Tuesday, May 20, 2014

ဘုရားကိုလူတို႔ျမင္ႏိုင္လား..မျမင္ႏိုင္ဘူးလား..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ရဲ့အေမး


‎ဘုရားကိုလူတို႔ျမင္ႏိုင္လား..မျမင္ႏိုင္ဘူးလား..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ရဲ့အေမးကို..တျခားဘာသာဝင္ေတြ
စိတ္ဝင္စားမယ္ထင္ပါတယ္…ေျဖေပးတဲ့လူမေတြ႕ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ဘဲေျဖရတာေပါ့..ပထမဦးဆံုးေက်းဇူးတင္စကားေျပာခ်ပါတယ္..ေမးခြန္းေမးတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ wira min ဒုတိယေက်းဇူးတင္မိသူက..
ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကို..ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ကို Han Q Zin ကိုဟန္က..ကၽြန္ေတာ့နာမည္ကိုေကာ္မန္႔မွာမသံုးဘူး
ဆိုရင္ဒီေမးခြန္းကိုကၽြန္ေတာ္ေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူး..မေတြ႕ေတာ့ေက်ာ္သြားမယ္..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြက
ေသြးနထင္တက္သြားမယ္.ငါတို႔ေမးခြန္းခရစ္ယာန္ေတြမွာအေျဖမရွိေပါ့..
ကဲ့စလိုက္ၾကရေအာင္ဗ်ာ..ကိုကိုစလာမ္..မမစလာမ္တို႔…
ေမာေရွကိုဘုရားကစကားေျပာတဲ့အခါ..ဘယ္လူသားကမွ်ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္ခြင့္မရွိဘူး..ျမင္ရင္ေသရမယ္လို႔
စိုပါတယ္..ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃၃း၂ဝသို႔ရာတြင္ သင္သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ႏိုင္ရာ။ ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္လွ်င္ အသက္ရွင္ရေသာသူ တစံုတေယာက္မွ် မရွိဟူ၍၄င္း၊
ျပီးေတာ့..ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း၁း၁၈ဘုရားသခင္ကိုအဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူးေသာ္လည္း၊ခမည္းေတာ္
၏ရင္ခြင္၌ရွိေသာတပါးတည္းေသာသားေတာ္သည္ဘုရားသခင္ကိုထင္ရွားေစေတာ္မူျပီ..
ေနာက္..ရွင္ေယာဟန္ ပထမေစာင္ ၄းဘုရားသခင္ကိုအဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူး.
ေနာက္..တိေမာေသပထမေစာင ၆း၁၅-၁၆.မွာလည္းအဘယ္သူမွ်မျမင္ဘူးရာ၊မျမင္ႏိုင္ရာျဖစ္ေတာ္မူထေသာ
ဆိုျပီးရွင္ေပါလုက..တိေမာေသဆိုတဲ့ဂ်ဴးနဲ႔ဂရိဖက္စပ္ေကာင္ေလးကိုေရးထားတာလဲေတြ႕ရတယ္..
အစၥလာမ္သိတဲ့က်မ္းခ်က္က..ႏွစ္ခုဘဲ..ေမလ်ံေမာ္သိတာ..သူ႔ထက္..ႏွစ္ခုပိုေနတယ္..ဟီးဟီး..
ပိုသိေနတာေလးလဲရွင္းျပေပးလိုက္မယ္..သမၼာက်မ္းစာက..သူ႔ဟာသူအေျဖရွိျပီးသားမင္းတို႔..အစၥလာမ္ေတြကသာ..မရွာတတ္တာ..ဗလီဆရာအာေပၚေတြထဲမွာ..ဓါးကိုင္ဓါးကိုင္..Allah အတြက္..ဓါးကိုင္ဆိုတာၾကီးကိုဘဲ
မထည့္ထားနဲ႔..မင္းတုိ႔ကိုသူတို႔က..ငရဲၾကေအာင္လုပ္ေနတာ..အစၥလာမ္ငတံုးေတြရဲ့….ကတံုးေမလ်ံေမာ္ကမင္းတို႔ကို..ေကာင္းကင္ေရာက္ေအာင္လမ္းျပေပးေနတာ..ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္..ငတံုး အစၥလာမ္းဘာသာဝင္ေတြ..
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၄း၉ထုိအခါ ေမာေရွ၊ အာရုန္၊ နာဒပ္၊ အဘိဟု အစရွိေသာဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူ ခုနစ္က်ိပ္ တို႔သည္ တက္၍၊ ၁ဝဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ၾက၏။ ေျခေတာ္ေအာက္၌နီလာေက်ာက္ျဖင့္ ၿပီးေသာေက်ာက္ခင္း ကဲ့သို႔၄င္း၊ ၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာ ကဲ့သို႔၄င္း ထင္ေလ၏။ ၁၁ဣသေရလ အမ်ဳိးသား မွဴးမတ္တို႔ကို အျပစ္ေပးေတာ္မမူ။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ရေသာ္လည္း၊ စားေသာက္ လ်က္ေနၾက၏။
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃၃း၁၁ထာဝရဘုရားသည္ အေဆြခင္ပြန္းျခင္းကို ႏႈတ္ဆက္တတ္သည္ နည္းတူ၊ ေမာေရွႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ ႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူ၏။
ေမာေရွကိုဘုရားကေျပာတယ္ငါ့မ်က္နွာကိုမင္းျမင္လို႔မရဘူး..အခုေတာ့ၾကည့္..မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တဲ့..ေမာေရွကဘဲစကားႏွစ္ခြေျပာတာလား..ဘုရားက..စိတ္ေျပာင္းသြားတာလား..ဟိဟိလုပ္ပါအံုးအစၥလာမ္မ်က္ကန္းငတံုးေတြ..ဂ်ဴးေတြကျပင္ေရးတာလား..ခရစ္ယာန္ေတြကျပင္ေရးတာလား..လုပ္ပါအံုး..မင္းတို႔စိတ္ထင္ဒီက်မ္းခ်က္
ကိုဂ်ဴးေတြက..မျမင္ဘူးထင္လို႔လား..သူတို႔ကႏႈတ္စိတ္ေနျပီးမင္းတို႔..က.ႏႈတ္ဟျပီးေမးခြန္းထုတ္ရဲေနတယ္..
ေတြ႕လားမ်က္ကန္းေလးေတြ..မင္းတို႔ဗလီဆရာေတြကမင္းတို႔ကိုကန္ေအာင္လုပ္ထားတာ..သမၼာက်မ္းနဲ႔ခရစ္ယာန္ေတြကမင္းတို႔ကိုျမင္ေအာင္လုပ္ေပးတာ..ခရစ္ယာန္ေတြကိုမုန္းေအာင္မင္းတို႔ဗလီဆရာေတြကသင္တယ္..ခရစ္ယာန္ေတြက..မင္းတို႔ကိုခ်စ္လို႔..အမွန္သင္ျပတယ္..
ဓမၼရာဇဝင္တတိယေစာင္ ၂၂း၁၉မိကၡာကလည္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားေထာင္ပါ။ ထာဝရဘုရားသည္ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတုိ႔သည္ လက္်ာေတာ္ဘက္ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ ရပ္ေနၾကသည္ကုိ၄င္း၊ ငါျမင္ၿပီ။ 
ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၁း၁ၾသဇိမင္းႀကီးအနိစၥေရာက္ေသာ ႏွစ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ ငါျမင္၏၊၊ အဝတ္ေတာ္တန္ဆာသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကုိျဖည့္ေလ၏၊
အာမုတ္ ၉း၁တဖန္ငါၾကည့္ရႈ၍ ဘုရားရွင္သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ရပ္လ်က္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ 
တရားသူၾကီးမွတ္စာ ၁၃း၂၂မာေနာ္ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္၊ ဆက္ဆက္ေသေတာ့မည္ဟု မယားအားေျပာေသာ္၊ ၂၃မယားက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ကိုသတ္ျခင္းငွါ၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကို ငါတို႔လက္မွ ခံယူေတာ္မမူ။ ဤအခ်င္းအရာ အလံုးစံုတို႔ကိုလည္း ျပေတာ္မမူ။ ယခုအခါ၌ ဤသို႔ေသာစကားကုိလည္း မိန္ေတာ္မမူဟု ျပန္ေျပာ၏။
ကမာၻဦးက်မ္း၃၂း ၃ဝထိုအရပ္ကို ေပေညလဟူ၍၊ ယာကုပ္သည္ သမုတ္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ဖူးျမင္ ရေသာ္လည္း၊ အသက္ခ်မ္းသာၿပီဟု ဆိုသတည္း။
ကဲ့ေနာက္ဆံုးတစ္ခုဘဲေရးေတာ့မယ္ကြာ..ျမင္ဖူးတဲ့လူေတြအမ်ားၾကီးထဲမွာ..မင္းတို႔အစၥလာမ္ေတြဂ်ဴးေတြ
လူမ်ိဳးအႏြယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားရဲ့ဘိုးေအ..အာျဗဟံ..ၾကီးလဲျမင္ဖူးတယ္..
ကမၻာဦးက်မ္း၁၈ ၁ထာဝရဘုရားသည္ မံေရသပိတ္ေတာနားမွာ၊ အာျဗဟံအား ထင္ရွားေတာ္မူသည္အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား၊ ေနပူေသာအခ်ိန္တြင္၊ အာျဗဟံသည္ တဲတံခါးဝ၌ ထုိင္လ်က္၊ ၂ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေရွ႔မွာ လူသံုးေယာက္ရပ္ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ တဲတံခါးဝမွေျပး၍ ေျမသုိ႔ဦးညြတ္ခ်လ်က္၊ 
၂ဝတဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ ေသာဒံုၿမိဳ႔၊ ေဂါေမာရၿမိဳ႔၌ ေၾကြးေၾကာ္ေသာအသံသည္ ႀကီး၍၊ အလြန္အျပစ္ ေလးေသာေၾကာင့္၊ ၂၁ယခုငါသြား၍ ငါ့ေရွ႔သို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီးေသာ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ အမွန္ျပဳသည္မျပဳသည္ကို ငါၾကည့္ရႈမည္။ မျပဳလွ်င္ မျပဳေၾကာင္းကို ငါသိမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုသူတို႔သည္ ထိုအရပ္မွ မ်က္ႏွာလွည့္၍ ေသာဒံုၿမိဳ႔သို႔သြားၾက၏။ အာျဗဟံမူကား၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနလ်က္ရွိေသး၏။
မွတ္ထားေနာ္သားသားမီးမီးစလာမ္တို႔..ျမန္မာလို႔ေရွ႕ေတာ္..အဂၤလိပ္လို..before ေဟျဗဲလို.. פּנים
ဒါကအသံထြက္ေပါ့.. pânı̂ym
paw-neem'
အနက္အဓိပၸါယ္ေနာက္တစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔..face မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဆိုျပီးသံုးလို႔ရေသးတယ္မွတ္ထား..
ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္(မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္)၌ရပ္ေနလ်က္ရွိေသး၏..လို႔လည္းေရးလို႔ရတယ္..
ကဲ့ဗ်ာဘယ္လိုလုပ္မလဲ..ဘုရားကိုလည္းလူတို႔မျမင္ႏိုင္ဘူးလဲေျပာေသးတယ္..အခုေတာ့ျဖင့္လည္းျမင္ေနရတဲ့လူေတြ..တပံုၾကီး..အေျဖကရွင္းပါတယ္..သံုးပါးတစ္ဆူကိုညင္းတဲ့လူေတြမွန္သမွ်အေျဖမရွိေပမဲ့
ယံုတဲ့ခရစ္ယာန္ေတြမွာအျဖစ္ကရွင္းေနတယ္….
ရွင္ေယာဟန္..၈း၅၆ ထိုဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၏ ဘုရားဟူ၌ သင္တို႔ေခၚေဝၚ တတ္ၾက၏။ ၅၅သို႔ေသာ္လည္း ထိုဘုရားသခင္ကို သင္တို႔မသိၾက။ ငါမူကားသိ၏။ ငါမသိဟု ငါဆိုလွ်င္ သင္တို႔ကဲ့သို႔မုသာသံုးေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုဘုရားသခင္ကို ငါသိ၏။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ ကိုလည္း နားေထာင္၏။ ၅၆သင္တို႔အဘ အာျဗဟံသည္ ငါၾကြလာမည့္အခ်ိန္ကာလကို ေျမာ္ျမင္ျခင္းငွါ အလြန္ အလိုရွိ၏။  ျမင္ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၇ယုဒလူတို႔ ကလည္း၊ သင္၏ အသက္သည္ အႏွစ္ငါးဆယ္မွ် မရွိဘဲလ်က္သင္သည္ အာျဗဟံကို ျမင္ေလၿပီတကားဟု ဆိုၾက၏။ ၅၈ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ အာျဗဟံမျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၉ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ပစ္ျခင္းငွါ ေက်ာက္ခဲတို႔ကို ေကာက္ယူၾက၏။ ေယရႈသည္ တိမ္းေရွာင္၍ ထိုသူတို႔အလယ္၌ ေရွာက္သြားၿပီးလွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္မွ ထြက္ၾကြေတာ္မူ၏။
အစၥလာမ္ေတြမင္းတို႔ေခၚေခၚေနတဲ့Allah ဆိုတာကိုမင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ဘယ္သူလဲမသိၾကဘူး..မွတ္ထား..
ဆိုတာ..ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုတိုင္ဘဲ..အာျဗဟံျမင္တဲ့ဘုရားလူေတြျမင္ျပီးမေသဘဲအသက္ဆက္ရွင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ဘုရားဆိုတာ..တျခားသူမဟုတ္ဘူး..သားေတာ္ဘုရားဘဲ..ခမည္းေတာ္ဘုရား..သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကိုဘယ္သူမွမျမင္ဖူးၾကေပမဲ့..သားေတာ္ဘုရားကို..လူေတြျမင္ခြင့္ရခဲ့ၾကတယ္..Allah ဆိုတာ..သားေတာဘုရားေယရႈျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလက္ခံယံုၾကည္တဲ့လူေတြကိုမင္းတို႔ခဲနဲ႔ေပါက္..သတ္ျပစ္တာမစန္းဘူး..ဂ်ဴးေတြေတာ္အဲဒါမ်ိဳးေယရႈကိုလုပ္ဖို႔ၾကိဳးစားတယ္…ေယရႈကသူ႔ကိုသူ..ဘုရားလို႔ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္..မင္းတို႔က..ေယရႈကိုညင္းပယ္ခ်င္လို႔..ေယရႈဟာကားတိုင္မွာမေသဘူးလို႔..ေျပာေပမဲ့..ဂ်ဴးေတြကေတာ့
ကိုယ့္ကုိယ့္ကိုဘုရားလို႔ေျပာျပီးခမည္းေတာ္နဲ႔.တန္းတူေနရာယူတဲ့ေယရႈကိုသတ္ျပစ္လိုက္တယ္ဆိုတာဂ်ဴးသမိုင္း..ေရာမသမိုင္းမွာအမွန္ဘဲ..ေယရႈးကိုလွံစြပ္နဲ႔နွလံုးကိုထိုးလိုက္တဲ့ေရာမစစ္ဗိုလ္.. Marcellus Gallio (son of an important Roman senator )ဟာခရစ္ယာန္ျဖစ္သြားတယ္..သူ႔ကေနေတာက္ေလွ်ာက္..ေရာမအာဏာပိုင္ေတြ
ခရစ္ေတာ္ကိုသိလာတယ္…ခရစ္ယာန္ေတြကိုလၽႊိဳ႕ဝွက္ကူညီၾကတယ္…ခရစ္ယာန္မလုပ္ၾကေပမဲ့..သမိုင္းအမွာအထင္အရွားရွိတယ္…အထင္းအရွားအရွိဆံုးကေတာ့..ခရစ္ယာန္ေတြဘဲ..ခရစ္ေတာ္သာရွင္ျပန္မႈမရွိခဲ့ရင္ခရစ္ယာန္ဆိုတာမရွိဘူးျမဲျမဲမွတ္ထား..ေနာက္ဆံုးေျပာလိုက္မယ္..Allah ဆိုတာ..မင္းတို႔အထင္ခရစ္ယာန္ေတြေျပာတဲ့ခမည္းေတာ္ဘုရားမဟုတ္ဘူး..ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုတိုင္ဘဲ…အာရပ္ခရစ္ယာန္တိုင္းကိုေမးလိုက္..အစၥလာမ္ကေန..ခရစ္ယာန္ကိုေျပာင္လာတဲ့လူတိုင္းကိုေမးလိုက္..
ဗာဗုလံုရွင္ဘုရင္္ယခုေခတ္အီရက္..စာတန္ဟူစိန္က..ဗာဗုလံုရွင္ဘုရင္ေနဗုဒ္ခေနဇာဝင္စားတယ္လို႔သူကိုသူထင္ေနေလာက္ေအာင္..ၾကီးျမတ္တဲ့ဘုရင္..မငး္တို႔အမ်ိဳး..ေတာင္ျမင္ဖူးတယ္..ဘုရားသားေတာ္ဆိုတာကို
ဒံေယလ၃း ၂၄ထိုအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အံ့ၾသမိန္းေမာ၍ အလ်င္တေဆာထၿပီးလွ်င္၊ လူသံုးေယာက္ တို႔ကို တုပ္ေႏွာင္၍ မီးထဲသို႔ ခ်ပစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု တိုင္ပင္မွဴးမတ္တို႔အား ေမးေတာ္မူ၏။ မွဴးမတ္တို႔ကလည္း၊ မွန္ပါ၏ဘုရားဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂၅ရွင္ဘုရင္က၊ လူေလးေယာက္တို႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြားလာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္သည္ကို ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑န္ ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၂၆မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုဝနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္၏ကြၽန္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ ထြက္၍လာၾက ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ မီးထဲကထြက္လာၾက၏။ ၂၇ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ အတြင္းဝန္တို႔သည္ ဝိုင္း၍ မီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ထိုသူတို႔ကို ၾကည့္ရႈၾက၏။ သူတို႔ဆံျခည္ တပင္မွ်မျမိဳက္၊ ဝတ္လံုလည္းျခားနားျခင္းမရွိ၊ မီးေလာင္ေသာအနံ႔လည္း ကင္းလြတ္၏။
ေတြ႕တယ္ဟုတ္ဘာညင္းခ်င္လဲ..မင္တို႔ညင္းႏိုင္တာတစ္ခုဘဲရွိတယ္…ေမလ်ံေမာ္မင္းကိုင္တ့ဲက်မ္းစာကလူေတြျပင္
ေရးထားတဲ့က်မ္းစာဒီစကားေျပာျပီးဘဲမင္းတို႔ညင္းလို႔ရမယ္…သမၼာက်မ္းစာကမႈရင္းရွိေသးလားမရွိေသလားဆိုတာေနာက္ပို႔မွာထက္တင္ေပးမယ္..

တထည္ရာတည္းဘဲ..ေနာက္ဆံုးက်မ္းလက္ေဆာင္ေပးလိုက္မယ္..ဂ်ဴးေတြအဖို႔ေတာ့လူကဘုရားမျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့
ဘုရားကလူသားျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာသူတို႔လက္ခံတယ္..
သားေတာ္ဘုရားကိုျမင္ဖူးတဲေဟရွာယပုေရာဖက္ၾကီးကိုယ္တိုင္ေရးျပီးမွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့စကားဖက္ထားမွတ္ထား
ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၉ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔အဘို႔သူငယ္ကို ဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အားသားကို သနားေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံံ့ၾသဖြယ္၊ တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိုခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၇ဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထိုင္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတိုင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအျမဲရွိလိမ့္မည္။
ေတြ႕တယ္ဟုတ္..သူငယ္ကိုဖြားျမင္၏..သားကိုသနားေတာ္မူ၏…ဘြဲ႔နာမက..တန္ခိုးၾကီးေသာဘု၇ားသခင္
တဲ့..
ကဲ့Allah ဘယ္သူလဲဆိုတာဒီလင့္မွာဆက္ဖက္…‎
ဘုရားကိုလူတို႔ျမင္ႏိုင္လား..မျမင္ႏိုင္ဘူးလား..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ရဲ့အေမးကို..တျခားဘာသာဝင္ေတြ
စိတ္ဝင္စားမယ္ထင္ပါတယ္


…ေျဖေပးတဲ့လူမေတြ႕ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ဘဲေျဖရတာေပါ့..ပထမဦးဆံုးေက်းဇူးတင္စကားေျပာခ်ပါတယ္..ေမးခြန္းေမးတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ wira min ဒုတိယေက်းဇူးတင္မိသူက..
ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကို..ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ကို Han Q Zin ကိုဟန္က..ကၽြန္ေတာ့နာမည္ကိုေကာ္မန္႔မွာမသံုးဘူး
ဆိုရင္ဒီေမးခြန္းကိုကၽြန္ေတာ္ေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူး..မေတြ႕ေတာ့ေက်ာ္သြားမယ္..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြက
ေသြးနထင္တက္သြားမယ္.ငါတို႔ေမးခြန္းခရစ္ယာန္ေတြမွာအေျဖမရွိေပါ့..
ကဲ့စလိုက္ၾကရေအာင္ဗ်ာ..ကိုကိုစလာမ္..မမစလာမ္တို႔…
ေမာေရွကိုဘုရားကစကားေျပာတဲ့အခါ..ဘယ္လူသားကမွ်ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္ခြင့္မရွိဘူး..ျမင္ရင္ေသရမယ္လို႔
စိုပါတယ္..ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃၃း၂ဝသို႔ရာတြင္ သင္သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ႏိုင္ရာ။ ငါ့မ်က္ႏွာကိုျမင္လွ်င္ အသက္ရွင္ရေသာသူ တစံုတေယာက္မွ် မရွိဟူ၍၄င္း၊
ျပီးေတာ့..ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း၁း၁၈ဘုရားသခင္ကိုအဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူးေသာ္လည္း၊ခမည္းေတာ္
၏ရင္ခြင္၌ရွိေသာတပါးတည္းေသာသားေတာ္သည္ဘုရားသခင္ကိုထင္ရွားေစေတာ္မူျပီ..
ေနာက္..ရွင္ေယာဟန္ ပထမေစာင္ ၄းဘုရားသခင္ကိုအဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူး.
ေနာက္..တိေမာေသပထမေစာင ၆း၁၅-၁၆.မွာလည္းအဘယ္သူမွ်မျမင္ဘူးရာ၊မျမင္ႏိုင္ရာျဖစ္ေတာ္မူထေသာ
ဆိုျပီးရွင္ေပါလုက..တိေမာေသဆိုတဲ့ဂ်ဴးနဲ႔ဂရိဖက္စပ္ေကာင္ေလးကိုေရးထားတာလဲေတြ႕ရတယ္..
အစၥလာမ္သိတဲ့က်မ္းခ်က္က..ႏွစ္ခုဘဲ..ေမလ်ံေမာ္သိတာ..သူ႔ထက္..ႏွစ္ခုပိုေနတယ္..ဟီးဟီး..
ပိုသိေနတာေလးလဲရွင္းျပေပးလိုက္မယ္..သမၼာက်မ္းစာက..သူ႔ဟာသူအေျဖရွိျပီးသားမင္းတို႔..အစၥလာမ္ေတြကသာ..မရွာတတ္တာ..ဗလီဆရာအာေပၚေတြထဲမွာ..ဓါးကိုင္ဓါးကိုင္..Allah အတြက္..ဓါးကိုင္ဆိုတာၾကီးကိုဘဲ
မထည့္ထားနဲ႔..မင္းတုိ႔ကိုသူတို႔က..ငရဲၾကေအာင္လုပ္ေနတာ..အစၥလာမ္ငတံုးေတြရဲ့….ကတံုးေမလ်ံေမာ္ကမင္းတို႔ကို..ေကာင္းကင္ေရာက္ေအာင္လမ္းျပေပးေနတာ..ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္..ငတံုး အစၥလာမ္းဘာသာဝင္ေတြ..
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၄း၉ထုိအခါ ေမာေရွ၊ အာရုန္၊ နာဒပ္၊ အဘိဟု အစရွိေသာဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူ ခုနစ္က်ိပ္ တို႔သည္ တက္၍၊ ၁ဝဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ၾက၏။ ေျခေတာ္ေအာက္၌နီလာေက်ာက္ျဖင့္ ၿပီးေသာေက်ာက္ခင္း ကဲ့သို႔၄င္း၊ ၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာ ကဲ့သို႔၄င္း ထင္ေလ၏။ ၁၁ဣသေရလ အမ်ဳိးသား မွဴးမတ္တို႔ကို အျပစ္ေပးေတာ္မမူ။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ရေသာ္လည္း၊ စားေသာက္ လ်က္ေနၾက၏။
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃၃း၁၁ထာဝရဘုရားသည္ အေဆြခင္ပြန္းျခင္းကို ႏႈတ္ဆက္တတ္သည္ နည္းတူ၊ ေမာေရွႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ ႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူ၏။
ေမာေရွကိုဘုရားကေျပာတယ္ငါ့မ်က္နွာကိုမင္းျမင္လို႔မရဘူး..အခုေတာ့ၾကည့္..မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တဲ့..ေမာေရွကဘဲစကားႏွစ္ခြေျပာတာလား..ဘုရားက..စိတ္ေျပာင္းသြားတာလား..ဟိဟိလုပ္ပါအံုးအစၥလာမ္မ်က္ကန္းငတံုးေတြ..ဂ်ဴးေတြကျပင္ေရးတာလား..ခရစ္ယာန္ေတြကျပင္ေရးတာလား..လုပ္ပါအံုး..မင္းတို႔စိတ္ထင္ဒီက်မ္းခ်က္
ကိုဂ်ဴးေတြက..မျမင္ဘူးထင္လို႔လား..သူတို႔ကႏႈတ္စိတ္ေနျပီးမင္းတို႔..က.ႏႈတ္ဟျပီးေမးခြန္းထုတ္ရဲေနတယ္..
ေတြ႕လားမ်က္ကန္းေလးေတြ..မင္းတို႔ဗလီဆရာေတြကမင္းတို႔ကိုကန္ေအာင္လုပ္ထားတာ..သမၼာက်မ္းနဲ႔ခရစ္ယာန္ေတြကမင္းတို႔ကိုျမင္ေအာင္လုပ္ေပးတာ..ခရစ္ယာန္ေတြကိုမုန္းေအာင္မင္းတို႔ဗလီဆရာေတြကသင္တယ္..ခရစ္ယာန္ေတြက..မင္းတို႔ကိုခ်စ္လို႔..အမွန္သင္ျပတယ္..
ဓမၼရာဇဝင္တတိယေစာင္ ၂၂း၁၉မိကၡာကလည္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားေထာင္ပါ။ ထာဝရဘုရားသည္ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတုိ႔သည္ လက္်ာေတာ္ဘက္ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ ရပ္ေနၾကသည္ကုိ၄င္း၊ ငါျမင္ၿပီ။
ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၁း၁ၾသဇိမင္းႀကီးအနိစၥေရာက္ေသာ ႏွစ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ေတာ္မူသည္ကုိ ငါျမင္၏၊၊ အဝတ္ေတာ္တန္ဆာသည္ ဗိမာန္ေတာ္ကုိျဖည့္ေလ၏၊
အာမုတ္ ၉း၁တဖန္ငါၾကည့္ရႈ၍ ဘုရားရွင္သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ရပ္လ်က္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊
တရားသူၾကီးမွတ္စာ ၁၃း၂၂မာေနာ္ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္၊ ဆက္ဆက္ေသေတာ့မည္ဟု မယားအားေျပာေသာ္၊ ၂၃မယားက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ကိုသတ္ျခင္းငွါ၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကို ငါတို႔လက္မွ ခံယူေတာ္မမူ။ ဤအခ်င္းအရာ အလံုးစံုတို႔ကိုလည္း ျပေတာ္မမူ။ ယခုအခါ၌ ဤသို႔ေသာစကားကုိလည္း မိန္ေတာ္မမူဟု ျပန္ေျပာ၏။
ကမာၻဦးက်မ္း၃၂း ၃ဝထိုအရပ္ကို ေပေညလဟူ၍၊ ယာကုပ္သည္ သမုတ္ေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ ဖူးျမင္ ရေသာ္လည္း၊ အသက္ခ်မ္းသာၿပီဟု ဆိုသတည္း။
ကဲ့ေနာက္ဆံုးတစ္ခုဘဲေရးေတာ့မယ္ကြာ..ျမင္ဖူးတဲ့လူေတြအမ်ားၾကီးထဲမွာ..မင္းတို႔အစၥလာမ္ေတြဂ်ဴးေတြ
လူမ်ိဳးအႏြယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားရဲ့ဘိုးေအ..အာျဗဟံ..ၾကီးလဲျမင္ဖူးတယ္..
ကမၻာဦးက်မ္း၁၈ ၁ထာဝရဘုရားသည္ မံေရသပိတ္ေတာနားမွာ၊ အာျဗဟံအား ထင္ရွားေတာ္မူသည္အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား၊ ေနပူေသာအခ်ိန္တြင္၊ အာျဗဟံသည္ တဲတံခါးဝ၌ ထုိင္လ်က္၊ ၂ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေရွ႔မွာ လူသံုးေယာက္ရပ္ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ တဲတံခါးဝမွေျပး၍ ေျမသုိ႔ဦးညြတ္ခ်လ်က္၊
၂ဝတဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ ေသာဒံုၿမိဳ႔၊ ေဂါေမာရၿမိဳ႔၌ ေၾကြးေၾကာ္ေသာအသံသည္ ႀကီး၍၊ အလြန္အျပစ္ ေလးေသာေၾကာင့္၊ ၂၁ယခုငါသြား၍ ငါ့ေရွ႔သို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီးေသာ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ အမွန္ျပဳသည္မျပဳသည္ကို ငါၾကည့္ရႈမည္။ မျပဳလွ်င္ မျပဳေၾကာင္းကို ငါသိမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ထိုသူတို႔သည္ ထိုအရပ္မွ မ်က္ႏွာလွည့္၍ ေသာဒံုၿမိဳ႔သို႔သြားၾက၏။ အာျဗဟံမူကား၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနလ်က္ရွိေသး၏။
မွတ္ထားေနာ္သားသားမီးမီးစလာမ္တို႔..ျမန္မာလို႔ေရွ႕ေတာ္..အဂၤလိပ္လို..before ေဟျဗဲလို.. פּנים
ဒါကအသံထြက္ေပါ့.. pânı̂ym
paw-neem'
အနက္အဓိပၸါယ္ေနာက္တစ္မ်ိဳးအေနနဲ႔..face မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဆိုျပီးသံုးလို႔ရေသးတယ္မွတ္ထား..
ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္(မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္)၌ရပ္ေနလ်က္ရွိေသး၏..လို႔လည္းေရးလို႔ရတယ္..
ကဲ့ဗ်ာဘယ္လိုလုပ္မလဲ..ဘုရားကိုလည္းလူတို႔မျမင္ႏိုင္ဘူးလဲေျပာေသးတယ္..အခုေတာ့ျဖင့္လည္းျမင္ေနရတဲ့လူေတြ..တပံုၾကီး..အေျဖကရွင္းပါတယ္..သံုးပါးတစ္ဆူကိုညင္းတဲ့လူေတြမွန္သမွ်အေျဖမရွိေပမဲ့
ယံုတဲ့ခရစ္ယာန္ေတြမွာအျဖစ္ကရွင္းေနတယ္….
ရွင္ေယာဟန္..၈း၅၆ ထိုဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၏ ဘုရားဟူ၌ သင္တို႔ေခၚေဝၚ တတ္ၾက၏။ ၅၅သို႔ေသာ္လည္း ထိုဘုရားသခင္ကို သင္တို႔မသိၾက။ ငါမူကားသိ၏။ ငါမသိဟု ငါဆိုလွ်င္ သင္တို႔ကဲ့သို႔မုသာသံုးေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုဘုရားသခင္ကို ငါသိ၏။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ ကိုလည္း နားေထာင္၏။ ၅၆သင္တို႔အဘ အာျဗဟံသည္ ငါၾကြလာမည့္အခ်ိန္ကာလကို ေျမာ္ျမင္ျခင္းငွါ အလြန္ အလိုရွိ၏။ ျမင္ရေသာအခါ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၇ယုဒလူတို႔ ကလည္း၊ သင္၏ အသက္သည္ အႏွစ္ငါးဆယ္မွ် မရွိဘဲလ်က္သင္သည္ အာျဗဟံကို ျမင္ေလၿပီတကားဟု ဆိုၾက၏။ ၅၈ေယရႈကလည္း၊ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ အာျဗဟံမျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅၉ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ကို ခဲႏွင့္ပစ္ျခင္းငွါ ေက်ာက္ခဲတို႔ကို ေကာက္ယူၾက၏။ ေယရႈသည္ တိမ္းေရွာင္၍ ထိုသူတို႔အလယ္၌ ေရွာက္သြားၿပီးလွ်င္ ဗိမာန္ေတာ္မွ ထြက္ၾကြေတာ္မူ၏။
အစၥလာမ္ေတြမင္းတို႔ေခၚေခၚေနတဲ့Allah ဆိုတာကိုမင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ဘယ္သူလဲမသိၾကဘူး..မွတ္ထား..
ဆိုတာ..ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုတိုင္ဘဲ..အာျဗဟံျမင္တဲ့ဘုရားလူေတြျမင္ျပီးမေသဘဲအသက္ဆက္ရွင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ဘုရားဆိုတာ..တျခားသူမဟုတ္ဘူး..သားေတာ္ဘုရားဘဲ..ခမည္းေတာ္ဘုရား..သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကိုဘယ္သူမွမျမင္ဖူးၾကေပမဲ့..သားေတာ္ဘုရားကို..လူေတြျမင္ခြင့္ရခဲ့ၾကတယ္..Allah ဆိုတာ..သားေတာဘုရားေယရႈျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလက္ခံယံုၾကည္တဲ့လူေတြကိုမင္းတို႔ခဲနဲ႔ေပါက္..သတ္ျပစ္တာမစန္းဘူး..ဂ်ဴးေတြေတာ္အဲဒါမ်ိဳးေယရႈကိုလုပ္ဖို႔ၾကိဳးစားတယ္…ေယရႈကသူ႔ကိုသူ..ဘုရားလို႔ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္..မင္းတို႔က..ေယရႈကိုညင္းပယ္ခ်င္လို႔..ေယရႈဟာကားတိုင္မွာမေသဘူးလို႔..ေျပာေပမဲ့..ဂ်ဴးေတြကေတာ့
ကိုယ့္ကုိယ့္ကိုဘုရားလို႔ေျပာျပီးခမည္းေတာ္နဲ႔.တန္းတူေနရာယူတဲ့ေယရႈကိုသတ္ျပစ္လိုက္တယ္ဆိုတာဂ်ဴးသမိုင္း..ေရာမသမိုင္းမွာအမွန္ဘဲ..ေယရႈးကိုလွံစြပ္နဲ႔နွလံုးကိုထိုးလိုက္တဲ့ေရာမစစ္ဗိုလ္.. Marcellus Gallio (son of an important Roman senator )ဟာခရစ္ယာန္ျဖစ္သြားတယ္..သူ႔ကေနေတာက္ေလွ်ာက္..ေရာမအာဏာပိုင္ေတြ
ခရစ္ေတာ္ကိုသိလာတယ္…ခရစ္ယာန္ေတြကိုလၽႊိဳ႕ဝွက္ကူညီၾကတယ္…ခရစ္ယာန္မလုပ္ၾကေပမဲ့..သမိုင္းအမွာအထင္အရွားရွိတယ္…အထင္းအရွားအရွိဆံုးကေတာ့..ခရစ္ယာန္ေတြဘဲ..ခရစ္ေတာ္သာရွင္ျပန္မႈမရွိခဲ့ရင္ခရစ္ယာန္ဆိုတာမရွိဘူးျမဲျမဲမွတ္ထား..ေနာက္ဆံုးေျပာလိုက္မယ္..Allah ဆိုတာ..မင္းတို႔အထင္ခရစ္ယာန္ေတြေျပာတဲ့ခမည္းေတာ္ဘုရားမဟုတ္ဘူး..ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုတိုင္ဘဲ…အာရပ္ခရစ္ယာန္တိုင္းကိုေမးလိုက္..အစၥလာမ္ကေန..ခရစ္ယာန္ကိုေျပာင္လာတဲ့လူတိုင္းကိုေမးလိုက္..
ဗာဗုလံုရွင္ဘုရင္္ယခုေခတ္အီရက္..စာတန္ဟူစိန္က..ဗာဗုလံုရွင္ဘုရင္ေနဗုဒ္ခေနဇာဝင္စားတယ္လို႔သူကိုသူထင္ေနေလာက္ေအာင္..ၾကီးျမတ္တဲ့ဘုရင္..မငး္တို႔အမ်ိဳး..ေတာင္ျမင္ဖူးတယ္..ဘုရားသားေတာ္ဆိုတာကို
ဒံေယလ၃း ၂၄ထိုအခါ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ အံ့ၾသမိန္းေမာ၍ အလ်င္တေဆာထၿပီးလွ်င္၊ လူသံုးေယာက္ တို႔ကို တုပ္ေႏွာင္၍ မီးထဲသို႔ ခ်ပစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု တိုင္ပင္မွဴးမတ္တို႔အား ေမးေတာ္မူ၏။ မွဴးမတ္တို႔ကလည္း၊ မွန္ပါ၏ဘုရားဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂၅ရွင္ဘုရင္က၊ လူေလးေယာက္တို႔သည္ မတုပ္မေႏွာင္ဘဲ မီးထဲ၌သြားလာ၍ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ကင္းလြတ္သည္ကို ငါျမင္သည္တကား။ စတုတၳသူသည္ ဘုရားသား၏အဆင္းသ႑န္ ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ ၂၆မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးဖိုဝနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္၏ကြၽန္၊ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔ ထြက္၍လာၾက ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ မီးထဲကထြက္လာၾက၏။ ၂၇ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႔ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ အတြင္းဝန္တို႔သည္ ဝိုင္း၍ မီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ထိုသူတို႔ကို ၾကည့္ရႈၾက၏။ သူတို႔ဆံျခည္ တပင္မွ်မျမိဳက္၊ ဝတ္လံုလည္းျခားနားျခင္းမရွိ၊ မီးေလာင္ေသာအနံ႔လည္း ကင္းလြတ္၏။
ေတြ႕တယ္ဟုတ္ဘာညင္းခ်င္လဲ..မင္တို႔ညင္းႏိုင္တာတစ္ခုဘဲရွိတယ္…ေမလ်ံေမာ္မင္းကိုင္တ့ဲက်မ္းစာကလူေတြျပင္
ေရးထားတဲ့က်မ္းစာဒီစကားေျပာျပီးဘဲမင္းတို႔ညင္းလို႔ရမယ္…သမၼာက်မ္းစာကမႈရင္းရွိေသးလားမရွိေသလားဆိုတာေနာက္ပို႔မွာထက္တင္ေပးမယ္..
တထည္ရာတည္းဘဲ..ေနာက္ဆံုးက်မ္းလက္ေဆာင္ေပးလိုက္မယ္..ဂ်ဴးေတြအဖို႔ေတာ့လူကဘုရားမျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့
ဘုရားကလူသားျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာသူတို႔လက္ခံတယ္..
သားေတာ္ဘုရားကိုျမင္ဖူးတဲေဟရွာယပုေရာဖက္ၾကီးကိုယ္တိုင္ေရးျပီးမွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့စကားဖက္ထားမွတ္ထား
ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၉ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔အဘို႔သူငယ္ကို ဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အားသားကို သနားေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အံံ့ၾသဖြယ္၊ တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိုခံေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၇ဒါဝိဒ္မင္း၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ မွာထိုင္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေနာင္ကာလအစဥ္မျပတ္၊ တရားေတာ္အတိုင္း ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ အျမဲတည္ေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ အာဏာေတာ္တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေတာ္မူျခင္းသည္ နိစၥအျမဲရွိလိမ့္မည္။
ေတြ႕တယ္ဟုတ္..သူငယ္ကိုဖြားျမင္၏..သားကိုသနားေတာ္မူ၏…ဘြဲ႔နာမက..တန္ခိုးၾကီးေသာဘု၇ားသခင္
တဲ့..
ကဲ့Allah ဘယ္သူလဲဆိုတာဒီလင့္မွာဆက္ဖက္…https://www.facebook.com/groups/404948659530773/permalink/880661421959492/
Like · 
  • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး ko million maw ပဲ က်မ္းအေထာက္အထား အတိအက်ရွင္းျပေပးနိုင္ တယ္ သူတို့လက္ခံမယ္လို့ေတာ့မထင္ ဘာေျကာင့္လဲ.ျပန္ျပင္
    တဲ့က်မ္းဆိုတာ တသက္လုံးစြဲေနျပီ
  • Chan Zaw Bo ဒီပြဲကို စိတ္၀င္စားတယ္.... ဒါေပမယ့္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြက ဗုဒၶကလြဲၿပီး မေစာ္ကားတတ္ေတာ့လဲ စိတ္ပ်က္တယ္... ..ေနာကဆုံး အိုမီဂါ ေထာက္ျပတာေတာင္ ဗုဒၶကို ဆဲေနတာ ဆိုေတာ့လဲ တကယ္ေျပာရရင္ စိတ္ပ်က္မိပါတယ္...
  • Han Q Zin Wira Min ပုိစ္႔တင္ကတည္းက Million Maw ဒါမွမဟုတ္ Thangbu Naingတစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ႔ တတ္လာမယ္လုိ႔ ထင္ထားၿပီးသား။ ရင္ခြင္နန္းေတာ္ကုိလည္း ရွင္းပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိေသးတယ္။ သူက ေခြးကို မေဆြးေႏြးဘူး ဘာဝူးညာဝူးလုပ္သြားတယ္။ က်ေနာ္႔ အက်င္႔က ဆုိလိုခ်င္သူ သိေစခ်င္သူကုိ Mention ေပးတယ္။ ဒါမွ သူ႔ Notification မွာ တတ္လာမွာ။ ဒါေၾကာင္႔ပါ ဘယ္ရယ္မဟုတ္ပါဘူး။
  • Chan Zaw Bo ကို ထန္းဘုကေတာ့ ေျဖမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဟန္.... ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေသြးနထင္ေရာက္ေနတဲ့သူေတြသာ ေျဖမယ္ဆိုတာ အစ္ကို သိၿပီးသားပါ.... 
  • Han Q Zin ေျဖေတာ႔ သိရတာေပါ႔။ မေျဖေတာ႔ မသိရဘူးေပါ႔။ သိခ်င္ရင္ ဖတ္တယ္ မသိခ်င္ရင္ မဖတ္ဘူးေပါ႔။ ေျဖတာက မေျဖတာထက္စာရင္ ေကာင္းပါတယ္။
  • Thangbu Naing ကုိမီလ်ံေမာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။က်ေတာ္ဒါကုိမသိလိုက္ဘူး။အထုိက္အေလ်ွာက္ေတာ့ေျဖေပးမွာပါ။အစၥလာမ္ေတြရဲ႔က်မ္းစာကုိမေလ့လာျဖစ္ေသးေတာ့ က်ေနာ္သူတုိ့ဘယ္လုိခံယူတယ္ဆုိတာကုိအတိအက်မသိေသးဘူး။ေျဖေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးပါ။ဘာေျပာေျပာ က်ေနာ္ေဆြးေႏြးတဲ႔အစၥလာမ္ေတြက ေယရွဳဟာ ဘုရားေစလႊတ္သူ။ေသျခင္းကုိေအာင္သူ။ေနာက္တဖန္ျပန္လာမည့္သူလုိ့လက္ခံေပမယ့္ဘုရားအျဖစ္လက္မခံေတာ့ ဒါငုိေျဖရွင္းေနတာ ဘယ္သူကမွလည္းခုိင္မာတဲ႔အေထာက္အထားမေပးလာႏုိင္ဘဲျပန္ျပန္ေျပာက္သြားၾကတယ္
  • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး han ေျပာတာ မွန္တယ္ ေျဖ၇င္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ မသိတဲ့သူေတြလည္း သိ၇တယ္ ဒါေပမဲ့ ဒီလို အေထာက္အထား သမိုင္းေျကာင္းေတြနဲ့ ေျဖေပးနိုင္တာ ကို မီလီေမာ ပဲ ေတြ့ဖူးတယ္ ဘုရားေပးထားတဲ့ဆုေက်းဇူးတမ်ိူးပဲ

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews