဟုတ္ဘူးးးသိပၸံကမတိုးတတ္ေသးတာျဖစ္တယ္
 • Thangbu Naing ဘယ္လုိ
 • Red NaVi ေအာ္ ယုတၱိက်က် ရွိမွ ဘုရားကိုလက္ခံမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွေတြ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို့ေျပာတာပါ
 • Moe Z Skyy သန္းဗူး ေက်ာက္ကြင္းအေၾကာင္းေရး
 • Moe Z Skyy ေက်ာက္ကြင္းအေၾကာင္းေရးထားတဲ့စာေတြရွိေနတာကို ဖင္ပိတ္ျငင္းခ်င္တာကိုး။ မင္း ဟိုဆိုဒ္ဒီဆိုဒ္က ဟိုကူးဒီကူးနဲ႔လုပ္တာကိုသိတယ္လို႔ယူဆတာလား။ မင္းကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာပဲ ပီျပင္ေအာင္လုပ္စမ္းပါေကာင္ေလးရာ။ မင္းကေရာ ဘာေတြမ်ားသိထားလဲ ေျပာစမ္းပါဦး။ Bible လား။ Google ကDowload ျၿပီး လူလ္လုပ္လို႔ရတာပဲ။ Buddhism ေရာ မင္းဘာသာသိတာ ဘာေတြရွိလဲ။ တရားေရာ၀င္ဖူးလား။ မင္းမသိတာေတြကို မဟုတ္ဘူးျခင္းျငင္းေနလို႔၀င္ေျပာေနတာ။ ဘာေကာင္မွ ေလာက္ေလာက္လားလားမဟုတ္ပဲ ရန္တိုက္ေပးသလိုလို ေသြးခြဲသလိုလို ခ်ြန္တာလိုလိုေတြ႕လို႔ေျပာေနတာ။ မင္းဘာေတြသိလဲလို႔ ငါသိခ်င္မိေသးသကြာ။ သူမ်ားေရးတာေတြဖတ္ အလြတ္ကူးအလြတ္က်က္နဲ႔ ဘာသေဘာတရားေရးရာမွမပါတဲ့ သန္းဗူးေရ။ ေျပာစမ္းပါဦးမင္းဘာသာအေၾကာင္း :)ည
 • Thangbu Naing Moe Z Skyy ဆုိတဲ႕ကေလးေရ။မင္းနဲ႕မျငင္းခ်င္ေတာ႕ဘူး။အရည္မရအဖတ္မရလုိ႕။မင္းကေကာ ျင္းခ်က္ ထုတ္တာသူမ်ားဟာေတြမကုိးကားဘူးလား။မင္းအသိကအဲေလာက္ေတာင္ေကာင္းေနရင္မင္းပဲနာမည္ေက်ာ္ေအင္လုပ္ၾကည္႕လုိက္ပါ။ငါဘယ္သူ႕ကုိ ဘာ႕ေၾကာင္႕ယုံၾကည္တယ္ ဆုိတာ ငါသိတယ္။Bible ေလာက္ကုိမင္းမယု...See More
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ အနိစၥ အဒုကၡ အနတၲ ၃ပါးေသာလကၡဏာယ်ဥ္ ျမတ္ဗုဒၶမွလြဲ ၍ ဘယ္ ဖရားမွမေဟာ အဲဒါေၾကာင့္ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံထုိက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား မေဖာက္မျပန္ အလုိလုိသစၥာ ၄ပါးကုိသိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ေတြမ်ားလုိက္ထွာ အျခားေတြမွာခ်ိဘူးေနာ္ ခုိးမခ်က်နဲ႔
  ငွိငွိ
 • Million Mawအဲ့ဒါဂိုဏ္ေတာ္လို႔ဘယ္သူေျပာလဲ့.ဂုဏ္ေတာ္နဲ႔ကိုက္တဲ့သာဓကေတြလုပ္ပါအံုးဖက္ၾကည့္ခ်င္လို႔
 • Chan Zaw Bo ဗုဒၶဘာသာတို႔အတြက္ေစမတန္ဆိုတဲ့ ပြန္းဆိုဒ္က ဟာေတြ ကူးလာၿပီးေတာ့မ်ား... သူကိုယ္တိုင္ ေရးသလိုလိုနဲ႔...ခိခိ....
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ေလ့လာမွသိမယ္ ဆင္ကန္းေတာတုိး သေဘာမ်ဳိးနွင့္ ေလကန္ေနရင္ အေျဖမွထြက္လာမွမဟုတ္ဘူး ယုတၲိ ရွိရွိ အရာဝတၲဳ တစ္ေလာက္သာ ေဝဖန္ၾကည့္က်ရေအာင္

  ဖန္ဆင္းရွင္ရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီဖန္ဆင္းရွင္ ကုိ ဘယ္သူဖန္ဆင္းထားသလဲ ဖန္ဆင္းထားသူကေရာ ဘယ္အက်င့္ ဘယ္စရဏက်င့္ပီး ဖန္ဆင္းရွင္ ျဖစ္တာလဲ 
  ...See More
  May 8 at 9:59am · Edited · Like · 1
 • Million Maw Chan Zaw Boမင္ငါေရးထားတဲ့စာေတြေသခ်ာမင္းမဖက္ဖူးထင္တယ္..ဗုဒၶေစတမန္ဘယ္သူ႔စီကကူးခ်တယ္ဆိုတာမင္းသိလား..ငါသိတယ္..မင္းသူ႔ဆိုဒ္ကစာေတြေသေသခ်ာခ်ာဖက္ျပီးမွငါ့ကိုလာေျပာ..အလြမ္းပိုင္ရွင္ငါညီကအသစ္ထင္တယ္...ဒီမွာမင္းဖက္လိုက္ကြာမင္းေမးတဲ့အေျဖဒီမွာရွိတယ္..အသစ္တစ္ေယာက္လာတိုင္းျပန္ေရးျပေနရလို႔ဘေလာ့လုပ္ျပီးသိမ္းထားေပးတယ္..http://www.theworldlastchance.blogspot.com/.../blog-post...#
 • Chan Zaw Bo ဟား ဟား ဟား..ဒမွာ...ငါ့ဖာသာငါ ဘေလာ့တစ္ခုေတာင္ၿပီး သူမ်ားဟာေတြကို ကူခ် ငါ့ဘေလာ့မွာငါေရးထားတယ္ဆိုၿပီး ျပလုိ႔ရတာပဲကြ.... ငါ့မ်ား မပိန္းဘူးထင္လုိ႔လားးး
 • Million Mawမင္းကူးခ်တတ္လား..ကူးခ်ရင္ေတာင္..အမွားအမွန္ဆိုတာကိုးခြဲျခားႏိုင္မွကူးခ်လို႔ရတာ..ငါအခုတင္ထားတဲ့စာကိုမင္းဖက္ငါ့ဟာငါေရးတာလားကူးခ်တာလားဆိုတာမင္းသိလိမ့္မယ္..ဒီအထဲကဟာေတြမွားမွန္ကိုမင္းေျဖရွင္ႏိုင္ဖို႔ဘဲလိုတယ္..မင္းတို႔ဘုန္းၾကီးေတြေတာ့ေျပးျပီ..မင္းလဲ..အရွက္ေျပ...See More
 • Chan Zaw Bo ခိခိ...ခိုးခ်တာ လူသိသြားလို႔ ရမ္းေနၿပီ....စိတ္ခ် မေျဖခ်င္လုိ႔ကို အေစာႀကီးထဲက မေျဖတာ... ...
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ အရူးခ်ိီးပန္ေရွာက္ေရးထားတဲ႔စာေတြ အခ်ိန္ကုန္ခံ ဖတ္ေနလုိ႔ အက်ဳိးရွိမယ္မထင္ဘူး မင္းလည္း ေလ့လာပါဦးကြာ သကၠာယ ဒိ႒ိ ဆုိတဲ႕ ငါအစြဲေလးနွင့္မေျပာပါနွင္ 
  ငါေမးတာေလးကုိ တိတိက်က် အတုိခ်ဳဳံးပီ းေျဖၾကည့္ ့ 


  တုိ႔ ပိဋကတ္စာေပကေလးနက္တယ္ကြ အုပ္ေရ ၄၀ေက်ာ္တယ္ ဒါ ပါဠိေတာ္ဘဲ ရွိေသးတာ အျခား ပညာရွင္ ေတရဲ႔ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပုံက ဦးဥကၠ႒ပယ္ထားတဲ႔ အ႒ကထာေတ မပါေသးဘူး ဒုိ့ဘာသာေဝဖန္ခ်င္ရင္ေတာ့ သၿဂဳိလ္ လုိ႔ဆုိ စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္ နိဗၺာန္ေလာက္ေတာ့သိထားဘုိ့လုိမယ္ထင္တယ္
 • Million Mawဟဟလူသိလို႔ရမ္းေနတယ္တဲ့..ဟဟမင္းအခုထိပို႔ကိုေသခ်ာမဖက္ရေသးဘူးထင္တယ္..ဖက္ျပီးမွာဒီစကားကိုေျပာကြာ..သနားတယ္..Chan Zaw Bo
 • Million Mawအရုးခ်ီးပန္းတတ္လာျပီငါ့လာျပန္ေျပာေနတယ္.အလြမ္းမင္းသား.ပိဋကတ္စာေပေလးနတ္တယ္ဟုတ္လား..ေတာသားေတာမွာသြားေျပာ..မင္းရွင္ဥကၠထေတာင္မယံုဘူး..နိဗၺာန္ဆိုတာ..အနတၱဘဲ..ဗုဒၶဘုရားေတြမွန္သမွ်ဒီနိယမတရားငါးပါးနဲ႔လြတ္တာမရွိဘူးေပါ့..နိယမတရားငါးပါးနဲ႔ကင္းလြတ္တဲ့ဘုရားကို..ၾကေတာ့..ဗုဒၶလို႔မေခၚေတာ့ဘူး…ႏိုင္ငံေကၽာ္ ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ဘုရားႄကီး ေရးသားေတာ္မူေသာ သမစိတၲ ဘာသာကၽမ္း သံဃာစစ္တမ္း အလင္းကၽမ္း သံဃာဟုတ္မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ကၽမ္း (ဂႏျြမာပံုႏွိပ္ တိုက္မွထုတ္ေဝသည္)တြင္ “လူကႁဖစ္ေသာ ၪပဇာဗုရား၊ ပုဂၢလဓိဌာန္ ဗုရားတို႔ကို ပါယ္၍ ဗုဒၶါန၊ဗုရားအစစ္ ဓမၼဓိဌာန္ သဗၺညဳတဉာဏ္ နိယတ အႃမဲဗုရားကို ႁပၪီးအံ့။ ေလာေက၊ ေလာက၌၊ ဧေကာေရဝ၊ တဆူသာလွ်င္၊ ၪပၸဇႏၱိ ႁဖစ္ကုန္၏၊ ကႎကရဏံ အဘယ္ကဲ့သို႔နည္း ဟူမူကား၊ မဟႏၱံ ႄကီးႁမတ္ေသာ သဗၺညဳတဉာဏံ၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို အစိုးရေသာ ဓမၼဓိဌာန္ နိယတ အႃမဲဗုရားသည္၊ ဂုဏာနံ ဂုဏ္ေပါင္းတကာတို႔၏ တည္ရာႁဖစ္ေသာ၊ ဧကႏၱ ထိုသဗၺညဳတအရွင္ နိယတသခင္ တဆူတည္း အႃမဲဗုရားသည္သာလွ်င္ ေဟာတိ ႁဖစ္၏၊ ဣတိ ဤသို႔ ဂဏွိတဗၺံ ယူမွတ္အပ္၏။” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သံုးဆယ္ႃမိဳ႔ ဘုရားဒကာ ၪီးလူငယ္ ေရးသားေသာ သဗၺညဳတ စိႏၱာမဏိကၽမ္း စာမၽက္ႏွာ (၂)တြင္ “သဗၺညဳတ ဘုရားသခင္သည္ အမိမရွိ အဘ မရွိ ကိုယ္ထက္ႁမတ္ေသာ သူမရွိ၊ ပါရမီဆယ္ပါးကို မႁဖည့္ ဒါန သီလ ဘာဝနာတို႔ကို မႁပဳလုပ္ဘဲ၊ အလိုလို ႁဖစ္ေတာ္မူေႂကာင္း၊ သက္ေသကား- သယံ၊ အလိုလို၊ ဘူတံ၊ ထင္ရွား၊ ဇာရတိ ႁဖစ္ေတာ္မူ၏၊ သယံအဘိညာယ ကာရေႆရႏၱိ ဆရာမိဘကင္း၍ ႁဖစ္ေသာ ပါဠိသက္ေသ၊ သဗၺညဳတ ဘုရား တဆူတည္း ႁဖစ္ေႂကာင္း သက္ေသခံ ပါဠိကား သာရတၲ သဂၤဟကၽမ္း၌-ဗုဒၶါႏုပန၊ ဧေကာေရဝ ၪပၸဇၨႏၱိ၊ ကႎကရဏံ၊ မဟံႏၱံတာရ၊ သဗၺညဳတ ဉာဏ ဂုဏာနံ၊ မဟႏၱံေဟာတိ၊ ဧကံတံေရဝ၊ ဂဏွိတဗၺံ။ ဗုဒျြါႏုပန ဘုရားမည္သည္ကား၊ ေလာေက ေလာက၌၊ ဧေကာေရဝ တဆူတည္းသာလွ်င္၊ ၪပၸဇၨႏၱိ ႁဖစ္ကုန္၏၊ ကႎကရဏံ အဘယ္ကဲ့သို႔နည္း ဟူမူကား၊ မဟႏၱံ ႄကီးႁမတ္ေသာ သဗၺညဳတဉာဏံ၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္သည္ ဂုဏာနံ ဂုဏ္တို႔ ၏ တည္ရာႁဖစ္ေသာ၊ ဧကံတံ ထိုသဗၺညဳတဉာဏ္ တဆူတည္းသာလွ်င္၊ ေဟာတိ ႁဖစ္၏၊ ဣတိ ဤသို႔ ဂဏွိတဗၺံ ယူအပ္၏။” ဟူ၍လည္းေကာင္း ေဖၚႁပထားေပသည္။ ထိုေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာေတာ္မၽား ရွင္းထားသည့္ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္ ဆိုသည္မွာ ပရမတ္ဘုရား ႁဖစ္၍ လူသားပညတ္ဘုရား၊ ၪပဇာ ဘုရားမၽားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပတဲ့ခင္ဗ်ာ..သမၼာက်မ္းစာ၌ကား ဘုရားသခင္ဟူသည္ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္သည္ ပကတိအားျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သယမၻဴျဖစ္ေတာ္မူ၏။ “ဘုရားသခင္ကလည္း ငါျဖစ္သည့္အတိုင္း ငါျဖစ္၏” ( ထြက္ေျမာက္ရာ ၃း၁၄)။ ပါရမီျဖည့္က်င့္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားမဟုတ္၊ ဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္၏။ ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူး ရွိသမ်တို႔သည္ အလင္းတို႔အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ အထက္အရပ္မွ လာၾက၏။ ထိုအဘသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ လွည့္၍လည္း အရိပ္က်ေစေတာ္ မမူတတ္၊ ယာကုပ္ ၁း၁၇ ၌လာသည့္အတိုင္း။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ စံုလင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္၍၊ သာ၍စံုလင္ေတာ္မူရန္မလို၊ မစံုလင္ေသာ လူသတၱဝါသာလွ်င္ စံုလင္ေအာင္ က်င့္ရ။ ပါရမီျဖည့္ရေလသည္။ ထိုက်မ္းစာ စကား၌ “ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ” ဟုလာေသာေၾကာင့္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကမၻာအဆက္ဆက္မွ ေနာက္ကမၻာအဆက္ဆက္တိုင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ရွင္ဥကၠ ကုိ ရဟန္းေဘာင္က ေနာက္ပုိင္း ႏွင္ထုတ္ခံရတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ သိလား v
  ေအးေလ့လာလုိက္ဦး 
  မင္းရဲ႔အရူးခ်ီးပန္းဆုိတာ စာေပ မေတာက္တေခါက္ တတ္ပီ း လူထြက္သြားတဲ႔ ငပ်င္း လူထြက္ေတြက အေနေခ်ာင္တဲ႔ ဘာသာထဲဝင္ ခ်ပ္ ဘုန္းရီးလုပ္ ကာမဂုဏ္ထဲ ျမဳတ္ပီး ပါဠိေလးစီ ေဟာထားတာေလးေတြနွင့္သာဓက လာျပေနတာမုိ႔ မသိတဲ႔လူသြားေျပာရင္ေတာ့ ယုံေကာင္းယုံလိမ့္မယ္ လြမ္းပုိင္က ယုတၱိမရွိ တဲ႔ လုပ္ဇာတ္ေတြ ပုံျပင္ေတြကုိ မယုံတတ္ဘူးမုိ႔ မင္းကုိေလ့လာဦးလုိ႔ေျပာတာ
 • Million Mawရွင္ဥကၠထအေၾကာင္းမင္းကိုေျပာျပရမလားဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ...မင္းဘာသာေတာင္မင္းေကာငး္ေကာင္းမသိဘဲငါ့လာေျပာမေနနဲ႔..မင္းနုေသးတယ္..ညီေလး..မင္းသတၱရွိရင္ပို႔တင္လိုက္..ေကာ္မန္႔မွာေလအာမေနနဲ႔မင္းတို႔အသစ္ေတြတတ္လာရင္ဒီအတိုင္းဘဲ..ျပီးရင္လစ္ေျပး..မင္းမွာဇရွိရင္ပို႔တင္လိုက္..မင္းလိပ္ျဖစ္ရင္ေတာင္ေခါင္းမေဖာ္ရဲေနေစရမယ္..
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ပါဠိေတာ္ဟာ ဘုရားေဟာသက္သက္ပဲ အ႒ကထာဆုိတာ အဲဒီဘုရားေဟာေတြကုိ နားမလည္းမွာဆုိးလုိ ့ ထပ္ခ်ဲ႔ ထပ္ပီး အဓိပၸ့ါယ္ဖြင့္ထားတဲ႔ သေဘာဘဲ တနည္းေျပာရင္ခက္စစ္ေပါ့ကြာ အေပၚ ကမင္းေရးထားတဲ႔ ျပဦးအံ အပုိငး္ေလးၾကည့္လုိက္တာနဲ႕ ဘာဆု္ိတာ သိသာတယ္ မင္းေဝဖန္ခ်င္ ရင္ သၿဂဳိလ္က်မ္းေလာက္ေတာ့ရြတ္ျပပါကြာ ငါနားစင္ခ်င္လုိ႔္
 • Million Mawသျဂိဳလ္က်မ္းဆိုမွေတာ့..သင္ခ်ိဳင္းကုန္ေ၇ာက္ျပီေပ့ါကြာ..လူရွင္ေတြအတြက္မလိုဘူး..ရွင္ဥကၠထပိဋကတ္ကိုဘယ္လိုေဝဖန္ထားလည္းငါေရးခဲျပီးျပီးေမးခဲျပီးျပီ..မင္းအခုမွလာအာေခ်ာင္ျပီးတဝက္ကေနလာေကာ္မန္႔ေပးေနတာကို..ဒါကပထမပိုင္းhttps://www.facebook.com/.../871.../ဖက္ျပီးမွေကာ္မန္႔ျပန္ေပး


  ေက်က္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုဆိုတာဒါလား..အရိယအဓမၼဝါဒေထာင္နန္းဆံရွင္ဥကၠဌ၏ေအာင္ပြဲ.. ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုဆိုျပီးအင္တာနက္ေပၚမွာေတာ္ေတာ္ေလးေခတ္စားေနပါတယ္.. ဗုဒၶဘာသာေတြကလည္းဒီစာအုပ္ကိုဖက္ျပီးေတာ္ေတာ္တက္ၾကြေနၾကတယ္.. အထူးသျဖင့္ဒီေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုကိုျဖန္႔တဲ့သူက.. ဒီဆိုဒ္ပိုင္ရွင...
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ကဲဒါဆုိ သၿဂဳိလ္ေလာက္ကုိငါ့ကုိရြတ္ျပပါလုိ႔ စိတ္အက်ဥ္းဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ေစတသိက္ဘယ္ေလာက္ ရုပ္ဘယ္ေလာက္ နိဗၺာန္ကဘယ္လုိ သိေလာက္တယ္ တယ္ နည္း၂ေလာက္ပုိ႔တင္လုိက္
 • Million Mawမင္းစာအုပ္ေပးေလ..အေပၚသက္ေအာက္ဖက္..ကုလားဗမာဖက္စပ္ပါဋိကိုငါရြတ္ျပေပးလိုက္မယ္..
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ေရးပီးပုိ႔ တင္ အဓိပါၸယ္ဖြင့္ မင္းအဲေလာက္အရည္ ခ်င္မွာ့ျဖစ္မယ္ ပိဋကတ္ရဲ႔ အနစ္ခ်ဳပ္ဟာ သီလ သမာဓိ ပညာ ဘဲကြ ငါေျပာေနတာ ပညာပုိင္ မွာေျပာေနတာ စိတ္ေစတသိက္ ရုပ္ တုိ႔ရဲ႔အေၾကာင္း copy မကူး link မခုိးနွင့္ ငါလည္းကူးတတ္တယ္ ခုိးတတ္တယ္ မင္းရဲ႕ကုိယ္ ပုိင္ အေတြးေခၚ အရည္ခ်င္းကုိေျပာတာ
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ မင္း ခုိးထားတဲ႔linkေတငါ ဖ တ္ခ်ိန္မရွိ ဘူး အခုpost တင္လုိက္
 • Million Mawဒါဆိုမင္းအခုေျပာေနတဲ့စးကားေတြဘယ္ကေကာ္ပီရလာတာလဲမင္းေကာ္ပီမကူးဘူးဆိုရင္..မင္းဆရာေတြေပးတဲ့စာတစ္ခါမွစာအုပ္မွာျပန္ကူးမၾကက္ခဲ့ဘူးထင္တယ္..မင္းမွာကိုယ္ပိုင္စကားရွိရင္ေျပာျပပါအံုး
 • Million Mawမင္းခိုးတတ္ကူးတတ္ရင္မင္းတင္လိုက္ေလငါကဖက္ဖို႔အခ်ိန္ရွိတယ္..မင္းကိုငါတေရးမွိတ္အခ်ိဳေရအခ်င္ေရးေလးေသာက္ျပီး..ေထာက္ျပမယ္..မင္းခံႏိုင္ေ၇ရွိဖို႔ဘဲလိုတယ္..မပူပါနဲ႔..ေက်ာက္ကြင္းတစ္အုပ္လံုးျပီးရင္..မင္းဗုဒၶေဟာတရားေတြနလန္မထူေစဘူးငါတင္ေပးမယ္..အခုေတာ့ငါျပီးေအာင္တင္တာေတြကိုေစာင့္ဖက္..မဖက္ႏိုင္ရင္..ေဘးထိုင္ေကာ္မန္႔ေပးခ်င္တာေပးေန..မင္းရဲ့သျဂိဳလ္က်မး္ကိုသင္ခ်ိဳင္းပို႔ေပးမယ္.ဂူပါသြင္းေပမယ္..
 • Million Mawဘယ္ေရာက္သြားလဲ..အလြမ္းမင္းသား..မင္းေတာင္သျဂိဳက်မ္းေခၚအဘိဓမၼာကို.ကိုယ္တိုင္ဖက္ဘူးရဲ့လား..
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ေအးငါလုိခ်င္တာအဲဘဲ အဘိဓမၼာ ဘယ္နွစ္က်မ္းရွိလဲ မင္း သိလား ငါဖတ္ဖူးတယ္မဖတ္ဖူးဘူးဆုိတာသိခ်င္ရင္ မင္း စိတ္ ေစတသိက္ ရုပ္ နိဗၺာန္အေၾကာင္း post တင္ပါလုိ ႔ အကုန္ ကုန္ေအာင္ မင္းနဲ႔ငါမန့္မယ္ေလ ေလ့လာဦး လုိ႔ အဲဒါေၾကာင့္ေျပာတာ ဒုိ႔ဘုရားက ဖန္းဆင္းရွင္မဟုတ္ တည့္မတ္ေျဖာင့္မွန္တဲ႕ တရားေတြ ကုိ အၾကာရီး ေလ့လာ ပီ းသိခဲ႔ တာ က်င့္စင္ ေတြလည္းရွိတယ္ မင္းက ဘာမ်ားက်င့္ဘူးလုိ႔လဲ ဖုန္းရီး ေတြ ညေနေလာက္ထမင္းမစားဘဲေနဘူးသလား
 • Million Mawဟဟ..ရတာေပါ့ကြာ..မင္းရဲ့ရုပ္နာမ္..ပညတ္ပရမတ္သတၱဝါ၃၁ဘံုပဌာန္ေတြ.ပဠိစၥသမုတ္ပတ္ေတြ..မင္းကိုျပန္သင္ေပးမယ္..၂၁အုပ္လံုးကုန္ေအာင္
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ရီစရာေတြေျပာမေနပါနဲ႕ မင္းအဲေလာက္ေတာ္ေနရင္ ပိဋကတ္ရြတ္ပြဲဝင္ျပဳိင္လုိက္ မင္းေအာင္ရင္ ငါမင္းကုိထုိင္ရွစ္ခုိးမယ္ ဘယ္လုိလဲ ကေလး
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ရန္းတုတ္မေနႏွင့္ အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္းငါေမးတာ မစီ မဆုိင္ ပ ဋိစၥ သမုပၸါဒ္ေတြ လာေျဖ ျပေနတာတုန္း အဘိဓမၼာ ၇က်မ္း အမည္ေလာက္ကုိ စာအုပ္မ္ၾကည့္ဘဲ လက္တန္း ေရးျပ စမ္းပါဦး ဟုိ အဆင့္ျမင္ ပိဋကပ္ေတ ဘာေတြ လာလုပ္ေနေသးတယ္ ဒါထဲကလာေသးတယ္ အနတၲအေၾကာင္း တဲ႔ ေက်ာက္ကြင္းအေရေတာ္ ပုံ တဲ႔
 • Million Mawငတံုးအဘိဓမၼာထဲမွာဘာေတြပါလည္းမင္းမသိတာထင္ရွားတယ္..မစီမဆိုင္ပဠိစၥသမုပၸါလို႔ေျပာကတည္းက..
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ေခ်မ ကလိထုိးရည္လုိက္မယ္ ဒါဆုိေရးျပေလကြာ ေဆာ့ဝဲအေနနွင့္ေတာ့ ငါ့ပိဋက ျမန္မာရွိတယ္ဗ်ာ မင္းက ငါေမးတာ တခုမွ မေျဖနုိင္ေသးဘဲနွင့္ ဘာလဲ စာအုပ္လုိက္ရွာေနတာလား
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ အခုခ်က္ခ်င္းငါေမးတာ ေျဖနုိင္ရင္ မင္းဟာဆရာရီး ဘဲ အဘိဓမၼာေလာက္ဘဲ ဟုိအေဝးရီးမေျပာဘူး အေပၚကဟာေတလည္းမေျဖေသးဘူး ထပ္မေမးေတာ့ပါဘူး
 • Million Mawေျခမကလိထိုးရည္ယံုတင္မကဘူးမင္းကိုမင္းသက္ေသဖို႔ေကာင္းတယ္..အဘိဓမၼာေျပာျပီး..ပဠိစသမုပၸါပါတာကိုမသိဘဲေနတာ..ေတာ္ေတာ္သနားဖို႔ေကာင္းတဲ့ဗုဒၶေဟာတဲ့အသုဘတရားကိုနာျပီးကိုယ့္ကိုကိုသတ္ေသၾကတဲ့ရဟန္းေတြလိုသတ္ေသလိုက္ေတာ့..
 • Million Mawမင္းအဆင့္အမ်ားၾကီးနိမ့္ေသးတယ္..ဟုတ္မလိုလိုနဲ႔မင္းစီကဘာမ်ားအသစ္အေတြးအေခၚရမလဲလိုေကာ္မန္႔အခ်ိန္ေပးေနတာ..ေသာက္တလြဲဘဲ..အေျခခံအဆင္ေတာင္မသိတဲ့ေကာင္..ေတာ္ျပီမင္းေပးခ်င္တဲေကာ္မန္႔ေပး..တတဘဲ..ငါလုပ္စရာရွိတာလုပ္ေတာ့မယ္..မင္းေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာျပီးမွငါနဲ႔လာရွင္အိုေကဟုတ္ျပီလား
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ မင္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိ မွန္ေအာင္းေရးဦးဟ ကေလးရ ဟဟ သိခ်င္ရင္ အဘိဓမၼာဆုိင္ရာ ပုိ႔တင္ေလကြာ မင္းသိတာ ဇီးရြက္ေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္ 

  ဖားသူငယ္ဟာ ႏြားေျခရာ ခြက္ထဲေရကုိ အမ်ား ရီးထင္ေနတတ္ တယ္ သမုဒၵရာေရကုိမျမင္ဘူးလုိ႔ဘဲ အဲဒါဘယ္မွာပါလဲသိလား ေလ့လာဦး 

  ဖားသူငယ္ဟာေစာင့္ေက်ာင့္ ထုိင္တတ္ရုံေလာက္နွင့္ ျခေသၤ့ မာန္တတ္မေနနွင့္ မင္းနုေသးတယ္
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ေမးတာလဲ တခုမွာ့ မေျဖနုိင္ဘဲ ဟုိအဆင့္ျမင့္ေတြလွမ္းေနေသးတယ္ ေကာင္ေလး ငါေမးတာေလးေတ ေျဖထားဦး မင္း မေျဖနုိင္ရင္ ငါ့သင္ေပးေနတဲ႔ အဘိဓမၼာ သင္တန္းက ကေလးေလးေလးလုိင္ေပၚတတ္ေရးခုိင္လုိက္မယ္ မင္း မေလ့လာဘူးဘဲေလ်ာက္ေျပာေနတာပါ ေလ့လာဘူးရင္ တခါထဲဘာသာေတာင္ေျပာင္းသြားဦးမယ္
 • အလြမ္း ပုိင္ရွင္ ကဲ အရႈံးေပးရင္လည္းပီးတာပါဘဲကြာ
 • Moe Z Skyy ေျႁမြလ်ွံ စာတေတြကူးခ် သူမ်ားဘာသာပု္ခတ္တာ ကေလးအဆင့္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာထဲဘာသာေရးက်မ္းအားလံုးထည့္ထားျၿပီး copy and paste လုက္ရံုဟာကို။မင္းနဲ႔သန္းဗူးက ကိုယ္နားမလည္တဲ့စာေတြ႐ြတ္ၿပီးဟုတ္လွျၿပီထင္ေနတဲ့ ဘ၀င္ေလးေတြပဲ။ သန္းဗူးဆိုတဲ့ လဒေလးကိုလည္းေျပာခ်င္ေသးတယ္။ ခ်င္းလိုလို ေတာင္းလိုလိုနဲ႔ က်မ္းစာေတြကိုးကားျပမွ ဟုတ္လွျၿပီထ္ေနတယ္။ ငါ့ကြန္ပ်ဴတာထဲက copy and paste ကလစ္ရံုပဲရွိတာကို။ မကိုးကားတာက မင္းတို႔ဘာသာကို ပုတ္ခတ္ရာေရာက္မွာစိုးလို႔။ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုငါမယံုေပမယ့္ ငါ့သယ္ရင္း ခရစ္ယာန္ေတြကိုငါယံုတယ္။ မင္းကို သေဘာတရားနဲ႔ေထာက္ျပတာ။ မင္းတို႔က အလြတ္က်က္ၿပီးေအာင္လာခဲ့တဲ့ bare brain ေတြမို႔ သေဘာမေပါက္တာ။ ငငပတ
 • Moe Z Skyy မင့္တို႔်ျပာခ်င္လွခ်ည္ဆို ထာ၀ရဘုရားနဲ႔ပတ္သတ္တာ တစ္ေၾကာင္းေလာက္ ေျပာျပကြာ။ ငါကလည္း ဗုဒၶဘာသာက်မ္းစာက ဒါမွမဟုတ္ Confusious , Socrate, Existentialism,Indian philosophy ထဲက တခြန္းကိုေျပာမယ္။ ဘယ္သူ႔စကားက ေဘာင္၀င္ၿပီး လူသားအားလံုးလက္ခံလဲတိုင္းရေအာင္။ကဲ ငါကပဲစပါျၿပီ။
 • Moe Z Skyy လူမိုက္ကိုမေပါင္းသင္းရာ ပညာရွိကိုဆည္းကပ္ရာ၏။
 • Million Mawေစာင့္ရုးရယ္ထာဝရဘုရားနဲ႔ပက္သက္တာေျပာလို႔ညင္းခုန္ေနၾကတာ..အခုမွေျပာပါလာလုပ္ေနလို႔.မင္းေသခါနီးလို႔ျပနေျပာခိုင္းေနတာလား..
 • Moe Z Skyy ရိုင္းလွခ်ည္လား။ မိေဝးဖေဝးႀကီးလာခဲ႕ပံုပဲ။ connectionမုန္တိုင္းေျကာင့္ျပုတ္သြားလို့အခုမွေတြ့တယ္
 • Moe Z Skyy အားလံုးလက္ခံမယ့္ တစ္ေျကာင္းစီပဲခင္းျပပါလား။ ငါတင္ထားတဲ့ဘုရားေဟာကို မင္းျငင္းခ်င္ျငင္းလို့ရတယ္ေနာ္။။ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးနိင္ပါေစဗ်ား:P
 • Million Mawမင္းတင္ထားတဲ့ဘုရားေဟာဘယ္မွာလဲ..ပိဋကတ္ေတာင္ဘုရားေဟာဟုတ္ပါတယ္လို႔ဘယ္သူက..အာမခံအခ်က္ေပးႏိုင္လည္း..ငါေမးတာတစ္ေယာက္မွဘုရားေဟာအစစ္ျဖစ္ပါတယ္လို႔အာမမခံပါလား..တင္ထားတယ္ဆိုရင္လင့္ပါထည့္ေပး..နို႔မို႔ဆိုဟိုလူတင္ဒီလူတင္နဲ႔..မေတြ႕ရဘူး
 • Moe Z Skyy ေအး ငါလိုခ်င္ တာ ဒါပဲ။ မင္းေျပာသလိုဆို bible quoran ေရာ ဘုရားသခင္နႈတ္ကလာတာလို့ဘယ္သူအာမခံမလဲ။ အာမမခံနိုင္တာခ်င္းအတူတူ ဘယ္သူ့တရားေတြကအနွစ္သာ႐ွိလဲ။ Universal truth ျဖစ္လဲ။ ထာဝရဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေအာ္ျပိး သူတပါးဘာသာေစာ္ကားေနမယ့္အစားကြန္ျဖူးရွပ္စာေလးဘာေလးဖတ္ရင္ မင့္တို့ေလးေတြရဲံဦးေဏွာက္ ပိုသံုးလို့ရလာမယ္။
  18 hours ago · Like · 1
 • Moe Z Skyy ကြန္ျဖူးရွပ္ကေျပာတယ္။ အေပါ့ပါးဆံုးနွလံုးသားကသာ အေလးလံဆံုးဝန္ကိုထမ္းနိုင္သတဲ့။ မင့္တို့နွလံုးသားမွာ ဘာအာမခံခ်က္မွမရွိတဲံ က်မ္းစာေတြနဲ့ေလးလံလြန္းတယ္။ ဒါေျကာင့္ ဘယ္ဘာသာမွမကိုးကြယ္ဖို့တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးျပီး အလာာာအရွင္ျမတ္မင္းကို ေစာင္မနိုငိပါေစ။ ;P
  18 hours ago · Like · 1
 • Moe Z Skyy အာမင္
 • Ko Zaw Myint Million Maw ကေတာ႔ဂ်ဳိၾကြေနၿပီ
  18 hours ago · Like · 1

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews