Monday, May 19, 2014

ဓမၼေဟာင္းဓမၼသစ္ဘယ္ဟာကိုအစၥလာမ္တို႔လက္ခံပါသလည္းေမးတာအေျဖမရပါ

စလမ္မာလီကြန္ပါ..ကိုစလာမ္..မမ.စလာမ္တို႔..ေမးတာေတာ့မေျဖပဲနဲ႔အေဝးတစ္ေနရာကေနပဲစာေတြတင္ျပီး
ေမလ်ံေမာ္မင္းေမခ်င္တာေမး..ငါတို႔ကေတာ့ေရးတင္ခ်င္တာတင္မယ္ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔..လုပ္ေနၾကတယ္ေပါ့
ရပါတယ္ဗ်ာ..လုပ္ပါ့ကိုယ့္ခံယူခ်က္နဲ႔ကိုယ္ပဲ..ဓမၼေဟာင္းနဲ႔ဓမၼသစ္မွာဘယ္ဟာကိုလက္ခံျပီးဘယ္ဟာကို
လက္ခံလည္းေမးတာေလးကိုမေျဖေပးတာဘာေၾကာင့္လဲသိပါတယ္..

ဆူရာ ၄၃း ၂-၄
ရွင္းလင္းထင္ရွားေသာက်မ္းေတာ္အားျဖင့္ဧကန္ပင္ သင္တို႔ေတြးေခၚႏိုင္အံ့ငွာ ၎ကိုအာရ္ဗီကုရ္အံအျဖစ္ငါစီမံ
ေပးေတာ္မူ၏။ ဧကန္ပင္၎သည္ ငါ၏အပါးေတာ္ရွိမူလဘူတက်မး္ေတာ္မွျဖစ္၍၊ျမင္ျမတ္လွ၏၊ ဓမၼသတ္နိယာမျဖစ္၏
ကုရ္အံကလြဲရင္..သမၼာက်မ္းဆိုတာလဲ…လူလုပ္ေရးထားတဲ့က်မ္းဘဲ..ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔..စပ္ဆံလို႔ေကာင္းေအာင္သာ..ဟန္ေဆာင္ျပီး..သမၼာက်မ္းထဲက..ဘယ္က်မ္းေတြကိုငါတို႔က..လက္ခံပါတယ္ဆိုေနတဲ့အာပလာ..စကား
ေတြကိုရပ္တန္႔ကရပ္လိုက္ပါေတာ့ကိုကိုစလာမ္..မမစလာမ္တို႔ရယ္ေနာ္…ကုရ္အံက်မ္းသာအစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ့တစ္ခုတည္းေသာအမွန္တရားဘဲ..ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား..
မွတ္ထားခရစ္ယာန္ငတံုးေတြ..ကုရ္အံကေဖာ္ျပတဲ့..ဘုရားနဲ႔..သမၼာက်မ္းကေဖာ္ျပတဲ့ဘုရားအတူတူဘဲမေအာ္နဲ႔
သမၼာက်မ္းဟာအကုန္လံုးအမွားအျဖစ္သူတို႔ကခံယူျပီသား..သမၼာက်မ္းကဘုရား..ပုေရာဖက္ေတြ..တမန္ေတာ္
ေတြဆိုတာ..လဲ..နာမည္သာတူရင္တူမယ္..ဇတ္ေၾကာင္းေတြကမတူဘူး..အမွားေတြအျဖစ္နဲသာအစၥလာမ္ေတြက..ဒို႔သမၼာက်မ္းကို..သံုသပ္ခံယူထားျပီးသား..ဒါေၾကာင့္ေမလ်ံေမာ္ေမးတာကိုသူတို႔မေျဖတာ..သူတို႔က..
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းအကုန္လံုးနဲ႔..ဓမၼသစ္က်မ္းမွာခရစ္ဝင္က်မ္းေလးက်မ္းကိုလက္ခံပါတယ္လို႔ေျပာရင္...
Ahllah ကိုပုံကန္သလို႔ျဖစ္သြားမယ္..ဒါေၾကာင့္ဒကယ္ေဆြးေႏြးမယ္လုပ္တာကိုသိလို႔..အစၥလာမ္ေတြမေျဖတာ..
ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔စပ္ဆံလို႔ေကာင္းေအာင္သာ..ဘာကိုလက္ခံပါတယ္ညာကိုလက္ခံပါတယ္..ဘာကအတူတူပါဘဲလိုဆိုျပီးညာျဖီတာ..တကယ္တန္းသူတို႔စိတ္ထဲမွာမရွိဘူး..သူတို႔စိတ္ထဲမွာသမၼာက်မ္းရဲ့ဘယ္အခ်က္ကိုမွလက္မခံဘူး..လက္ခံရင္..ေမလ်ံေမာ္သံုၾကိမ္ေမးစရာမလိုဘူး..သေဘာေပါက္တယ္မဟုတ္လား
ဆူရာ ၉း၃၀
ေရဝတီမ်ားက အုဇိုင္သည္
ပရမတ္ဘုရားရွင္၏ သားေတာ္ဟု ဆိုျက၍၊ ခရစ္ယာန္မ်ားက ခရစ္ေတာ္သည္
ပရမတ္ဘုရားရွင္၏ သားေတာ္ဟု ေျပာျက၏၊
ယင္းသည္ သူတို့၏ နွတ္ဖ်ားစကားသာ ျဖစ္၏၊ သူတို့သည္ ေရွးက
ဖံုးကြယ္သူမ်ား၏ အဆိုကို အတုခိုးျက၏။ ပရမတ္ဘုရားရွင္သည္ သူတို့အား ေတာ္လွန္ေတာ္မူ၏၊ သူတို့သည္မည္မွ် ေဝးကြာ ေနျကကုန္သနည္း။သူတို့သည္ သူတို့၏ ဓမၼစရိယမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ျကီးမ်ားနွင့္
မာရိ၏သား ခရစ္ေတာ္အား ပရမတ္ဘုရားရွင္နွင့္ ဂုဏ္
တုျပိုင္္ အယူထားျက၏။ သူတို့အား တစ္ပါးတည္း ဘုရားရွင္ကိုသာ ကိုးကြယ္ျကရန္ မိန့္ညႊန္ျခင္ းခံခဲ့ရ၏။ ထိုအရွင္မွ အပ အျခား ဘုရားဟူ၍ မရိွေခ်၊ အရွင္သည္ ေရာျပြန္းဖက္စပ္ျခင္ းမွကင္းသည့္ အတုမဲ့ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။အရွင္သည္ ေရာျပြန္းကိုးကြယ္သူမ်ားက မလိုမုန္းထားျကေသာ္လည္း သာသနာအားလံုးကို လႊမ္းမိုးနိုင္ရန္ အလို့ငွာလမ္းညႊန္ေတာ္၊ စစ္မွန္ေသာ သာသနာေတာ္အားျဖင့္ ဉာဏ္စဥ္ေဆာင္အား ေစစား ေစစား ေစစားေတာ္မူ၏။
ေတြ႔လားအထက္ကကုရ္အံက်မ္းပိုဒ္မွာ..ေရာျပြန္ကိုးကြယ္သူဆိုတာဒို႔ခရစ္ယာန္ေတြကိုဆိုလိုတာ..
ျပီးေတာ့တလြဲေရးထားေသးတယ္..အုဇိုင္သည္ဘုရား၇ဲ့သားေတာ္တဲ့..အုဇိုင္ကဘယ္သူလဲေတာ့မသိဘူး
ဂ်ဴးဘာသာဝင္ေတြကသူ႔ကိုဘုရားသားေတာ္လို႔ဆိုတယ္တဲ့..ေမလ်ံေမာ္တစ္ခါမွမၾကားဖူးဘူး..ဂ်ဴးဘာသာမွာ
ငါတို႔ခရစ္ယာန္ေတြက..အစၥလာမ္ဘာသာကိုမုန္းတယ္တဲ့..ဒီစာကိုမိုဟာမဒ္ယူပါရံုရတဲ့အခ်ိန္မွ..အစၥလာမ္ဘာသာဆိုတာမေပၚေသးဘူး..အစၥလာမ္ဘာသာမေပၚေသးဘဲနဲ႔ခရစ္ယာန္ေတြဂ်ဴးေတြက..အစၥလာမ္ဘာသာရဲ့
အရွင္AllAh ကိုမုန္းတယ္တဲ့..ဒီအရွင္ဆိုတာ Allah လား..ဒါမွမဟုတ္..မိုဟာမက္ကိုေျပာတာလားေသခ်ာစစ္က
မလိုျဖစ္ေနျပီ..ဒီက်မး္ပိုဒ္ဟာ..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔..ခရစ္ယာန္..ဂ်ဴးဘာသာဝင္ေတြကိုမသိမသာေသြးထိုးေပးတဲ့က်မ္းပိုဒ္ပဲ..ဒီက်မ္းပိုဒ္ဟာ..မိုဟာမက္က..ခရစ္ယာန္..ဂ်ဴးဘာသာဝင္ေတြနဲ႔စစ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္တဲ့က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္..ဒီက်မ္းပိုဒ္ရဲ့ဦးတည့္ခ်က္က..အစၥလာမ္သာသာနာသာ
အားလံုးေသာသာသနာကိုလြမ္းမိုးဖို႔..မိုဟာမက္အားျဖင့္..ခံအပ္ေစခိုင္းထားတယ္ဆိုတဲ့စကားအဓိပၸါယ္ရွိတယ္..
ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကိုေတြ..အစၥလာမ္ဘာသာရဲ့..အေမွာင္ရိပ္ေအာင္မွာမ်က္ကန္းျဖစ္ေနတဲ့..အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကိုငါတို႔..အလင္းထိုးေပးဖို႔အခ်ိန္တန္ျပီ…အရိုင္းစကားမပါဘဲ..ေမတၱာအလင္းစကားနဲ႔အေမွာင္ၾကေနတဲ့အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကိုဘုရားအမွန္သိေအာင္..လမ္းျပကယ္တင္ၾကရေအာင္…
ကဲ့ကိုစလာမ္..မမစလာမ္တို႔..ဘယ္က်မ္းစာကိုေရြးခ်ယ္ရမွန္းမသိလို႔ဓါတ္ပံုၾကီးနဲ႔အၾကံေတာင္းေနရင္
အၾကံေပးလိုက္မယ္ေနာ္..သိပ္ေတာ့မတံုးၾကနဲ႔..ကိုစလာမ္မစလာမ္တို႔ေရးခရစ္ယာန္နဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္ရင္..က်မ္း၆၆က်မ္းပါတဲ့ဟာကိုသံုး..
က်န္တဲ့က်မ္းေတြကိုသံုးခ်င္ရင္..အဲဒီက်မ္းေတြကိုအသံုးျပဳတဲ့ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါ..သံုး
သေဘာေပါက္ျပီဟုတ္..ဒါဆို..ေနာက္ေန႔..မိုဟာမက္သည္…ေမာေရွကေျပာေသာေနာင္လာမည့္တမန္ေတာ္ပုေရာဖက္
သို႔မဟုတ္..သခင္ေယရႈကၾကိဳတင္ေျပာထားေသာ..ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္လား..ဆိုတာကို
ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ဗ်ာ…အခုေတာ့ခရစ္ယာန္ေတြသေဘာက္ေပါက္ျပီဟုတ္ဘာေၾကာင့္သူတို႔ေမလ်ံေမာ္ေမး
တာကိုမေျဖတာလဲဆိုတာ..
Like · 
 • Million Mawမာလီးကြနး္စလမ္လုပ္ပါဟ..မပ်ားရည္ရ..ရင္ခြင္နန္းေတာ္ဆရာသမားရဲ့ေလွ်ာ့ပါဟ..ငါေရးစာရာေတြ..မေရးလိုက္ရပဲေနအံုးမယ္..
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အုဇိုင္ဆိုတာ ခရစ္ယာန္ေတြကို ေျပာထားတာေပါ့ေနာ ေရာျပြန္းဆိုတာလဲ ခ၇စ္ယာန္ေတြကို ေျပာထားတာေပါ့ေနာ ဒါေျကာင့္အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေတြကို ေျပာတာကိုး ထုပ္လိုက္တဲ့ေမးခြန္းေတြ
 • Million Mawအုဇိုင္းဆိုတာဂ်ဴးဘာသာထဲကလူကိုေျပာတာ..သူတို႔အေခၚေတြက..ကိုလဲမသိဘူး..က်မ္းခ်က္လည္းညႊန္းမထားဘူးဆိုေတာ့..
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး သူတို့က်မ္းကို ေ၇းတာက ဘယ္သူလဲ
 • Million Mawနာမည္မဲ့ဘုရားရဲ့တပည့္နာမည္မဲ့ေတြဘဲ..ေရးတာ..သူတို႔အစိုကေတာ့..အာလာကိုယ္တိုင္ဘဲေပါ့ကြယ္..ေကာင္းကက်က်မ္းလို႔စိုေနတယ္မဟုတ္လား..
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အဲဒါေျကာင့္မိုးလို့သူတို့က က်မ္းစာကို ေမးခြန္းထုပ္ေနျကတာ ျပီး၇င္ တမန္ေတာ္ ေတြနာမည္ဆင္တာပဲ၇ွိတယ္ သမိုင္းေတြကမတူဘူးေနာ က်ြန္ မလည္းစဥ္းစားေနတာ တခ်ိူ့ခရစ္ယာန္ေတြက အတူတူ ပဲတဲ့ေလ လုံးဝကို မျဖစ္နိုင္တာပဲေနာ သူတို့၇ဲ့က်မ္းတခုပဲ အမွန္တ၇ားတဲ့လား
 • Sa Nay Moe အစၥလာမ္မွာက်မ္းေလးေစာင္႐ွိပါတယ္ 
  ေတာင္ရပၸ္
  စပူရ္
  အင္က်င္..
  ကုရ္အာန္
  အခုခရစ္ယာန္သာသနာဝင္ေတြသံုးေနတဲ့က်မ္းကအစၥလာမ့္
  အဆိုအရအင္က်င္က်မ္းပါ။
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အင္က်င္က်မ္းဆိုတာ ဘာအဓိပယ္လဲ
 • Million Maw ဟုတ္လားလို႔သူတို႔ကိုေမးလိုက္ပါ...သူတို႔ေျဖမွအတည္ယူမယ္..ကို Sa Nay Moe ေရး..
 • Htay Naing ေတာင္ရပ္ က ်မ္းပါ
 • Sa Nay Moe ကြၽန္ေတာ္လည္းဘာသာေရးသမားမဟုတ္ပါ
  ကြၽန္သိသေလာက္ဝင္ေျပာၾကည့္တာပါ
  ခရစ္ယာန္နဲ႔အစၥလာမ္ကေတာ့
  တမန္ေတာ္အာဒမ္ကစၿပီးတမန္ေတာ္အီဆာ.ခ..ခရစ္ေတာ္အထိအကုန္တူေနပၚတယ္..
  ခရစ္ျပန္လာမည္ဟုေျပာသလိုတမန္ေတာ္အီဆာလည္းျပန္လာဦးမွာပါ။
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး တူမလိုလိုနဲ့မတူပါဘူး Ko Sa Nay Moe သူတို့အသိဆုံးပါ
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အျဖူေ၇ာင္သုညက အစၥလမ္ဘာသာဝင္လားဟင္ Million maw ေျပာတာေလး ကို ေျဖေပးပါ့လား
 • Steven Pai Walikum. Thanks.
  Muslims accept the original unaltered Torah (the Gospel of Moses) and the original Bible (the Gospel of Jesus) since they were revealed by God. However, none of those original scriptures are in existence today, in their entirety. The Lord knows the best.
 • Kyaw Hlaing Oo ေတာင္ရပ္က်မ္း=ပညတ္ေတာ္၁၀ပါးေမာေရွေခၚမူဆာလက္ထက္
 • Kyaw Hlaing Oo အင္က်ီလ္က်မ္း=ဂ်ဴးဘာသာက်မ္းဒါ၀ိေခၚဒါ၀တ္လက္ထက္
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး ကိုအျဖူေ၇ာင္သုည ဘာမွ မတက္ပါဘူးဆို၇င္ ဘာေျကာင့္ အစၥလမ္ဘာသာ ကို ကိုးကြယ္ယုံျကည္တာလဲ မုသာဝါဒ မသုံးနဲ့ 
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး Ko kyaw hlaing oo က အစၥလမ္ဘာသာဝင္လား အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြ ေျဖတာ ကိုပဲ အတည္ယူမွာမို့လို့ပါ
 • Kyaw Hlaing Ooဇဗူက်မ္း=ဘိုင္ဘဲလ္ေယရွဴခရစ္ေခၚအီဆာ(ေမလွ်ံေမာ္ေၿပာတဲ့အုဇိုင္)လက္ထက္
 • Steven Pai The Quran affirms the core message present in the former books. It verifies that each contained divine guidance and elaborates upon their beliefs. At the same time, it points out the modifications and reinforces the correct message. Hence, the Quran, the final revelation for all of humankind until Judgment Day, was sent to confirm, explain, and to an extent, correct the books that already existed.

  “We sent Jesus, son of Mary, in their

  footsteps, to confirm the Torah that had

  been sent before him: We gave him the

  Gospel with guidance, light, and

  confirmation of the Torah already

  revealed– a guide and lesson for those

  who take heed of God. … We sent to you

  [Muhammad] the Scripture with the truth,

  confirming the Scriptures that came

  before it, and with final authority over

  them.” (Quran, 5:46, 48)
 • Kyaw Hlaing Oo ကုရ္အန္=မိုဟာမက္လက္ထက္
 • Kyaw Hlaing Ooက်မ္း၄ေစာင္စလံုးေကာင္ကင္တမန္ေဂ်ဗရာအီးကတဆင့္ဘုရားသခင္ကေပးတာလို ့ဖတ္ဖူးပါတယ္
 • Htay Naing ကုရ္အာန္ အလိုအရေတာ့ ထာ၀ရဘုရားသခင္(အလႅာ) ဘာသာစကားအမ ်ိုးမ ်ိုးကိုေျပာျကေသာ လူမ ်ိဳး အသီးသီးထံသို့ တမန္ေတာ္ အသီးသီးကိုေစလြွတ္ေတာ္မူျပီးလို့ပါပါတယ္၊ ထိုတမန္းေတာ္မ ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာတမန္ေတာ္ျကီး ကေတာ့ ေလးပါးရွွိပါတယ္။
 • Steven Pai If a muslim rejects these divine books, he is not a muslim bcoz Belief in divine books is one article of Faint in Islam.
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အျဖူေရာင္သုည အကိုေရ ဘာစကားေျပာတာလဲ အကို တို့မေျပာလို့ ဘာသာျခားက.ဝင္ေျပာေပးေန၇တာေနာ
 • Kyaw Hlaing Oo ဟုတ္ကဲ့ဗဟုသုတအေနနဲ ့ပဲမွ်ေ၀တာပါ
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး က်ြန္မကေဆြးေနြးတာပါအကို က်ြန္မကိုရွင္းျပပါ ဒီ post မွာေတာ့ ျပသနာ၇ွာမဲ့သူမ၇ွိပါဘူးအကို
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ မေဆြးေနြးခ်င္ရင္ ဘာမွာ လာ မ ment နဲ့ အျဖဴေရာင္ သုည
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အကိုဓမၼာေဟာင္းက်မ္းကို အကုန္လက္ခံတယ္ေနာ
 • Mo Hamah မြတ္စလင္ေတြကအလႅါကိုပဲေၾကာက္တာလါး..။မီလီယံဆိုတဲ ့ဒီဂတံုးကိုေရာေၾကာက္ေနတာလါး..။မွန္တယ္ထင္ရင္ေၿပာရဲရမွာေပါ ့..။အလႅါကမသင္ေပးထါးဘူးလါး..။ကိုယ္ ့ဘာသာကိုကိုယ္အဖတ္မဆယ္ရင္ဘယ္သူဆယ္မလဲ..။
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး က်င့္သုံးစ၇ာ မလိုပါဘူးအကို လက္ခံတယ္ဆို၇င္ ေယရွုအေျကာင္းကို ဓမၼာေဟာင္းထဲမွာေတြ့ျပီးေလာက္ျပီေနာ ဒါဆို၇င္ ဘာျဖစ္လို့ေယ၇ွုကို လက္မခံပဲ မိုဟာမတ္ကို လက္ခံ၇တာလဲ မိုဟာမတ္ဆိုတာ ေယ၇ွူေနာက္မွပါ
 • Kyaw Hlaing Ooမဟုတ္ဘူးထင္တယ္မင္းသမီးေလးေယရွဴကိုမြတ္ဆလင္ေတြကအီဆာနဗီဆိုၿပီးလက္ခံထားပါတယ္နဗီေပါင္း၁၂၈၀၀၀ထဲမွာသူလဲပါတာပဲေလ
 • Mo Hamah ဟက္..ဟက္..လုပ္ပါ..ကမၻာ ့ေၿမပံုကအစၥေရးကိုေဖ်ာက္ေပးေတာ္မူပါ..။
 • Htay Naing မကၠာ ျမိဳ့ ပတ္၀န္က ်င္က နိုင္ငံေတြ မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ တို့းမေပါက္ခင္က မိုဟာမက္က ဓမၼစက္ေကာ အာဏာစက္ေကာ တစ္ဦးတည္း ဦးေဆာင္ကာ တစ္ပါးတည္းေသာ ဘုရားသခင္က ို ယံုျကည္လက္ခံ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေျကာင့္ သူေဟာေျပာေသာ ပညတ္ ခ်က္ေတြမွာ ယခင္ ဂ ်ူးဘာသာ စတင္...See More
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အကိုတို့က ဓမၼာေဟာင္းကို လက္ခံ၇င္ဓမၼာေဟာင္းမွာ မိုဟာမတ္ ပါတဲ့က်မ္း မ၇ွိဘူးေနာေယ၇ွူကို ပထမေန၇ာေပးသင့္တာ မဟုတ္ဘူးလား ေယ၇ွူက တမန္ေတာ္ မဟုတ္ဘူးေနာ ( အိပ္ေတာ့မယ္ မနက္ျဖန္ မွထက္ေဆြးေနြး၇ေအာင္ good night ပါ)
 • Kyaw Hlaing Ooၿပီးေတာ့ကမၻာဦးက်မ္းကေနတရားေဟာရာက်မ္းအထိေရွ့ငါးက်မ္းလံုးကကုရ္အန္မွာလဲပါတာပဲ
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အကို ေျပာပုံအ၇ အလာကအစၥလမ္ သာသနာ အတြက္ သီးသန့္ပဲလား အဲ့မွာထဲကလုံဝလြဲသြားျပီ ေနာ ဖန္ဆင္း၇ွင္က အဲလိုမေျပာခဲ့ဘူး ဘာသာဆိုတာ ဘယ္တုန္းကမွမ၇ွိဘူး လူေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ည္းဘာသာဆိုတာက
 • Htay Naing ထာ၀ရ ဘုရား နဲ့ အလႅာ ဆိုတာ တစ္ပါးတည္ေသာ အရွင္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မင္းသမီးေလး လက္ခံပါသလား။
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး ko htay naing ေမးတဲ့ေမးခြန္းေျဖ၇ခတ္ေနတယ္
 • Mo Hamah ခရစ္ယာန္ဘုရားနဲ ့မြတ္စလင္ဘုရားတူတူပဲဆိုတာလက္ခံဖို ့ဘာနဲ ့ႏွိဳင္းယွဥ္မလဲ..။သူတို ့ရဲ ့သက္ေသခံက်မ္းေတြပဲယွဥ္ၾကည္ ့..သူတို ့ရဲ ့ဘာသာ၀င္ေတြသေဘာထါးေတြယွဥ္ၾကည္ ့..။တသေဘာထဲ..တစ္က်မ္းထဲဆိုရင္ေတာ ့ဘုရားကတူတူပဲ..။မဟုတ္ရင္ေတာ ့မတူဘူး..။ဒါပဲ..။
 • Mo Hamah ဘုရားတစ္ေယာက္ထဲကႏွစ္မ်ိဳးခြဲမေၿပာႏိုင္ဘူး..။
 • Htay Naing ဟုတ္တယ္မင္းသမီးေလး မိရိုးဖလာ ခရစ္ယာန္ေတြေကာ၊ မိရိုးဖလာ အစၥလာမ္ေတြ ေကာ ဒီအ ခ်က္ကို မသိျကတာ မ ်ားပါတယ္၊ ကြ ်န္ေတာ့္အျမင္ေျပာရ ရင္ေတာ့ ဘာသာေရးအျမင္က ်ဥး္ေျမာင္းသူအခ ်ို့က ဒီအ ခ်က္ကိုသိေပမဲ့ မိမိတို့ရဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာ၀င္မ ်ားကို မေျပာလိုျကဘူး။ ပုပ္ရဟန္းမင္းျကီးကိုယ္တိုင္ အီ ရန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္နဲ့ေတြ့တုန္းကလဲ တူညီေသာဘုရားသခင္ကို အတူတူကိုးကြယ္ေနသူမ ်ားလို့ေျပာခဲ့ပါတယ္။
 • Htay Naing ကမၻာဦး က ်မ္း ကစျပီး တမန္ေတာ္ မ်ား ေကာ အထုပၼတိေကာ အကုန္တူပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတရားစီရင္ျခင္း ခံရမယ္ဆိုတဲ့အထိလည္းတူပါတယ္။
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အရွင္ဆုံးေျပာ၇မွာ အားနာလို့ပါ ကိုေ႒းနိုင္ mohamah ေျပာသြားတာ အမွန္ေတြပါ
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး အစၥလမ္ဘာသာနဲ့ခ၇စ္ယာန္ဘာသာမွာ ဘာတခုမွ မတူပါဘူး လက္ခံက်င့္သုံးေနတဲ့ အယူအဆက်မ္းေတြကို ျကည့္၇င္ တူလားမတူလားဆိုတာ သိနိုင္ပါတယ္ ဘု၇ားကေတာ့ စကားကို ၂မ်ိူးမေျပာပါဘူး
 • Htay Naing အဲဒါေျကာင့္လည္း တစ္ဆူးတည္ေသာဘုရားကို အတူတူကိုးကြယ္ယံုျကည္ေနျကသူ ဘာသာ၀င္ အ ခ်င္းခ ်င္း ဘာသာေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ ဂ ်ဴးေတြက ခရစ္ယာန္ဘာသာကို လက္မခံသလို၊ ခရစ္ယာန္မ ်ားကလည္း ေနာက္မွ ေပၚထြက္လာေသာ အစၥလာမ္ဘာသာကိုျငင္းပယ္ျကတာဟာ အံ့ျသဘို့ေတာ့ေကာင္းပါတယ္။
 • Thangbu Naing ဘယ္တုန္းကေတြ႕လုိက္တာလဲ။သူကခရစ္ယာန္နဲ႕ဂ်ဴးယုဲၾကည္မွဳကုိ ေလ႕လာျပီး တစ္ခ်ိဴ႕တစ္၀က္ကုိ ျပင္ ပယ္ ထပ္ထည္႕လုပ္ထားတာဟ။စာတတ္မတတ္ ဘယ္သူကအတိအက်သိလုိ႕လဲ။ဘာပဲေျပာေျပာ အတုအေယာင္ပေရာဖက္ လူေတြကုိ လမ္းမွားေစတဲ႕ ပ်က္စီးျခင္းရဲ႕သားေကာင္ေပၚလာမယ္ ဆုိတာ သူ႕ကုိ ေယရွဳက ရည္ညႊန္းထားတာပါ႕
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ မုိဟာမက္က ေသျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္ပါသလား
 • Htay Naing ဟိနၵဴဘာသာကို ေလ့လာ ျကည့္ရင္ ဒါေတြကိုနည္းနည္း နားလည္နိုင္လာပါတယ္၊ ဟိနၵဴဘာသာသည္ တစ္ဦးတည္ တစ္ေယာက္ထဲက ေဟာခဲ့ ေျပာခဲ့တာကို သာ ယူတာမဟုတ္ပဲ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ သူေတာ္စင္ အမ ်ားက ဆံုးမသြန္သင္ခဲ့သည္မ ်ားကို စုေပါင္း ထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ေစာ္ကားတာမဟုတ္ပါ တမန္ေတာ္ မုိဟာမက္ နဲ့ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ သိခ်င္လုိ့ပါ
 • Thangbu Naing ေစာ္ကားေနလုိ႕လားဟ။အမွန္ကုိေျပာတာ။မုိဟာမက္ တမန္ေတာ္ ျဖစ္မယ္ဆုိ ရင္ ေတာ႕ ၁ ရာစုေႏွာင္းပုိင္း က သူေတာ္စင္ေတြ Clement, Origin တုိ႕ လုိ Church Fathers ေတြက ပုိလုိ႕ ေတာင္ ျဖစ္ သင္႕တာေပါ႕။သူတုိ႕ကုိ တမန္ေတာ္ လုိ႕ လက္မခံသလုိ ပေရာဖက္ လုိ႕ လည္းလက္မခံပါ။အသင္းေတာ္ ရဲ႕ ဲၾသ၀ါဒနဲ႕သြန္သင္ခ်က္ ေတြကုိ ေစာင္႕ထိန္းလာတဲ႕ ပုဂၢိဳမ်ားအျဖစ္ သာလက္ ခံၾက သည္။ ဘာလုိ႕ လဲ ဆုိေတာ႕ AD 100 ေနာက္ ပုိင္းက ေရးသမွ်ေတြဟာ Authority ရွိတဲ႕စာေတြ အျဖစ္ လက္မခံၾကေတာ႕ပါ။
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ေသျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္ေသာသူကသာ ေသျခင္းတရား အသက္ရွင္ျခင္းတရားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ပီး သူ့လူေတြ အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းသုိ့ လမ္းျပပုိ့ေဆာင္နုိင္မယ္ဆုိတာ ဧကန္မုခ် မွန္ရပါမည္တည္း
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ဒါေဆြးေနြးတာ စစ္ေျကာ္ျငာစရာလား စစ္ေျကာ္ျငာမေျပာနဲ့ မေျကာ္ျငာပဲ မြတ္စလင္ေတြက လူေတြသတ္ဖ်က္တာ မ်က္ျမင္သက္ေသပဲဟ
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ေအးေဆး ေဆြးေနြးတာ စစ္ေျကာ္ျငာဘာညာ လာမေျပာနဲ့ေလ
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ခဗ်ားေကာင္းတဲ့ မြတ္စလင္ဆုိ ေကာင္းတဲ့စကားနဲ့ လာေဆြးေနြးး ဘယ္မြတ္စလင္ ေကာင္းတယ္ ဘယ္မြတ္စလင္ဆုိးတယ္ က်ေနာ္မသိဘူးး
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ေနပါအုံး ဒါ ကဲြျပားတဲ့ ဘာသာေရးအျမင္ေဆြးေနြးတာ သယ္ရင္းက ဘာေတြ လာေျပာေနတာလဲ
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ လူေကာင္းမဟုတ္ေတာ့ ဘာသာေရး ေဆြးေနြးတာ စစ္ေျကာ္ျငာလာတယ္ေပါ့ ဒီလုိလူဆုိးေတြ ဒီဘာသာေရးေဆြးေနြးခန္းနဲ့ မတန္ပါ ေအးေဆး အနားယူေရေသာက္ပါေတာ့
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ ဟဟ သယ္ရင္း comment ေတြအကုန္ဖ်က္တယ္ေပါ့
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ မေကာင္းတဲ့စကားေျပာေတာ့ လူေတြျမင္မွာ စုိးလုိ့ ဖ်က္ပစ္တာ သယ္ရင္း မမွားပါဘူး
 • ရင္ခြင္ နန္းေတာ္ မဖ်က္နဲ့ေလ ကုိ့ comment ကုိ ကုိေျပာတာမွန္တယ္ဆုိ လူေတြျမင္ေအာင္ျပရဲကတယ္
 • Alphaborn Omega Htay Naing
  ထာ၀ရ ဘုရား နဲ့ အလႅာ ဆိုတာ တစ္ပါးတည္ေသာ အရွင္သာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို မင္းသမီးေလး လက္ခံပါသလား။
  NO
 • Thangbu Naing Quran is the final revelation? hahaha... so funny. How can the original Bible be available since those were written in the stones and clay? Crazy Muslims are trying to fool the uneducated Christians by asking these kind of questiins, so that they can deceive them to Islam. How can quran be true since it is not accepted by the Christian scholars? It's a fake one that was modified accordingly. All the Bible were written by the empowerment and inspiration of God's Holy Spirit, whereas Muslim quran was not. Quran must be a message from Satan because it does not have any evidence about the prophecy-fulfillment of Jesus' works and plan just like the OT did. So, the Christians believe, even it is got from revelation, that it is satanic-revelation. Mohammad is a lair who cheated many people to follow him, claiming that he is the final prophet. Even Jesus didn't mention even a hint about Mohammad's apostleship.
 • Zaw Myo Thet လူနဲ႕ဘာသာ

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews