Tuesday, March 25, 2014

ဗ်ာဒိတ္ အခန္းၾကီး ၉ ကၾကိဳတင္ေဖၚျပထားတဲ့မိုဟာမတ္၏ေနာက္လိုက္ေတြအေၾကာင္း


ဗ်ာဒိတ္ အခန္းၾကီး ၉  ကၾကိဳတင္ေဖၚျပထားတဲ့မိုဟာမတ္၏ေနာက္လိုက္ေတြအေၾကာင္း

 

မင္ဂၤလာပါ..ဒီေန႔ေတာ့ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္အစၥလာမ္ဘာသာေပၚထြန္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးဗ်ာဒိတ္က်မ္းအခန္းၾကီ

၉ ကၾကိဳတင္ေဖၚျပထာတဲ့အေၾကာင္းကိုအတူတကြေလ့လာၾကဖို႔ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္..

အစၥလာမ္…နဲ႔…ဂ်ဴး..

အစၥလာမ္..နဲ႔..ခရစ္ယာန္…

အစၥလာမ္နဲ႔..ဗုဒၶ…

အစၥလာမ္နဲ႔..ဟိႏၵဴ…

အစၥလာမ္နဲ႔..ကမၻာမွာရွိသမွ်ဘာသာအာၾကီးအေသး..ရန္မျဖစ္ဖူးေသးတဲ႔ဘာသာမ်ား..အစၥလာမ္မွာရွိေသးရဲ့

လားေမးၾကည့္ရေတာ့မယ္…

ဘာဘဲေျပာေျပာအစၥလာမ္ဗလီဆရာေတြကေတာ့ေျပာပါတယ္..ငါ့တို႔ဘာသာဟာ..ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာဘာတဲ့..

..အာဖကန္ကိုအေမရိကန္အစိုးရဝင္တိုက္ေတာ့..ဖန္းမိတဲ့သူပုန္ေတြကို..ေထာင္ခ်ထားတာေပါ့..စစ္ျပန္တစ္

ေယာက္ရဲ့ေျပာစကားကိုတစင့္စကားတစင့္ၾကားရေအာင္ျပန္ေဖာက္သည္ခ်ရမယ္ဆိုရင္…ျမန္မာျပည္က..အစြန္း

ေရာက္အစၥလာမ္ အေရာက္၂၀ နည္းပါးေလာက္ေတြ႔ခဲ့တယ္တဲ့…မေမာင္းထုတ္သင့္တဲ့တိုင္းရင္းဘာသာျခားေတြကိုေတာ့..ေျမလွန္စနစ္သံုးျပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးေမာင္းထုတ္…ကို႔တိုင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့..လူေတြကိုေတာ့..ေျမလွန္ဖို႔မေျပာနဲ႔…အနားကပ္မိတာ..ျပန္ေကာ္ခန္ရတယ္..

ျမန္မာျပည္ဟာထာဝရဘုရားရဲ့ကြယ္ကာျခင္း လက္ေတာ္..ရုပ္သိန္းေနျပီစိုတာ..သိဖို႔အခ်ိန္တန္ေနျပီ…ေနာင္တလဲရသင့္ေနျပီ…

ကဲ့အသာထားလိုက္မယ္…ဗ်ာဒိတ္ အခန္းၾကီး ၉  ကၾကိဳတင္ေဖၚျပထားတဲ့မိုဟာမတ္နဲ႔.သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြအ

ေၾကာင္းကိုေလ့လာၾကရေအာင္..

၁ ပဥၥမေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ၾကယ္တလံုးသည္ ေကာင္းကင္က ေျမႀကီးေပၚသို႔ က်သည္ ကိုငါျမင္၏။ သူ၌အနက္ဆံုးေသာတြင္း၏ ေသာ့ကိုအပ္ေပးသည္ျဖစ္၍၊

၂ သူသည္အနက္ဆံုးေသာ တြင္းကိုဖြင့္လွ်င္၊ ႀကီးစြာေသာမီးဖို၏ အခုိးကဲ့သို႔ေသာ အခိုးသည္ တြင္းထဲကတတ္ေလ၏။ ထုိတြင္း၏ မီးခုိးေၾကာင့္၊ ေနႏွင့္ အာကာသ ေကာင္းကင္သည္ ေမွာင္မိုက္ေလ၏။

  အနက္ျပန္သေဘာမွာ…ၾကယ္ဟာ..ေမရွိယသခင္ေပၚထြန္းျခင္းနဲ႔..သက္ဆိုင္တယ္..

ဒီေနရာမွ..ၾကယ္ဟာ..ေကာင္းကင္မွာမတည္ေနဘဲနဲ႔..ေျမေပၚကိုေၾကြၾကလာတယ္…ေၾကြၾကတယ္ဆိုတာေကာင္းတဲ့နမိတ္မဟုတ္ဘူးေလ…ေမရွိယကယ္တင္ရွင္ကိုအန္တုမဲ့သူေပၚေပါက္လာမဲ့အေရးဘဲ.

.ဒီေၾကြၾကတဲ့ၾကယ္ဟာ..ပုေရာဖတ္မိုဟာမက္နဲ႔ပက္သက္မႈရွိတယ္…ေနာက္ပိုင္းကိုအာန္ကိုခရစ္ယာန္က်မ္းစာနဲ႔ႏိုင္ရွင္ျပီးေရးတဲ့အခါပိုျပီးထင္

ရွားစြာသိလာပါလိမ့္..အခုေတာ့..နားလည္သေလာက္သာဖတ္ထားေပးေစခ်င္တယ္..  တခ်ားဗ်ာဒိတ္အခန္းေတြက..တံပိုး၄လံုးအေၾကာင္းကိုေက်ာ္ျပီးတုိက္ရိုက္ေရးရမယ္ဆိုေတာ့..နားလည္ဖို႔စာဖတ္သူေတာ္ေတာ္အာရံုစိုက္ရမယ္…

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီးက်မ္းျပဳသူအားလံုဟာ ပုေရာဖက္မိုဟာမက္နွင့္သူ႔ရဲ့ေနာက္လိုက္ပါမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေၾကာင္းတစ္လံုးတစ္ဝတည္းလက္ခံထားၾကသည္..အထူးသျဖင့္..ေရာမႏိုင္ငံေတာ္ထဲ့သို႔ခ်င္းနင္းဝင္

ေရာက္ကာတိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေသာ စာရာစင္(saracen)လူမ်ိဳးႏွင့္ တူရကီ(turk)လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္လက္ခံထားၾက

သည္..

      အေနာက္ေရာမႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးလံုးဝပ်က္သုန္းျပီးသည့္ေနာက္အေရွ႕ေရာမႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္အင္အားခ်ည့္နဲ႔လာေလေတာ့သည္…ထိုအခ်ိန္တြင္ ပါရွန္းဘုရင္..(အီယာန္) ဒုတိယေျမာက္

ခ်ိဳးစ္ရိုး(ChosroesII) သည္အင္အားေတာင့္တင္းလာကာ အေရွ႕ေရာမႏိုင္ငံေတာ္ကိုထိပါးရံုမွ်မကရွိသမွ်

ေရာမႏိုင္ငံေရာမႏိုင္ငံေတာ္၏နယ္ပယ္အားလံုးကိုသိမ္းပိုက္လိုက္ေလသည္။ ကြန္စတင္တင္းနိုပယ္

(Constantinople)ျမိဳ႕၊ ဂရိ၊ အီတလီႏွင့္အာဖရိက နယ္အၾကြင္းအက်န္တခ်ိဳ႔သာလွ်င္ေရာမဧကရာဇ္

ဘုရင္ ဟာရာကလီးယပ္စ္(Heraclius) ၏လက္တြင္က်န္ရွိေနသည္။ ဟာရာကလီးယပ္စ္သည္

ခ်ိဳးစ္ရိုးကို အားမတန္မာန္ေလ်ာ႔က၎ကေတာင္ေသားေသာႏွစ္စဥ္ေၾကးတို႔ကိုေအာင့္အည္းသည္းခံကာ

ဆက္သရေသာ္လည္းရသမွ်အခြင့္အေရးကိုအသံုးျပဳကာရန္သူကိုစစ္ထိုးဖို႔အေရးအင္အားစုေဆာင္းလ်က္ေန

ေလေတာ့သည္..အားလံုးအဆင္သင့္ရွိေသာအခါ အာရ္မီးနီးယးေတာင္တန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ပင္လယ္နက္ကိုျဖတ္

ေက်ာ္၍ ပါးရွားႏိုင္ငံေတာ္အထဲသို႔လွ်ပ္တစ္ျပက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရာနိနေဝျမိဳ႕တိုက္ပြဲတြင္ခ်ိဳးရိုးဘုရင္ကို

အျပီးအပိုင္ႏိုင္လိုက္ေလသည္..ဟာရာကလီးယပ္စ္ဘုရင္သည္စစ္ေအာင္ႏိုင္ေသာ္လည္းထိုေအာင္

ႏိုင္ခဲ့ေသာစစ္ပြဲအတြက္စြန္႔စားရသည့္ပင္ပန္မႈေၾကာင့္ယခင္ကထက္အေျခအေနပိုဆိုးကာမိမိကိုယ္ကိုမိမိ

မဟန္ႏိုင္ေတာ့ဘဲအင္အားကုန္ခန္းအေျခအေနသို႔ေရာက္ရေလေတာ့္သည္…အျဖစ္အပ်ကအားလံုးတို႔သည္

ေကာင္းကင္မွက်ေသာၾကယ္ၾကီးမိုဟာမက္၏လက္ထဲသို႔အနက္ဆံုးေသာတြင္းကိုဖြင့္ဖို႔ရန္အတြက္ေသာ့ေပးအပ္သည္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္…

၂ သူသည္အနက္ဆံုးေသာ တြင္းကိုဖြင့္လွ်င္၊ ႀကီးစြာေသာမီးဖို၏ အခုိးကဲ့သို႔ေသာ အခိုးသည္ တြင္းထဲကတတ္ေလ၏။ ထုိတြင္း၏ မီးခုိးေၾကာင့္၊ ေနႏွင့္ အာကာသ ေကာင္းကင္သည္ ေမွာင္မိုက္ေလ၏။

အနက္ဆံုးေသာတြင္းကို(Abyssos)လို႔မူရင္းေရးသားပါတယ္…အဆံုးမဲ့နက္ရႈင္းတဲ့သေဘာရွိတဲ့တြင္းလို႔

ေကာက္ယူႏိုင္ပါတယ္…ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁ တဖန္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ အနက္ဆံုးေသာတြင္း၏ ေသာ့ႏွင့္သံႀကိဳးႀကီးကိုကိုင္လ်က္ ေကာင္းကင္က ဆင္းသက္သည္ကိုငါျမင္၏။

၂ ေရွးေျမြေဟာင္း၊ မာရ္နတ္စာတန္တည္းဟူေသာ နဂါးကို ကိုင္ဘမ္း၍၊ အႏွစ္တေထာင္ဘို႔ ခ်ည္ေႏွာင္ေလ၏။

၃ အႏွစ္တေထာင္မကုန္မီတိုင္ေအာင္၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မလွည့္ျဖားရမည္အေၾကာင္း အနက္ဆံုး ေသာတြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလွာင္ထား၍ တံဆိပ္ခပ္ေလ၏။ အႏွစ္တေထာင္ကုန္ၿပီးမွ တဖန္ခဏလႊတ္ရဦးမည္။

စာတန္ကိုထည့္ထားေလွာင္ထားမဲ့တြင္းအျဖစ္နဲ႔လည္းေဖၚျပပါတယ္…ဒါေၾကာင့္အစၥ္လာမ္ဘာသာဟာစာတန္တည္ေထာင္ေသာဘာသာျဖစ္ပါတယ္..ဒီတြင္းဟာစာတန္နဲ႔ဆိုင္တဲ့တြင္းျဖစ္တယ္..စာတန္ဟာနံနတ္သားမိုးေသာက္ၾကယ္အျဖစ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္းေကာင္းကင္ကႏွင့္ထုတ္တဲ့အခါ..က်မ္းစာကသူ႔ကိုနဂါးအျဖစ္သာ

အသံုးျပဳတယ္..အစၥ္လာမ္ေတြကေတာ့..စာတန္ကိုသာရည္ညြန္းတာလို႔ေျပာဆိုေအာင္လမ္ဖြင့္ေပးတဲ့က်မ္းခ်က္ေလးေပါ့..ဗ်ာ…

ေသခ်ာသိရမွာက..ဗ်ာဒိတ္၉ နဲ႔ ၂၀ ရဲ့ေဖၚျပတဲ့ပံုေစာင္ခ်က္ေတြကိုေသခ်ာၾကည့္ရမွာျဖစ္တယ္..

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၉ရဲ့တြင္းနက္ဟာ..အဆံုးအစမရွိတဲ့သဲကႏာၱရအတိျဖစ္ေသာ အာေရဗ်သဲကႏၱာရကိုဆိုလိုပါတယ္..

မိုဟာမက္ပေရာဖက္ဟာသူ႔ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုဟန္႔တားမည့္ပုဂၢဳိလ္ေတြ..သူနဲ႔ညွိႏိုင္လို႔အစင္မေျပတဲ့မင္းေတြအင္အားခ်ိနဲ႔ျပီမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ..အာလာရဲ့အမိန္းေတာ္ကိုမနာခံတဲ့သူမွန္သမွ်ရွင္းဆိုတဲ့စနစ္နဲ႔..ဓါးသံုးျပီးကြင္း

ပါေလေတာ့တယ္….မဟာေမဒင္ဘာသာဟာဓါးမိုးဝါဒနဲ႔ေရာမတစ္ႏိုင္ငံလံုးဖံုးလႊမ္းသြားေသာေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္

ရဲ့ေသြးေျမက်ခံျပီးေမတၱာနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့သာသနာအလင္းကိုဖံုးအုပ္ျပီးအေမွာင္က်ေမွးမိန္ေစေတာ့ပါတယ္…

၃ က်ဳိင္းေကာင္တို႔သည္ မီးခိုးအထဲက ေျမႀကီးအေပၚသို႔ထြက္၍၊ ေျမကင္း ၿမီးေကာက္ တန္ခုိးကဲ့သုိ႔ေသာတန္ခုိးကိုရၾက၏။

        က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ အာရပ္တို႔ကိုႏိႈင္းထားျခင္းဟာ အလြန္မွပင္သင့္ေတာ္ပါတယ္..က်ိဳင္းေကာင္ေတြက်

ေရာက္ရာအရပ္တြင္ ပ်က္စီးျခင္းဒုကၡေရာက္ျခင္းႏွင့္သာ လူတို႔သည္ရင္ဆိုင္ရသကဲ့သို႔..ထိုနည္းတူအနက္ဆံုး

ေသာတြင္း (သို႔မဟုတ္) အာေရဗ်သဲကႏၱာရထဲမွ အာရပ္တို႔သည္က်ိဳင္းေကာင္မ်ားကဲ့သို႔မ်ားျပားစြာထြက္ေပၚ

လာကာေရာမႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးကို အတိဒုကၡေရာက္ေစေလေတာ့သည္။ က်ိဳင္းေကာင္တို႔သည္လူကိုရန္မမူ

တတ္ သို႔ေသာ္ကင္းျမီးေကာက္ကားလူကိုရန္မူတတ္ေသာအေလ့အထရွိသည္။ က်ိဳင္းေကာင္ကဲ့သို႔မ်ားျပား

ေသာအာရပ္တို႔သည္ ကင္းျမီးေကာက္ကဲ့သို႔လည္းရန္မူတတ္သည္။

၄ ေျမ၏ ျမက္ပင္မွစ၍ စိမ္းေသာအရာမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားအေပါင္းတို႔ကို ထား၍၊ နဖူး၌ ဘုရားသခင္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို မခံေသာလူတို႔ကိုသာ ညွဥ္းဆဲမည္ အေၾကာင္းသူတို႔အားပညတ္ ထား၏။

၅ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို မခံေသာ သူတို႔ကုိ ကားသတ္ရေသာအခြင့္မရွိ။ ငါးလပတ္လံုးျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာျဖစ္ေစ ေသာအခြင့္ရွိ၏။ ထုိက်ဳိင္းေကာင္ ျဖစ္ေစေသာ ေဝဒနာသည္ကား၊ ကင္းၿမီးေကာက္သည္ လူကိုထုိးေသာ ေဝဒနာကဲ့သို႔ ျဖစ္သတည္း။

        မိုဟာမက္ေသဆံုးျပီးေနာက္သူ၏အရာအရာကိုဆက္ခံေသာအဘူဘကား(Abubakr) သည္ ေအဒီ

၆၃၂ မိမိ၏ၾသဇာအာဏာခိုင္ျမဲေသာအခါ သူ၏လက္ေအာက္ခံတပည့္အားလံုးကို ေရာမႏိုင္ငံတစ္ခြင္လံုးကို

မိမိ၏ပိုင္နက္အတြင္းသုိ႕သိမ္းသြင္၍စုစည္းကညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးေလေတာ့သည္။ ထုိညႊန္ၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕မွာ

        “သင္တို႔သည္ထာဝရဘုရားသခင္(အာလာ)အတြက္စစ္တိုက္ေသာအခါ ေယာက်္ားသားမ်ားပီပီတိုက္ပါ။ရန္သူကိုေက်ာမခိုင္းပါႏွင့္။ သင့္တို႔၏ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုလည္း မိန္းမသားမ်ားႏွင့္

ကေလးမ်ား၏အေသြးျဖင့္မညစ္ညမ္းေစပါႏွင့္။ စြန္ပလြံပင္မ်ား ယာခင္းမ်ားကို မဖ်က္ဆီးႏွင့္ သစ္သီးပင္မ်ားကို

မခုတ္လွဲႏွင့္ သင္တို႔စားရန္သတ္ေသာအေကာင္မ်ားမွအပ တိရစာၦန္မ်ားကိုရန္မမူႏွင့္။ သင္တို႔စစ္ခ်ီလာေသာအခါ

ေက်ာင္းသခၤမ္းမ်ားတြင္ေန၍ ထာဝရဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ေသာ(ခရစ္ယာန္ဆရာမ်ား)

သူေတာ္စင္မ်ားကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။သူတို႔အားရန္မမူႏွင့္မသတ္ႏွင့္။ သူတို႔၏ေက်ာင္းသခၤမ္မ်ားကို

မဖ်က္ဆီးႏွင့္ အျခားေသာလူတစ္မ်ိဳးကိုေတြ႕ရလိမ့္ဦးမည္။ ၎တို႔သည္ စာတန္၏ဘက္ေတာ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ဦးေခါင္းကိုရိတ္ထားသည္။(ေရာမကာသိုလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကိုဆို

လိုျခင္းျဖစ္သည္) ၎တို႔၏ဦးေခါင္းကိုခြဲပစ္ပါ။ ၎တို႔သည္မဟာေမဒင္ဘာသာထဲသို႔မဝင္မခ်င္းေလာ္လည္းေကာင္းလူခြန္ေတာ္ေငြမေပးဆပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎တို႔အားအခြင့္အေရးမေပးပါႏွင့္” (Edward Gibbon, The Decline And Fall Of Rome,

Vol. Chap. 51,pp.189,190)

အထက္ပါအမိန္႔ႏွင့္ၾကိဳတင္ေဖာ္ျပခ်က္တို႔သည္ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတြ႔ႏိုင္သည္။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းအရာမွာလြန္ခဲ့ေသည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္ကက်မ္းစာကေျပာထား

အရာကို အဘူဘကားသည္ ၎ႏွင့္လံုးေစ့ပတ္ေစ့ကိုက္ညီေအာင္အမိန္႔ထုတ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎ထုတ္

ျပန္ခ်က္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလည္းမဟာေမဒင္စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ သစၥာရွိစြာလိုက္နာေၾကာင္းကိုလည္းရာဇ

ဝင္ကေထာက္ခံသည္။

နဖူး၌ ဘုရားသခင္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို မခံေသာလူတို႔ကိုသာ ညွဥ္းဆဲမည္ အေၾကာင္း

        ဘုရားသခင္၏တံဆိပ္သည္ ၇ ဂဏာန္းျဖစ္၍..သတၱမေန႔ဥပုသ္ျဖစ္သည္..သတၱမေန႔ဥပုသ္ေဆာင့္ျခင္း

သည္..သတၱမေန႔အသင္းေတာ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းမွမဟုတ္ဘဲ..သတၱမေန႔ကိုထာဝရဘုရားသခင္၏ဥပုသ္ေန႔အျဖစ္ေစာင့္ခဲ့ေသာသူမ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ကိုဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ရွိခဲ့၍

ကမာၻ႕ရာဇဝင္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ထင္ရွားစြာရွိခဲ့ေၾကာင့္အစၥ္လာမ္ရာဇဝင္ကေထာက္ခံထားျခင္းကိုေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤတံဆိပ္ခတ္ျခင္းခံရေသာသူတို႔သည္မည္သည့္အသိုက္အဝန္းအဖြဲအစည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သတၱမေန႔ဥပုသ္ကိုဥပုသ္ေန႔အျဖစ္ေစာင့္ျခင္းမွအပ မည္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အတိအက်မသိႏိုင္ေခ်

(Etheopia) အယ္သီၾသပိ ျပည္တြင္သတၱမေန႔ဥပုသ္ကိုေစာင့္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားထိုအခ်ိန္ကရွိခဲ့ေၾကာင္းရာဇ

ဝင္အေထာက္အထားရွိခဲ့သည္

ငါးလပတ္လံုးျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာျဖစ္ေစ ေသာအခြင့္ရွိ၏။

        ငါးလသည္ ..ပုေရာဖက္ျပဳျခင္းအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္…အေျဖရွာေသာ္ ေယဇေက်လ ၄း၆တြင္

တရက္ကိုတႏွစ္ႏွင့္အညီးထား၍တြက္ရမည္ဟုသြန္သင္ထားေသာေၾကာင့္

၅x၃၀ = ၁၅၀ရက္..တရက္ကိုတႏွစ္သေဘာထားေသာ္..ႏွစ္ေပါင္း၁၅၀ၾကာမည္ျဖစ္သည္..ဟုတ္လားမဟုတ္လား

ေနာက္အခန္းငယ္မ်ားတြင္ေလ့လာရမည္..မဟာေမဒင္စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ေရာမႏိုင္ငံတြင္းသို႔မၾကာခဏ

ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္၊ႏွိပ္စက္ဖ်က္စီးေသာ္လည္းျမိဳ႕ကိုကားမေအာင္ျမင္ႏိုင္ျဖစ္ရကာေရာမတို႔ကိုအျပီးအပိုင္

မႏွိမ္နင္းႏိုင္ၾကေပ။ ကင္းျမီးေကာက္သည္လူကိုကိုက္ေသာအခါအလြန္ပင္နာက်င္ေသာေဝဒနာကိုခံရေသာ္လည္းေသသည့္တိုင္

ေအာင္အဆိပ္မတက္သကဲသို႔၎တုိ႔သည္ေရာမႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကိုဆင္းရဲ့ဒုကၡေပးႏိုင္ေသာ္လည္း

ေရာမႏိုင္ငံပ်က္သုဥ္းသည့္တိုင္ေအာင္မတတ္ႏိုင္ၾကေခ်။

၆ ထုိေန႔ရက္ကာလ၌လူတို႔သည္ ေသျခင္းကိုရွာၾကလိမ့္မည္။ ရွာေသာ္လည္းမေတြ႔ရၾက။ အလြန္ေသခ်င္ ေသာ္လည္း ေသမင္းသည္ သူတို႔ထံမွ ေျပးသြားလိမ့္မည္။

      ရာဇဝင္ကိုျပန္ၾကည့္ေသာအခါထိုအခ်ိန္၌ဥေရာပတစ္တိုက္လံုးႏွင့္အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းပါအာရပ္

မဟာေမဒင္ဘာသာဝင္မ်ား၏လက္တြင္းသို႔က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ တိုင္းသူျပည္သားလူအမ်ားတို႔သည္ဤကပ္

ဆိုးေၾကာင့္ျပင္းထန္စြာအတိဒုကၡေရာက္ရ၏။ ဒုကၡတစ္ခုကိုေက်ာ္လႊားျပီးေနာက္..ခ်က္ခ်င္းေနာက္တစ္ခုကို

ရင္ဆိုင္ရၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ဖန္မ်ားေသာ္ ၎တို႔သည္ေသျခင္းတရားကိုပင္ေတာင့္တလာၾကေတာ့သည္

သို႔ေသာ္ဆင္းရဲဒုကၡကိုကားခံျမဲခံေနၾကရသည္။

၇ ထုိက်ဳိင္းေကာင္းတို႔၏ အဆင္းသဏၭာန္သည္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ျပင္ဆင္ေသာျမင္း၏ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္တူ၏။ ေခါင္း ေပၚမွာ ေရႊသရဖူကိုေဆာင္းဟန္ရွိ၏။ မ်က္ႏွာသည္ လူမ်က္ႏွာကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၈ ဆံပင္သည္ မိန္းမဆံပင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သြားသည္လည္းျခေသၤ့သြားကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

၉ ရင္အုပ္တန္ဆာသည္ သံရင္အုပ္ တန္ဆာကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ အေတာင္ခတ္ ေသာ အသံသည္ စစ္တိုက္၍ေျပးလာေသာ ျမင္းရထား အမ်ား၏ အသံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။

        အာရပ္ျမင္းမ်ားသည္ အဆင္းလွျခင္း၊ ျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ဇြဲသတၱိရွိျခင္းတြင္ကမၻာေက်ာ္ျမင္းမ်ားျဖစ္ၾက

သည္။ မဟာေမဒင္စစ္သည္ေတာ္တို႔သည္ ၎ျမင္းမ်ားကိုစစ္တုိက္ရာတြင္အသံုးျပဳၾကသည္။အထူးသျဖင့္

စာရာစင္(Saracen)အာရပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါေသာပိုးေခါင္းေပါင္းမ်ားကိုေပါင့္ေလ့ရွိသည္

၎ဥိးေပါင္းသည္ ၎ တို႔၏အထိန္းအမွတ္ျဖစ္သည္။ အေဝးမွေန၍ၾကည့္ေသာ္ထိုပိုးေခါင္းေပါင္းတို႔သည္

ေနေရာင္ေအာင္တြင္ျပိဳျပိဳျပက္ျပက္ႏွင့္အေရာင္ေတာက္ကာေရႊသရဖူးမ်ားႏွင့္တူမည္မွာမလႊဲေပ။ ျမင္းမ်ားကို

စီးလ်က္စစ္တိုက္ေသာအာရပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဣေျႏၵၾကီလွသည္။ မုတ္ဆိတ္ၾကီးမ်ားႏွင့္အလြန္မွပင္ေယာက္်ား

ပီသခန္႔ညားလွသည္။ ထိုစာရဆင္အာရပ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ဆံပင္ရွည္ကိုထားတတ္သည္။ တခ်ိဳ႕ဆံပင္ရွည္ျခင္းကို

မိန္မဆန္သည္ဟုထင္ၾကသည္။ ျခေသၤမ်ားႏွင့္လည္းတူေသာသြားမ်ားရွိျခင္းသည္ ခြန္အားရွိျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း

ကိုပံုေဆာင္သည္ျဖစ္၍ ၎တို႕အားဆံပင္ရွည္ထားေသာ္လည္းမိန္းမဆန္သည္ဟုအထင္ေသး၍မျဖစ္ေပ။

(Cuirass)ေခၚရင္အုပ္တန္ဆာမ်ားကိုမိုဟာမက္လက္ထက္တြင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေနျပီ..ထိုရင္အုပ္တန္ဆာမ်ားကို

သံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္လူကိုလက္နက္မ်ိဳးစံုမွကာကြာေပး၏..ကၽြန္ေတာ္စာအုပ္တခုမွာဖတ္ဖူးတာေလးဘာ

ထက္ျဖည့္ခ်င္တယ္…စာရာဆင္ေတြကိုနာမည္ပိုၾကီးေစတာသူတို႔ကိုင္စြဲတဲ့ဒမားစ္ခ(damask)ဆိုတဲ့

သံမဏိက်ိဳးမွ်င္ေတြနဲေပါင္းစပ္ထားတဲ့ဓါးျဖစ္တယ္..အဲ့ဒီဓါးနဲ႔ပိုင္းသမွ်ရန္သူသံခ်ပ္ကာဝတ္စံုေတာင္ကြဲထြက္

တယ္လို႔ဆိုတယ္…။စစ္တိုက္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာစစ္ျမင္းမ်ား၏အသံကိုရူပါရံုအားျဖင့္ျမင္ရၾကားရေသာ

ရွင္ေယာဟန္အဖို႔တအံတၾသျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။

 ၁၀ အၿမီးသည္ ကင္းၿမီးေကာက္ႏွင့္ တူ၏။ အၿမီး၌လည္းဆူးရွိ၏။ လူတို႔ကို ငါးလပတ္လံုးညႇဥ္းဆဲရေသာ အခြင့္တန္ခိုးရွိ၏။

၁၁ သူတို႔၏ရွင္ဘုရင္မူကား၊ ေဟျဗဲဘာသာအားျဖင့္ အဗဒၵဳန္ ဟူ၍၎၊ ေဟလသဘာသာအားျဖင့္ အေပါလ်ဳန္ဟူ၍၎ ေခၚေဝၚေသာ အနက္ဆံုးေသာ တြင္းတမန္ျဖစ္၏။

        မဟာေမဒင္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မိုဟာမက္ ေသဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္မဟာေမဒင္ဘသာဝင္တုိ႔သည္

စည္းလံုးမႈမရွိေတာ့ဘဲသူတစ္လူငါတစ္မင္းနွင့္အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္လာၾကသည္မွာ ၁၃ ရာစုႏွစ္အထိပင္ျဖစ္

သည္။ ၁၃ ရာစုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအာ့သ္မင္(Othman) ဟုေခၚေသာပုဂၢိဳလ္သည္မဟာေမဒင္ဘာသာဝင္အာရပ္

အားလံုးကိုစည္းလံုးေစ၍ အိုထိုမင္(Ottoman) ႏိုင္ငံေတာ္ဟု ရာဇဝင္တြင္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေလ

သည္။

တမန္  ဟူေသာစကားသည္အျမဲတမ္းေကာင္းကင္သားျဖစ္ေသာတမန္တို႔ကိုမဆိုလိုဘဲ မၾကာမၾကာဝိညာဥ္ေရး

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကေဖာ္ျပသည္..ယခုအနက္ဆံုးတြင္း၏တမန္ ဟုဆိုေသာအခါ

၎အနက္ဆံုးတြင္း(သို႔မဟုတ္)အာေရဗ်သဲကႏၱာရမွေပၚေပါက္လာေသာဘာသာေရး(ဤေနရာတြင္

မဟာေမဒင္ဘာသာ) ၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္သည္ ေအာ့သ္မင္

ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

        ေဟျဗဲဘာသာအားျဖင့္ (အဗဒၵဳန္)ႏွင့္ ဂရိဘာသာအားျဖင့္ (အေပါလ်ဳန္)ဟူေသာစကားႏွစ္လံုးမွာ

အနက္အားျဖင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ (ဖ်က္ဆီးသူ) ဟူ၍ျဖစ္သည္ ရာဇဝင္ကလည္းအိုတိုမင္အုပ္

ခ်ဳပ္ေရးသည္ဖ်က္ဆီတတ္သာဝသီရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံေဖာ္ျပထားသည္။

လူတို႔ကို ငါးလပတ္လံုးညႇဥ္းဆဲရေသာ အခြင့္တန္ခိုးရွိ၏။

        ငါးလသည္ ..ပုေရာဖက္ျပဳျခင္းအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္…အေျဖရွာေသာ္ ေယဇေက်လ ၄း၆တြင္

တရက္ကိုတႏွစ္ႏွင့္အညီးထား၍တြက္ရမည္ဟုသြန္သင္ထားေသာေၾကာင့္

၅x၃၀ = ၁၅၀ရက္..တရက္ကိုတႏွစ္သေဘာထားေသာ္..ႏွစ္ေပါင္း၁၅၀ၾကာမည္ျဖစ္သည္

မဟာေမဒင္တန္ခိုးသည္ ေရာမႏိုင္ငံေတာ္ကိုအျပီးပိုင္ႏိုင္ခြင့္မရဘဲ ႏွစ္ေပါင္း၁၅၀ လံုးလံုးေနွာင့္အယွက္ေပး

သည္။ ထိုနွစ္ေပါင္း၁၅၀ ကိုေအာ့သ္မင္သည္ေရာမႏိုင္ငံကိုစတင္၍ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ေသာႏွစ္ ၁၂၉၉ ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ေအာ့သ္မင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ တူရကီတို႔ ႏွင့္အမူရီယပ္(စ္) (Amurius) ၏

သားေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖာလာဂိုနီယန္း(Paphlagonian)လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေရာမအေရွ႕ပိုင္းဂရီဘိုင္ဇင္တင္း

နယ္ေျမကို နီကိုမီးဒီးယား(Nicomedia) နယ္ေျမ ဘက္ဖီယမ္(Bapheum) ျမိဳ႕အနီးတြင္စတင္

တိုက္ခိုက္ေလေတာ့သည္။ထိုႏွစ္မွစ၍ေရတြက္ေသာ္ နွစ္ေပါင္ ၁၅၀ သည္ ၁၄၄၉ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေလသည္

၎ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ အတြင္းတြင္ တူရကီ ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေရာမ ဂရိ နယ္ေျမတို႔ကို ဆက္တိုက္ပင္ထိပါး

ႏိွပ္စက္ကလူျပဳေသာ္လည္း ကြန္စတင္တင္းႏိုပယ္လ္ျမိဳ႕တြင္မူကား ေရာမႏိုင္ငံသားတို႔သည္မိမိတို႔လြတ္လပ္

ေရးကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဆဲပင္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ျပည့္လွ်င္ျပည့္ျခင္းအေျခအေန

မွာလံုးဝေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္းကိုေနာက္တပ္တံပိုးမႈတ္ေသာအခါေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။

၁၂ အမဂၤလာတပါးလြန္ၿပီ။ ထုိေနာက္မွ အမဂၤလာႏွစ္ပါးလာေလဦးမည္။

၁၃ ဆဌမေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင့္ ေ႔ရွေတာ္၌ရွိေသာ ေရႊယဇ္ပလႅင္၏ ခ်ဳိေလးေခ်ာင္း ထဲကထြက္ေသာ အသံကား၊

၁၄ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးနားမွာ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေလးပါးကိုလႊတ္ေလာ့ ဟု တံပိုးရွိေသာ ဆဌမေကာင္းကင္တမန္အား ဆိုသည္ကို ငါၾကား၏။

၁၅ ထုိအခါ လူသံုးစု တစုကိုအေသသတ္ျခင္းငွါ၊ တနာရီ၊ တရက္၊ တလ၊ တႏွစ္အဘုိ႔ျပင္ဆင္ ေသာေကာင္းကင္တမန္ေလးပါးတို႔ကို လႊတ္ေလ၏။

        အမဂၤလာသည္မဟာေမဒင္ဘာသာေအာင္ျမင္မႈရစကေန၍ အခန္းငယ္ ၁၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

ငါးလတာမွ်ေသာအခ်ိန္(ႏွစ္ေပါင္း၁၅၀) ကုန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္အထိျဖစ္ျပီး ၎အခ်ိန္ကုန္ဆံုးလွ်င္ကုန္ဆံုးျခင္း

ဒုတိယအမဂၤလာတစ္ပါးအခ်ိန္စေလေတာ့သည္။ ထိုဒုတိယအမဂၤလာသည္ ေျခာက္ပါးတစ္ပါးေသာေကာင္း

ကင္တမန္က တံပိုးကိုစ၍ မႈတ္ေသာအခ်ိန္မွစလာသည္။ ထိုေကာင္းကင္တမန္သည္ တံပိုးစ၍ မႈတ္ေသာအခါ

ညွင္းဆဲျခင္းအလုပ္ကိုမလုပ္ဖို႔ရန္ ထိန္းထားခံရေသာတမန္ေလးပါးတို႔ကိုညွင္းဆဲရေသာအလုပ္ကိုစရန္အတြက္

အခြင့္ေပးလိုက္ေလေတာ့သည္..

        ထိုတမန္ေလးပါးက တူရကီအိုထိုမင္အင္ပါယာတြင္အေရးၾကီးေသာေခါင္းေဆာင္စူလတန္ေလး

ဦးျဖစ္သည္။ ၎ တို႔သည္..၎တို႔သည္ အလစ္ဖို(Alepo)…အိုင္ခိုနီယမ္(Iconium)…ဒမတ္စကတ္(Damascus)…ႏွင့္..ဘဂၢဒက္(Bagdad) တို႔တြင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစူလတန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၁၄၄၈ ခုနွစ္ ငါးလအခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ေပါင္း၁၅၀ကုန္လုခ်ိန္တြင္

ကြန္စတင္တင္းႏိုပယ္လ္ျမိဳ႕တြင္စိုးစံေသာ ဂၽြန္ဖာလီယိုလိုးဂက္စ္(John Palaeologus) သည္ထီးေမြနန္လ်ာ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မထားခဲ့ဘဲ နတ္ရြာစံေလသည္။ သူ၏အရိုက္အရာကိုဆက္ခံဖို႔ရန္ တရားဝင္ျဖစ္သမွာ

ညီေတာ္ကြန္စတင္တင္း(Constantine) ကြန္စတင္တင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ပုဂၢိဳလ္သည္ နန္းတတ္ရန္အ

တြက္ အဒီယင္ႏိုပယ္လီ(Adrianople) ျမိဳ႕သို႔သံတမန္မ်ားလႊတ္၍ တူရကီစူလတန္အမူရတ္သ္ထံတြင္အခြင့္

ေတာင္းျပီးမွ နန္းတတ္ရဲသည့္အတြက္ ထိုအမူအရာအားျဖင့္ေရာမအင္ပါယာ၏ေနာက္ဆံုးဘုရင္သည္တူရကီတို႔

၏လက္တြင္းသို႔ မိမိ၏လြတ္လပ္ေရးကိုအလိုတူအလိုပါေပးလိုက္သည္ႏွင့္တူေလရာတူရကီတို႔ေရာမတို၏လြတ္

လပ္မႈကိုမထိပါးႏိုင္ေသာႏွစ္ေပါင္း၁၅၀ သည္ဤတြင္ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္ရေလေတာ့သည္။ စူလတန္အမူရတ္သ္(Amutath) ထံမွအခြင့္ကိုရရွိေသာအခါမွ ကြန္စတင္တင္းဘုရင္သည္ ၁၄၄၉ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္နန္းတတ္ရေလသည္။ သို႔ႏွင့္တူရကီ တူရကီအိုထိုမင္းႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရွ႕ေရာမ

အင္ပါရာတစ္ခုလံုးကိုစိတ္ၾကိဳက္မင္းမူႏိုင္ေလေတာ့သည္။ ထိုသု႔ိ ဥဖရတ္ျမစ္တြင္ထိန္းထားေသာ ေကာင္းကင္

တမန္ေလးပါးတို႔သည္ အလုပ္စလုပ္ရန္အခြင့္ရေလေတာ့သည္။ ၎သည္ ၁၄၄၉ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။

၁၅ ထုိအခါ လူသံုးစု တစုကိုအေသသတ္ျခင္းငွါ၊ တနာရီ၊ တရက္၊ တလ၊ တႏွစ္အဘုိ႔ျပင္ဆင္ ေသာေကာင္းကင္တမန္ေလးပါးတို႔ကို လႊတ္ေလ၏။

သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပတဲ႔..ရက္.လ.ႏွစ္..ရာသီးေတြကိုတြက္ခ်က္တဲ့အခါသတိထားရမွာက..ဂ်ဴးျပကဒိန္အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္..ဂ်ဴးေတြဟာ..ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပက္ကဒိန္ေရတြက္သလိုျဖစ္တယ္…တစ္လမွာ ရက္၃၀ ဘဲရွိပါတယ္…ဒါေၾကာင့္ ၁ရက္ကို ၁ႏွစ္သေဘာထားျပီးသမၼာက်မ္းစာကတြက္ခ်က္ခိုင္းတဲ့အတြက္..

တႏွစ္မွာ၃၆၀ရက္..ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ႏွစ္ေပါင္း၃၆၀+တစ္လမွာရက္ေပါင္း၃၀ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ႏွစ္၃၀+

တစ္ရက္သည္ ၁ႏွစ္+တစ္နာရီသည္..တစ္ရက္၏ႏွစ္ဆယ့္ေလးပိုင္း၁ပိုင္းျဖစ္ေသာ၁၅မိနစ္..၁၅မိနစ္သည္

၁၅ရက္ႏွင့္ညီသည္..ထို႔ေၾကာင္းအားလံုးေပါင္းလွ်င္ႏွစ္ေပါင္း ၃၉၁ႏွစ္ႏွင့္၁၅ရက္ျဖစ္သည္

၎ကို ၁၄၄၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ရက္ေန႔မွစ၍တြက္ေသာ္ ၁၄၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္သို႔ေရာက္ေလ

၏။ ထိုႏွစ္တြင္တူရကီေအာ္ထိုမန္ ၏တန္ခိုးကြယ္ေပ်ာက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အဂၤလန္၊ျပင္သစ္၊

ၾသစၾတီးယား၊ ပရပ္ရွားႏွင့္ရုရွားတို႔၏ လက္ေအာက္သို႔အလိုအေလ်ာက္အညံ့ခံရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္

(သတိျပဳရန္.. ၁၄၄၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ရက္ေန႔မွစ၍တြက္ေသာ္ ဆိုရာ ၌ ဇူလိုင္ လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ျမည္သည္

အျဖစ္အပ်က္မွ်မျဖစ္ခဲ့ပါ..ျဖစ္ခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္မွာ စူလတန္အမူရတ္သ္(Amutath) ထံမွအခြင့္ကိုရရွိေသာအခါမွ ကြန္စတင္တင္းဘုရင္သည္ ၁၄၄၉ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္နန္းတတ္ရေလသည္။ သို႔ႏွင့္တူရကီ တူရကီအိုထိုမင္းႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရွ႕ေရာမ

အင္ပါရာတစ္ခုလံုးကိုစိတ္ၾကိဳက္မင္းမူႏိုင္ေလေတာ့သည္။ ထိုသု႔ိ ဥဖရတ္ျမစ္တြင္ထိန္းထားေသာ ေကာင္းကင္

တမန္ေလးပါးတို႔သည္ အလုပ္စလုပ္ရန္အခြင့္ရေလေတာ့သည္။ ၎သည္ ၁၄၄၉ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားေရာမကိုထိပါးဖို႔ႏွစ္ေပါင္း၁၅၀အခြင့္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း..လံုးဝေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဆိုေသာပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္ ဤသို႔ျဖစ္သည္… ထိုနွစ္ေပါင္း၁၅၀ ကိုေအာ့သ္မင္သည္ေရာမႏိုင္ငံကိုစတင္၍ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ေသာႏွစ္ ၁၂၉၉ ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ေအာ့သ္မင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ တူရကီတို႔ ႏွင့္အမူရီယပ္(စ္) (Amurius) ၏

သားေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖာလာဂိုနီယန္း(Paphlagonian)လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေရာမအေရွ႕ပိုင္းဂရီဘိုင္ဇင္တင္း

နယ္ေျမကို နီကိုမီးဒီးယား(Nicomedia) နယ္ေျမ ဘက္ဖီယမ္(Bapheum) ျမိဳ႕အနီးတြင္စတင္

တိုက္ခိုက္ေလေတာ့သည္။ထိုႏွစ္မွစ၍ေရတြက္ေသာ္ နွစ္ေပါင္ ၁၅၀ သည္ ၁၄၄၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၂၇ တြင္ကုန္ဆံုးရမည္ျဖစ္သည္..သို႔ေသာ္ကုန္ဆံုးရက္မွာ.. ၁၄၄၉ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ ၆ ကြန္စတင္တင္းမင္း

၎ပုဂၢိဳလ္သည္ နန္းတတ္ရန္အ

တြက္ အဒီယင္ႏိုပယ္လီ(Adrianople) ျမိဳ႕သို႔သံတမန္မ်ားလႊတ္၍ တူရကီစူလတန္အမူရတ္သ္ထံတြင္အခြင့္

ေတာင္းျပီးမွ နန္းတတ္ရဲသည့္အတြက္ ထိုအမူအရာအားျဖင့္ေရာမအင္ပါယာ၏ေနာက္ဆံုးဘုရင္သည္တူရကီတို႔

၏လက္တြင္းသို႔ မိမိ၏လြတ္လပ္ေရးကိုအလိုတူအလိုပါေပးလိုက္သည္ႏွင့္တူေလရာတူရကီတို႔ေရာမတို၏လြတ္

လပ္မႈကိုမထိပါးႏိုင္ေသာႏွစ္ေပါင္း၁၅၀ သည္ဤတြင္ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္ရေလေတာ့သည္။ ၆လ

ေစာစြာျပည့္စံုသြားခဲ့သည္..ျမည့္သို႔ပင္ေစာစြာျပည့္စံုေစ..တြက္ခ်က္မႈကို ၁၄၄၉ ခု ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ကိုသာ

အဓိကထား၍ျပန္တြက္ခ်က္ေသာအခါ..ေနာက္ထက္ဒုတိယအမဂၤလာျဖစ္ေသာအစၥလာမ္တို႔ေရာမ၏လြတ္လပ္မႈကိုျပည့္စံုစြာထည့္ပါးခြင္..ေနာက္ထက္..ႏွစ္ေပါင္း ၃၉၁ႏွစ္ႏွင့္၁၅ရက္သည္

၎ကို ၁၄၄၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ရက္ေန႔မွစ၍တြက္ေသာ္ ၁၄၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္သို႔ေရာက္ကာ

ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံတို႔၏လက္ေအာက္သို႔အလုိအေလွ်က္အညံ့ခံရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္၏)

 

ျဖစ္ပံုမွာ ၁၈၃၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တူရကီ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ အီဂ်စ္ျပည္ဘုရင္မိုဟာမက္အလီ

(Mohammad Ali) သည္သူ၏သခင္ျဖစ္ေသာ ဒုတိယေျမာက္ မာမုဒ္ (Mahmud II) တူရကီ၏စူလတန္ကို

ျခားနားပုန္ကန္ရာ တူရကီတို႔ဘက္မွစစ္ရႈံး၍  မိုဟာမက္အလီက ၎၏ေရတက္အားလံုးကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေလ

သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္မာမုဒ္သည္ နတ္ရြာစံေတာမူသျဖင့္ သူ၏အရိုက္အရာကိုဆက္ခံသူ အပ္ဒူလ္မဂ်စ္(Abdulmajid) သည္ မိုဟာမက္အလီအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းေလသည္။ ထိုကမ္းလွမ္းမႈကို

အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့ေသာခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံကာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၎ကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ႔

အညီ မိုဟာမက္အလီအားရာဇသံေပးပို႔ကာ မိမိတို႔၏ၾကားဝင္စြက္ဖက္ဖ်န္ေျဖမႈကိုလက္မခံလွ်င္အၾကမ္းဖက္မႈ

တို႔ကိုခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုအေၾကာင္းၾကားလိုက္ေလသည္..တခ်ိန္တည္းမွာပင္..စူလတန္ အပ္ဒူလ္မဂ်စ္သည္

အေနာက္ႏိုင္ငံအဖြဲ႔အား..မိုဟာမက္အလီသည္ ၎ကမ္းလွမ္းမႈကို မလိုက္နာလွ်င္မည္ကဲ့သို႔ဆက္လက္ျပဳ

လုပ္ရမည္ကိုေမးေသာအခါ.. ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံအဖြဲ႔မွ..၎တို႔၌အစီအစဥ္ရွိျပီးသားႏွင့္ ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ပက္သက္

၍မိမိတို႔တာဝန္သာထားရန္ဟု ေျဖလိုက္ေလသည္ ။ ၎အေျဖကိုစူလတန္က ရေသာအခ်ိန္သည္ ၁၈၄၀

ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ေန႔ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၉၁ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ကုန္ဆံုးေသာ

ေန႔ျဖစ္သည္။ ထာဝရဘုရားသခင္၏ ပုေရာဖက္ျပဳခ်က္က အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ မွန္ကန္လွပါသည္

ထိုၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ၁၈၄၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ တူရကီႏိုငံ၏တန္ခိုးအာဏာသည္ မိမိ၏လက္တြင္းတြင္မရွိေတာ့ဘဲ

အေနာက္ႏိုင္ငံ၏တန္ခိုးအာဏာလက္တြင္းသို႔ ေရာက္သြားေလေတာ့ရာ ၎သည္ ထင္ရာကို တံခါးမရွိ

ဓါးမရွိလုပ္ႏိုင္ေသာအခ်ိန္ကုန္ဆံုးသြားေလေတ့သည္..

        (မွတ္ခ်က္…..ပထမ အမဂၤလာ ၊ ပဥၥမေကာင္းကင္တမန္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ မိုဟာမက္ပုေရာဖက္မွစ

       ၍ အရပ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ တန္ခိုးရလာကာ..သမၼာက်မး္အတိုင္းမလိုက္ေဖာက္ျပန္ေသာခရစ္ယာန္

မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ႏွစ္ လံုးႏွိပ္စက္ခြင့္ရၾကသည္.သို႔ေသာ္ေနာင္တမရေသာေၾကာင့္ ဒုတိယအမဂၤလာေနာက္ထက္ႏွစ္ေပါင္း

၃၉၁ႏွစ္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တိုးကာ..ပို၍ႏိွပ္စက္ခြင့္ေပးလိုက္သည္…ထိုအေတာ့အတြင္းခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံတို႔၌

လည္း..ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္လာကာ..သမၼာက်မ္းစာကိုျပန္လည္၍  ျမင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္)

 

၁၆ ျမင္းစီးသူရဲတို႔၏ အေရအတြက္ကား၊ ႏွစ္သေခၤ်ျဖစ္၏။ ထိုအေရအတြက္ကို ငါၾကားရ၏။

ႏွစ္သေခၤ်သည္ ကုေဋႏွစ္ဆယ္ (၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀) ျဖစ္သည္။

၎အေရအတြက္ႏွင့္ပက္သက္၍အတိအက်မသိရဘာ..ရွင္ေယာဟန္သည္ ခရစေတာ္ေပးေသာ အသိတရားျဖင့္  ထိုမဟာေမဒင္စစ္သားတို႔၏ အေရအတြက္အမွန္ကိုေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎

အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာဇဝင္ဆရာၾကီးအပ္ဒြပ္ဂစ္ဘြန္( Edward Gibbon ) က ဤသို႔ေရးထားသည္

 တူရကီျမင္းစီးစစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ မိုင္ေပါင္း ေျခာက္ရာေလာက္က တစ္ျပိဳင္နက္ စစ္မ်က္ႏွာျဖန္႔ခ်ီ၍ ခ်ီ

တက္ၾကရာ ခရစ္ယာန္ေပါင္း တစ္သိန္းသံုးေသာင္း(၁၃၀၀၀၀) တို႔၏အေသြးအားျဖင့္အေရဗ်ကႏၱာရမွပုေရာ

ဖက္ကို ယဇ္ပူေဇာ္လိုက္ၾကေလသည္ ဟုပါရွိသည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္အတိအက်မသိရေသာ္လည္း

တူရကီမိုဟာေမဒင္စစ္သားမ်ားျပားေၾကာင္းကိုကားေဖာ္ျပထားသည္။

၁၇ ထုိအတူဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံ၌ထင္ရွားေသာျမင္းတို႔ကို၎၊ ကန္႔၊ မီး၊ ဝွါကိသုေက်ာက္ႏွင့္ ၿပီးေသာရင္အုပ္တန္ဆာ ရွိေသာ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ကုိ၎ ငါျမင္ရ၏။ ျမင္းတို႔၏ ေခါင္းသည္ ျခေသၤ့ေခါင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သူတို႔၏ ခံတြင္းထဲကလည္း ကန္႔၊ မီးလွ်ံ၊ မီးခိုးထြက္ၾက၏။

        ဤက်မ္းပိုဒ္၏ပထမပိုင္းသည္ ျမင္းစီးသူရဲ့တို႔၏ အဝတ္တန္စာႏွင့္ဆိုင္သည္။ ကန္႔သည္ဝါသည္။

မီးသည္နီသည္။ ဝွာကိသုေက်ာက္သည္ျပာသည္။ ထုိအေရာင္တို႔သည္ တူရကီျမင္းစီးသူရဲတုိ႔၏ အသံုးမ်ားေသာအေရာင္၊ ႏွစ္သက္ေသာအေရာင္ျဖစ္၍ အေရာင္အဆင္းမ်ားရွိေသာအဝတ္တန္ဆာကို

ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္

 ျခေသၤ့ဦးေခါင္းမွာ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္တင္းမာခက္ထန္ျခင္းကိုပံုေဆာင္သည္။ ျမင္းတို႔ခံတြင္းထဲက မီးလွ်ံမီးခုိးထြက္ျခင္းသည္ က်မ္းတတ္ပုဂၢဳိလ္တခ်ိဳ႕က ျမင္းေပါးကေနေသနက္ပစ္ျခင္းဟုယူဆသည္။

ျမင္းေပၚကေနေသနက္ျပစ္လွ်င္ဦးေခါင္းနားကပ္၍ ပစ္ရမည္ျဖစ္ရာ အေဝးက ၾကည့္ေသာသူအတြက္ျမင္းပါးစပ္ထဲကေနျပီး မီးခိုးမ်ားထြက္သေယာင္ျမင္ႏိုင္စရာျဖစ့္သည့္အတြက္ ၎အခ်က္ကိုလက္ခံႏိုင္စရာ

အေၾကာင္းရွိသည္။

၁၈ သူတို႔၏ ခံတြင္းထဲက ထြက္ေသာ ကန္႔၊ မီးလွ်ံ၊ မီးခိုးတည္းဟူေသာ ေဘးသံုးပါးေၾကာင့္၊ လူသံုးစုတစုေသၾက၏။

        အထက္တြင့္ ကန္႔၊ မီလွ်ံ၊ မီးခိုး သည္ ေသနတ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ျပီ။ ထုိေသနတ္အတြက္ေၾကာင့္လူသတ္လက္နက္သည္ ယခင္ကထက္ အစြမ္းထက္လာကာ လူအမ်ားအျပားေသေက်ၾက

ရေလသည္

ေသနက္လက္နက္မေပၚမီ ကြန္စတင္တင္းနိုပယ္ကို တူရကီတို႔ မည္သို႔မွ်မေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေျခ..သို႔ေသာ္ေသနတ္အေျမာက္မ်ားေပၚလာျပီးေနာက္ ထိုျမိဳ႕၏ျမိဳ႕ရိုးကို အေျမာက္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးမွသာ

၎ျမိဳ႕သည္ တူရကီတို႔၏လက္ထဲသို႔ က်ေရာက္သြားရရွာေလသည္။

၁၉ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔တန္ခုိးသည္ ခံတြင္း၌၎၊ အၿမီး၌၎ တည္၏။ အၿမီးသည္ ေခါင္းႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေႁမြႏွင့္တူ၏။ အၿမီးအားျဖင့္ ညႇဥ္းဆဲတတ္ၾက၏။

        ေသနတ္အားျဖင့္ တူရကီစစ္သည္ေတာ္တို႔သည္ စစ္ေအာင္ႏိုင္၍တန္ခိုးၾကီးလာေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ရျပီ..၎ကိုလည္းရွင္ေယာဟန္ကျမင္းခံတြင္းထဲမွထြက္လာေသာကန္႔ မီးႏွင့္ မီးခုိးဟုတင္စားထား

ခဲ့ျပီ။

        တူရကီလူမ်ိဳးတို႔တြင္ျမင္း၏အျမီးသည္ တန္ခိုး(သို႔မဟုတ္) အာဏာအတြက္ ပံုေဆာင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ၎ တူရကီစစ္သည္တို႔၏ အလံသည္လည္းျမင္းအျမီး၏ ရုပ္ပံုမ်ားပါရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ရွင္ေယာဟန္အတြက္ အျမီးႏွင့္တန္ခိုးအာဏာကိုဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာက်မ္းတတ္ပုဂိၢဳလ္မ်ားကလည္း ထိုအျမီးတို႔သည္ အေျမာက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟုယူဆၾကသည္

အေျမာက္ကိုဘီတပ္၍ ျမင္းမ်ားျဖင့္ေျပာင္းျပန္ဆြဲျခင္းကိုျမင္ရေသာအခါ ေယာဟန္အဖို႔အထက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပျခင္းမွာ မျမင္စဖူး၊ အေျမာက္ကို အေျမာက္ဟုေခၚရေလာက္ေအာင္

ေခၚသံကိုတခါမွမၾကားဖူးသည့္အတြက္ ေယာဟန္၏ သံုးႏႈန္းထားေသာစကားမ်ားသည္ အသင့္အအေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္။

၂၀ ထုိေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ မေသဘဲႂကြင္းေသာ လူတို႔သည္နတ္တို႔ကုိ၎၊ မျမင္ႏုိင္၊ မၾကားႏိုင္၊ မသြားလာႏိုင္ေသာ ေရႊ႐ုပ္တု၊ ေငြ႐ုပ္တု၊ ေၾကးနီ႐ုပ္တု၊ ေက်ာက္႐ုပ္တု၊ သစ္သား႐ုပ္တုတို႔ကို၎ မကိုးကြယ္ဘဲေနျခင္းငွါ၊ ကိုယ္လက္ႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာမ်ားကုိေနာင္တမရဘဲေနၾက၏။

၂၁ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္တည္း ဟူေသာလူအသက္ကို သတ္ျခင္း၊ သူတပါးကိုျပဳစားျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးျခင္း၊ အမႈမ်ားကိုလည္ေနာင္တ မရဘဲေနၾက၏။

        ေဖာက္ျပန္၍ရုပ္တုဆင္းတုျပဳလုပ္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ သမၼာတရားကိုမနာခံေသာသူမ်ားအား ထာဝရဘုရားသခင္သည္သူ၏ကြယ္ကာျခင္းလက္ကိုရုပ္သိမ္းလ်က္..စာတန္တည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္

ျဖစ္လာေသာအစၥလာမ္ဘာသာလက္တြင္းသို႔အပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ေနာင္တရေအာင္လုပ္ေသာ္လည္း..ေနာင္တမရၾက မိုက္မဲမႈတြင္ယဇ္မူးကာဆက္လက္၍ မိုက္ျမဲမိုက္ေနေလသည္..ထို႔ေၾကာင့္

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းေနာက္ပိုင္းအခန္းမ်ား၌ဘယ္ကဲ့သို႔တရားစီရင္အံုးမည္ကိုေလ့လာသြားရပါလိမ့္ဦးမည္..အက်ဥ္းကိုေလ့လာလိုဘာက…ဒံေယလႏွင့္ဗ်ာဒိတ္က်မး္တို႕မွၾကိဳတင္ေဖၚျပေသာကမၻာေနာက္ဆံုးေန႔ဆိုင္ရာ

အျဖစ္အျပက္မ်ားအခန္း၌သြားေရာက္ဖတ္ရႈနားေထာင္ပါ…

စာဖတ္သူသင္သိထားရမည္မွာ..အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသမၼာက်မ္းစာကသင့္ကိုအသိေပးလိုသည္မွာ..ကမၻာ့လူမ်ိဳးႏြယ္တို႔၏..ယဥ္ေက်းမႈ.ဘာသာဓေလ့ထံုးစံ..အေမြအႏွစ္မွန္သမွ်ကိုဖ်က္စီျပစ္ျမည့္

ဘာသာသည္ျဖစ္သည္..သူတို႔ကေတာ့ေၾကြးေၾကာ္မည္..ျငိမ္းခ်မ္းေရး..အာလာ..သည္..ဂရုဏာရွင္..ဘုရား..ထိုအရာမ်ားသည္..လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္းသာျဖစ္သည္..စာတန္သည္..လူသားအားေအဒင္ဥယ်ဥ္

၌ေသြးေဆာင္စဥ္ကာ..လူသားဘက္ကေနစာနာေသာစကားကိုေျပာလ်က္..ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္..ေနာက္ဆံုးမွာ..သူသည္ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ဖန္းဆင္းထားေသာလူကိုဖ်က္စီးဖို႔ႏွင့္..ေကာင္းျမတ္ေသာ

ကမၻာကိုအဆိုးမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ရန္သာရည္ရြယ္သည္..ကၽြန္ေတာ္ေျပာသည္မွာဟုတ္မဟုတ္ကို..စာမ်က္ႏွာေပါင္း၅၀ ေက်ာ္ကိုအခန္းလိုက္ေရး၍ႏိႈင္းရွင္ေရးသား

တင္သြားမည္…

(မွတ္ခ်က္.အစၥလာမ္ဘဘာသာဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ရိုးသားစြာဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္)

 

 

 

       

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲယံုၾကည္စြဲထင္သည့္အတိုင္းလြတ္လပ္စြာမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္
မည္သည့္မွတ္ခ်က္ကိုမွ်..ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ခြဲျခားကာ
မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews