Thursday, March 13, 2014

အဘယ္မည္ေသာဘုရားကိုသင္ကိုးကြယ္ေနလဲ..

Smiley face
ဘယ္ဘုရားကိုသင္ကိုးကြယ္ေနလဲ..ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သားျဖစ္လွ်င္မူကားထာဝရဘုရားကို..ကိုးကြယ္မည္...
မင္းခ်င္းမ်ား….ဘုရား…ၾကားဖူးၾကမွာပါေနာ္..ဘုရင္ကေခၚရင္..ဝန္မင္းေတြျပန္ထူးသံေလ…
ဒကာၾကီးလို႔ေခၚခံလိုက္ရရင္..ရိုေသသမႈနဲ႔ျပန္ထူးသံ..တင္ပ..ဘုန္းဘုန္း..သို႔မဟုတ္..တင္ပဘုရား..
အာဏာရွင္ၾကီးစစ္သားၾကီးကိုလဲ..လက္ခက္ေလးႏွစ္ဖက္ပူကပ္လို႔..ဘုရားလို႔ေခၚရျပန္တယ္..အထီးက်န္ကမၻာ
ေျပာသလိုပါဘဲ..ဗုဒၶဘာသာမွာ..ဘုရားျဖစ္ဖို႔လူတိုင္းအခြင့္အေရးရွိတယ္ဆိုတာ..ေတာ္ေတာ္မွန္ပါတယ္..
အုပ္ခဲ..ေျမခဲ..ေရြတံုးေငြတံုး..သစ္တံုးေတြကအစ..ဘုရားျဖစ္ခြင့္ရျပီး..ဘုရားလို႔တရိုတေသအေခၚခံေနရတာ
ေတာ္ေတာ္အားၾကစရာေကာင္းပါတယ္..ဒါေပမဲ့..ဟႏၵဴဘာသာေလာက္ဘုရားျဖစ္ဖို႔အခြင့္အေရးကသိပ္
မမ်ားျပန္ဘူး…ဟႏၵဴဘာသာမွာ..တရိစာၦန္..သစ္ပင္..ကအစဘုရားျဖစ္ခြင့္..ရၾကတယ္…
ဒါေပမဲ့..ဘုရားျဖစ္ဖို႔..လြယ္သလားမလြယ္ဘူးလားဆိုတာ..ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာရင္သိႏိုင္တယ္..
အထူးသျဖင့္မိန္းမတို႔အခြင့္အေရးကရွိကိုမရွိဘူး..
ပိဋကတ္ သုတၱံ..အဂၤုတၱရနိကာယ္ျမန္မာျပန္..ဧကကနိပါတ္ အခန္း၁၅..စာပိုဒ္ေရ
၂၇၉၊ ရဟန္းတို၌ မိန္းမသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္း အခြင့္သည္ မရိွ၊ ရဟန္းတို၌ ေယာက်ာ္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ဘုရားျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္ကား ရိွႆဟု (မိန္႔ေတာ္မူသည္)၊ (၂)
၂၈ဝ၊ ရဟန္းတို၌ မိန္းမသည္ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္း အခြင့္သည္ မရိွ၊ ရဟန္းတို၌ ေယာက်ာ္းသည္ စၾကဝေတးမင္းျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္ကား ရိွႆဟု (မိန္႔ေတာ္မူသည္)၊ (၃)
၂၈၁-၂၈၃၊ ရဟန္းတို၌ မိန္းမသည္ သိၾကားမင္း ျဖစ္ရာေသာ၊ပ၊ မာရ္မင္း ျဖစ္ရာေသာ၊ပ၊ ျဗဟာၼၾကီးျဖစ္ရာေသာ အေၾၷကာင္းအခြင့္သည္ မရိွ၊ ရဟန္းတို၌ ေယာက်ာ္းသည္ သိၾကားမင္း ျဖစ္ရာ ေသာ၊ပ၊ မာရ္မင္းျဖစ္ရာေသာ၊ပ၊ ျဗဟၼာၾကီးျဖစ္ရာေသာ အေၷၾကာင္းအခြင့္ကား ရိွႆဟု (မိန္႔ေတာ္မူသည္)၊ (၄-၆)
လူ႔ျပည္မွာ..တစ္လင္စနစ္နဲ႔..သီလေကာင္းခဲ့သေလာက္..နိဗၺာန္မေရာက္ခဲ့ရင္ေတာင္..နတ္ျပည္မွာ..နတ္သားျဖစ္ဖို႔အခြင့္မရွိဘဲ..နတ္သမီးအျဖစ္နဲ႔..နတ္သားေတြရဲ့အေပ်ာ္မယားျဖစ္ရအံုးမယ္…ေအာ္..သၾကားမင္းျဖစ္ခြင့္.
ျဗဟၼာမင္းျဖစ္ခြင့္..မာရ္နတ္မင္းျဖစ္ခြင့္မရွိတာေနမွာပါ..နတ္သားေတာ့ျဖစ္ခြင့္ရွိေကာင္းရွိႏိုင္မွာ..ဘုရားမွာ
နိဗၺာန္မေရာက္ရင္ေတာင္..နတ္သားေတာ့..ျဖစ္ခြင့္ေပးပါလို႔…အာမေတာ့မခံႏိုင္ဖူးေပါ့..နတ္သမီးျဖစ္ရတာထက္
စာရင္..နတ္သားျဖစ္ရတာ..ပိုျမတ္တာေပါ့..
ထားလိုက္ပါ..ဗုဒၶေလးမ်ိဳးရွိတယ္…လို႔သိရတယ္..
၁။ သုတဗုဒၶ—- စာေပက်မ္းဂန္ တတ္သိလိမၼာ၍ အၾကားအျမင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူကို ဆိုလိုသည္။
၂။ သဝကဗုဒၶ— တပည့္ခံ၍ သိကြ်မ္း လိမၼာသူ၊ ရွင္ေတာ္ေဂါတမ၏ တပည့္ရဟႏၱာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သူကိုဆိုလိုသည္။
၃။ ပေစၥကဗုဒၶ—မိမိအလိုလို သစၥာတရားကိုသိေသာသူ၊ တပါးေသာပုဂၢိဳလ္၏ သာသနာကိုမွီ၍ သိသည့္သူမဟုတ္။ မိမိအသီးအျခား သိကြ်မ္း လိမၼာသူ၊ အလိုအေလွ်ာက္ ဘာသာသိသူျဖစ္၍ ဘုရားငယ္လည္း ေခၚေသး၏။
၄။ သမၼာသမၺဳဒၶ—ခပ္သိမ္းေသာ ေညယ်ဓံတရာတို႕ကို အၾကြင္းမဲ့ သိႏိုင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားဟု ဆိုသည္။ အထက္ပုဂၢိဳလ္ ၃ ဦးတို႔ထက္ ထူးေသာသူကို ဆိုလိုသည္။ 
ဒီ၄မ်ိဳးမွာေဂါတမဗုဒၶက..ဘယ္နံပတ္ျဖစ္ႏိုင္မလဲ…..ဗုဒၶဆိုတဲ့စကားဟာမဂဓစကားကေနလာတယ္..အဓိပၸါယ္က
သစၥာတရားကို ကိုယ္တိုင္သိ၍၊ သူတပါးတို႔အားလည္း သိေစေသာ သူကို၊ ဗုဒၶဟု ေခၚဆိုသည္…
ဒါကိုဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက.ဘုရားလို႔ေခၚၾကတာေပါ့..ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ဖို႔အတြက္..
ဗ်ာဒိတ္ခံရာအဂၤရွစ္ပါးနဲ႔လဲညီးရအံုးမယ္..
၁။ လူစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း။
၂။ ေယာက်ၤားစင္စစ္ျဖစ္ျခင္း။
၃။ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္း။
၄။ ရေသ့၊ရဟန္ျပဳသည္လည္းျဖစ္ျခင္း။
၅။ ဘုရားရွင္အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ၾကပ္ဖူးေတြ႔ရျခင္း။
၆။ ဈာန္သမာပါတ္ႏွင့္လည္း ျပည္စံုျခင္း။
၇။ ဘုရားဆုကို အလိုဆႏၵလည္းရွိျခင္း။
၈။ ဘုရားဆုကိုလည္း ေတာင္းယူျခင္း။
မွတ္ရန္။ ။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုမွ ဗုဒၶျဖစ္ရမည္ဟု က်မ္းစာလာေသာေၾကာင့္။ ယခု ဘဒၵကမၻာတြင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶမွာ ဒီပကၤရာထံ ဆုပန္သည္မွန္ေစေတာ့။ ဒီပကၤရာမွစေသာ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူအပါအဝင္ အျခားအျခား ( ဂဂၤါဝါဠဳ သဲစုမကေသာ) ဗုဒၶဘုရားတို႔သည္၊ ဘယ္ဗုဒၶထံ၌ခံယူပါသနည္း။ ဂဂၤါဝါဠဳက ဗုဒၶတို႔၏ လက္ဦးအစဗုဒၶသည္ အဘယ္သူထံ၌ ဗ်ာဒိတ္ခံယူခဲ့ၾကပါသနည္းလို႔ေမးစရာအေၾကာင္းရွိလာတယ္..ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြမေျပာႏိုင္ရင္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏိုင္ပါတယ္..အခုေတာ့မေျပာေသးဘူး…
ေနာက္ဆံုးပြင့္မယ့္ဘုရားကလဲ..အရိေမတၱာယ်..သူျပီးရင္ဘယ္ဘုရားမွမလာေတာ့ဘူး
ဘုရားျဖစ္ဖို႔..ဘုရားကို..ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ျမင္ျပီး..ေတာင္းရေသးတယ္..
ၾကည့္ျခင္းငါးပါး။
ကိုအေျခခံျပီးေျပာရရင္လည္း
၁။ ကာလ= ဘုရားျဖစ္ရာ အခ်ိန္ လူတို႔အသက္ အႏွစ္တသိန္း အထက္၌၄င္း၊ အႏွစ္တရာ ေအာက္၌၄င္း မျဖစ္ရ။
၂။ ဒီပ= ဘုရားျဖစ္ရာ ကြ်န္း။ ဇမၺဴဒီပါ ေတာင္ကြ်န္းမွ တပါး အျခားေသာ ကြ်န္းေနရာ၌ ဘုရားျဖစ္ခြင့္မရွိ။
၃။ ေဒသ= ဘုရားျဖစ္ရာအရပ္၊ မဇၩိမေဒသ တည္းဟူေသာ ေတာင္ကြ်န္း၏ ဗဟို ကပိလဝတ္ျပည္မွ တပါး အျခားေနရာ၌ျဖစ္ခြင့္မရွိ။
၄။ ကုလဇေနတၱိ= ဘုရားျဖစ္ရာ အမ်ိဳး ဘုရားတို႔မည္သည္ ဆင္းရာသားမ်ိဳး၊ ကုန္သည္မ်ိဳး၌ မျဖစ္ရ။ ျမတ္သည္ဟု သမုတ္အပ္ေသာ ပုဏၰားမ်ိဳး၌သာ၄င္း၊ မင္းမ်ိဳး၌သာ၄င္း ျဖစ္ရမည္။
၅။ အာယုပရိေစၦဒ= မယ္ေတာ္၏ အသက္အပိုင္းအျခား။ ဘုရားအေလာင္း၏ မယ္ေတာ္သည္၊ အသက္ ၁၀ လႏွင့္ ခုႏွစ္ရက္သာ ၾကြင္းေသးသျဖင့္၊ ဘုရားအေလာင္းဘြားျမင္ၿပီးေနာက္၊ ခုႏွစ္ရက္တြင္ ေသရမည္ျဖစ္သည္။
ဆိုေတာ့က..ဗုဒၶဘုရားျဖစ္လိုင္စဥ္ကို.. အိႏၵိယက..အပိုင္ကိုင္ထားေတာ့..ျမန္မာေတြမွာအခြင့္အေ၇းမရွိျပန္ဘူး..
ဗုဒၶဘုရားေတြမွန္သမွ်ဟာ..နိယာမတရားငါးပါးရဲ့ျပဳျပင္စီရင္မႈကေနမလြတ္ကင္းခဲ့ၾကဘဲ..ဘဝေတြျပီးဆံုးသြားခဲ့ၾကတယ္
သူတို႔အဆိုအရနိဗၺာန္ေပါ့ဗ်ာ..နိဗၺာန္ဆိုတာကထာဝရေသခ်င္းပါဘဲ..
နိယာမတရားငါးပါးဆိုတာ
၁။ ဥတုနိယာမ။
ေႏြမုိးေဆာင္းေပါ့ဗ်ာအလြယ္သေဘာ
၂။ ဗီဇနိယာမ။
လူတို႔အေခၚအားျဖင့္ ဗီဇ ၅ မ်ိဳးရွိတယ္..
၁။ မူလဗီဇ – အျမစ္ကေပါက္ေသာမ်ိဳး။
၂။ ခႏၶဗီဇ – ပင္မည္မ်ိဳးေစ့၊ အခက္ေပါက္ေသာမ်ိဳး။
၃။ ဖလုဗီဇ – အဆစ္မ်ိဳးေစ့၊ အဆစ္ကေပါက္ေသာမ်ိဳး။
၄။ အဂၢဗီဇ – အညြန္႔မ်ိဳးေစ့၊ အညြန္႔ေပါက္ေသာမ်ိဳးေစ့။
၅။ ဗီဇဗီဇ – အေစ့မ်ိဳးေစ့၊ အေစ့ကေပါက္ေသာမ်ိဳးဟူသမ်ာတို႔တည္း။
ဤမူလဗီဇ – အစရွိေသာမ်ိဳးတို႔မွာ ကမၻာဦးတည္ဦးမွ စ၍၊ အျမစ္ကေပါက္ေသာမ်ိဳး အျမစ္ကသာ။ အခက္ကေပါက္ေသာမ်ိဳး အခက္ကသာ အျမဲျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ နိယာမဟု ေခၚရေလသည္။
၃။ ကမၼနိယာမ။
။စင္စစ္အားျဖင့္၊ အကုသိုလ္ကံ၊ ကုသိုလ္ကံတည္းဟူေသာ ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳး၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ႏွစ္ပါးပါဝင္ ကံမည္ေလသည္။
၄။ စိတၱနိယာမ။
အာရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သိတတ္ ၾကံတတ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္မည္၏။ အာရံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆန္းၾကယ္စြာ ၾကံစည္တတ္ေသာ တရားပင္ စိတ္မည္၏။ ဤစိတ္သည္ အစဥ္ရွိ၍ျမဲ၏။

၅။ ဓမၼနိယာမ။
ဓမၼနိယာမဆိုေသာ အျမဲတရား ဘယ္သို႔ျမဲသည့္အေၾကာင္း။
၁။ ဗုဒၶတိုင္း ဓမၼစၾကာတရားကို ေဟာေၾကာင္း။
၂။ ဗုဒၶတိုင္း နိပါတ္ သုတၱံကိုေဟာေၾကာင္း။
၃။ ဗုဒၶတိုင္း ဝိနည္းသိကၡာကိုေဟာေၾကာင္း။
၄။ ဗုဒၶတိုင္း အဘိဓမၼာကိုေဟာေၾကာင္း တို႔ပါရွိေလေသာေၾကာင့္၊ ထိုဘုရားဟု အမည္ခံေသာ အရာအားလံုးတို႔သည္ ဤထက္မထူးသျဖင့္၊ ဤတရားသည္ ျမဲေသာတရားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ နိယာမတရားဟု ေခၚဆိုျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။
ဗုဒၶဘုရားေတြမွန္သမွ်ဒီနိယမတရားငါးပါးနဲ႔လြတ္တာမရွိဘူးေပါ့..
နိယမတရားငါးပါးနဲ႔ကင္းလြတ္တဲ့ဘုရားကို..ၾကေတာ့..ဗုဒၶလို႔မေခၚေတာ့ဘူး…
ႏိုင္ငံေကၽာ္ ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ဘုရားႄကီး ေရးသားေတာ္မူေသာ သမစိတၲ ဘာသာကၽမ္း သံဃာစစ္တမ္း အလင္းကၽမ္း သံဃာဟုတ္မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ကၽမ္း (ဂႏျြမာပံုႏွိပ္ တိုက္မွထုတ္ေဝသည္)တြင္ “လူကႁဖစ္ေသာ ၪပဇာဗုရား၊ ပုဂၢလဓိဌာန္ ဗုရားတို႔ကို ပါယ္၍ ဗုဒၶါန၊ဗုရားအစစ္ ဓမၼဓိဌာန္ သဗၺညဳတဉာဏ္ နိယတ အႃမဲဗုရားကို ႁပၪီးအံ့။ ေလာေက၊ ေလာက၌၊ ဧေကာေရဝ၊ တဆူသာလွ်င္၊ ၪပၸဇႏၱိ ႁဖစ္ကုန္၏၊ ကႎကရဏံ အဘယ္ကဲ့သို႔နည္း ဟူမူကား၊ မဟႏၱံ ႄကီးႁမတ္ေသာ သဗၺညဳတဉာဏံ၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို အစိုးရေသာ ဓမၼဓိဌာန္ နိယတ အႃမဲဗုရားသည္၊ ဂုဏာနံ ဂုဏ္ေပါင္းတကာတို႔၏ တည္ရာႁဖစ္ေသာ၊ ဧကႏၱ ထိုသဗၺညဳတအရွင္ နိယတသခင္ တဆူတည္း အႃမဲဗုရားသည္သာလွ်င္ ေဟာတိ ႁဖစ္၏၊ ဣတိ ဤသို႔ ဂဏွိတဗၺံ ယူမွတ္အပ္၏။” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
သံုးဆယ္ႃမိဳ႔ ဘုရားဒကာ ၪီးလူငယ္ ေရးသားေသာ သဗၺညဳတ စိႏၱာမဏိကၽမ္း စာမၽက္ႏွာ (၂)တြင္ “သဗၺညဳတ ဘုရားသခင္သည္ အမိမရွိ အဘ မရွိ ကိုယ္ထက္ႁမတ္ေသာ သူမရွိ၊ ပါရမီဆယ္ပါးကို မႁဖည့္ ဒါန သီလ ဘာဝနာတို႔ကို မႁပဳလုပ္ဘဲ၊ အလိုလို ႁဖစ္ေတာ္မူေႂကာင္း၊ သက္ေသကား- သယံ၊ အလိုလို၊ ဘူတံ၊ ထင္ရွား၊ ဇာရတိ ႁဖစ္ေတာ္မူ၏၊ သယံအဘိညာယ ကာရေႆရႏၱိ ဆရာမိဘကင္း၍ ႁဖစ္ေသာ ပါဠိသက္ေသ၊ သဗၺညဳတ ဘုရား တဆူတည္း ႁဖစ္ေႂကာင္း သက္ေသခံ ပါဠိကား သာရတၲ သဂၤဟကၽမ္း၌-ဗုဒၶါႏုပန၊ ဧေကာေရဝ ၪပၸဇၨႏၱိ၊ ကႎကရဏံ၊ မဟံႏၱံတာရ၊ သဗၺညဳတ ဉာဏ ဂုဏာနံ၊ မဟႏၱံေဟာတိ၊ ဧကံတံေရဝ၊ ဂဏွိတဗၺံ။ ဗုဒျြါႏုပန ဘုရားမည္သည္ကား၊ ေလာေက ေလာက၌၊ ဧေကာေရဝ တဆူတည္းသာလွ်င္၊ ၪပၸဇၨႏၱိ ႁဖစ္ကုန္၏၊ ကႎကရဏံ အဘယ္ကဲ့သို႔နည္း ဟူမူကား၊ မဟႏၱံ ႄကီးႁမတ္ေသာ သဗၺညဳတဉာဏံ၊ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္သည္ ဂုဏာနံ ဂုဏ္တို႔ ၏ တည္ရာႁဖစ္ေသာ၊ ဧကံတံ ထိုသဗၺညဳတဉာဏ္ တဆူတည္းသာလွ်င္၊ ေဟာတိ ႁဖစ္၏၊ ဣတိ ဤသို႔ ဂဏွိတဗၺံ ယူအပ္၏။” ဟူ၍လည္းေကာင္း ေဖၚႁပထားေပသည္။ 
ထိုေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာေတာ္မၽား ရွင္းထားသည့္ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္ ဆိုသည္မွာ ပရမတ္ဘုရား ႁဖစ္၍ လူသားပညတ္ဘုရား၊ ၪပဇာ ဘုရားမၽားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပတဲ့ခင္ဗ်ာ..
သမၼာက်မ္းစာ၌ကား ဘုရားသခင္ဟူသည္ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္သည္ ပကတိအားျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သယမၻဴျဖစ္ေတာ္မူ၏။ “ဘုရားသခင္ကလည္း ငါျဖစ္သည့္အတိုင္း ငါျဖစ္၏” ( ထြက္ေျမာက္ရာ ၃း၁၄)။ ပါရမီျဖည့္က်င့္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားမဟုတ္၊ ဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္၏။ ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူး ရွိသမ်တို႔သည္ အလင္းတို႔အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ အထက္အရပ္မွ လာၾက၏။ ထိုအဘသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ လွည့္၍လည္း အရိပ္က်ေစေတာ္ မမူတတ္၊ ယာကုပ္ ၁း၁၇ ၌လာသည့္အတိုင္း။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ စံုလင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္၍၊ သာ၍စံုလင္ေတာ္မူရန္မလို၊ မစံုလင္ေသာ လူသတၱဝါသာလွ်င္ စံုလင္ေအာင္ က်င့္ရ။ ပါရမီျဖည့္ရေလသည္။ ထိုက်မ္းစာ စကား၌ “ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ” ဟုလာေသာေၾကာင့္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကမၻာအဆက္ဆက္မွ ေနာက္ကမၻာအဆက္ဆက္တိုင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။
အတုမရွိေသာ ဘုရားသခင္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေလာကဓါတ္ကို၄င္း၊ မၾကံစည္အပ္သည္ကို ပိဋကတ္က်မ္းလာသည္ႏွင့္အညီ ျပဆိုညြန္ျပသြားေပအံ့။ေလာေက၊ ေလာကကို၊ နစိႏၱတံ၊ မၾကံစည္အပ္သည္ကို စိႏၱာယႆ၊ ၾကံစည္ေသာသူအား ဥမၼတႆ၊ သူရူးႏွင့္လည္းတူ၏။ အဝိဂတႆ၊ စိတ္ေဖါက္ျပန္ေသာသူႏွင့္လည္းတူ၏။
ဗုဒၶႆ၊ အတုမရွိေသာျမတ္စြာ ဘုရားသခင္ကို၄င္း၊ နစိႏၱတံ၊ မၾကံစည္အပ္သည္ကို စိႏၱာယႆ၊ ၾကံစည္ေသာသူအား ဥမၼတႆ၊ အရူးႏွင့္လည္းတူ၏ဟု ေလာကဒီပကာသာရက်မ္း၌ ျပဆိုထားပါသည္။
မၾကံစည္အပ္ေသာ အရာမ်ား။
၁။ ဗုဒၶဝိသေယာ။ ဘုရားသာသိအပ္သည္ကို မၾကံစည္အပ္။
၂။ ဈာယိႆ။ ဈာန္အဘိညာဥ္အရာကို မၾကံစည္အပ္။
၃။ ကမၼဝါပါေကာ။ ကံ၏ အက်ိဳးေပးပံုကို မၾကံစည္အပ္။
၄။ ေလာေကာစိႏၱာ၊ ေန၊ လ စေသာ ေလာကတည္ပံုကို မၾကံစည္အပ္။
ၾကံစည္လွ်င္ ရူးသြပ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ပင္ပန္းျခင္း အဖို႔ျဖစ္၏။ (အဂၤုတၳိဳရ္ပါဠိ စတုကၠနိပါတ္ အပဏၰကဝစ္)။
မွန္ေသာ ဘုရားသခင္၌ လူအေပါင္းတို႔ထက္သာလြန္ ထူးကဲ့ေတာ္မူေသာ အစိေႏၱယသဒၵါ၊ အပေမယသဒၵါတို႔ႏွင့္ အညီ ဂုဏ္ေတာ္၏ အခ်ဳပ္ကိုဆိုလွ်င္ ေလးပါးရွိ၏။ ေလးပါးဟူမူကား…….
၁။ ရူပအစိေႏၱယ။
၂။ ဣတၳိအစိေႏၱယ။
၃။ ညဏအစိေႏၱယ။
၄။ ဝါစအစိေႏၱယဟူ၍ ဂုဏ္ပုဒ္ေလးပါရွိေတာ္မူ၏။ ထိုအနႏၱဂုဏ္ပုဒ္ေလးပါး မဂဓပါဠိစကားတို႔ကို အဘိဓါန္က်မ္လာသည့္အတိုင္း ျမန္မာလိုျပန္ဆိုလွ်င္ ရူပါအစိေႏၱယပုဒ္၌ ရူပါ၊ ရုပ္၊ အစိေႏၱယ၊ မၾကံစည္အပ္။ အပေမယ၊ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္။ ဣတၳိအစိေႏၱယပုဒ္၌ ဣတၳိ၊ တန္ခိုးေတာ္၊ အစိေႏၱယပုဒ္၌ ဥာဏ္ေတာ္ကို၊ အစိေႏၱယ၊ မၾကံစည္အပ္။ အပေမယ၊ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္။ ဝါစအစိေႏၱယ၊ ဝါစ၊ စကားေတာ္၌၊ အစိေႏၱယ၊ မၾကံစည္အပ္၊ အပေမယ၊ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္။ ထိုသို႔ မၾကံစည္အပ္၊ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္ေသာ အနႏၱရုပ္ေတာ္၊ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္၊ အနႏၱစကားေတာ္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ္မူမွသာလွ်င္ လူအေပါင္းတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
ေက်းဇူးေတာ္အစံု၊ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၱႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္အခ်ိန္ကာလကစ၍ အဘယ္တိုင္းႏိုင္ငံ၊ အဘယ္အရပ္ေဒသတို႔တြင္ ျဖစ္သနည္းဟု ၾကံစည္၍ေမးဖြယ္ရာမရွိ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မွန္ေသာ ဘုရားသည္ ေလာကီပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ ေလာကုတၱရာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱတရားတို႔ႏွင့္မကင္းေသာ သခၤါရနယ္၊ ေလာကီဘံုသားအတြင္းမွာ ေမြးဘြားျခင္းကို ခံေသာပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္အစဥ္ကင္းစဥ္ေတာ္မူ၍၊ နိစၥ၊ သုခ၊ အတၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေလာကုတၱရာ၏ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱနယ္အတြင္းမွာ ေမြးဘြားျခင္းကိုခံရသည့္ ပညတ္သတၱဝါျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ေလာကီဘံုသား အေပါင္းတို႔က ေလာကီညာဏ္ႏု၊ မံသစကၡဳပညတ္ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည္ရႈ၍ ေမးဖြယ္ၾကံဖြယ္ရာ မဟုတ္ေခ်။ ( တိပိဋကတ္ ဝိနိစၥယက်မ္း။ ေမာင္ပန္းရည္၊ ဒု-တြဲ၊ ႏွာ ၁၄-၁၆)။
သမၼာက်မ္းစာလာသည့္အတိုင္း၊ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ ” ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား…… ငါ့ေရွ႔မွာ ဖန္ဆင္းရာထဲက အဘယ္ဘုရားသခင္မွ် မျဖစ္၊ ငါ့ေနာက္မွာလည္း အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မရွိရာ…… ေန႔ရက္ကာလ မျဖစ္မွီ ငါသည္ ဘုရားျဖစ္၏” ( ေဟရွာယ ၄၃း၁၀-၁၃)။ “ငါျဖစ္သည့္အတိုင္း ငါျဖစ္၏” ( ထြက္ေျမာက္ရာ ၃း၁၄)။ “ငါသည္ အာလဖျဖစ္၏၊ ဩေမဃလည္းျဖစ္၏၊ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏၊ အစႏွင့္အဆံုးလည္းျဖစ္၏” ( ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၁၃)။
ေလာကလူသားမ်ားဘယ္လုိျဖစ္တည္လာတည္ဆိုတာ..ဗုဒၶသေဘာနဲ႔ခရစ္ယန္တရားေတာ္လာမည္ေမွ်ာ္


 • Han Q Zin ဗုဒၶဘာသာမွာေတာ႔ ဘုရားဆိုတာ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္တုိင္ထုိးထြင္းသိျမင္ေသာသူ သိတဲ႔အတုိင္း ေဝေနယ်သတၱဝါေတြကုိ တရားေဟာေျပာေသာသူကုိ ဆိုလုိတာျဖစ္တယ္။ သစၥာေလးပါးကုိ ကုိယ္တုိင္ထိုးထြင္းသိျမင္သူကုိသာ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ဗုဒၶဘာသာအျမင္နဲ႔ပါ အျခားဘာသာေတြကေတာ႔ ဘယ္လုိမ်ဳိးမွ ဘုရားလုိ႔ျမင္လဲ မေျပာတတ္ပါ။

  ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ လူတုိင္းအခြင္႔အေရးရွိတယ္ ဆုိတာေတာ႔ မွားပါတယ္။ လူတင္မကပါဘူး သတၱဝါတုိင္းမွာ အခြင္႔အေရးရွိပါတယ္။ ၾကိဳးစားရင္ ဘုရားေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီ Post ထဲက ဆုိထားသလုိမ်ဳိး အၾကီးအကဲျဖစ္လုိ႔ ဘုရားအေခၚခံရတာမ်ဳိးေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ၾကိဳးစားရင္ ၾကိဳးစားသလုိ သစၥာေလးပါးကုိ ဆရာမကူပဲ ကိုယ္ပုိင္ဥာဏ္နဲ႔ ထုိးထြင္းၿပီး သိတာမ်ဳိးကုိ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

  ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ ဆိုတာကို မဆုိထားနဲ႔ ဘုရားရွင္လက္ထက္မွာ လူျဖစ္ဖုိ႔ေတာင္ မလြယ္ပါဘူး။ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားရွင္ ပါရမီျဖည္႔ခဲ႔တဲ႔ ေလးသေခ်ၤနဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္းမွာ ဗုဒၶဘုရားေပါင္း ၂၈ဆူပဲ ပြင္႔ခဲ႔တာကို ေလ႔လာၾကည္႔ရင္ ဘယ္ေလာက္ခဲယဥ္းလည္းဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္မွာ လူျဖစ္ၿပီး တရားနာရဖုိဆုိရင္ ျဗဟၼာျပည္က အပ္တစ္စင္း လူ႔ျပည္က အပ္တစ္စင္း ထိဖို႔ထက္ အမ်ားၾကီးခက္ပါတယ္။
 • Han Q Zin ေနာက္တစ္ခုက ဘုရားျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ တစ္ဘဝတည္းနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ တစ္ဘဝတည္းနဲ႔ ပါရမီျဖည္႔လုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ တစ္ဘဝတည္းနဲ႔ သတၱဝါေတြအတြက္ ေပးဆပ္ရံုနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ကမာၻေပါင္းမ်ားစြာ ေခြ်းေပါင္းမ်ားစြာ ေသြးေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ရပါတယ္။ ဒါတင္မကဘူး။ စြန္႔ျခင္းၾကီး ၅ ရပ္ ပါရမီ ၁၀ ပါးဆုိတာလည္း ျဖည္႔ရပါေသးတယ္။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေတြးေတာင္ မေတြးဝံ႔ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘုရားဆုိတာ အနေႏ ၱာအနႏ ၱထဲမွာ ပါတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရတြက္လုိ႔ မရႏုိင္ေအာင္ ေက်းဇူးၾကီးမားတဲ႔ ေက်းဇူးရွင္ဟာ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။
 • Leomor Jocker  ေတာ္ေတာ္႐ွာႂကံထားရတာပဲ။ေမးခ်င္တာေတြတင္ထားပါ။အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးေဆြးေႏြးပါ့မယ္။
 • Thantzin Htun ပို႔စ္တင္ရင္လည္း ေလးေလးစားစားတင္သင့္ပါတယ္ ကပ်က္ကေခ်ာ္ပံုစံ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အားလံုးကလည္းေလးစားစြာေျဖၾကားမွာပါ
 • Leomor Jocker မိန္းမဟာေယာက္က်ားဘဝရႏိုင္ပါတယ္။ဘုရားျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့ေယာက္က်ားဘဝရမွပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ဒါေပမယ့္လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကေတာ့မိန္းမဘဝနဲ႔လည္းေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။သူျပဳတဲ့အလုပ္..ကံ..ေပၚမွာပဲမူတည္တာပါ။ဘယ္သူမွအစားထိုးေပးလို႔မရပါဘူး။
 • Leomor Jockerဗုဒ္ဓဘာသာမွာစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့လူလိုမ်ိဳးဟာေတြဟာဒီကမ္ဘာတစ္ခုထဲမွာ႐ွိတယ္လို႔မေျပာထားပါဘူး။ဒါကို႐ွင္းရရင္စာအ႐ွည္ႀကီ႐ိုုက္ရလိမ့္မယ္။ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမွာဘုရား၅ဆူပြင့္မယ္ဆိုတာကကမ္ဘာတည္စကတည္းကပါ။ေမတ္တာယ်ဗုဒ္ဓပြင့္ျပီးရင္ဒီကမ္ဘာအတြက္ထပ္မပြင့္ေတာ့တာပါ။ဂ်ဴးေတြေမ်ာ္တာကသူ႔ကိုပါ။ေ႐ွးေဟာင္းက်မ္းေတြမွာလည္း႐ွိႏိုင္ပါတယ္။
 • Myanmar Tigerဒီေကာင္ကဘာလဲဗုဒၵၶဘာသာကိုတမင္ရန္ရွာေနသလိုျဖစ္ေနတယ္.ျမန္မာက်ားစိန္ေခၚမွုကိုက်ေတာ့လက္မခံရဲပဲဘာေကာင္လဲကြ.မင္းေ၀ဖန္ခ်င္ရင္.မြတ္စလင္ဘာသာကိုအရင္ေ၀ဖန္Million Maw..ျမန္မာက်ားိစန္ေခၚမွုကိုေတာ့ေရွာင္ပုန္းေနျပီး.ဘာေကာင္လဲကြ.ျမန္မာက်ားကကိုေနမ်ိဳးေ၀ရဲ႔ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေႀကာင့္သာ.မင္းတို႕ခရစ္ယာန္ကိုထပ္ျပီးအရွက္မခြဲတာေနာ္..ဒါကိုေရာင္ါ့တက္မလာနဲ႔.မင္းတိုက္ခ်င္ရင္မြတ္စလင္ဘာသာကိုသြားတုိက္.မင္းအဆင့္မင္းသိ
 • Myanmar Tigerျမန္မာက်ားစိန္ေခၚမွုကအားလံုးအသိစိန္ေခၚတာေနာ္.ဒီေတာ့ကိုယ့္ဘာသာကိုမေစာ္ကားေစခ်င္ရင္.သူမ်ားဘာသာကိုလဲမေ၀ဖန္နဲ႔.မေစာ္ကားနဲ႔.မင္းအသိဥာဏ္တစ္ထြာတစ္မိုက္နဲ႔ဘာသာေရးကိစၥမွာေ၀ဖန္မေရးသားနဲဒီဂရုထဲကခရစ္ယန္ေတြထဲမွာမင္းကဦးေႏွာက္အသိပညာမရိွမွန္းသိသာတယ္။သိသာရတဲ့အခ်က္ကမင္းအေရးအသားေတြပဲ..Million Maw.ဆက္ျပီးေရးခ်င္ေ၀ဖန္ခ်င္ရင္မင္းကိုယ္တိုင္ရင့္က်က္ေအာင္အရင္လုပ့္.စာမ်ားမ်ားဖတ္ျပီးမွလာျပီးေ၀ဖန္ေရးသား..ကိုယ့္ဘာသာကိုသူမ်ားနား၀င္ေအာင္လာေျပာ..ရွင္းတယ္ေနာ္..ေကာင္ေလးMillion Mawပညာအရင္သင္.မင္းကိုသနားလို႔ဒီေလာက္ေျပာျပေနတာေနာ္
 • Leomor Jocker မင္းသားျဖစ္စဥ္မွာဗုဒ္ဓမျဖစ္ေသးပါဘူး။အလံုးစံုေအာင္ျမင္သိသြားခ်ိန္မွာလူဆို္တဲ့အမ်ိဳးကေနအလံုးစံုခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာကိုသြားႏိုင္သူ၊ႏိုးထသူဗုဒ္ဓျဖစ္လာတာပါ။
 • Leomor Jocker ဗုဒ္ဓဝါဒဟာနက္နဲလွပါတယ္။ဘုရားျဖစ္စမွာေဟာၾကားျပသရင္ေတာင္လိုက္နာႏိုင္၊နားလည္ႏိုင္မဲ့သူ႐ွားလွပါတယ္။
 • Leomor Jocker ကံ.....ကိုနားလည္မွသာဗုဒ္ဓတရားေတြကိုျမင္ႏိုင္မွာပါ။
 • Million Mawသတင္းစာထဲထည့္အသက္နဲ႔ေလာင္းေၾကးသူမ်ားလိုမထပ္ရဲဘဲနဲ႔ေဟာင္မေနနဲ႔ျမန္မာက်ား..သူမ်ားဘယ္လိုေလာင္းလဲနင္ေတြ႕တယ္မဟုတ္လားမူစလင္ကငါ့တို႔ခရစ္ယာန္ကိုေဝဖန္ရင္ငါေရးမွာေပါ့
 • Shine Wunna အတၱ၀ါဒ ( ဖန္ဆင္းရွင္) လက္ခံထားသူ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဘာသာက တစ္ဘာသာကို မ ေထာက္ျပရဲၾကဘူး ဘာလို႔လဲ ႏွစ္ခုစလုံးက မွားေနလို႔ပဲ ျဖစ္တယ္ ဒီလို ေထာက္ျပခဲ့ရင္လည္း ရူးတာခ်င္း အတူတူ ပုိျပီး ရူးရာက်မွာေပါ့ Million Maw ကတုံးၾကီးရ ဟဟားးးးးးး ပုပ္လို႔ေပၚတဲ့သူခ်င္း ေ၀ါင္ေ၀ါင္ေရွးၾကတာ မဆန္းဘူး ထင္တယ္ဗ်ာ ဟဟားးးးးး
 • Million Mawငါ့စာကိုအရင္ဖက္ေသေသခ်ာခ်ာအနတၱမ်က္ကန္းရဲ့..လူကန္းကိုလူကန္းခ်င္းလမ္းျပေခ်ာက္ထဲက်ေတာ့မွာေပါ့..
 • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး Myanmar tiger Million Maw သူ
  ဘာလို့ဒီလိုေ၇းလည္းဆိုေတာ့ myanmar tiger အသိဆုံးပါမူစလင္ကိုသြားတိုက္ဆို
  ေတာ့မူစလင္ကခ၇စ္ယာန္မေဝဖန္
  ေသးဘူးအမ်ားဆုံးကဗုဒ္ေတြပဲ
  ခ၇စ္ယာန္ကိုေဝဖန္တာပါသူေ၇း
  တာကိုလက္မခံနိုင္၇င္ကိုယ့္ဘယသာအေျကာင္းကိုေသခ်ာျပန္၇ွင္းျပပါ
  စိတ္ဆိုးစ၇ာမလိုပါဘူးဒါမ်ိုးေ၇းလို့
 • တိမ္တိုက္ လို လူ ခိခိ ဒတ္ပါတယ္ ဒီလူေတာ့ ဖတ္ရတာ မိုက္ပါ့ မ်ားမ်ားေရးပါ
 • တိမ္တိုက္ လို လူ မင္းအျမင္ေတြ ညွပ္ထည့္ ထာလဲ ငါကျပင္ဖတ္တတ္တယ္ ေရးသာေရး အားေပးတယ္
 • တိမ္တိုက္ လို လူ ရွင္းျပန္ရင္လဲ မင္းက ဒိုင္ခံမရွင္းေတာ့ ေအးေအးေနတာပဲ ေကာင္းပါတယ္
 • Mo Hamah ေရြေတာင္ၾကီးကိုေတြ ့တာေတာင္.. မ်က္စိက်ိန္းလို ့ေတာင္ေဘးကၿမက္ကိုသာစားေသာ million maw ပါလါး..။
 • Htein Linအားေပတယ္..ဂတံုးေရမ်ားမ်ားေရးဒါမွငါတို႔ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕သာသနာကိုမင္းတီးမိေခါက္မိမွာ
  ေရးေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့တို၇္ခိုက္ခ်င္တဲ့စိတ္ကိုေဘးခဏဖယ္ထားၿပီးစားတစ္လံုးခ်င္းစီရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုအရင္နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစား....စာကိုေသေသခ်ာခ်ာဖက္
  အနက္ကိုသိေအာင္လုပ္...ေအးနားမလည္ပဲေရးထားၿပီး..မင္းဟာမင္းေကာက္ခ်က္ခ်ထားတာေတြေတာ့မတင္ပါနဲ႔ကြာ....ငါဖက္ၾကည့္ၿပီးမင္းကိုသနားလြန္းလို႔.....
  ၿပီးေတာ့..ပါဠိ ရဲ႕အနက္ကိုလည္းအရင္ေလ့လာပါအုန္းကြာ......မင္းနားမလည္ရင္
  မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးတရားေတြအရင္နားေထာင္...ဆရာေတာ္ႀကီးေဟာျပထားတာေတြကိုမင္းကိုယ္တိုင္ေစာဒကတက္ၾကည့္ေပါ့....အရင္ဆံုးေတာ့(တရားမနာခင္)နားမေထာင္ေသးခင္ကိုႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့..ညာတပရိညာစာအုပ္..ပထမတြဲကိုအရင္ႀကိဳၿပီးေတာ့ဖက္ထားကြာ..ဒါမွ.ဆရာေတာ္ႀကီးေဟာတဲ့ပ ပါဠိ
  ေတြရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုမင္းသိမွာ...အားေပးတယ္..ဗုဒၶစာေပကိုမ်ားမ်ားဖက္စမ္းပါကြာ......

  • Htein Lin အလြမ္းမင္းသမီးေလး...
   ခင္မ်ားေလးလည္းစာမ်ားမ်ားဖက္...
   တခါလာလည္းကယ္မယ္တခါလာလည္းကယ္မယ္လို႔ေျပာေနတာကိုခဏေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး..တခါေလာက္ကိုယ့္ကိုက္ိုကယ္တင္ၾကည့္ပါလားဗ်ာ...
   သူမ်ားကယ္မွာကိုေစာင့္ေနမယ့္အစား..
   ေရကူးၿပီးအေသခံမယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့
   က်ဳပ္တို႔ဘုရားေလာင္း.ဇနကမင္းသားလိုေပါ့ဗ်ာ..စိတ္ဓာတ္ကိုျမင့္တင္စမ္းပါ............
   ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္ရင္ေတာ့...ကိုယ္ကိုတိုင္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕အရသာကိုက်ဳပ္တို႔ခင္မ်ားတို႔ျမည္းစမ္းခြင္ရမွာမဟုတ္ႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ......
  • Htein Lin ဗုဒၶဘာသာကိုတိုက္ခိုက္ခ်င္ရင္ဗုဒၶစာေပကိုအတြင္းက်က်ေလ့လာရတယ္ကြ
  • Million Mawတိုက္ခိုက္စရာမလိုဘဲက်ဆံုးေနျပီးသားဘာသာဘာကြာ..ေရွာင္၇န္ေဆာင္ရန္သေဘာထားနဲ႔ဖက္ၾကည့္စမ္းပါ...ဖက္လို႔ေကာင္းရင္..ေနာက္တစ္ပုဒ္လာမွာေပါ့..
  • Thet Htut Oo he he. Paw lite tar.
  • Thet Htut Oo he he. Paw lite tar.
  • Htein Lin ေအးပါ..ေအးပါ..မင္းေရးစမ္းပါကြာငါဖတ္ခ်င္လို႔....လုပ္စမ္းပါေကာင္ေလးရ....
  • တိမ္တိုက္ လို လူ (1)လူတိုင္းဘုရားျဖစ္နိုင္တယ္(ဘုရားတိုင္းလူျဖစ္ရတယ)္ (2)ဗုဒၶကသမၼာသမၺဳဒၶ ဆိုတာ မင္းမသိဘူးလား…… (3)အမ်ိဳးသမီးဘဝနဲ႔ မျဖစ္နိုင္တာ ၅မ်ိဳး ဒါေပမယ့္ နိဗၺာန္ဝင္နိုင္တယ္ ဆိုေတာ့ အခြင့္အေရးဆိုတာ ထည့္မေျပာနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္အရ မျဖစ္နိုင္ေပမယ့္ ေယာက်ၤားဘဝ ရေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္…… မျဖစ္နိုင္တဲ့ ၅မ်ိဳးျဖစ္ခ်င္ရင္ ေယာက်ၤားဘဝ အရင္ရေအာင္ လုပ္ရမယ္…… (6)အုတ္ခဲကဘုရားျဖစ္တယ္ေျပာတာ မင္းဥာဏ္တိမ္လို႔ ဘုရားကို ရည္ဆူးကိုးကြယ္နိုင္ဖို႔ဆိုတာ ကေလးေတာင္သိတယ္ မင္းမသိတာ တံုးလို႔ေပါ့
  • တိမ္တိုက္ လို လူ (7)မၾကံစည္အပ္တဲ့ ပထမ ၄မ်ိဳးက အက်ိဳးမရွိလို႔
  • တိမ္တိုက္ လို လူ (8)ေနာက္၄မ်ိဳးက မၾကံေကာင္းတာ အကုသိုလ္ျဖစ္ မယ္ဒါျဗဲး
  • တိမ္တိုက္ လို လူ မင္းတို႔ဘုရား ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပပါ။ က်မ္းစာတစ္ခုထဲးမရဘူး (1)ယထာဘူတက်က် (2)အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္လံုလံု (3)အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ ဒါဆို ငါခရစ္ယာန္ျပန္ဝင္မယ္ ဗုဒၶဘာသာကို အျပီးအပိုင္ စြန္႔လြတ္မယ္ ကဲ ေျပာေစသတည္း။
  • Thet Htut Oo If you can prove, I will be Pagan too. Hail The Great Zeus . ha ha
  • တိမ္တိုက္ လို လူ အခြင့္အေရးဆိုလိ႔ပါ…… ငါျမင္တာေတာ့ ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒမွာ လူကလူမဟုတ္ဘူး ၾကက္ကေလးငွက္ကေလးသာသာ ေထာင္သားလိုလို ပိုလီယို ျဖစ္ေနတဲ့ လူလိုပဲ ဘာအခြင့္အေရးေပးထားလဲ
  • တိမ္တိုက္ လို လူ (9)လူအမ်ိဳးသမီးက နတ္ျပည္မွာနတ္သမီးပဲ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ အလြဲၾကီးပဲ ဘာအေထာက္အထားနဲ႔ေျပာလဲ မယ္ေတာ္မာယာ အေၾကာင္းဖတ္ၾကည့္
  • တိမ္တိုက္ လို လူ *ဘီလူးလဲ အရိပ္မထြက္ဘူးေနာ္
  • Alphaborn Omega ၈။ ဘုရားဆုကိုလည္း ေတာင္းယူျခင္း I thought there is no praying in Buddhism. Who is going to answer and fullfil the prayer ? Somebody explain pls. Thanks
  • တိမ္တိုက္ လို လူ ႏႈတ္မွဝစီကံေျမွာက္ ဘုရားတစ္ဆူစီမွာ ဆုေတာင္းရပါတယ္ မေနာကံစိတ္ထဲးမွာပဲမရပါဘူး ဘုရားတစ္ဆူမွာ နႈတ္မွဆုေတာင္းျပီး ၁၆သေခ်ၤ ကမၻာတစ္သိန္း ၾကာမွ ဗ်ာဒိတ္ရတယ္ ထိုမွတဆင့္ ေလးသေခ်ၤ ကမၻာတစ္သိန္း အျပင္းအထန္ပါရမီျဖည့္ရတယ္
  • တိမ္တိုက္ လို လူ ဗ်ာဒိတိရျပီးတဲံ ေလးသေခ်ၤ ကမၻာတစ္သိန္းက မလြဲေတာ့ဘူး
  • တိမ္တိုက္ လို လူ ႏႈတ္မွ ဘုရားတစ္ဆူထံမွာ ဘုရားဆုေတာင္းျပီးွ ဗ်ာဒိတ္ရ၍ ိ ေရာက္ေလဘဝမွာ ျပဳသမ်ွကုသိုလ္တိုင္း ဘုရားျဖစ္ရပါလို၏ ပဲေတာင္ူတယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လြဲနိုင္ေသးလို႔ပဲ
  • တိမ္တိုက္ လို လူ ဆုေတာင္းတယ္ဆိုတာ အဓိကက မိမိ၏ “စိတ္” ဘယ္ကို ကိုင္းညြတ္သလဲ ဆိုတာပဲျဖစ္သည္။မလြဲေအာင္ တစ္ေနရာထဲျဖစ္ေအာင္ ဆုေတာင္းတာ “စိေတၱန နိယေတ ေလာေကာ " ဆိုတာ စိတ္ကေလာကကို ဦးေဆာင္တာတဲ့
  • တိမ္တိုက္ လို လူ ေပးမယ့္လူရွိလို႔ ရေနလို႔ ဆုေတာင္းတာမဟုတ္ဘူး
  • တိမ္တိုက္ လို လူ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ဆုေတာင္းျခင္းဆိုတာ အနည္းဆံုးသီလေလးေဆာက္တည္ျပီးမွ ဘာျဖစ္ပါေစ ညာျဖစ္ေစေတာင္းပါတယ္
  • Alphaborn Omega If nobody can't give what we ask for, why pray?
  • တိမ္တိုက္ လို လူ အျပည့္အစံု စာရိုက္ေပးရမွာ မအားလို႔ ဝင္ဖတ္ေပးပါ…… plz
  • တိမ္တိုက္ လို လူ Alphaborn Omega ဆုဘယ္လိုေတာင္းလဲ နားေထာင္ဖုးလား……¿¿
  • တိမ္တိုက္ လို လူ ေစတီ ေလးမ်ိဳး ရဟန္းသံဃာ ဆီမွာဆုေတာင္းတယ္…… ေပးပါေတာင္းတာမဟုတ္ဘူး သက္ေသတည္တာ……
  • တိမ္တိုက္ လို လူ ဥပမာ……ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး ဤသို႔ျပဳရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး ကပ္သံုးပါး……;ရ ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား…… မိမိဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ျပဳသမ်ွကုသိုလ္စိတ္ေတြ ထိုဆုေတာင္းမွာပါတဲ့ ဟာေတြကို အာရံုျပဳတယ္ စုစည္းတယ္
  • Alphaborn Omega It's not praying then. Thanks
  • Million Maw saw Htoo မေက်နပ္တာေတြမ်ားေနတယ္ထင္တယ္...ဘုရားကိုျပပါလို႔ေျပာတဲ့စကား..မင္းကိုျပန္ေျပာမယ္..ေယရႈဆိုဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားဘဲ..သူလာတယ္သူကယ္တယ္.ဒါေၾကာင့္ခရစ္ယာန္ရွိတယ္..ခရစ္ယာန္ကိုျမင္ရင္ဘုရားရွိေၾကာင္း..မင္းျမင္ရမယ္..မင္းမျမင္တာ..အနတၱ..ကမ်က္စိမွာစူးေနလို႔ျဖစ္မယ္....အတုလုပ္တဲ့ေနရာမွာအတုမရွိတဲ့မင္းရာသာသာနကထုထားတဲ့ဘုရားရုပ္..တရုပ္.ကုလား..ဗမာ..ဂ်ပန္..ဘယ္အရုပ္ကအမွန္လဲ..အရင္..ေတြးျပီးမွ႕ငါ့ကိုေမး..ေနာ္..ဘုရားျဖစ္ခြင့္ရွိတာတို႔..မယ္ေတာ္မယာ..ကဘာညာကြိကြေတြ..မလုပ္နဲ႔..ပိဋကတ္ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ျပင္ထားျပီးလိမ္ထားတယ္ဆိုတာအရင္ျပန္ေလ့လာ..
  • Thangbu Naing ခ်ၾကစမ္းကြာ။ေျခလြန္လက္လြန္ေတာ့မျဖစ္နဲ႔။အြန္လုိင္းဆုိတာအက်ယ္ၾကီးပါကြ။ဟိဟိ။က်ေနာ္အခ်ိန္ျပည့္မပါႏုိင္ေတာ့လုိ့ခဗ်ာၤတုိ့ဟာေတြအားရင္အားသလုိအရသာခံဖတ္မယ္ဟ။ဟိဟိဒခ်ိဒခ်ိ။

   • Thangbu Naing စကားမစပ္။ဆႏၵျပဳတာကုိအဲ႔ဆႏၵျဖည့္ဆည္းေပးသူကဘာလဲ။ကုသုိလ္ကံကလား။
   • Million Mawဒါေပါ့..ကံေလ..ဦကန္ေဒါကန္..ကအေဖအေမဆိုေတာ့..သားသားမိမိေတြကိုျဖည့္ေပးတာ..
   • Myo Chit (Million Maw ..ေယရႈဆိုဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားဘဲ..သူလာတယ္သူကယ္တယ္.ဒါေၾကာင့္ခရစ္ယာန္ရွိတယ္..ခရစ္ယာန္ကိုျမင္ရင္ဘုရားရွိေၾကာင္း..မင္းျမင္ရမယ္) ...................... ေစာက္ရူး Million Maw ဘုရားကယ္တဲ့ အေထာက္အထားတစ္ခုေလာက္ ငါ့ကုိ ျပၾကည့္ပါအုံး .... မင္းတုိ႕ ကယ္တယ္ ကယ္တယ္ ေျပာေနတဲ့ ဘုရားက ဘယ္နားမွာတုံး
   • Myo Chit million နဲ႕ခ်ီျပီးရွိတဲ့ လူသားေတြ ျပုထားသမွ် အျပစ္ေတြ ၊ လူသတ္၊ ဓါးျပတုိက္၊ ခုိးဆုိး လုယက္၊ မုသားသုံး၊ အျပစ္ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကုိ မင္းတုိ႕ ေယရႈက တစ္ေယာက္ထဲ သိမ္းၾကုံးျပီး ကယ္မယ္ဆုိတာ ယုတ္တိ ရွိမရွိ မင္းဖာသာမင္း အရင္ စဥ္းစားျပီးမွ သူမ်ားကုိ ေျပာ၊ ................................ သူမ်ားေတြရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ခဏထား ၊မင္းတစ္ေယာက္ထဲရဲ႕ အျပစ္ကုိ ေယရႈက ဘယ္နွစ္ခါ ကယ္ဖူးသလဲ ။
   • တိမ္တိုက္ လို လူ အေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔အက်ံဳးဝင္ေအာင္ေျဖမယ္ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတာအလုပ္ပါ ကာလသံုးပါးအလုပ္ေပါ့ဗ်ာ အတိတ္ကလုပ္ခဲ့တာက အက်ိဳးေပးကံေပါ့ ဒီကံအက်ိဳးေပးပံု အခ်ိနိကာလ ၄မ်ိဳးရွိတယ္ (၁) ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနီယကံ၊>ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ယခုဘဝ

    (၂) ဥပပဇၨေ၀ဒနီယကံ>ဒုတိယဘဝ

    (၃) အပရာပရိယေ၀ဒနီယကံ>တတိယ ဘဝမွ နိဗၺာန္ဝင္ခ်ိန္ထိ

    (၄)အေဟာသိကံ>အက်ိဳးမေပးနိုင္ေတာ့တဲ့ကံ

    အဂၤါရပ္မ်ားနွင့္ အၾကယ္ရႈခ်င္ေသာ္>>[[ http://www.facebook.com/note.php?note_id=195683550476113&comments ]] သူမ်ားေတြ ဆုေတာင္းျပည့္တယ္ဆိုတာ အဂၤါရပ္ေတြညီလို႔ လုပ္သင့္တာ လုပ္လို႔


    အက်ိဳးေပးခ်ိန္ကို လုိက္၍ ကံတရားသည္ ေလးမ်ိဳး ကြဲျပာသည္ ၎တုိ႔မွာ -   (၁) ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒ...See More
   • တိမ္တိုက္ လို လူ ကဲကိုမ်ိဳးခ်စ္လာျပီ မင္းထြက္မေျပးနဲ႔ ငါပြဲပဲၾကည့္မယ္ 
   • Myo Chit ...... Million Maw ဥပမာတစ္ခုစဥ္းစားၾကည့္ မင္းက်ဴးလြန္ထားတဲ့ မုဒိန္းမႈတစ္ခုအတြက္ မ်ဴိးခ်စ္က မင္းကုိယ္စား ၾကုိးစင္တက္ေပးလုိ႕ရတယ္.... ဒါေပမယ့္ မင္း အျပစ္ကုိ မင္းခႏာကုိယ္ထဲကေန စင္ၾကယ္သြားေအာင္ မ်ဴိးခ်စ္က လုပ္ေပးလုိ႕မရဘူး ၊ တျခားလူတစ္ေယာက္ေယာက္ကလဲ လုပ္ေပးလုိ႕မရဘူး ... ဘယ္ဘုရားကမွလဲ လာလုပ္ေပးလုိ႕မရဘူး .... မင္းျပဳတဲ့ ကိစ္စ အေကာင္းအဆုိးကုိ မင္းဖာသာမင္း ခံ (သုိ႕) စံ ရမွာ ျဖစ္တယ္......... လူတစ္ေယာက္လုပ္ထားတဲ့ အျပစ္ကုိ တျခားလူတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ စေတးျခင္းအားျဖင့္ ေဆးေၾကာပစ္လုိ႕ရတယ္ လုိ႕ မင္းထင္ရင္ ....... .......... အဲဒီ philosophy က ေလာက နဲ႕ မညီညြတ္ဘူး .. .. ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွလဲ မသုံးဘူး .....အရူးေခ်းပန္း philosophy ပဲ ။
   • Myo Chit .... အခု အေပၚမွာ မင္းတင္ထားတဲ့ ေလာက နိယာမေတြလုိမ်ဴိး မင္းတုိ႕ ေယရႈ ေျပာသြားတာ ရွိရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီရဲ႕ အပုံ တစ္ရာပုံ တစ္ပုံေလာက္ ေကာင္းတဲ့ တရားတစ္ခုခု ရွိရင္ မ်ဳိးခ်စ္ကုိ အခု ေျပာျပ။
   • Myo Chit ဘယ္သူမွ မျမင္ဖူးလုိက္တဲ့၊ ဂ်ဴိနဲ႕လား အျမီးနဲ႕လားေတာင္ ေသခ်ာမသိရတဲ့ ပုံျပင္ထဲက ဘုရားသခင္ ဆုိတာကုိ ကုိ ဖင္ေထာင္ရွိခုိးျပီး ဘယ္မွမွန္းမသိတဲ့ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ယမ္းသန္းျပီး ေမွ်ာ္မွန္းရတဲ့ မင္းတုိ႕ရဲ႕ အရူးေခ်းပန္း ယုံၾကည္မႈနဲ႕ .... ဗုဒဘာသာကုိ အခ်ိန္မေရြး ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ ....
   • ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး If you want to know exactly
    You can read the holy bible, then you know everything ,
   • Thet Htut Oo Phin pate Nyin kya tar pal nor.
   • Thangbu Naing ကုိမ်ိဳးခ်စ္ကေတာ့လူၾကီးပီပီယ်ဥ္ေက်းတဲ႔စကားေျပာတယ္ဗ်ာ။ေယရွဳကယ္တယ္ဆုိတာနားလည္ေအာင္ေျပာမယ္။မင္းအျပစ္လုပ္လုိ့အျပစ္သားမဟုတ္ဘူးကြ။အျပစ္သားျဖစ္လုိ့အျပစ္လုပ္ထားတာ။အျပစ္ဘယ္ကစတာလဲ။ဘုရားစကားကုိမယုံၾကည္ဘဲစာတန္စကားကုိ ယုံၾကည္တဲ႔အာဒံေၾကာင့္အျပစ္ျဖစ္တယ္။တစ္ေလာကလုံအတုံးအရုံးနဲ႔အျပစ္ ထဲမွာလည္ေနတယ္။ငါအျပစ္မက်ဴးလြန္ဘူးမရွိဘူးမေျပာနဲ႔။လုပ္လညပ္မလုပ္လုပ္အျပစ္ရွိျပီးသား။မင္းစိတ္တုိလုိ့ဆဲတတ္တာအျပစ္။အဲဒီအျပစ္ေၾကာင့္မင္း အသက္ ၇၀ အတြင္းလုပ္ခဲ႔တဲ႔ေကာင္းမွဳေလာက္ကကယ္မယ္မမွတ္နဲ႔။ဒါေၾကာင့္ေယရွဳလာတယ္။မိမိကုိယ္ကုိအျပစ္သားမွန္းသိျပီး ေယရွဳကုိလုိအပ္မွန္းသိလုိ့ ဝန္ခံယုံၾကည္သူအတြက္ အျပစ္ကလြတ္တယ္။မိမိကုိယ္ကုိဟုတ္လွျပီလုိ့ထင္ေနသမ်ွကာလပတ္လုံးအျပစ္မလြန္ဘူး။မယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္အျပစ္သင့္တဲ႔လူ ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္အျပစ္ျပန္လြတ္တယ္။ရုိးရွင္တယ္။ငါလူသတ္ျပီးေယရွဳငုိယုံမယ္လာမေျပာနဲ႔။ဒါအရူးစကား။ေယရွဳကုိလက္ခံယုံသူတုိင္းက အျပစ္ကုိရြံမုန္းၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္က်မ္းစာက "ဤေလာက၏အျပစ္ကုိေဆာင္သြားေသာဘုရားသခင္၏သုိးသငယ"္လုိေျပာတာ။ဘုရားျဖစ္လုိ့ကယ္ႏုိင္တာ။မကယ္ႏုိင္ရင္ဘုရားမဟုတ္ဘူး။ဒါပဲ။သက္ေသျပပါဆုိရင္ ယုံၾကည့္ပါ။ဒါသက္ေသပဲ။့
   • Myo Chit (ပ်ားရည္ျမစ္နေဘးက အလြမ္းမင္းသမီးေလး If you want to know exactly You can read the holy bible, then you know everything ,) ....................................... ......................................... Bible is just a collection of documents written by the people in the first millennium BC like any other tribal mythology attempting to make sense of the world. Different tribes in the world has different mythology.
   • Myo Chit ... ကုိ Thangbu Naing ..... အုိေက .. ခင္ဗ်ားေရးထားတာေတြထဲက တခ်က္ခ်င္းသြားၾကည့္ရေအာင္ .... နံပါတ္ (၁) .. မင္းအျပစ္လုပ္လုိ့အျပစ္သားမဟုတ္ဘူးကြ။အျပစ္သားျဖစ္လုိ့အျပစ္လုပ္ထားတာ။ ................................................... ........................... အျပစ္သား ျဖစ္ေအာင္ ဘာျဖစ္လုိ႕ ဖန္ဆင္းခဲ့သလဲ ... အျပစ္သားမျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းလုိ႕မရဘူးလား ....( စာတန္ စကားကုိ ယုံၾကည္လုိ႕ ).. အုိေက ..ဒါဆုိ စာတန္မပါပဲ ေလာကကုိ ဖန္ဆင္းလုိ႕ မရဘူးလား .......
   • Chui B Cherry ငါ့ညီ Myo Chit က ခမွုဒီ group ထဲ တက္လာတာနဲ့တူတယ္ ဒီအေျကာင္းေတြေဆြးေနြးျကတာမနည္းေတာ့ပါဘူး ျပန္ဖတ္အကုန္လုံး
   • တိမ္တိုက္ လို လူ Boilu Cherry လူကေလး စကားအမ်ားၾကီးမေျပာနဲ႔ မင္းတို႔ေသာက္က်င့္အမွန္ေတြ ေပၚလာလို႔ ရွင္းျပေနတာ ကေလးေနရာ ကေလးေန
   • တိမ္တိုက္ လို လူ Million Maw လာစမ္းပါ နည္းနည္းေလး ၾကည့္ခ်င္လို႔……
   • Myo Chit က်ေနာ္က အခုမွ လာတာမႈတ္ပါဘူးဗ်ာ ... Million Maw က က်ေနာ္ေမးခြန္းေမးတုိင္း ထြက္ထြက္ေျပးသြားလုိ႕ ဒီတခါ ရမလား စမ္းၾကည့္တာ ..
   • Million Mawဟုတ္လားမင္းဘာေတြေမးေနတာလည္းငါမသိပါလား..ငါဒီမွာေရးျပီးေျဖေနတာ..ၾကာေနျပီ.....ငါေျဖေနရတာ..လက္မလည္ျဖစ္ေနလို႔မင္းေမးတာက်န္ေနရင္ထက္တင္လိုက္ေလ..
   • Million Mawမ်ိဳးခ်စ္ၾကီးေရ..မင္းေမးတာေနာက္ပုဒ္ေတြမွာလာမယ္..ထိုင္ေဆာင့္ဖက္မင္းေမးထာတာအေပၚကဟာေတြထင္တယ္..

    • တိမ္တိုက္ လို လူ Million Maw ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ ငါ့စကားႏြားရ ေျပာခ်င္တာေျပာျပီး ေရွာင္ထြက္တာလား……
    • တိမ္တိုက္ လို လူ ခင္ဗ်ား အေပၚမွာ လိမ္ထားတယ္ လူျပည္ကအမ်ိဳးသမီးက နတ္သမီးပဲ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားဘာအေထာက္အထားနဲ႔ လိမ္တာလဲ……
    • Thangbu Naing If the Bible is a collection of Mythology, then all the religious sects in the world are myth....
    • Million Mawေသေသခ်ာခ်ာဖက္ေလ..ဘာလိမ္ထားတာေတြ႕လဲ..ေသေသခ်ာခ်ာဖက္..ေဒါသနဲ႔မဖက္နဲ႔..ျပဴးျပီးဖက္..ကပ္ျပီးဖက္..ကြက္ျပိးမဖက္နဲ႔..saw Htoo.
    • Thet Htut Oo Shoalin sect and wutan sect ko pyaw tar lar hin?
    • Thangbu Naing Buddhism myth, Christianity myth, Hindu myth, Islam myth etc...
    • Myo Chit ..... အာ ..ကုိယ့္ဆရာကလဲ ... ဗုဒ က ေမြးတဲ့ေနရာ တရားက်င့္တဲ့ေနရာ ၊ ဘုရားျဖစ္တဲ့ေနရာ၊ ေသတဲ့ေနရာ အခုထိ လူသားေတြ လက္ခံေအာင္ ေျပာျပေနႏုိင္ေသးတယ္ေလ ၊ ဘယ္ကလာ myth ရမွာတုံး ......... အခု Christian God ကုိ ဘယ္ေနရာမွ ဘယ္သူတစ္ေယာက္ေယာက္က ေတြ႕ဖူးခဲ့သလဲ ဆုိတာ ရွိသလား ..... မရွိခဲ့ဖူးပဲနဲ႕ စာအုပ္ထဲမွာ ေရွးေခတ္ လူသာ ေတြ ေရးခ်င္ရာေရးထားခဲ့တာေတြကုိ ယုံၾကည္ေနတာကုိ myth လုိ႕ေခၚတာေလ ..... ေရာမခ်ပါနဲ႕ ။
    • Million Mawဟုတ္လား..ကိုမ်ိဳးခ်စ္..ေတာေတာ္ေခါင္းပ်က္ေနျပီထင္တယ္..ေယရႈကိုဘယ္သူထင္လို႔လဲ..သူေတာ္စင္ေလာက္ဘဲဆိုတဲအသိနဲ႔ကိုယ့္ကိုကို..မလိမ္ခ်င္နဲ႔ေယရႈလုပ္တဲ့ဟာေတြဘယ္သူေတာစင္မွမလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး..
    • Myo Chit .... ေယရႈ ဟုတ္လား ... ေျပာျပပါအုံး၊ ခင္ဗ်ားသိတဲ့ ေယရႈအေၾကာင္းေလး ၊ ေစ်းေပါေပါ အေၾကာင္းအရာေတြေတာ့ မျဖစ္ေစနဲ႕ေပါ့ ....
    • Million Mawေစ်းေပါတာက..ဗုဒၶဘာသာဘာ...တန္ဖိုးၾကီးတာက..ေယရႈဖန္ဆင္းထားတဲ့လူသား..တန္ဖိုးၾကီးလြန္းလို႔..ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့အေသြးနဲ႔ျပန္လည္းယူထားရတယ္..ခင္ဗ်ာကေတာ့..တန္ဖိုးမဲ့စြာနဲ႔လူ႔ေလာကၾကီးထဲကိုေရာက္လာတယ္လို႔ထင္တယ္..လူျဖစ္လာေတာ့တန္ဖို႔ရွိေအာင္ေတာ့ေနရမယ္လို႔ယံုတယ္..ဒီလို႔နဲ႔..ဘဝေတြဆံုးမယ္.ခင္ဗ်ာသိလား..ခင္ဗ်ာအတြက္ေနာက္ဘဝမရွိဘူး..ဒီဘဝမွာအျပီးျဖတ္ႏိုင္ရင္ျဖတ္မျဖတ္ႏိုင္ရင္..မီနဲ႔ျဖ်တ္ခံရမယ္..
    • Myo Chit ... ဒါက ခင္ဗ်ား ထင္တာေတြပဲ ... ထင္ခ်င္ရာထင္ေပါ့ .... ပုိက္ဆံမွ မကုန္တာ။ ဒါေပမယ့္ အခုလုိ လူေတြၾကားမွာ ေျပာရင္ ထင္တာေတြကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားျပီး လူေတြ ျငင္းလုိ႕မရမယ့္ အေထာက္အထား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိတဲ့ အေထာက္အထားနဲ႕ေျပာ။ ဘလုိင္းမလုပ္နဲ႕။
    • Thangbu Naing ခရစ္ေတာ္လည္းေမြးတဲ႔ေနရာ အခ်ိန္ ေသျပီးသျဂိဳၤရာေနရာ ထေျမာက္ျပီးေကာင္းကင္ျပန္တက္ၾကြတဲ႔ေနရာ အတိအက်ရွိပါတယ္ေလ။
    • Myo Chit ... အခု က်ဳပ္ေမးေနတယ္ .... . ေျပာျပပါအုံး၊ ခင္ဗ်ားသိတဲ့ ေယရႈအေၾကာင္းေလး .... ေယရႈဟာ ဘုရားသခင္လႊတ္လုိက္တဲ့ ကုိယ္ပြား ဟုတ္မဟုတ္၊ သူ ေသရာကေန ျပန္ရွင္တာ ခုိင္လုံတဲ့အေထာက္အထား ရွိမရွိ၊ ေယရႈရဲ႕ ဘ၀၊ ေမြးစကေန ေသတဲ့ထိ ဘုိင္အုိဂရပ္ဖီ၊ သူဘာေတြ ေဟာသြားသလဲ ...
    • Million Mawခရစ္ယာန္ဘာသာကထင္ရာေတြမေျပာဘူး..ယံုၾကည္ရာမွန္ကိုေျပာတာ..ကိုးကြယ္တဲ့ဘု၇ားကိုဘဲၾကည့္လိုက္..ငါသည္..သမၼတရားတဲ့..ငါေျပာတာမယံုရင္..ငါလုပ္တာေတြကိုၾကည့္ျပီးယံုတဲ့..က်မ္းစာထဲမွာအျပည့္..ဂ်ဴးသမိုင္းမွာအျပည့္ေရာမသိုင္းမွာအျပည့္..
    • Myo Chit .... ခင္ဗ်ားစကား ကုိ ေသခ်ာျပန္သုံးသပ္ .. ခရစ္ယာန္ေတြက ထင္ရာမေျပာဘူး.... ယုံၾကည္ရာ ကုိ ေျပာတာ ဆုိပဲ ................ ယုံၾကည္တယ္ဆုိတာ အမွန္တရားမဟုတ္ဘူး ... faith လုိ႔ေခၚတယ္................................................... ............................... ခင္ဗ်ားေျပာသလုိ ငါလုပ္တာေတြၾကည့္ျပီးယုံ ..ဆုိရင္ ... ဘုရားသခင္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေတြ လုပ္သြားသလဲ ..တစ္ခုေလာက္ေျပာျပ။ ................................. ေရာမ သမုိင္းေတြ လာမေျပာနဲ႕ ... ေရာမသမုိင္းကုိ လာေျပာရင္ ... ဂယ္လီလီယုိ လုပ္လုိက္လုိ႕ ခရစ္ယာန္ ေတြ ေစာက္ရွက္ကြဲသြားတဲ့ ကိစ္စကုိ ျပန္အမွတ္ရလုိက္။ ................. ဂ်ဴးေတြရဲ႕ သမုိင္းကုိ လာမေျပာနဲ႕ ဂ်ဴးေတြက ေယရႈကုိ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူအျဖစ္ ဘယ္မွာ လက္ခံသလဲ။
    • Million Maw ဟဟ..ခင္ဗ်ားကnoun နဲ႔ verb မခြဲတက္ေသးဘူးဘဲ..believe + work =faith. လက္ေတြ႕မပါတဲ့ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာအေသလို႔..ခရစ္ယာန္ဘာသာကသင္တယ္..
    • Thangbu Naing ဗုဒၶတရားကုိဘယ္သူေတြလက္ဆင့္ကမ္းလာသလဲ။ခရစ္ေတာ္ရဲ႔တရားစကားကလည္းထုိနည္း ၄င္းပဲ။
    • Million Mawဟီဟီဂယ္လီလီယို..ဘာ..ဘာသာကိုးကြယ္လဲတဆိပ္ေလာက္ေျပာျပပါအံုး..ဗုဒၶဘာသာကြယ္ကြယ္တာထင္တယ္..ဟုတ္ဘူး..အစၥ္လာမ္ဟဟ..ေယရႈကိုလက္မခံဘဲသက္လို႔သက္တဲ့ေနမွာ..သူတို႔ဗိမာန္ကုလာကာႏွစ္ခ်န္းကြဲျပီး..ဇက္တိုက္ေနာက္ဆံုးအခုယဇ္ပူဇာလုပ္လို႔မရတာ.ဘာေၾကာင့္လဲသူတို႔သိလို႔..ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံတဲ့ဂ်ဴးေတြမ်ားလာတာခင္ဗ်ာမသိေသးဘူးထင္တယ္..ဟဟ
    • Million Mawမပိန္စန္းဘာနဲ႔မ်ိဳးခ်စ္ရယ္..ေျခာက္လစာမဟုတ္ပါဘူး..ေလစာပါ..ကေလးေက်ာ္ညာေလးဝင္လိုက္တာ..
    • Myo Chit ... ခင္ဗ်ားတုိ႕ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ဘယ္သူ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္း .. အင္မတန္ ဂုဏ္ယူျပီးေျပာတတ္ၾကတာပဲ ............. ခရစ္ယာန္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာေမြးလာတဲ့ ဂယ္လီလီယုိက ခရစ္ျဖစ္လာတာ ဆန္းသလား ....... ခရစ္တစ္ေယာက္က ခရစ္ေတြရဲ႕ ေစာက္ရွက္ကြဲစရာ သမုိင္းကုိ ျပန္ဖန္တီးခဲ့တာ က ခင္ဗ်ားတုိ႕အတြက္ ပုိျပီး ဂုဏ္ယူစရာမေကာင္းဘူးလား ..... အခုထိ ဂယ္လီလီယုိ မွန္ေၾကာင္း ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေစာက္ရွက္မရွိ လက္ခံေနၾကရျပီပဲ။

     • Myo Chit ...... Million Maw ... (believe + work =faith. လက္ေတြ႕မပါတဲ့ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာအေသလို႔..ခရစ္ယာန္ဘာသာကသင္တယ္.) .......................... ........................................ ခင္ဗ်ားစကားက ခင္ဗ်ားကုိ ျပန္သတ္ေနတယ္ ... ခင္ဗ်ားတုိ႕ ယုံၾကည္ခ်က္မွာ လက္ေတြ႕ပါတယ္ဆုိရင္ ...... ဘုရားသခင္ကုိ ဘယ္သူျမင္ဖူးသလဲ .. ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္မျမင္ဖူးဘူးပဲ ထား။ .. ခင္ဗ်ားတုိ႕ ဘုရားသခင္ ဂ်ဴိနဲ႕လား အျမီးနဲ႕လား ဆုိတာ ေယရႈက ေျပာျပခဲ့သလား .. လုပ္ပါအုံး ....
     • Million Mawဟဟ..ခင္ဗ်ာမွာလဲသနားစရာဘဲေရာမကတ္သလစ္က..ဒီက်မ္းခ်က္ကိုယူျပီးဂယ္လီလီယိုမွားတယ္လို႔ဆိုတယ္..၁ ထုိေနာက္မွ ေျမႀကီး၊ ပင္လယ္၊ သစ္ပင္မ်ားတို႔၌ေလမလာ ေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္တမန္ေလးပါး တို႔သည္ ေျမ၏ေလးမ်က္ႏွာေလတို႔ကိုကိုင္၍၊ ေျမေလးမ်က္ႏွာ၌ ရပ္ေနသည္ကို ငါျမင္၏။..ေရာမအသင္းေတာ္ဆိုတာ..သမၼာက်မ္းစာကိုသူတို႔အၾကိဳက္ျပင္ျပီးလူေတြကိုသင္တာ..ဂယ္လီလီယိုက..သမၼာက်မ္းစာထဲက..တကယ့္အမွန္တ၇ားကိုဒိလို႔ယံုျပီးသက္ေသျပတာ..
      ေယာဘ ၂၆း ၇ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိ လြတ္လပ္ လဟာ၌ ၾကက္ေတာ္မူူ၏၊၊ ေျမႀကီးကုိ အခုအခံမရိိွ ဆြဲထားေတာ္မူ၏၊၊
      ေဟရွာယ အနာဂတိၱက်မး္ ၄၀း ၂၂ ေျမႀကီးစက္အေပၚမွာထုိင္၍၊ ေျမႀကီးသားတို႔ကိုႏွံေကာင္ကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူထေသာ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို မ်က္ႏွာၾကက္ကဲ့သို႔ၾကက္၍၊ ေနစရာတဲကဲ့သို႔ ျဖန္႔ေတာ္မူထေသာ၊
      အဂၤလိပ္ကေတာ့ရွင္းတယ္.. Isa 40:22 It is he that sittethH3427 uponH5921 the circleH2329 of the earth,H776

      Circle အဝိုင္းတဲ့..မူရင္ကေတာ့

      חוּג

      chûg

      khoog

      From H2328; a circle: - circle, circuit, compassive

      တခ်ိဳ႕က..ဒီကမၻာၾကီးကိုၾကီမားတဲ့တရိစာၦန္တစ္ေကာင္သို႔မဟုတ္..ဘီလူးၾကီး

      တေကာင္ကထန္းထားတယ္လို႔စိုၾကတယ္..တခ်ိဳကေျပာေသတယ္..ျမင့္မိုေတာင္ကၽြန္း..လားဘာစိုလား
     • Myo Chit ..... ခင္ဗ်ားဟာ တတ္လဲတတ္နုိင္တဲ့လူပဲ ................................... .. ခုနက အေပၚမွာတုံးကေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ သမုိင္းဟာ ေရာမေခတ္မွာ ၾကီးက်ယ္ေၾကာင္း ခင္ဗ်ားပဲ အေထာက္အထားေတြတင္ျပျပီး .... .......... အခု ေရာမေခတ္က ခရစ္ယာန္အသုိင္းအ၀ုိင္းဟာ ဂယ္လီလီယုိေၾကာင့္ ေစာက္ရွက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း က်ဲဳပ္က အေထာက္အထားနဲ႕ ေျပာေတာ့ ....... ခုက်မွ ေရာမအသင္းေတာ္ဆုိတာ သမာက်မ္းစာကုိ သူတုိ႕အၾကုိက္ျပင္ျပီး လူေတြကုိ သင္သေလး ဘာေလးနဲ႕ ................ အဲဒါဆုိ အခု ဗာတီကန္ က ပုပ္ ကုိက်ေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႕ ခုထိ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အေဖေခၚေနသလဲ ေျပာ။
     • Million Mawဟဟဘုရားကဂ်ိဳနဲ႔လား.အျမီးနဲ႔လား...အတိတ္ဘဝကဗုဒၶ..ႏြားျဖစ္ခဲ့တာနဲ႔..ေျမာက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့..ပံုျပင္ေတြနဲ႔မွားေနႈႈေၾကာင္ေနတယ္ထင္တယ္..ခရစ္ယာန္ေတြဘယ္သူကိုကိုးကြယ္လဲ..ေယရႈ..ဂ်ိဳးၾကီးနဲ႔လားအမွီးၾကီးနဲ႔လား..သမိုင္းမွာအထင္အရွားရွိတယ္..
     • Myo Chit ေယရႈကုိ ေျပာတာမႈတ္ဘူး ... သူ႕အေဖ ကုိေျပာတာ ။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ God ကုိေျပာတာ။
     • Myo Chit ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေယရႈကုိ လက္ခံရင္ အဲဒီမွာပဲ ရပ္ ... ဟုိး ေနာက္က ဂ်ဴိနဲ႕လား အျမီးနဲ႕လား ဘယ္သူမွ မသိရတဲ့ fairy tale ထဲက Big Brother ၾကီးကုိ ဆြဲဆြဲမထည့္နဲ႕။
     • Million Mawဟဟ..ဗာန္တီကန္ကပုပ္ကို.အေဖလို႔ဗာန္တီကန္သားေတြနဲ႔..ေရာမကက္သလစ္ကဘဲေခၚတာ..ေယရႈကိုျမင္မွေတာ့သူအေဖလဲသူ႔လိုပံုဘဲလို႔..ေျပာတာမၾကားဖူးဘူးလား..အေဖပံုက..အမွီေတြဂ်ိဳေတြ..ဘယ္သူကရွာေပလိုက္တာလဲ..ရွင္ဥကၠထလား..ဟဟ
     • Myo Chit ... ဘယ္သူေတြပဲ ေခၚေခၚ အဲဒီေခၚတဲ့လူေတြအားလုံး ခင္ဗ်ားတုိ႕ တဖြဲ႕ထဲသားေတြပဲ ... ခင္ဗ်ားတုိ႕ ရာနဲ႕ခ်ီတဲ့ ဂုိဏ္းကြဲေတြ အားလုံး အဖဘုရားသခင္ဆုိတာ မပါပဲ ဘယ္မွာမွ မျပီးဘူး ........ ........................ ေယရႈကုိျမင္မွေတာ့ သူ႕အေဖလဲ သူ႕လုိ ပုံပဲ ဆုိတာ .... ခင္ဗ်ားဖာသာ ခင္ဗ်ား လုပ္ၾကံျပီး ေျပာတာလား ..................... ဘယ္စာအုပ္မွာေရးထားတာလဲ ..... ဘယ္သူက အဲလုိ ေျပာတာလဲ .. ေယရႈကလား ....။
     • Million Mawေအာ္ေအာ္မ်ိဳးခ်စ္မ်ိဳးခ်စ္.သနားစရာဘာလားကြာ..ဒါနဲမ်ားမင္းေမးတာကိုငါထြက္ေျပးတယ္လို႔လူၾကားေကာင္းေအာင္ဟစ္ေနတယ္..ကေလးေမးခြန္းေတြေမးျပီ;..ေျပာင္ခ်င္ေနာက္ခ်င္ဇတ္ထဲသြားကြာ..ဟသေတြသိပ္မေျပာနဲ႔ဒီမွာ..မင္းအတြက္..၈ ဖိလိပၸဳကလည္း၊ သခင္၊ ခမည္းေတာ္ကိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔အားျပေတာ္မူပါ။ ထုိသို႔ျပေတာ္မူလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အလုိျပည့္စုံပါမည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ 

      ၉ ေယရႈက၊ ဖိလိပၸဳ ဤမွ်ကာလပတ္လံုးငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိၿပီးမွ သင္သည္ ငါ့ကိုမသိေသးသေလာ။ ငါ့ကိုျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ခမည္းေတာ္ကိုအကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ျပေတာ္မူပါဟု သင္သည္အဘယ္သို႔ဆိုရသနည္း။

      • တိမ္တိုက္ လို လူ အရူးပဲ bible သာဖတ္ေနတာ ဦးေနွာက္ကမဖြံျဖိဳးေသးဘူး ကိုယ္လိုဆြဲေတြးတတ္တဲ့အက်င့္ျပင္ မင္းအစား ခရစ္ယာန္ေတြအရွက္ရ ကုန္မယ္
      • တိမ္တိုက္ လို လူ "ကယ္တင္မယ့္ငါ့ကိုျမင္ေနျပီပဲ ဘုရားဘာလို႔တေနတာလဲေျပာနာ ဘုရားနဲ႔ငါ ဂုဏ္ခ်င္းတစ္သားထဲးေျပာတာ " ရုပ္ခ်င္းခ်ြတ္စြပ္မေျပာဘူးဟ
      • တိမ္တိုက္ လို လူ ရုပ္ခ်င္းခ်ြတ္စြပ္ လုပ္ေနတယ္ ခရစ္ယာန္သမိုင္းမွာ ေျပာင္လိမ္တာ မင္းအမ်ားဆံုးပဲ ရွက္စရာေကာင္းတယ္
      • Million Mawငါကလဲရုပ္ခ်င္းတူတယ္လို႔ေျပာလုိ႔လား..ခမည္းေတာ္ပံုစံက..မင္းတို႔ဘုရားေ၈ါတမအတိတ္ဘဝက..ႏြားလိုဂ်ိဳနဲ႔လား..ဒါမွမဟုတ္..ေျမာက္မင္းဘဝက..အမွီလိုပံုနဲ႔လားလို႔ေမးလို႔..လူပံုျဖစ္တယ္ဆိုတာငါေျဖထားတာေလ..မင္းဥေနာက္နဲနဲျပင္လုိက္ကြာ..
      • Myo Chit ... .... million maw . ဟာသေတြေျပာေနတာ ဘယ္သူလဲဆုိတာ အခုမင္းေရးထားတာေတြကုိ ဖတ္တဲ့လူတုိင္း သိတယ္...... ပုံျပင္စာအုပ္ထဲက စာသားေတြကုိ ယူျပီး လာလာေျပာမေနနဲ႕ ကြာ .... ဒါ ၂၁ ရာစုကြ ...... '' ငါ့ကိုျမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုျမင္၏။ '' ....... ဆုိတာေလာက္နဲ႕ အလုပ္ျဖစ္ၾကေၾကး ဆုိရင္ ... ဂ်ဴးေတြ ၊ မြတ္စ္ေတြမွာလဲ မင္းတုိ႕လုိ ပုံျပင္ေတြ အမ်ားၾကီးပဲ ....
      • Million Mawငါကလဲရုပ္ခ်င္းတူတယ္လို႔ေျပာလုိ႔လား..ခမည္းေတာ္ပံုစံက..မင္းတို႔ဘုရားေ၈ါတမအတိတ္ဘဝက..ႏြားလိုဂ်ိဳနဲ႔လား..ဒါမွမဟုတ္..ေျမာက္မင္းဘဝက..အမွီလိုပံုနဲ႔လားလို႔ေမးလို႔..လူပံုျဖစ္တယ္ဆိုတာငါေျဖထားတာေလ..မင္းဥေနာက္နဲနဲျပင္လုိက္ကြာ..
      • တိမ္တိုက္ လို လူ ထပ္လိမ္ျပန္ျပီ ဝိဥာည္ ေတာ္ ၇ပါးဆိုျပၤးျပထားတာ ထပ္လိမ္ေနတယ္
      • Million Mawအယူရယ္ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအခန္းၾကီး၁ကဟာကိုငါ့ကိုလာေျပာမေနနဲ႔..အဲ့ဒီအခန္းၾကီးရဲ့ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္မွာဘဲ..ဝိညာဥ္ေတာ္၇ပါးဆိုတာအေျဖေပးထားတယ္..ကိုယ့္ဟာကိုျပန္ဖက္..ဒါမ်ိဳးေတြငါရိုးေနျပီးေျဖလို႔လဲဝေနျပီ..အသင္းေတာ္၇ပါးလား..ဝိညာဥ္ေတာ္၇ပါးလားသိေအာင္လုပ္
      • Myo Chit .... ဟား ..ဟား... Million Maw .... မင္းေျပာသလုိ မင္းတုိ႕ God က လူပုံပဲ ဆုိရင္လဲ ေတာ္ေသးတာေပါ့.. လီယုိနာဒုိ ဒီကာပရီယုိ နဲ႕ ခပ္ဆင္ဆင္ တူတယ္လုိ႕ တခါထဲ ေျပာလုိက္လဲ ျပီးေရာေပါ့ကြာ ..... ........ လူပုံဆုိတာက မင္းဖာသာမင္းလုပ္ၾကံေျပာတာပါကြာ ... ဘုိင္ဘယ္ထဲမွာက မ်က္လုံးနီနီး အေမြးဖြားဖြားနဲ႕ .... တိရဆာန္ တေကာင္ရဲ႕ ပုံစံပါ ........
      • Million Maw ဟုတ္လား..က်မ္းခ်က္ေလးထုတ္ျပပါအံုး
      • Million Mawငါကဗုဒၶရဲ့ရုပ္ေတာ္ကိုထုတ္ျပႏိုင္တယ္ေနာ္..မင္းတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ဗုဒၶကဘီလူးဆိုတာ..မင္းတို႔မသိဘူးမဟုတ္လား..
      • Myo Chit ... မင္းကလဲကြာ ယာကုတ္နဲ႕ေတာင္ နပမ္းသတ္သြားေသးတယ္ေလ ...... သူရႈံးသြားတယ္မဟုတ္လား .... Genesis 32 မွာ ။
      • Million Mawေအာ္သူဘယ္လုိရႈံသြားတာလဲ..ေျပာျပပါအံုးဒီမွာမင္းဘုရားရဲ့ပံုေတာ္မင္းျပန္ဖက္လိုက္..https://www.facebook.com/groups/404948659530773/permalink/800354103323558/


       Myo chit မင္းဒီလိုေရးလို႔ငါတင္တာေနာ္...... ဟား ..ဟား... Million Maw .... မင္းေျပ...See More
      • Myo Chit သူဘယ္လုိ ရႈံးသြားသလဲ ေျပာျပမယ္ေလ ......... Genesis 32: 22-32 .......................... ...........................................22 That night Jacob got up and took his two wives, his two female servants and his eleven sons and crossed the ford of the Jabbok. ......................................... .................................23 After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. .................. ..............24 So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak.................. ................ ...................... 25 When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob’s hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man..................... ................ 26 Then the man said, “Let me go, for it is daybreak.”